Anunt Public la
Procedura
Autorizare
Aviz
Mediu DTAC
Aviz
Mediu PUZ
Anunturi
Diverse
Aviz Favorabil
PUZ CJ
Contact
Ziarul Anunt de Mediu

Editia #3531

anuntziarulmediu

Publicati rapid anunturile privind avizele de mediu prin WhatsApp. Economisiti timp si beneficiati de preturi exceptionale pentru aparitii in Ziarul Anunt de Mediu.

Ultimele
Anunturi de Mediu
Vezi ultimele anunturi de mediu privind avize PUZ CJ, DTAC, PUZ, de Oportunitate publicate in Ziarul Anunt de Mediu.
ANUNT PUBLIC JUDETUL CLUJ. SC SERALEX SRL, titular al activitatilor: "Demontarea(dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor- COD CAEN 3831. Recuperarea materialelor reciclabile sortate- COD CAEN 3832. Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor- COD CAEN 4677 SI 5157. Colectarea deseurilor nepericuloase- COD CAEN 3811. Colectarea deseurilor periculoase- COD CAEN 3812. Transporturi rutiere de marfuri- COD CAEN 4941 SI 6024. Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile- COD CAEN 3710. Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile- COD CAEN 3720. Colectarea si tratarea altor reziduuri- COD CAEN 9002", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere (prelungire) a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea, DEJ, str. BISTRITEI, nr. 12 E, judetul CLUJ. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul APM CLUJ, Calea Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni- joi, intre orele 9:00-14:00 si vineri intre orele 9:00- 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM CLUJ, pe durata derularii procedurii de autorizare. 23 Apr 2021
*OMV PETROM SA, titular al proiectului "Demolare platforma tehnologica. Abandonare sonda.6010" propus a fi amplasat in sat Calacea, com.Orțișoara, identificat prin CF.nr.105976- Orțișoara, nr.top.105976, jud.Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Demolare platforma tehnologica. Abandonare sonda-6010", propus a fi amplasat in sat Calacea, com.Orțisoara, identificat prin CF.nr.105976- Orțișoara, nr.top.105976, jud.Timiș. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M.Timiș din Timişoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș. 22 Apr 2021
*Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. SC OMV PETROM SA cu sediul in București, str.Coralilor, sect.1, nr.22, titulară a proiectului "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle-Est" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle.Est" propus a fi amplasat in com.Clejani, jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M.Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ. 22 Apr 2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu SC GOLD TEX COMPANY SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Desfiintare corpuri anexa C1, C2, C3,construire spatiu comercial supermarket, imprejmuire" propus a fi amplasat in com.. Roseti, str.C.A. Rosetti, nr. 135, judetul Calarasi . Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, jud.Calarasi şi la sediul titularului in Calarasi, strada Victoriei, nr.1, bloc G7,sc.1,ap.5 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Calarasi. Prezentul anunţ va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia. 22 Apr 2021
ANUNT PUBLIC JUDETUL TIMIS. OMV PETROM SA, titular al proiectului "Demolare platforma tehnologica. Abandonare sonda-6011" propus a fi amplasat in sat Calacea, com.Orțișoara, identificat prin CF nr.105978- Orțișoara, nr.top.105978, jud.Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Demolare platforma tehnologica. Abandonare sonda.6011", propus a fi amplasat in sat Calacea, com.Orțisoara, identificat prin CF nr.105978- Orțișoara, nr.top.105978, jud.Timiș. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M.Timiș din Timişoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș. 22 Apr 2021
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV Petrom SA, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei-997.Carei", amplasat in Carei (x=686823.23; y=308524.02), jud.Satu Mare. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, http://apmsm.anpm.ro si la sediul titularului cu sediul in Bucuresti, sect.1, str.Coralilor, nr.22. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare. 22 Apr 2021
PLAZA ANNE - LIZ - NATHALIE avand domiciliul in Municipiul Bucuresti, titular al planului P.U.Z. - CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, BRANȘAMENTE, iMPREJMUIREA TERENULUI situat in comuna Berceni, județ Ilfov, T 64, P 3085/1, 3086, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului de Oportunitate. Observațiile/comentariile și sugestiile se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, cu sediul in municipiul București, Str. Ernest Juvara, Nr. 3-5, Sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anunțului, incepand cu data de 22.04.2021. 22 Apr 2021
GRUIA LAURENȚIU - IONUȚ avand domiciliul in Municipiul Bucuresti, titular al planului P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1+M, PUȚ FORAT, FOSĂ SEPTICĂ, FOIȘOR, iMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE situat in comuna Berceni, județ Ilfov, T 4, P 15/2/4 LOT 6, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului Favorabil. Observațiile/comentariile și sugestiile se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, cu sediul in municipiul București, Str. Ernest Juvara, Nr. 3-5, Sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anunțului, incepand cu data de 22.04.2021. 22 Apr 2021
S.C. EDCO ONE CONFORT S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE ELECTROCASNICE SI BIROURI-parter, IMPREJMUIRE, BAZIN VIDANJABIL, PUT FORAT, PLATFORME BETONATE, UTILITATI, propus a fi amplasat in judetul Ilfov, oras Magurele, strada Atomistilor, nr. 45-49, nr. cad. 59690. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, şi la sediul titularului din Bucuresti, Sector 6, Bd.Ghencea, Nr.79,Parter, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-13.00.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov. 22 Apr 2021
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare SC COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare: de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi de emitere a actului de reglementare, după completarea documentației, pentru proiectul "Construire bază de depozitare-condiţionare cereale, anexe, front de acostare, şi imprejmuire, organizare de șantier" ce se va realiza in municipiul Giurgiu, str. Portului, nr. 2, lot 2/1/1/1, NC 40498, jud. Giurgiu, titular SC COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate Ia sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, şos. Bucuresti, bl. 111, sc A+ B, jud. Giurgiu şi la SC COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL, cu sediul in municipiul Bucureşti, şos. Pipera, nr. 46 D-46 E-48, Oregon Park, clădirea B, et 5. Proiectul deciziei de incadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00- 16.30, vineri intre orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmqr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații Ia proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro. 21 Apr 2021
Ultimele Stiri
Esential Grecia, inclusa pe lista galbena a tarilor cu risc epidemiologic ridicat, R. Moldova - eliminata / Cei care vin in Romania din aceste state trebuie sa intre in carantina. Care sunt exceptiile Administratie Locala Primaria Sectorului 2 se asociaza cu Primaria Capitalei pentru a termina Pasajul de la Doamna Ghica si aloca 30 milioane lei pentru finalizarea lucrarii Romania in Europa DEZBATERE VIDEO De la dosarul cu sina la smart city. Cum imbunatateste tehnologia viata oamenilor - exemple concrete. Autoritati: Fara o strategie nationala, vom face proiecte haotice Esential Florin Citu: De la 1 iunie este cam devreme sa renuntam la masca / Ne gandim sa renuntam la masca dupa ce vom avea 10 milioane de vaccinati Educatie Cimpeanu: Pe 27 iulie vom organiza primul concurs national pentru directorii de scoli / Va urma apoi etapa interviului Energie Virgil Popescu: Hidrogenul este un combustibil in voga / Avem planurile pilot de constructie a unei centrale la Halanga, in zona mea si a lui Cristi Busoi
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.