Anunt Public la
Procedura
Autorizare
Aviz
Mediu DTAC
Aviz
Mediu PUZ
Anunturi
Diverse
Aviz Favorabil
PUZ CJ
Contact
Ziarul Anunt de Mediu

Editia #3531

Aviz Mediu DTAC

Anunturi
Aviz Mediu DTAC
Publica anuntul tau acum! Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si vei primi un mesaj cu suma de plata.

vezi Detalii Plata
ANUNT PUBLIC JUDETUL CLUJ. SC SERALEX SRL, titular al activitatilor: "Demontarea(dezasamblarea) masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor- COD CAEN 3831. Recuperarea materialelor reciclabile sortate- COD CAEN 3832. Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor- COD CAEN 4677 SI 5157. Colectarea deseurilor nepericuloase- COD CAEN 3811. Colectarea deseurilor periculoase- COD CAEN 3812. Transporturi rutiere de marfuri- COD CAEN 4941 SI 6024. Recuperarea deseurilor si resturilor metalice reciclabile- COD CAEN 3710. Recuperarea deseurilor si resturilor nemetalice reciclabile- COD CAEN 3720. Colectarea si tratarea altor reziduuri- COD CAEN 9002", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere (prelungire) a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea, DEJ, str. BISTRITEI, nr. 12 E, judetul CLUJ. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul APM CLUJ, Calea Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni- joi, intre orele 9:00-14:00 si vineri intre orele 9:00- 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM CLUJ, pe durata derularii procedurii de autorizare. 23 Apr 2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu SC GOLD TEX COMPANY SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Desfiintare corpuri anexa C1, C2, C3,construire spatiu comercial supermarket, imprejmuire" propus a fi amplasat in com.. Roseti, str.C.A. Rosetti, nr. 135, judetul Calarasi . Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi Soseaua Chiciu, nr.2, jud.Calarasi şi la sediul titularului in Calarasi, strada Victoriei, nr.1, bloc G7,sc.1,ap.5 in zilele de luni-vineri, intre orele 8-16 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Calarasi. Prezentul anunţ va fi publicat atat in presa cat si la sediul administratiei locale pe teritoriul careia se va realiza investitia. 22 Apr 2021
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare SC COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare: de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării adecvate, de nesolicitare a evaluării impactului asupra corpurilor de apă şi de emitere a actului de reglementare, după completarea documentației, pentru proiectul "Construire bază de depozitare-condiţionare cereale, anexe, front de acostare, şi imprejmuire, organizare de șantier" ce se va realiza in municipiul Giurgiu, str. Portului, nr. 2, lot 2/1/1/1, NC 40498, jud. Giurgiu, titular SC COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate Ia sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului din municipiul Giurgiu, şos. Bucuresti, bl. 111, sc A+ B, jud. Giurgiu şi la SC COFCO INTERNATIONAL ROMANIA SRL, cu sediul in municipiul Bucureşti, şos. Pipera, nr. 46 D-46 E-48, Oregon Park, clădirea B, et 5. Proiectul deciziei de incadrare de nesolicitare a evaluării asupra mediului şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00- 16.30, vineri intre orele 8,00-14,00 precum şi la următoarea adresă de internet http://apmqr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații Ia proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunțului pe pagina de internet a APM Giurgiu http://apmgr.anpm.ro. 21 Apr 2021
ANUNT PUBLIC. TG-MURES. S.C. DEDEMAN S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Montare instalatie solara fotovoltaica pe acoperisul cladirii - corp C1 ", propus a fi amplasat in localitatea Tirgu Mures, Bulevard 1 Decembrie 1918, nr.307, jud. Mures. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M Mures, din Tirgu Mures, str. Podeni, nr.10, zilnic de: luni, intre orele 09:00-15:00 si marti - vineri intre orele 09:00-12:00 si la sediul S.C. DEDEMAN S.R.L., Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr.307, localitatea Tirgu Mures, jud. Mures Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mures. Tirgu Mures, str. Podeni, nr.10, zilnic de: luni, intre orele 09:00 - 15:00 si marti - vineri intre orele 09:00 - 12:00. 21 Apr 2021
S.C. EXPRESS AUTO HOUSE srl, cu sediul in orasul Otopeni, str. Craitelor nr.4, tarla 10, parcela 199, lotul 3, hala multifunctionala (C1), judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J23/4560/2017, C.I.F. 38176595 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emitereaautorizatiei de mediu pentru activitatea de comert cu piese si accesorii pentru autovehicule, cod CAEN 4532, desfasurata in in orasul Otopeni, str. Craitelor nr.4, tarla 10, parcela 199, lotul 3, hala multifunctionala (C1). Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii -in spatele benzinariei Lukoil), intre orele 900 - 1100 de luni pana joi. Propuneri sau contestatii se pot depune la A.R.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt. 20 Apr 2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu titulari MARES DANIEL si MARES PETRUTA. MARES DANIEL si MARES PETRUTA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 5 (cinci) IMOBILE P+3E - C1 LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, C2-C5 LOCUINTE COLECTIVE, AMENAJARE TEREN, REALIZARE ACCES CU BARIERE AUTO, ORGANIZARE DE SANTIER, IMPREJMUIRE SI UTILITATI" ,propus a fi amplasat in Str. Leordeni Nr. 161 Ibis, NC 108437, Oras Popesti- Leordeni, Jud. Ilfov. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1, Sector 6, Bucuresti, in zilele de luni- joi, intre orele 9:00- 13:00, vineri intre orele 9:00- 12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmif.anpm.ro/. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov. 19 Apr 2021
SC KEBAP SHOP SRL cu sediul social in str.Stan Judetul, nr.8, sector.3, Bucuresti, inregistrata la ONRC-ORCTB cu CUI.nr.RO25455350, informez pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea de S610-Restaurante, desfasurata in Bdul.Iuliu Maniu, nr.7, sector.6-Bucuresti. Informatii la sediul Agentiei pentru PROTECTIA MEDIULUI.Bucuresti din sector.6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii-in spatele benzinariei LUKOIL) intre orele 9-12 de luni pana vineri. Propuenri sau contestatii se pot depune la sediul APM.Bucuresti in termen de 10.zile de la data publicarii prezentului anunt. 15 Apr 2021
OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare aferente sondei 667 Calacea", propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CF nr.106024-Ortioara, jud.Timiș anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei-667.Calacea" propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CFnr.106024- Ortioara, jud.Timiș Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis din Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00- 16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro- Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis. 14 Apr 2021
SC ALL DESIGN TRADING SRL, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul" CONSTRUIRE 2 HALE CU DESTINATIA DE COMERT CU AMANUNTUL AL MOBILEI SI DEPOZITARE, BRANSAMENTE SI RACORD LA UTILITATI", propus a fi amplasat in Afumati, Str. Petrachioaia, nr. 71, Ilfov Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 și sediul SC ALL DESIGN TRADING SRL in Afumati, str.Bucuresti-Urziceni, nr. 179, nr. 33, in zilele luni-vineri, intre orele 9.00-12.00 Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov. 14 Apr 2021
SC DDD SOUTH SOLUTIONS SRL, CUI 41421708 cu sediul in VIDELE, str. Parcului, nr. 29, bl. P134, scara D, ap. 57, judet Teleorman, solicita AUTORIZATIA DE MEDIU pentru activitatea 8129 - Alte activitati de curatenie, obiectiv amplasat in localitatea VIDELE, str. Depozitelor, nr. 26, judet Teleorman. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii desfasurate, pot fi consultate, timp de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la sediul A.P.M. Teleorman, str. Dunarii, nr. 1, Alexandria, de luni pana vineri intre orele 8.00-16.30. 13 Apr 2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu titulari MARES DANIEL si MARES PETRUTA MARES DANIEL si MARES PETRUTA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 5 (cinci) IMOBILE P+3E - C1 LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, C2- C5 LOCUINTE COLECTIVE, AMENAJARE TEREN, REALIZARE ACCES CU BARIERE AUTO, ORGANIZARE DE SANTIER, IMPREJMUIRE SI UTILITATI" , propus a fi amplasat in Str. Leordeni Nr. 161Ibis, NC 108437, Oras Popesti- Leordeni, Jud. Ilfov. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1, Sector 6, Bucuresti, in zilele de luni-joi, intre orele 9:00- 13:00, vineri intre orele 9:00- 12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmif.anpm.ro/. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov. 13 Apr 2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare FENSTRAL START CONSTRUCT S.R.L. FENSTRAL START CONSTRUCT S.R.L. anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM ILFOV, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul SCHIMBARE DE FUNCTIUNE DIN HALA DE PRODUCTIE VOPSELE IN HALA DE PRELUCRARE STICLA PLATA SI FASONARE PROFILE, MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE, propus a fi amplasat in Splaiul Unirii nr. 1C (T3, P71, lot 2), Nr. Cad. 116462, Oras POPESTI LEORDENI, Judetul ILFOV. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1, Sector 6, Bucuresti, in zilele de luni-joi, intre orele 9:00-13:00, vineri intre orele 9:00-12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmif.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 07 Apr 2021
Ultimele Stiri
Esential Grecia, inclusa pe lista galbena a tarilor cu risc epidemiologic ridicat, R. Moldova - eliminata / Cei care vin in Romania din aceste state trebuie sa intre in carantina. Care sunt exceptiile Administratie Locala Primaria Sectorului 2 se asociaza cu Primaria Capitalei pentru a termina Pasajul de la Doamna Ghica si aloca 30 milioane lei pentru finalizarea lucrarii Romania in Europa DEZBATERE VIDEO De la dosarul cu sina la smart city. Cum imbunatateste tehnologia viata oamenilor - exemple concrete. Autoritati: Fara o strategie nationala, vom face proiecte haotice Esential Florin Citu: De la 1 iunie este cam devreme sa renuntam la masca / Ne gandim sa renuntam la masca dupa ce vom avea 10 milioane de vaccinati Educatie Cimpeanu: Pe 27 iulie vom organiza primul concurs national pentru directorii de scoli / Va urma apoi etapa interviului Energie Virgil Popescu: Hidrogenul este un combustibil in voga / Avem planurile pilot de constructie a unei centrale la Halanga, in zona mea si a lui Cristi Busoi
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.