Anunt Public la
Procedura
Autorizare
Aviz
Mediu DTAC
Aviz
Mediu PUZ
Anunturi
Diverse
Aviz Favorabil
PUZ CJ
Contact
Ziarul Anunt de Mediu

Editia #3531

Aviz Mediu PUZ

Anunturi
Aviz Mediu PUZ
Publica anuntul tau acum! Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si vei primi un mesaj cu suma de plata.

vezi Detalii Plata
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV Petrom SA, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei-997.Carei", amplasat in Carei (x=686823.23; y=308524.02), jud.Satu Mare. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare, http://apmsm.anpm.ro si la sediul titularului cu sediul in Bucuresti, sect.1, str.Coralilor, nr.22. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Satu Mare. 22 Apr 2021
S.C. ECS CONT SOLUTIONS S.R.L , anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a planului PUZ- CONSTRUIRE COMPLEX AGROTURISTIC cu amplasament in comuna Baia de Fier , sat Baia de Fier , judetul Gorj Documentatia care a stat la baza luarii deciziei privind etapa de incadrare prin care planul se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu poate fi consultata in zilele de luni-joi intre orele 9-16 si vineri intre orele 9-13 la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, Tg.Jiu. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Gorj in termen de IO zile calendaristice de la data publicarii. 20 Apr 2021
S.C. REAL ESTATE VER INVEST S.R.L. cu sediul in Comuna Berceni, bd. 1 Mai nr. 65, parter, camera 3, in calitate de titular al planului P.U.Z. - Construire ansamblu locuinte individuale P+1E+M, in Tarla 5, Parcela 36/1/2/5,6, N.C. 59289, comuna Vidra, sat Vidra, Jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 20 Apr 2021
ILIE COSMIN IONUT cu domiciliul in orasul Pitesti, jud. Arges, in calitate de titular al planului P.U.Z. - Construire ansamblu locuinte individuale si functiuni complementare, P+1+M, cu amenajarea circulatiilor si asigurarea utitatilor, in Tarla 20, Parcela 49/4/19, N.C. 66668, Comuna Berceni, sat Berceni, Jud. Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil,) sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 20 Apr 2021
CNCF C.F.R. S.A.-SRCF.BUCURESTI prin:VIO TOP S.R.L., cu sediul in:municipiul Bucuresti, sector.2, str.Badea Cartan nr.54-56, etaj.5, titular al:proiectului:"REFACERE PORTAL DE PROTECTIE POD KM.134+390-LINIA.300-BUCURESTI-BRASOV", anunţă publicul interesat asupra:luării deciziei etapei de incadrare de către:APM.PRAHOVA, pentru proiectul:"REFACERE PORTAL DE PROTECTIE POD KM.134+390-LINIA.300-BUCURESTI-BRASOV", propus a fi amplasat in:judetul Prahova, UAT.Azuga.1.Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la:sediul A.P.M.Prahova, Str.Gh.Gr.Cantacuzino, Nr.306, Ploiesti, in zilele de luni-vineri, intre orele:10-14, precum şi la următoarea adresă de internet:www.apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de:10.zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.2.Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului 19 Apr 2021
ANUNT PUBLIC SC MEDUSA HOTEL INTERNATIONAL SRL cu sediul social in Bucuresti, Sector 1, str. Jandarmeriei, nr.14A, inreg. la ORC Bucuresti sub nr. J40/21129/1994, cod fiscal nr. RO 6505878, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea de CAEN 5610 - Restaurante, CAEN 9329 - Alte activitati recreative si distractive n c a, CAEN 9311 - Activitati ale bazelor sportive, desfasurata in Bucuresti, Sector 1, str. Jandarmeriei, nr.14A. Informatiile la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti din Sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, (Barajul Lacul Morii - in spatele benzinariei Lukoil), intre orele 9-12, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul APM Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt. 19 Apr 2021
Bajan Cornelia, Ungureanu Calin Gheorghe, Ungureanu Claudia, Pirpiliu Radu Dimitrie, Pirpiliu Mihaela si Ulmamei Alexandra in calitate de proprietari prin SC SILVA PROIECT EXPERT SRL anunta publicul interesat asupra asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru planul "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata ce apartine persoanelor fizice Bajan Cornelia, Ungureanu Calin Gheorghe, Ungureanu Claudia, Pirpiliu Radu Dimitrie, Pirpiliu Mihaela si Ulmamei Alexandra - U.P. I Valea lui Ivan, judetul Arges" - necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare de mediu, necesita parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvata si se va supune procedurii de adoptare cu aviz de mediu, in conformitate cu H.G. nr.1076/2004. Motivele care au stat la baza luarii deciziei: • ca urmare a consultarii autoritatilor publice centrale participante in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 22.03.2021; • in conformitate cu prevederile art.11 si a anexei nr. 1 - Criterii pentru determinarea efectelor semnificative potentiale asupra mediului din HG. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe; • pe parcursul derularii etapei procedurii de reglementare, publicul a fost instiintat asupra depunerii solicitarii avizului de mediu, prin anunturi repetate in presa. Nu s-au inregistrat reactii negative din partea publicului referitoare la planul mai sus mentionat. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Arges din Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50 A in perioada (10 zile de la publicare). Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare la sediul APM Arges, str. Egalitatii, nr. 50 A in perioada (10 zile de la publicare). 15 Apr 2021
OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare aferente sondei 667 Calacea", propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CF nr.106024-Ortioara, jud.Timiș anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei-667.Calacea" propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CFnr.106024- Ortioara, jud.Timiș Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis din Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00- 16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro- Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis. 14 Apr 2021
SC CHARA DEVELOPERS SRL ,avand sediul/ domiciliul in Bucuresti, str. Intrarea Sectorului, nr. 10, titular al planului/programului " PUZ- construire ansamblu de locuinte individuale dispuse izolat cu zona mixta de locuinte comert si servicii, regim de inaltime S+P+2E, utilitati" amplasat in Corbeanca, sat Tamasi, str. Pomilor, Ilfov, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 07.04.2021, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 0767583702), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 14 Apr 2021
ANUNȚ public. in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 544/2001 privind accesul la informație, societatea: PFA Sava Ionel SRL, sediu: Județ Tulcea, Localitatea Jijila, strada Principală nr. 74, telefon/ fax: 0745.792.424, activitatea: intreținerea și repararea autovehiculelor (spălătorie auto), amplasare obiectiv: comuna Jijila, intravilan, strada Principala nr. 74, Județ Tulcea, scopul activității: intreținerea și repararea autovehiculelor (spălătorie auto), prezentarea activității: in intravilanul comunei Jijila, se desfășoară activitatea de intreținere și repararea autovehiculelor (spălătorie auto) conform cod CAEN 5020. Informații cu privire la măsurile de protecție a factorilor de mediu și despre eventualul impact asupra factorilor de mediu. Activitatea desfășurată nu are impact asupra factorilor de mediu apă, aer, pămant; ANUNȚĂ publicul interesat asupra depunerii solicitării și documentației tehnice in vederea obținerii autorizației de mediu. Informații privind potențialul impact asupra mediului generat de proiectul propus și observațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția mediului Tulcea, str. 14 Noiembrie nr. 5, telefon 0240.510.622, fax 0240.510.621 de luni pană vineri intre orele 10.00- 14.00 14 Apr 2021
S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. IRIGC IMPEX S.R.L., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "INLOCUIRE RETEA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE PE STRAZILE: Mihai Viteazu, Mihai Eminescu, Diaconu Macarie, Micsunelelor, Gheorghe Buica, Vlad Inecatu, Fantana de Piatra, Spiru Haret si lzvor cu conducte si racorduri din PE100 SDR11, in satul Viforata", propus a fi amplasat in judetul Dambovita, comuna Aninoasa, satul Viforata. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 05 Apr 2021
APM IALOMIŢA şi COFCO INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L. cu sediul in Bucureşti, Sectorul 2, Şos. Pipera, nr. 46D- 46E-48, Oregon Park, clădirea D, et. 5, titular al planului urbanistic zonal "construire bază de depozitare - condiționare cereale, anexe, front de acostare, imprejmuire, branșamente la utilităţi, organizare de șantier", in loc. Borduşani, tarlaua 323/1, parcelele 36, 37, N.C. 26962, Jud. Ialomiţa, anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare: nu este necesară evaluarea de mediu, nu este necesară parcurgerea următoarei etape de evaluare adecvată, nu este necesar studiul de evaluare adecvată, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul APM Ialomiţa, municipiul Slobozia, str. Mihai Viteazul, nr.1, in zilele de luni-joi orele 8.00-16.30 si vineri orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul APM Ialomiţa, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anunţului. 02 Apr 2021
Ultimele Stiri
Esential Grecia, inclusa pe lista galbena a tarilor cu risc epidemiologic ridicat, R. Moldova - eliminata / Cei care vin in Romania din aceste state trebuie sa intre in carantina. Care sunt exceptiile Administratie Locala Primaria Sectorului 2 se asociaza cu Primaria Capitalei pentru a termina Pasajul de la Doamna Ghica si aloca 30 milioane lei pentru finalizarea lucrarii Romania in Europa DEZBATERE VIDEO De la dosarul cu sina la smart city. Cum imbunatateste tehnologia viata oamenilor - exemple concrete. Autoritati: Fara o strategie nationala, vom face proiecte haotice Esential Florin Citu: De la 1 iunie este cam devreme sa renuntam la masca / Ne gandim sa renuntam la masca dupa ce vom avea 10 milioane de vaccinati Educatie Cimpeanu: Pe 27 iulie vom organiza primul concurs national pentru directorii de scoli / Va urma apoi etapa interviului Energie Virgil Popescu: Hidrogenul este un combustibil in voga / Avem planurile pilot de constructie a unei centrale la Halanga, in zona mea si a lui Cristi Busoi
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.