Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4487

anuntmediu®

Publicare anunt ANPM. Dovada de publicare in MAXIM 1 ORA! Site oficial Ziarul Anunt de Mediu®

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Ultimele
Anunturi de Mediu
Vezi ultimele anunturi de mediu privind avize PUZ CJ, DTAC, PUZ, de Oportunitate publicate in Ziarul Anunt de Mediu®.
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Consolidare DN 57, Km 152+990 - Km 200+745, Oravita- Moravita, judetul Timis", propus a fi amplasat in comunele Moravita si Jamu Mare, intravilan si extravilan, jude Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr.18-18A, jud. Timis si la sediul beneficiarului, Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr.38, Sector 1, in zilele de luni- joi intre orele 08:00- 16:30, si vineri, intre orele 08:00- 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis. a 05 Dec 2023
S.C. MULTIGAMA TECH S.R.L., titular al proiectului "Cladire de birouri P + 2E cu spatii functionale pentru service echipamente de pompare si hala metalica parter, utilitati si DTOE", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Cladire de birouri P + 2E cu spatii functionale pentru service echipamente de pompare si hala metalica parter, utilitati si DTOE" propus a fi amplasat in judet Ilfov, comuna Tunari, sat Tunari, Soseaua de Centura FN, T41, P163/14, 163/15. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni - Joi, intre orele 9.00 - 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anmp.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 05 Dec 2023
ANUNT 1. GHERMAN Gheorghe Florin, GHERMAN Ana, DUMITER Mircea, DUMITER Radu, DUMITER Gabriel, DUMITER Daniel, DUMITER Mihai, DUMITER Laura, MOISA Ionel, GARTEALA Daniela, EVA Gratian Tiberius, NENU Gratiela Ileana, HODREA Ioan si HODREA Ana anunta elaborarea primei versiuni pentru "PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA MIXTA, LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE CU SERVICII " pentru terenul situat in judetul Timis, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 404010, 405164, 405165, 405756, 412732 SI 412964 si declanseaza etapa de incadrare a planului pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 21, Timisoara, zilnic intre orele 10-11. Transmiterea in scris a comentariilor si sugestiilor se poate realiza la APM Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.a 05 Dec 2023
Anunt public DN AGRAR APOLD S.R.L, titular al proiectului ,,Construire anexa gospodareasca - hala compostare" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Alba in cadrulprocedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Construire anexa gospodareasca - hala compostare" propus a fi amplasat in comuna Garbova, localitatea Garbova, DJ 107F, jud, Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, din Alba Iulia strada Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba in zilele de luni -joi, intre orele 09:00- 14:00, respectiv vineri intre orele 09:00- 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Alba in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 05 Dec 2023
Composesoratul Cerbul din Comuna Albac, cu sediul in jud. Alba, localitatea Albac, str. Centru, nr. 2, titular al proiectului de plan ,,Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Cerbul din Comuna Albac, U.P. I Cerbul", cu amplasamentul in UAT Albac, UAT Campeni, UAT Horea, UAT Scarisoara, UAT Vadu Motilor, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7B, in zilele de luni - joi, intre orele 09:00 - 14:30 si vineri, intre orele 9:00 - 13:00 si la sediul titularului (jud. Alba, localitatea Albac, str. Centru, nr. 2). Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.a 05 Dec 2023
In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007 SC MERON ROASTERY SRL anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul de depozitare, prajire si prelucrare, respectiv ambalare si desfacere a cafelei din localitatea Floresti, strada Balastierei, nr. 20, judet Cluj Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de luni - joi: 9.00-16.30; vineri: 9.00- 14.00 a 05 Dec 2023
LAMPETROL SRL titular al activitatii Comert cu ridicata al combustibililor solizi,lichizi si gazosi si Transport rutier de marfuri anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, Tel/Fax : 430.15.77, 430.15.23, 430.14.02/ 0746248440 in zilele de luni-joi intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov. a 05 Dec 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere а acordului de mediu DI LIВERTO GIUSEPPE, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere а acordului de mediu pentru proiectul "impadurirea terenului agricol in suprafata de 7,65 aflat in comuna Burila Mare, judetul Mehedinti" finantat prin "Schema de ajutor de stat - Sprijin pentru investifii in noi suprafete ocupate de paduri" din PNRR, propus а fi amplasat in judetul Mehedinti extravilanul comunei Burila Mare, nr. cadastral 50359 (Т271/3, Pl) Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti , Drobeta Turnu Severin, str. Baile Romane, nr. 3, in zilele de luni-vineri, intre orele 08.00-14.00 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Mehedinti. a 05 Dec 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare titularul proiectului- STOIAN MARIANA STOIAN MARIANA , titular al proiectului CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE P+1Ep si 2 anexe garaj P+1Ep anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE P+1Ep si 2 anexe garaj P+1Ep , propus a fi amplasat in loc. Chiajna , judet Ilfov, nr. cadastral 70107 . Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1,in zilele de Luni - Vineri intre orele 900 - 1200, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 05 Dec 2023
ENDLESS SUN POWER SRL anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Construire centrala electrica fotovoltaica "Curteanca", amplasare posturi de transformare JT/ MT, circulatii tehnologice, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES MT cu fibra optica pe drumurile de exploatare DE 1384, DE 1407 si DE 1497", propus a fi amplasat in comuna Buzoesti, Jud. Arges. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, Jud. Arges si la sediul PRIMARIEI BUZOESTI din comuna Buzoesti, Jud. Arges , in zilele de luni-joi, intre orele 9.00- 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges, municipiul Pitesti, Str. Egalitatii, nr. 50A, Jud. Argesa 05 Dec 2023
Ultimele Stiri
ACTUALITATE Prima reactie a lui IPS Teodosie, in dosarul DNA: "Nu e nicio urmarire” penala / "Nu exista probe” ACTUALITATE Dosarul achizitiei de BMW-uri pentru Politie de la un apropiat al lui Klaus Iohannis a fost clasat de DNA ACTUALITATE LIVE Razboi in Ucraina, ziua 650: Zelenski cere in Congresului SUA noi ajutoare militare / Militarii ucraineni s-ar putea antrena in Romania /... ACTUALITATE LIVE Razboi in Israel: Armata israeliana isi intensifica operatiunile in sudul Gazei / Emirul Qatarului cere Consiliului de Securitate al ONU sa... ACTUALITATE Cum era finantata caracatita MISA. Fetele, puse de Gregorian Bivolaru sa lucreze in cluburi de noapte sau la videochat si sa jure pe Biblie ca isi... ACTUALITATE Austria, din nou "nein” aderarii Romaniei la Schengen: "Acest spatiu trebuie sa devina mai bun inainte de a deveni mai mare”
05 Dec 2023Editia #4487
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458