Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Aviz
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu
Diverse (ANPM)
Contact
Ziarul Anunt de Mediu®

Editia #3711

anuntmediu®

Publicati rapid un anunt ANPM prin WhatsApp (0770.595.458). Economisiti timp si beneficiati de preturi exceptionale in Ziarul Anunt de Mediu®.

Ultimele
Anunturi de Mediu
Vezi ultimele anunturi de mediu privind avize PUZ CJ, DTAC, PUZ, de Oportunitate publicate in Ziarul Anunt de Mediu®.
Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC BVG Development Investment SRL. SC BVG Development Investment SRL. titular al proiectului OPERATIUNI NOTARIALE si CADASTRALE privind ALIPIREA IMOBILELOR TERENURI; CONSTRUIRE LOCUINTE SEMICOLECTIVE si INDIVIDUALE cu REGIM de INALTIME S+P+1E+ER, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE de SANTIER, RACORDURI/BRANSAMENTE UTILITATI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare. NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/ EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA COPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru OPERATIUNI NOTARIALE si CADASTRALE privind ALIPIREA IMOBILELOR TERENURI; CONSTRUIRE LOCUINTE SEMICOLECTIVE si INDIVIDUALE cu REGIM de INALTIME S+P+1E+ER, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE de SANTIER, RACORDURI/BRANSAMENTE UTILITATI, propus a fi amplasat in loc.Voluntari tarla 22, parcela 441, jud.Ilfov. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sect.6, Aleea Lacul Morii nr.1, in zilele de Luni-Joi intre orele 9.00-12.00 precum si la urmatoarea adresa de internet:apmif.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul APM.Ilfov-Bucuresti sect.6, Aleea Lacul Morii nr.1, in termen de 10.zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 20 Oct 2021
ANUNT PUBLIC SC Transilvania Transmarfa s.r.l cu sediul in mun. Oradea, str Moldovei, nr 11A, bl PB 10, ap 2, jud Bihor, anunta ca a depus la A.P.M Bihor - Oradea documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de mediu pentru desfasurarea activitatii: prelucrari metalice, tratarea si acoperirea metalelor, operatiuni de mecanica generala, fabricarea produselor metalice, cod CAEN 2511, 2561, 2562, 2550, pe amplasamentul din mun. Oradea, str. Clujului, nr 202A, jud. Bihor. Eventuale sugestii sau observatii se vor depune in scris la Agentia pentru Protectia Mediului Bihor, Bd. Dacia nr 25/A, Oradea, tel: 0259-444590, fax 0259- 406588, e-mail: office@apmbh.anpm.ro , in termen de 15 zile de la aparitia prezentului anunt. 20 Oct 2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare C.N.A.I.R., titular al proiectului "Organizare de santier din cadrul obiectivului de investitii proiectare si executie drum de legatura DN5 km 60+500 - Șoseaua de Centura- Pod Prieteniei km 61+400", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Giurgiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluarii impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluarii adecvate si nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apa, pentru proiectul mentionat, propus a fi amplasat in Giurgiu, Bdl Bucuresti, km 5, nr. cad. 321, CF 38908, judetul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu din municipiul Giurgiu, sos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu. 19 Oct 2021
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA: SC AQUA VALEA TEILOR SRL. TITULAR: SEDIU: Judet Tulcea, Comuna Valea Teilor, strada Mihai Viteazu nr 11 judet Tulcea. TELEFON/ FAX: 0743884745. ACTIVITATEA: Captare, stocare, tratare si distributie apa potabila cod CAEN 3600. AMPLASARE OBIECTIV: Comuna Valea Teilor. SCOPUL ATIVITATII: Prestarea de servicii de utilitate publica in comuna Valea Teilor. PREZENTAREA: Satisfacerea consumului uman, consum menajer, ACTIVITATII consum agenti economici. INFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu Protectia aerului, protectia impotriva zgomotului si vibratiilor , protectia solului si subsolului, protectia fondului forestier, protectia impotriva radiatiilor, protectia peisajului si zonelor de interes traditional, H 290-nociv pentru metale,4400-foarte toxic pentru mediu acvatic 4302-nociv ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5, telefon: 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00 19 Oct 2021
SC MEGA IMAGE SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul DESFINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P, BAZIN VIDANJABIL, AMPLASARE TOTEM SI RECLAMA LUMINOASA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE SANTIER, propus a fi amplasat in LOC. OTOPENI, STRADA CALEA BUCURESTI, NR. 105, ILFOV. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul B-dul Timisoara, nr. 26, sector 6, Bucuresti , in zilele de L-V, intre orele 09:00-15:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov. 19 Oct 2021
Initiatorul Ret Imobiliare SRL, prin arh. Paula Gosav aduce la cunostinta publicului interesat intentia de a elabora Planul Urbanistic Zonal : -Introducere terenuri in intravilan cu functiunea zona unitati industriale nepoluante-pentru imobilul situat in intravilanul com. Gilau, fn. Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri, pana la data de 14.12.2020 , la sediul Consiliului Judetean Cluj, Primaria Gilau in scris sau prin fax la nr. 0264 371 646 sau e-mail : urbanism@cjcluj.ro. 19 Oct 2021
SC/ PF KAUFLAND ROMANIA S.C.S. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectele: - CONSTRUIRE HYPERMARKET / CENTRU COMERCIAL "KAUFLAND" Rh=Pinalt+1Ep SI CONSTRUCTII ANEXE (CONTAINER-BUFET "IMBISS" SI CORT-TERASA INCHISA CLIENTI, BOXE/PADOCURI GARARE CARUCIOARE, CONTAINER PENTRU MATERIALE RECICLABILE, POST TRAFO, BAZIN REZERVA INCENDIU, STATII INCARCARE VEHICULE ELECTRICE), AMENAJARI EXTERIOARE IN INCINTA: PLATFORMA PARCARE, PARCAJE AUTO SOL, SPATII VERZI, ALEI PIETONALE, CAROSABILE, AMENAJARI ACCESE AUTO SI PIETONALE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE/PRIVATE, RETELE / INSTALATII INTERIOARE IN INCINTA, BRANSAMENTE LA UTILITATI, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE SANTIER (IN INCINTA TERENULUI), AMPLASARE PILON PUBLICITAR H=16m (STRUCTURA) SI 2 TOTEMURI PUBLICITARE H=8,0m (STRUCTURA), propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 3, Str B-dul Basarabia, nr. 250, nr. Cadastral 229553 si 223992 - AMENAJARE, RECONFIGURARE SI RETRASARE CALE DE ACCES - DRUM NC 201641 (SPATII VERZI, DRUMURI, TROTUARE), AMENAJARI ACCESE AUTO SI PIETONALE, RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE/PRIVATE, ORGANIZARE DE SANTIER, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 3, Str B-dul Basarabia, nr. 250 - B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 1G Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, si la sediul titularului SC KAUFLAND ROMANIA S.C.S. din Bucuresti, str. Barbu Vacarescu nr. 120-144, sector 2, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti. 19 Oct 2021
ANUNT PUBLIC. Societatea comerciala MILK VALLEY BC SRL, J35/487/2018, RO36114626 anunţa depunerea cererii pentru emiterea Autorizaţiei de mediu pentru obiectivul Ferma PARU , com Costeiu , CF 403326 , Bl Ferma ,jud TIMIS avand ca obiect de activitate: 0141 Cresterea bovinelor de lapte amplasat in PARU , com Costeiu ,jud Timis , CF 403326 Documentatia tehnica poate fi consultata la sediul firmei din PARU , com Costeiu ,jud Timis , CF 403326 tel/fax 0725479348 sau la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului TIMIS. Eventualele observatii ale publicului referitoare la activitatea si amplasamentul obiectivului se vor transmite la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului TIMIS . 19 Oct 2021
Buciuman Livia, Lăzăreanu T. Teodor, Covaci Mihai, Covaci Elena, Lăzăreanu Cosmin anunţă elaborarea primei versiuni a Plan Urbanistic Zonal (PUZ): Elaborare PUZ- Dezvoltare zonă de locuit cu funcțiuni complementare propus in jud Timiș, comuna Sanandrei identificat prin CF nr. 104155 Sanandrei, top. 104155, CF nr. 10438 Sanandrei, top 104038, CF nr. 103804 Sanandrei, top. 103804 şi declanşarea etapei de incadrare pentru obţinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la sediul proiectantului, TIMIȘOARA, str. MOISE NICOARĂ, nr. 5. Comentariile şi sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M. Timiş, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18- 18 A in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunţ. 19 Oct 2021
APM BRAILA SI SC OMV PETROM SA, CU SEDIUL IN BUCUREȘTI, STR. CORALILOR, NR 22, TEL 021 402 22 01, ANUNTA CA A FOST DEPUSĂ DOCUMENTATIA TEHNICA IN VEDEREA REVIZUIRII AUTORIZATIEI DE MEDIU PENTRU OBIECTIVUL PARC 4 PADINA, AMPLASAT IN COMUNA CIOCILE, JUDEȚUL BRĂILA. DOCUMENTATIA POATE FI CONSULTATA DE CEI INTERESATI LA AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI BRAILA, BDUL INDEPENDENTEI, BL. B5, TELEFON 0339401834 19 Oct 2021
Ultimele Stiri
Politic Rezultat previzibil. Guvernul Ciolos nu a primit votul de incredere din partea Parlamentului Politic Reincepe cursa pentru guvern. Citu anunta ca vrea discutii cu toate partidele, cu exceptia AUR, pentru un guvern in jurul PNL Coronavirus UPDATE Coronavirus in Romania: Peste 17.000 de cazuri noi de COVID-19 si 423 de decese / Aproape 1.800 de pacienti la terapie intensiva, un nou record Politic Ciolos, prima reactie dupa ce Guvernul propus de el nu a trecut de Parlament: Au respins singura solutie pe care o aveau Romania in Europa Vaccinarea anti-COVID si lupta impotriva pandemiei: 7 diferente esentiale intre Romania si Franta/ Portugalia International Secretarul american al apararii, la Bucuresti: SUA sunt recunoscatoare pentru contributa majora a Romaniei in NATO
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.