Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4621

anuntmediu®

Publicare in ziar anunt public ANPM. Dovada de publicare in MAXIM 1 ORA!
Site-ul oficial Ziarul Anunt de Mediu®

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Ultimele
Anunturi de Mediu
Vezi ultimele anunturi de mediu privind avize PUZ CJ, DTAC, PUZ, de Oportunitate publicate in Ziarul Anunt de Mediu®.
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
Comuna Cernat, in calitate de titular, anunta publicul interesat ca s-a luat de catre Agentia pentru Protectia Mediului Covasna Decizia finala a etapei de incadrare nr. 21 din data de 10.04.2024, privind Amenajamentul pastoral al Unitatii Teritorial Administrative Comuna Cernat, Judetul Covasna, situat pe teritoriul UAT Cernat, fara aviz de mediu. a 17 Apr 2024
DISTRIBUTIE ENERGIE ELECTRICA ROMANIA SA - SUCURSALA TARGOVISTE, in calitate de beneficiar prin SC ELECTROMONTAJ SA - PITESTI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului; nu se supune evaluarii adecvate; nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Reglementare conditii de coexistenta intre instalatiile ce apartin SROR Targoviste - LEA 20 kV DC Racari - Zahar 1 - Mavrodin; LEA 20 kV SC Zahar 2 - Mavrodin, LEA 20kV SC Mircea Voda -Mavrodin si LEA 110 kV DC Targoviste - Mavrodin, Potlogi - Mavrodin" si obiectivul "Amplasare complex - fabrica United Petfood localitatea Mavrodin, oras Racari, judetul Dambovita", propus a fi amplasat in judetul Dambovita, oras Racari, sat Mavrodin, T31, P.199/3. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 17 Apr 2024
SC HOLVER SRL(titular proiect), titular al activitatii: Taierea si rindeluirea lemnului anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea comuna Jucu, sat Jucu Herghelie, nr.69B, jud. Cluj. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM CLUJ, Calea Dorobantilor, Nr. 99, Cluj Napoca, Jud. Cluj, in zilele de luni- joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM CLUJ, pe durata derularii procedurii de autorizare. a 17 Apr 2024
OLIFDACOM SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mendiu pentru proiectul: DESFIINTARE CORPURI C2, C5, C6, C8, C9 SI REABILITARE, EXTINDERE, CONSTRUIRE ETAJ PARTIAL SI SCHIMBARE DE DESTINATIE CORP C7 DIN ANEXA PARTER IN SPATIU PRODUCTIE ALIMENTARA P+1Ep SI IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN, propus a fi amplasat in mun. Braila, str. Mircea Voda, nr. 60, lot 1/1, lot 2, lot 3, nr. 66, CF 100081. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediu Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, din Municipiul Braila, Bulevardul Independentei, nr. 16, Bl B5 si la sediul titularului din Jud. Braila, Mun. Braila, Str. Oborului, nr. 6, Bl. 24, Sc.3, Et. 3, Ap. 62, in zilele lucratoare intre orele 09:00- 13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila. a 16 Apr 2024
2A ALLCROSS SRL, titular al proiectului Construire centrala electrica fotovoltaica "Cobadin", racordare la SEN si organizare de santier", anunta pubicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Constanta: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI NU ESTE NECESARA PARCURGEREA CELORLALTE ETAPE DIN PROCEDURA DE EVALUARE ADECVATA, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire centrala electrica fotovoltaica "Cobadin", racordare la SEN si organizare de santier", propus a fi amplasat in judetul Constanta, comuna Cobadin, Extravilan. 1) Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta, din Str. Unirii nr. 23, jud. Constanta, in zilele de luni -vineri, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.a 16 Apr 2024
Anunt 1. Subscrisul Cantaragiu Bogdan, proprietar al terenului amplasat in judetul Ilfov, Oras Buftea, Aleea cu Brazi nr. 3-5, N.C.58355 cu suprafata totala de 28.284 mp.din acte, (28.142mp.din masuratori), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil, pentru documentatia PUZ " ZONA DE COMERT, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE COMPATIBILE CU LOCUIREA, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, SPATII VERZI, RIDICARE TOPOGRAFICA". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 16.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbaism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 212.56.93) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunt.a 16 Apr 2024
Anunt 1 - Subscrisii TUDOR PETRE; TOP CLASS INVESTMENT SRL; TOP CLASS BUSINESS SRL; DAS IMOB CONSULTING SRL; CB SUD INVEST SRL;RUXANDARIU LUCA-ANDREI; SMART BUSINESS ESTATE SRL; GHEORGHE SORIN GABRIEL; GH. ELENA MONICA, proprietari asupra terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Vidra, sat Vidra, Tarla 22, Parcelele 318/13, 318/1, 322/3, 318/29, 322/1, cu Nr.cad. 75515, 75522, 75550, 75567, 75560, 76903, teren in suprafata totala de 48.686 mp din acte, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil, pentru documentatia PUZ "OPERATIUNI NOTARIALE - ALIPIRE SI INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 16.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 212.56.93) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunt. a 16 Apr 2024
Anunt 1 - Top Class Business SRL,Top Class Investment SRL, Top Class Construct SRL, Mega Parc Residence SRL, Elite Estate Trading Vidra SRL, Smart Business Estate SRL, Top Class Management SRL, Fundulea Properties SRL, Chiriac Cristina, Oprea Ion / Oprea D. Gheorghe/ Oprea Maria, proprietari ai terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Vidra, sat Vidra, cu suprafata totala de 186.695mp., suprafata formata din Nr.Cad. 82559 cu o suprafata de 76.444 mp avand ca proprietari pe Top Class Business SRL, Top Class Investment SRL, Elite Estate Trading Vidra SRL, Fundulea Properties SRL, Nr. cad. 82563 cu suprafata de 42.794 mp. avand ca proprietari pe Top Class Management SRL, Top Class Business SRL, Top Class Investment SRL, Mega Parc Residence SRL, Top Class Construct SRL, Nr. cad. 82568 cu suprafata de 38.092mp. avand ca proprietari pe Top Class Business SRL, Top Class Investment SRL, Elite Estate Trading Vidra SRL, Nr. cad. 76181 cu suprafata de 3.786mp. avand ca proprietari pe Oprea Gheorghe, Oprea Maria, Nr. Cad. 76208 cu suprafata de 16.102mp. avand ca proprietar pe Chiriac Cristina, Nr. cad. 76373 cu suprafata de 9.397mp. avand ca proprietari pe Smart Business Estate SRL, Top Class Investment SRL si Nr. cad. 82403 cu suprafata de 80mp. avand ca proprietari pe Elite Estate Trading Vidra SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil, pentru documentatia PUZ "OPERATIUNI NOTARIALE - ALIPIRE, RIDICARE TOPOGRAFICA SI INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 16.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 212.56.93) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunt. a 16 Apr 2024
OLIFDACOM SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mendiu pentru proiectul: DESFIINTARE CORPURI C2, C5, C6, C8, C9 SI REABILITARE, EXTINDERE, CONSTRUIRE ETAJ PARTIAL SI SCHIMBARE DE DESTINATIE CORP C7 DIN ANEXA PARTER IN SPATIU PRODUCTIE ALIMENTARA P+1Ep SI IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN, propus a fi amplasat in mun. Braila, str. Mircea Voda, nr. 60, lot 1/1, lot 2, lot 3, nr. 66, CF 100081. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediu Agentiei pentru Protectia Mediului Braila, din Municipiul Braila, Bulevardul Independentei, nr. 16, Bl B5 si la sediul titularului din Jud. Braila, Mun. Braila, Str. Oborului, nr. 6, Bl. 24, Sc.3, Et. 3, Ap. 62, in zilele lucratoare intre orele 09:00-13:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Braila.a 16 Apr 2024
Anunt public privind depunerea solicitrii de emitere a acordului de mediu (titularul proiectului) ZBUGHEA CONSTANTIN SI ZBUGHEA VIOLETA, cu domiciliul in com. Cobadin, sos. Ostrov nr. 13, jud. Constanta, anunt publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE SPALATORIE AUTO SELF SERVICE, amplasat in Com. Cobadin, sat Cobadin, intravilan, str. Gradinilor nr. 1A, jud. Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta: municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 si la adresa titularului ZBUGHEA CONSTANTIN SI ZBUGHEA VIOLETA, cu domiciliul in com. Cobadin, sos. Ostrov nr. 13, jud. Constanta, in zilele de luni-vineri, intre orele 9,00 - 13,00. Observatiile publicului se primes zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta.a 16 Apr 2024
Ultimele Stiri
ACTUALITATE Batalia sangeroasa pentru Ceasiv Iar. Cucerirea orasului i-ar deschide Rusiei calea spre "coloana vertebrala” a apararii ucrainene ACTUALITATE Alegerile prezidentiale din Republica Moldova vor avea loc la 20 octombrie, concomitent cu referendumul pentru aderarea la UE / Ce arata sondajele ACTUALITATE LIVE Înalt oficial american promite noi sanctiuni impotriva Iranului / Teheranul spune ca raspunsul lor a fost "limitat” dar ar putea deveni unul... ACTUALITATE Razboi in Ucraina - ziua 783: Asistenta SUA pentru Ucraina a fost decuplata in Congres de cea pentru Israel / Vladimir Putin trimite un nou... SPORT Champions League: Barcelona si Atletico Madrid, eliminate in sferturile de finala ACTUALITATE "Pe parcursul judecatii a avut o atitudine sincera” - motivarea condamnarii Monicai Macovei la 6 luni de inchisoare cu suspendare
17 Apr 2024Editia #4621
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458