Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4661

anuntmediu®

Publicare in ziar anunt public ANPM. Dovada de publicare in MAXIM 1 ORA!
Site-ul oficial Ziarul Anunt de Mediu®

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Ultimele
Anunturi de Mediu
Vezi ultimele anunturi de mediu privind avize PUZ CJ, DTAC, PUZ, de Oportunitate publicate in Ziarul Anunt de Mediu®.
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
Judetul Arad prin Consiliul Judetean Arad, pentru Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Arad anunta elaborarea primei versiuni a PUZ si RLU - Demolare partiala, extinderea si modernizarea unitatii spitalicesti , propus in intravilan, Piata Mihai Viteazul, nr. 5-8, municipiul Arad, judetul Arad, CF 353638, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la sediul proiectantului, str. F.C. Ripensia, nr. 7A, mun. Timisoara, jud. Timis. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M. Arad, Splaiul Muresului, FN, Arad, jud. Arad in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt. a 27 Mai 2024
TRIFOI FLOREA si TRIFOI MARIANA, ce intentioneaza sa obtina de la ABA Mures, aviz de gospodarire a apelor pentru PUZ - DEZVOLTARE ZONA REZIDENTIALA, propus in extravilanul mun. Arad, zona Sannicolau Mic, CF nr. 348541 si CF 348542, judet Arad.Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al activitatii, vor rezulta permanent urmatoarele tipuri de ape : ape menajere ce se vor descarca in reteaua de canalizare. Aceasta solicitare de aviz este in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare.Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare referitoare la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta proiectantul la adresa loc. Timisoara, str. Calea Dorobantilor, Spatiu comercial, sc. A, et. P, cam 1,5 si 9, jud. Timis. Persoanele care doresc sa transmita sugestii/ observatii se pot adresa solicitantului dupa data de 22.05.2024.a 27 Mai 2024
ANUNT PUBLIC. BOLDONI DANIEL domiciliati in Borlova, nr. 98, titular al planului urbanistic zonal PUZ - "CONSTRUIRE DOUA CASE IN REGIM P+M SI IMPREJMUIRE TEREN", localitatea Turnu Ruieni, FN (nr. cad.33181), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, strada Petru Maior, nr. 73, Municipiul Resita, judetul Caras-Severin, de luni pana joi intre orele 09 - 16.30, vineri intre orele 08 - 14.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Caras-Severin, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului. a 25 Mai 2024
Anunt public. BOLCA BOGDAN PETRU , titular al proiectului: ELABORARE PUZ PENTRU EXTINDERE PE VERTICALA SI ORIZONTALA A CONSTRUCTIEI IN BAZA UNUI AVIZ DE OPORTUNITATE , amplasament, situat in localitatea Alba Iulia, str. Calea Motilor, nr. 160 A jud. Alba , pentru obiectivul de investitii, in conformitate cu H.G. 1076/2004, anunta publicul interesat ca s-a elaborat si s-a depus la A.P.M. Alba, prima versiune a planului sus mentionat in vederea solicitarii avizului de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului de urbanism propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Alba, str.Lalelelor nr.7b, si la sediul titularului din localitatea Cluj Napoca , str.Calea Motilor ,nr.-129, ap.1 bl., et. ap.,in zilele de luni-vineri, intre orele 10:00- 13.00. Observatiile publicului cu privire la decizia APM Alba se primesc zilnic la sediul A.P.M . Alba, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei prezentului anunt. a 24 Mai 2024
Anunt public COMUNA SCARISOARA SI BISERICA ORTODOXA SCARISOARA,titular alplanului "Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Scarisoara si proprietate apartinand Bisericii Ortodoxe Scarisoara, judetul Alba, U.P. I Scarisoara", desfasurat pe teritoriul judetului Cluj, Bihor si Alba, anunta publicul despre decizia APM Cluj de emitere a avizului de mediu de mediu pentru plan. Varianta avizata a planului poate fi consultata la sediul la sediul titularului din sat. Scarisoara, com. Scarisoara str. Centru nr. 205, jud. Alba, in zilele luni-joi intre 9:00-14:00 si vineri intre orele 9:00-13:00 COMUNA SCARISOARA SI BISERICA ORTODOXA SCARISOARA,in calitate de titular, anunta publicul asupra adoptarii planului "Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Scarisoara si proprietate apartinand Bisericii Ortodoxe Scarisoara, judetul Alba, U.P. I Scarisoara", desfasurat pe teritoriul judetului Cluj, Bihor si Alba. Planul adoptat si declaratia privind modul in care consideratiile privind mediul au fost integrate in plan, modul in care raportul de mediu a fost pregatit, modul in care opiniile exprimate de public si alte autoritati au fost luate in considerare in luarea deciziei de emitere a avizului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan, in comparatie cu alte alternative prezentate pot fi consultate la sediul titularului din sat. Scarisoara, com. Scarisoara str. Centru nr. 205, jud. Alba, in zilele luni-joi intre 9:00-14:00 si vineri intre orele 9:00-13:00 a 24 Mai 2024
"TSG CAPITAL S.R.L. reprezentata legal de D-ul LEONTE MINODOR-CONSTANTIN anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului; nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Statie electrica de conexiuni 220/110kV" propus a fi amplasat in comuna Baleni, jud. Dambovita. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita din municipiul Targoviste, strada Calea Ialomitei, nr.1, judetul Dambovita, in zilele de luni - vineri intre 9:00 - 16:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei de Protectia Mediului Dambovita".a 24 Mai 2024
FI-BA BALOTESTI S.A , titular al proiectului P.U.D-,,OBTINEREA AUTORIZATIEI DE DESFIINTARE PARTIALA SI RECOMPARTIMENTARE, SCHIMBARE DE DESTINATIE IN CLADIRE COMERCIALA, REFACERE ALEI, PARCAJE, IMPREJMUIRE, AMPLASARE ELEMENTE DE SEMNALISTICA, SPALTORIE SELF SERVICE CONSTRUIRE", in Judet Ilfov, comuna BALOTESTI str.sos Unirii , nr 145; ,nr. cad:60907;anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.a 24 Mai 2024
SC EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, Jud. Ilfov; beneficiar al planului PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T21, P295/26,27,28,29;295;295/20,21;295/1/22;295/83; cu Nr. Cad. 73790, 74365-74394, 73812, 73817, 74451-74492, 73781, 74497, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.a 24 Mai 2024
Subsemnatul Stefoni Raul Mihai, avand domiciliul in Giroc, str. Ecoului, nr.77, et.1, ap.06, jud. Timis, in baza autorizatiei de construire nr. 60 din 26.03.2024, emisa de Primaria Giroc, obiectiv:Construire casa parter, imprejmuire teren si bransamente la utilitati anunta ca la data de 03.06.2024 ora 9:00 vor incepe lucrarile de constructie autorizate pentru imobilul situat in Giroc, jud. Timis, str. Fagetului, carte funciara 417949, nr. cadastral 417949 a 24 Mai 2024
ANUNT PUBLIC. Privind "Decizia etapei de incadrare". S.C. RAPID AGREGATE S.R.L. titular al proiectului "EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT CU REFACEREA MEDIULUI" in perimetrul de exploatare "OSTROV TERASA NORD", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului- fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT CU REFACEREA MEDIULUI" propus a fi amplasat in extravilanul comunei Lunca Muresului, jud. Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni - joi, intre orele 8 - 16, vineri intre orele 8 - 14, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Alba. Comentariile/ observatiile/ propunerile publicului interesat se pot inainta in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului. a 24 Mai 2024
Ultimele Stiri
SPORT Miodrag Belodedici a ramas fara permis de conducere dupa meciul de adio al Generatiei de Aur ACTUALITATE VIDEO Dialog intre un jurnalist HotNews si un primar din Bucuresti: "Cat costa biletul la metrou?” / "Nu stiu, pentru ca pun cardul acolo” ECONOMIE O companie aeriana se retrage de pe aeroportul din Iasi la doar o luna de la primul zbor, "din cauza cererii foarte reduse” ACTUALITATE Razboi in Ucraina - ziua 823: Bilantul mortilor dupa atacul de la hipermarketul din Harkov creste / Un parlamentar german propune ca tarile... ACTUALITATE VIDEO Universitatea Craiova merge in UEFA Conference League - Victorie la penalty-uri cu U Cluj ACTUALITATE Hotelul Dunarea, de pe vremea cand era simbol al gazduirii oaspetilor veniti cu trenul la Bucuresti si pana acum, cand e plin de balarii la ultimul etaj
27 Mai 2024Editia #4661
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458