Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4575

anuntmediu®

Publicare in ziar anunt public ANPM. Dovada de publicare in MAXIM 1 ORA!
Site-ul oficial Ziarul Anunt de Mediu®

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Ultimele
Anunturi de Mediu
Vezi ultimele anunturi de mediu privind avize PUZ CJ, DTAC, PUZ, de Oportunitate publicate in Ziarul Anunt de Mediu®.
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
PIRLOGEA DANIEL- FLORIN si PIRLOGEA ANGELICA-FLORENTINA, titular a planului/programului ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.) SI REGULAMENT LOCAL DE URBANISM (R.L.U.) AFERENT IN VEDEREA REALIZARII INVESTITIEI "CONSTRUIRE ANSAMBLU REZIDENTIAL" PE ALEEA MACULUI, NR. 2, MUN.CARACAL, JUDETUL OLT, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul A.P.M. Olt, str. I. Morosanu, nr. 3, Slatina, judetul Olt, de luni pana vineri intre orele 09.00 - 16.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Olt, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.a 02 Mar 2024
SC FORTE GAZ SRL, titular al activitatii: 4671, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in comuna Cosesti , punctul LA BRUTARIE, in suprafata totala de 882 MP; judetul Arges . Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM ARGES, Str. Egalitatii, Nr. 50 A, Pitesti, Jud. Arges, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM ARGES, pe durata derularii procedurii de autorizare.a 01 Mar 2024
ECO SOLAR POWER PLANT SRL anunta publicul interest asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC BANEASA' propus a fi amplasat in extravilanul comunei Baneasa, judetul Constanta. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Constanta, Str. Unirii, nr. 23, jud. Constanta, in zilele de luni - vineri, intre orele 9-16, cat si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul APM Constanta din Constanta, str. Unirii, nr. 23, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului la adresa http://apmct.anpm.roa 01 Mar 2024
Comuna Avram Iancu, jud. Alba, cu sediul in jud. Alba, comuna Avram Iancu, sat Avram Iancu, nr. 169, titular al Planului /Programului "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietatea publica apartinand comunei Avram Iancu, jud. Alba - U.P. I Avram Iancu" cu amplasamentul in UAT Avram Iancu, jud. Alba, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la APM Alba prima versiune a planului mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului a planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, str. Lalelor nr. 7B, in zilele de luni - joi, intre orele 09:00 - 14:30 si vineri, intre orele 9:00 - 13:00 si la sediul titularului: Comuna Avram Iancu, cu sediul in jud. Alba, comuna Avram Iancu, sat Avram Iancu, nr. 169. Observatiile publicului cu privire la prima versiune a planului propus si eventualele efecte ale acestuia asupra mediului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt.a 01 Mar 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare.CORNE LUCIA, cu sediul in Municipiul Oradea, str. Dambovitei, nr. 5, judetul Bihor, titular al planului ,,PUZ - Reglementare parcele existente, locuinte si anexe gospodaresti pe terenurile cu nr.cad.: 68048, 68049, 68050, 68051, 68052, 68053, 68054, 68055, 68056", amplasat in comuna Sanmartin, localitatea Cihei, nr. cad.: 68048, 68049, 68050, 68051, 68052, 68053, 68054, 68055, 68056, judetul Bihor, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bihor, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, Informatiile privind planul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor, Mun. Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A si la sediul titularului in zilele de luni - vineri, intre orele 9 - 14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor, mun. Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, judetul Bihor.a 01 Mar 2024
ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU. COMUNA ARMASESTI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statii de epurare in comuna Armasesti, judetul Ialomita" propus a fi realizat in judetul Ialomita, comuna Armasesti. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita, loc. Slobozia, str. M. Viteazul, nr. 1, in zilele de luni - joi 0800 - 1630 si vineri intre orele 800-1400 si la sediul U.A.T. COM. ARMASESTI, in orele de program. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ialomita.a 01 Mar 2024
SC VER INTERMED SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, Parter, Cam. 1 si 2, Jud. Ilfov; beneficiar alaturi de BRATU SIMONA, BRATU DOREL, CECK TIBERIU, CECK CRISTINA, BRATU NELU, BRATU MARNELA, al planului PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, situat in Jud. Ilfov, Com. Berceni, T20, P49/2/12, 49/4/9,10,11,12,13,14,15; cu Nr. Cad. 66607,71774, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.a 01 Mar 2024
COMUNA CALNIC, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA CALNIC, JUDETUL ALBA", propus a fi amplasat in intravilanul si extravilanul comunei Calnic, in localitatile Deal si Calnic, comuna Calnic, judetul Alba. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba, loc. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba si la sediul Primariei comunei Calnic din localitatea Calnic, str. Principala, nr. 20, judetul Alba, in zilele de luni - joi, intre orele 8.00 - 14.30 si vineri intre orele 9.00 - 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Alba.a 01 Mar 2024
COMUNA BUCOVAT anunta elaborarea primei versiuni a PUD - SALA MULTIFUNCTIONALA CU SPATII EXPOZITIONALE SI COMERCIALE, propus in comuna Bucovat, CF nr. 403054, Judetul Timis, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic de Detaliu se poate realiza la sediul proiectantului , Timisoara, str. Mircea cel Batran nr. 6, jud. Timis. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M. Timis, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18 - 18 A in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt. a 01 Mar 2024
SKYLINE ENGINEERING SRL cu sediul in Cluj-Napoca, jud. Cluj anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "PUD SI DTAC DEMOLARE PARTIALA, CONSOLIDARE, SUPRAETAJARE, REABILITARE, MODERNIZARE, REFATADIZARE SI SCHIMBARE DE DESTINATIE CORP C1 IN VEDEREA ACOMODARII FUNCTIUNILOR DE HALA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE, LOCUINTE DE SERVICIU, REALIZARE RACORDURI SI BRANSAMENTE LA UTILITATI" propus a fi realizat in mun. Campia Turzii, jud. Cluj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99 si la sediul SKYLINE ENGINEERING, str. Buftea, nr. 1, mun. Cluj-Napoca, jud. Cluj in zilele de luni-joi intre orele 9.00-14.00 si vineri intre orele 09.00-13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Cluj in zilele de luni-joi intre orele 9.00-14.00 si vineri intre orele 09.00-13.00. a 01 Mar 2024
Ultimele Stiri
ACTUALITATE Margarita Simonian sustine ca ofiterii germani au discutat despre aruncarea in aer a podului Crimeii cu rachete Taurus / Germania lanseaza o ancheta ACTUALITATE "Toate statele aliate au o prezenta in Ucraina”. Ce se ascunde in spatele comentariilor lui Macron privind "prezenta oficiala” a militarilor... ACTUALITATE LIVE Razboi in Ucraina, ziua 737: Rusia creste limita de varsta pentru mobilizarea subofiterilor / Ucraina si Olanda au semnat un acord de... ACTUALITATE VIDEO Alexei Navalnii, inmormantat la Moscova pe muzica lui Frank Sinatra / Mii de rusi au scandat numele opozantului: Multumesc, Alexei! Putin... ACTUALITATE Maia Sandu, dupa Congresul din Transnistria: A fost organizat pentru a solicita bani Moscovei / Kremlinul vrea sa-i sperie pe moldoveni, dar... ACTUALITATE VIDEO O masina a intrat intr-un grup de pietoni in Polonia: 19 persoane au fost ranite, printre care sase copii
02 Mar 2024Editia #4575
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458