Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Aviz
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu
Diverse (ANPM)
Contact
Ziarul Anunt de Mediu®
Lista Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4122

anuntmediu®

Publicati rapid un anunt ANPM. Economisiti timp si beneficiati de preturi exceptionale in Ziarul Anunt de Mediu®.

Ultimele
Anunturi de Mediu
Vezi ultimele anunturi de mediu privind avize PUZ CJ, DTAC, PUZ, de Oportunitate publicate in Ziarul Anunt de Mediu®.
ANUNT MEDIU. Retail Development Consulting S.R.L. pentru Dragan Valentin, Dragan Maria, Carp Radu si Carp Georgiana avand sediul in str. Intrarea Abnegatiei, nr.4, judet Ilfov, localitatea Domnesti , titular al planului/programului PUZ "Alipire loturi si Construire magazin Penny Market, Regim de inaltime parter,accesuri auto si pietonale,amenajari exterioare,imprejmuire, post trafo, totem, utilitati, organizare santier", Propusa a fi amplasata in judetul Tulcea, municipiul/ orasul/ comuna Isaccea , str. Avram Iancu nr 1-5, Saunului 4-6, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM Tulcea, Tulcea, Str. 14 Noiembrie nr. 5. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Tulcea, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului. 03 Dec 2022
FLORIAN TOP COMERCIAL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Statie Distributie Carburanti, magazin si servicii conexe, propus a fi amplasat in jud Ilfov, Magurele, , Loc Varteju, Str Bucuresti nr 190. Informatiile privind proiectul propus/ memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 si la sediul Florian Top Comercial, Str Coriolan nr 5, sector 5, Bucucresti, in zilele de Luni - Joi, intre orele 9.00 - 12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov. 02 Dec 2022
S.C. BATI CARPATH S.R.L, in calitate de beneficiar, comuna Dudestii Noi, sat Dudestii Noi, strada DN 6 Km 570+190, etaj 1, camera 3, jud. Timis titular al planului/ programului PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU HALE DEPOZITARE LOGISTICE, AMENAJARI EXTERIOARE, PARCAJE, DRUMURI si UTILITATI, in suprafata 175432 mp (din masuratori), Tarlalele 46, 46/1 Parcelele 7/1, 7/2, 8, 10, 12, 13, 14, 183/1/11, 183/44, 83/45, 183/47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, str. Bradului nr. 57, Numere Cadastrale 56324, 56853, 56841, 56842, 56843, 56844, 56845, 56846, 56847, 56848, 56849, 56850, 56851, 56852, sat Dragomiresti Deal, com. Dragomiresti Vale, jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul / programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului / programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00 - 12.00. Observatii / cometarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 021/4301402, 0749598.865) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului. 02 Dec 2022
P&E TURIN CONSTRUCTII SRL, prin administrator Pascanu Marius, proprietari ai terenului situat in Judetul Ilfov, Oras Popesti Leordeni, strada Solstitiului, tarla 55/7, p 49, lot 2 - 4, nr. Cadastral 5034/2, 5034/3, 5034/4, in suprafata de 1500 mp, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului Consultativ pentru documentatia "P.U.Z. - INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII -ZONA MIXTA-LOCUIRE, SERVCII, COMERT, DEPOZITARE, ACCESE/ALEI AUTO SI PIETONALE, AMANAJARE PARCAJ AUTO, AMENAJARE SPATII VERZI, IMPREJMUIRE SI UTILITATI," Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 28.11.2022. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Doctor Ernest Juvara nr. 3, București, sector 1 (tel. 021 212 5693 ), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt. 01 Dec 2022
*Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru:proiectul-" Lucrări de abandonare aferente sondei. 2483- Videle Est", amplasat in:comuna Clejani-jud. Giurgiu, titular:SC OMV PETROM S.A. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la: sediul APM. Giurgiu sos.Bucuresti, bl.111, sc.A+B, MUN. Giurgiu, jud.Giurgiu și la:S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul in:mun. București, sector.1, str.Coralilor, nr. 22. Observaţiile publicului se primesc la APM.Giurgiu, pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro. 01 Dec 2022
S.C. FLAGAS S.R.L., titular al proiectului CONSTRUIRE (AMENAJARE) STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI (BENZINA, MOTORINA, GPL SI INCARCARE ELECTRICA) MAGAZIN PROPRIU CU TERASA SI SPALATORIE SELFSERVICE, AMENAJARE ACCESE SI INCINTA, TOTEM SI PANOURI DE INFORMARE, UTILITATI, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția Națională pentru Protecția Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul CONSTRUIRE (AMENAJARE) STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI (BENZINA, MOTORINA, GPL SI INCARCARE ELECTRICA) MAGAZIN PROPRIU CU TERASA SI SPALATORIE SELFSERVICE, AMENAJARE ACCESE SI INCINTA, TOTEM SI PANOURI DE INFORMARE, UTILITATI, propus a fi amplasat in jud. ILFOV, comuna Tunari, satul Tunari, strada 1 Decembrie, nr. FN, Tarlaua 39, P 124/27, LOT 1, nr. cad.59647. *) nu se derulează și procedura privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul in cauză. 1. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, in zilele de luni - vineri, intre orele 9:00 - 12:00, precum și la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 01 Dec 2022
ENGIE ROMANIA S.A. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M Braila in cadrul procedurii de evaluare a impqctului asupra mediului, pentru proiectul "inlocuire rețea de distribuție gaze naturale pe strada Rahova, pe strada Carantinei și alei spate blocuri alimentate din strada Rahova, orașul Brăila, jud. Brăila cu conducte și racorduri MP* din PE 100 SDR11 și lucrări de protecție catodică", propus a fi amplasat in jud. Braila, mun. Braila, str. Rahova, Carantinei, Alei spate blocuri, Gheorghe Doja, 1 Decembrie 1918, Eremia Grigorescu, Plevna: proiectul propus nu se supune evaluiirii impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fandamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila din mun. Braila, B-dul Independentei, nr. 16, Bl. B5, de luni pana vineri, intre orele 9,00- 13, 00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbr.anpm.ro- sectiunea Reglementari/Acordul de mediu!Drafturi acte reglementare. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Braila". 01 Dec 2022
*S.C. C.N.A.I.R.-DRDP CRAIOVA, titular al proiectului:"Interventie in prima urgenta in cazuri de calamitate-podet DN7A km 70+060 , propus a fi amplasat in Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt. S.C. C.N.A.I.R.-DRDP CRAIOVA, titular al proiectului:"Interventie in prima urgenta in cazuri de calamitate-podet DN7A km 64+572 , propus a fi amplasat in Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt. S.C. C.N.A.I.R.-DRDP CRAIOVA, titular al proiectului:"Interventie in prima urgenta in cazuri de calamitate-podet DN7A km 64+572 , propus a fi amplasat in Voineasa judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea din str. Remus Bellu, nr. 6, Rm Valcea, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14, precum si pe site-ul www.apmvl.anpm.ro 2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt. 01 Dec 2022
ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE SC OMV PETROM SA titular al proiectului , "INLOCUIRE CONDUCTA DE GAZE LA TRAVERSAREA RAULUI TELEAJEN", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ,, "INLOCUIRE CONDUCTA DE GAZE LA TRAVERSAREA RAULUI TELEAJEN", propus a fi amplasat in LOCALITATILE: PLOPENI, LIPANESTI, PAULESTI jud.Prahova. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Str.Ghe.Gr.Cantacuzino Nr.306, Jud. Prahova, in zilele de Luni, Miercuri-Vineri intre orele 09.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/ . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 01 Dec 2022
*Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru:proiectul-" Lucrări de abandonare aferente sondei. 2483- Videle Est", amplasat in:comuna Clejani-jud. Giurgiu, titular:SC OMV PETROM S.A. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la: sediul APM.Giurgiu sos.Bucuresti, bl.111, sc.A+B, MUN. Giurgiu, jud.Giurgiu și la:S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul in:mun. București, sector.1, str.Coralilor, nr. 22. Observaţiile publicului se primesc la APM.Giurgiu, pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro. 01 Dec 2022
Ultimele Stiri
ACTUALITATE Tomac: Daca Austria se opune aderarii Romaniei la Schengen, se intrunesc conditiile pentru o trimitere in fata Curtii de Justitie a UE ACTUALITATE Cum a ajuns munca la stat "pericol de moarte”. Sporul pe care il iau mai toti angajatii din ministere si lista completa a bonusurilor ACTUALITATE CM Qatar 2022: Anglia invinge categoric Senegal si se califica in sferturi ACTUALITATE Ucraina respinge propunerea lui Macron ca Rusia sa primeasca garantii de securitate pentru a incheia razboiul. "În loc de Nuremberg - sa semnam un... SCIENCE Masini zburatoare, metavers, inteligenta artificiala - Cum ar putea arata viitorul si de ce este asa de greu sa prezicem ce va urma SCIENCE LIVE Razboi in Ucraina, ziua 284: Prabusire a sustinerii rusilor pentru razboi / Macron: Occidentul sa rezolve nevoia de securitate a Moscovei /...
05 Dec 2022Editia #4122
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.