Anunt Public la
Procedura
Autorizare
Aviz
Mediu DTAC
Aviz
Mediu PUZ
Anunturi
Diverse
Aviz Favorabil
PUZ CJ
Contact
Ziarul Anunt de Mediu®

Editia #3546

anuntziarulmediu®

Publicati rapid anunturile privind avizele de mediu prin WhatsApp. Economisiti timp si beneficiati de preturi exceptionale pentru aparitii in Ziarul Anunt de Mediu®.

Ultimele
Anunturi de Mediu
Vezi ultimele anunturi de mediu privind avize PUZ CJ, DTAC, PUZ, de Oportunitate publicate in Ziarul Anunt de Mediu®.
OMV PETROM SA, titular al proiectului:"Lucrari de abandonare aferente sondei.6013-Calacea", propus a fi amplasat in:comuna Ortisoara, extravilan, identificat prin:CF.nr.105982-Ortisoara, nr.top.105982, jud.Timis, anunță publicul interesat asupra:luării deciziei etapei de incadrare de către:Agentia pentru Protectia Mediului.Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:"Lucrari de abandonare aferente sondei.6013-Calacea" propus a fi amplasat in:comuna Ortisoara, extravilan, identificat prin:CF.nr.105982-Ortisoara, nr.top.105982, jud.Timis. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la:sediul Agentiei pentru Protectia Mediului.Timiș, din Timişoara, Bd.Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud.Timiş in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet:http://apmtm.anpm.ro-Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de:10.zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a:Agentiei pentru Protectia Mediului.Timiș. 08 Mai 2021
OMV PETROM SA, titular al proiectului:"Lucrari de abandonare aferente sondei.6013-Calacea", propus a fi amplasat in:comuna Ortisoara, extravilan, identificat prin:CF.nr.105982-Ortisoara, nr.top.105982, jud.Timis, anunță publicul interesat asupra:luării deciziei etapei de incadrare de către:Agentia pentru Protectia Mediului.Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:"Lucrari de abandonare aferente sondei.6013-Calacea" propus a fi amplasat in:comuna Ortisoara, extravilan, identificat prin:CF.nr.105982-Ortisoara, nr.top.105982, jud.Timis. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la:sediul Agentiei pentru Protectia Mediului.Timiș, din Timişoara, Bd.Liviu Rebreanu nr.18-18A, jud.Timiş in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet:http://apmtm.anpm.ro-Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de:10.zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a:Agentiei pentru Protectia Mediului.Timiș. 08 Mai 2021
S.C. Olea Dacica S.R.L., Kapri Petre-Radu, Băbeanu Nicolae - Ștefan, titularii planului "Amenajamentul fondului forestier proprietate privată - UP I Kapri", judeţul Suceava, comunele Grăniceşti, Zamostea, Calafindeşti, Şerbăuţi, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării obţinerii Avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul APM Suceava, strada Bistriţei, nr. 1A, orele 9- 15. Observaţiile publicului se primesc la APM Suceava, in termen de 15 zile de la publicarea anunţului. 08 Mai 2021
-Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. Titularii: DUMITRESCU TANTI- VIRGINICA si CIOROBEA ADRIAN anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire Hypermarket Kaufland P+ 1E si constructii anexe interioare si exterioare (container bufet "imbiss" si cort, containere reciclare ambalaje, spatii tehnice, post trafo, bazin psi, padocuri carucioare, statii incarcare vehicule electrice), amenajari exterioare incinta (platforme parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare, rampa andocare), amenajare accese rutiere si pietonale si racorduri la drumurile publice, instalatii interioare si retele / lucrari tehnico- edilitare, amenajare imprejmuire teren, amplasare panouri publicitare si totem publicitar, organizare de santier propus a fi amplasat in Bucuresti, Strada Fabrica de Flucoza, nr. 6-8, sector 2, Bucuresti Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti. 07 Mai 2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. Titularii: DUMITRESCU TANTI- VIRGINICA si CIOROBEA ADRIAN anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire Hypermarket Kaufland P+ 1E si constructii anexe interioare si exterioare (container bufet "imbiss" si cort, containere reciclare ambalaje, spatii tehnice, post trafo, bazin psi, padocuri carucioare, statii incarcare vehicule electrice), amenajari exterioare incinta (platforme parcare, spatii verzi, drumuri, trotuare, rampa andocare), amenajare accese rutiere si pietonale si racorduri la drumurile publice, instalatii interioare si retele / lucrari tehnico- edilitare, amenajare imprejmuire teren, amplasare panouri publicitare si totem publicitar, organizare de santier propus a fi amplasat in Bucuresti, Strada Fabrica de Flucoza, nr. 6-8, sector 2, Bucuresti Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti. 07 Mai 2021
EFO INTERTRANS SRL, cu sediul in orasul Eforie Nord, str. Bogdan Voda nr. 10, titular al notificarii privind -INTOCMIRE PUZ- STABILIRE REGLEMENTARI URBANISTICE ZONA LOCUIRE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE-, amplasat in jud.Constanta, comuna Agigea, parcela A326/38 lot 1, lot 2, lot 3, lot 4, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 16.12.2020, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/fax 0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 07 Mai 2021
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA/ TITULAR SC ACVILA SRL SEDIU SOCIAL:Judet Tulcea, oras Macin strada Viticultori, nr. 1 TELEFON/ FAX 0722.243.757 Pregatirea semintelor cod CAEN 0164 Comert cu ridicata al produselor chimice ( erbicide, insecticide, fungicide, ingrasaminte chimice si altele)- cod CAEN 4675. ACTIVITATEA AMPLASARE OBIECTIV Judet Tulcea, sat Luncavita, comuna Luncavita strada La Cherhana nr 53 (T13 P 120) judet Tulcea SCOPUL ATIVITATII Pregatire seminte Comert cu ridicata al produselor chimice ( erbicide, insecticide, fungicide, ingrasaminte chimice si altele) PREZENTAREA ACTIVITATII: Pe amplasamentul situat in localitatea Luncavita , se desfasoara activitatile de pregătire semințe și comert cu ridicata al produselor chimice (erbicide, insecticide, fungicide, ingrasaminte chimice si altele). Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu. Activitatile desfasurate nu au impact asupra factorilor de mediu apa, aer, pamant ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr. 5, telefon 0240.510.622 fax: 0240.510.621 de luni pana vineri intre orele 10.00-14.00 07 Mai 2021
S.C. ALCEDO S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE 2 HALE DEPOZITARE PRODUSE FITOSANITARE, propus a fi amplasat in judetul Ilfov, comuna Tunari, strada Mihai Eminescu, nr. 20, nr. cad. 265 Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, şi la sediul titularului din Bucuresti, Sector 1, Str.Alexandru Constantinescu, nr.63 in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-13.00.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov 07 Mai 2021
SC GAD SERVICII SI INTRETINERE SRL, CUI RO26429490,titular al activitatii de colectare,tratare si epurare a apei, salubrizare si vidanjare ,la adresa str. Prelungirea Ghencea nr 45, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, Tel/Fax: 021/430.15.77, 430.15.23, 430.14.02, 0746248440 in zilele de luni-joi, intre orele 9-13, vineri 9-12. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov. 07 Mai 2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC ELECTRIC MINI WORLD SRL SI SC FEEL THE GREEN RIDE SRL, titulari ai proiectului ,,Ecoturism in Parcul Natural Comana-inchiriere UTV-uri electrice in scop educativ, recreativ si de turism``, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M. Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul mentionat, de nesolicitare a evaluarii impactului asupra mediului de nesolicitare a evaluarii adecvate, de nesolicitare a evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, propus a fi amplasat in Comuna Comana, Str.Gellu Naum, nr.607, judetul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-13,00 precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Giurgiu. 07 Mai 2021
Ultimele Stiri
Sanatate Doar 5 din 33 de candidati au promovat concursul pentru sefia Caselor Judetene de Asigurari de Sanatate, chiar daca unii dintre ei sunt actuali directori interimari / Vlad Voiculescu: Concursurile pe bune sunt un inceput bun Administratie Locala FOTO Indicatoare ”ca la Paris”, dar cu denumiri gresite. De 15 ani, pe strazile din Bucuresti, Ludwig van Beethoven este Ludwing, iar Rahmaninov este Rahmaniniov Administratie Locala VIDEO Majoritatea PNL-USR-PLUS a votat bugetul Primariei Capitalei, estimat la 5,8 miliarde lei / Ce investitii primesc bani si de unde s-a taiat 1 miliard de lei Radio TV Valeriu Gheorghita anunta ca se asteapta ca la finalul lui iunie-inceputul lui iulie sa fie implementat certificatul verde Science - Spatiul VIDEO Sunetul zborului elicopterului Ingenuity pe Marte a fost inregistrat pentru prima data Educatie ​LISTĂ OFICIALĂ Localitatile in care toti elevii vor merge luni la scoala
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.