Anunt Public la
Procedura
Autorizare
Aviz
Mediu DTAC
Aviz
Mediu PUZ
Anunturi Mediu
Diverse
Aviz Favorabil
PUZ CJ
Contact
Ziarul Anunt de Mediu®

Editia #3629

Aviz Mediu DTAC

Anunturi
Aviz Mediu DTAC
Publica anuntul tau acum! Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si vei primi un mesaj cu suma de plata.

vezi Detalii Plata
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu TRAVIC CONSULTING S.R.L TRAVIC CONSULTING S.R.L anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE 5 HALE DEPOZITARE SI BIROURI, IMPREJMUIRE SI UTILITATI, HALA 3, 4, 5, 6, 7, propus a fi amplasat in T.3 P.66/6, lot 2, sat Căldăraru - Cernica, Ilfov. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti și la sediul TRAVIC CONSULTING SRL - București Sect.2, Str. Johann Sebastian Bach, nr.16, in zilele de luni pȃnă vineri, intre orele 9-13 . Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro. 29 Iul 2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu PRODACT METAL COLOR SRL PRODACT METAL COLOR SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE 2 HALE MICROPRODUCTIE, DEPOZITARE, SERVICII, BIROURI, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI UTILITATI, propus a fi amplasat in T.3, P.66/6, lot 1, Căldăraru - Cernica, Ilfov. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti și la sediul PRODACT METAL COLOR SRL - București Sect.3, Drumul intre tarlale, nr.41C, in zilele de luni pȃnă vineri., intre orele 9-13. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro 29 Iul 2021
ANUNT PUBLIC. ORANGE ROMANIA SA, cu sediul in municipiul Bucuresti, Sectorul 1, B-dul Lascar Catargiu, Nr. 47-53, titluar al proiectului "Amplasare fibra optica in comuna Santana de Mures" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mures: fara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului prin elaborarea unui studiu de impact, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Amplasare fibra optica in comuna Santana de Mures" propus a fi amplasat in comuna Santana de Mures, localitatea Bardesti, Santana de Mures, Curteni, Chinari, judetul Mures. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe urmatoarea adresa de internet: http://.apmms.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare de termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Mures. 21 Iul 2021
Sc Boes Lapte SRL cu sediul in loc Ludus, Strada Avramesti 33, jud Mures anunta depunerea documentatia la agentia de protectie a Mediului Mures intocmita conform ORD. 1798 / 2007 al MMDD, in vederea obtinerii Autorizatiei de mediu pentru obiectivul Ferma de Vaci cu lapte pe amplasamenttul din loc Ludus, strada Avramesti 33. Activitatea consta in agricultura. Orice informatii sugestii si contestatiee privind impactul asupra mediului se pot obtine la sediul APM Mures str Podeni nr 10. tel 0265 314984, 314987 fax 0265 314985, in termen de 10 zile de la publicare 20 Iul 2021
Aceasta informare este efectuata de Primaria Municipiului Brasov in calitate de beneficiar, cu sediul in municipiul Brasov, Bulevardul Eroilor, Nr. 8, CP 500007, judetul Brasov, tel. 0268 416550, ce intentioneaza sa solicite de la S.G.A. Brasov aviz de gospodarire a apelor pentru proiectul: -ACTUALIZARE SF DRUM DE LEGATURA STRADA CARAMIDARIEI- DRUMUL POIENII-, localizat in intravilanul municipiului Brasov, judetul Brasov. Aceasta investitie este noua. Ca urmare a realizarii investitiei nu vor rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu Legea Apelor 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului dupa data de 04.11.2020 (data estimata la care se va transmite solicitarea de aviz). 16 Iul 2021
SC Millenium Trans Impex SRL cu sediul in Bucuresti S5 str Crasna 50, proprietar al terenului aflat in Jud Ilfov com Cornetu , Sos Alexandriei 32 NC/CF 56130 ,anunta publicul interesat asupra declansarii procedurii de informare pentru documentatia PUZ Alimentatie Publica constructii P+1E+ M faza aviz de oportunitate. Obsevatii, comentarii si propuneri se pot transmite in scris in perioada 20.07.2021 - 21 .08.2021 la Directia de Urbansim din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti str Ernest Juvara 3- 5 si la adresa: cijilfov@cijilfov.ro 14 Iul 2021
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile H.G. 1076/2004, S.C. CAUSSADE SEMENCES EST EUROPA S.R.L. cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Aviator Popisteanu, nr. 16, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare pentru Planul Urbanistic Zonal in scopul realizarii proiectului "lucrari de desfiintare constructii existente si construire complex comercial alcatuit din HYPERMAKET, MAGAZINE DE RETAIL ȘI CONSTRUCTII ANEXE (container bufet imbiss si cort, post trafo, container de reciclare ambalaje, bazin de retentie, bazin de rezerva incendiu, copertine carucioare) cu regim de inaltime parter inalt sau parter si etaj 1, amenajarea de parcari supraterane, realizare cale de rulare incinta si trotuare, accese rutiere si pietonale, racorduri la drumurile publice, amenajarea incintei cu spatii verzi, mobilier urban, iluminat, amplasare mijloace publicitare, statii incarcare vehicule electrice, imprejmuire teren, realizare bransamente, organizare santier in incinta" in Comuna Nanov, Str. Dunarii, Judetul Teleorman, decizie stabilita pe baza consultarilor realizate in cadrul Comitetului Special Constituit din data de 08.07.2021: Planul nu necesita evaluare de mediu, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, municipiul Alexandria, Str. Dunarii, nr. 1, Judetul Teleorman si la sediul titularului (municipiul Bucuresti, Str. Aviator Popisteanu, nr. 16) in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 800-1400. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman in termen de 10 zile de la data aparitiei anuntului. 13 Iul 2021
Anunț public privind decizia etapei de incadrare SC MAXAGRO CENTER SRL, titular al proiectului "Amplasarea unei stații de asfalt, stații de betoane, a unui container pentru birouri, cantar mobil, imprejmuire cu gard de plasa si forarea unui put de apa", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Caraș- Severin, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fără evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "Amplasarea unei stații de asfalt, stații de betoane, a unui container pentru birouri, cantar mobil, imprejmuire cu gard de plasa si forarea unui put de apa", propus a fi amplasat in Bocșa, str. Binișului FN. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș- Severin din Reșița, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni- joi, intre orele 09.00- 15.00, și vineri, intre orele 9.00-13.00, precum și la următoarea adresă de internet www.apmcs.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 12 Iul 2021
CONSTANTA. Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu CERNISENCU ALEXANDRU, cu domiciliul municipiul Constanta, str. Teleajen nr. 13 B, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE IMOBIL P+ 2E+3 Eretras- LOCUINTA MULTIFAMILIALA CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, amplasat in municipiul Constanta, str. Voievozilor nr. 13, judetul Constanta. lnformatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta: municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 si la CERNISENCU ALEXANDRU, cu domiciliul municipiul Constanta, str. Teleajen nr. 13B,in zilele de luni- vineri , intre orele 9,00 -13,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia medi ului Constanta. 12 Iul 2021
S.C. EUROPEAN METAL SERVICES S.A., anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: ,, DEZAFECTARE PARTIALA LINIA 1 CF SI EXTINDERE PLATFORMA TERMINAL DE FIER VECHI DANELE 91- 93, PORT CONSTANTA- FAZA P.A.C.", propus a fi amplasat in municipiul Constanta, Portul Constanta, Terminalul de fier vechi, danele 91- 93. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanţa, municipiul Constanţa, str. Unirii nr. 23, judetul Constanta si la sediul titularului S.C. EUROPEAN METAL SERVICES S.A. , cu adresa in municipiului Constanta, incinta Port, zona SNC, prelungirea danei 26, jud. Constanta, in zilele de luni-vineri, intre 9.00- 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanţa, municipiul CONSTANŢA , str. Unirii nr. 23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9.00- 13.00. 12 Iul 2021
APM PRAHOVA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE (PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE), COPERTINA, PLATFORME, DRUM ACCES, ALEI CAROSABILE SI PIETONALE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI ORGANIZARE DE SANTIER, propus a fi amplasat in Jud. Prahova, Com. Rafov, Sat Malaiesti, T-6, CC 13/ 140, titular S.C. SILICA RO S.R.L. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Prahova, din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr.306 şi la sediul titularilor de proiecte, in zilele de Luni- Vineri, intre orele : 09.00- 13.00, Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Prahova. Data afişării anunţului pe site 06.07.2021 02 Iul 2021
ANUNT PUBLIC In conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007, S.C. TECHRUS S.R.L. anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul 2599 - Fabricarea altor articole din metal n.c.a. din localitatea Arad, str. Poetului nr. 1/C, Hala 1, jud. Arad. Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM ARAD din Splaiul Muresului, FN, Arad, judetul Arad, in zilele de luni intre orele 9.00-16.30, marti-vineri intre orele 9.00- 14.00 01 Iul 2021
Ultimele Stiri
Esential Noi alerte de canicula pentru cea mai mare parte a tarii. Valul de caldura va persista si in prima parte a saptamanii viitoare / Avertizari de vijelii si ploi pentru 11 judete Esential Politie mobilizata in Mykonos si Ios, dupa ce 13 insule grecesti au fost plasate in zona rosie de catre Centrul European pentru Controlul Bolilor Politic VIDEO Declic a depus plangere penala impotriva lui Florin Citu in scandalul documentului cu antetul Guvernului care stabilea liniile campaniei premierului pentru sefia PNL International Statia Spatiala, scapata de sub control din cauza ca un modul rusesc a pornit motoarele / Cum a fost restabilizata ISS si ce ”barca de salvare” aveau astronautii la indemana in caz ca situatia se agrava Romania in Europa Incursiune in lumea Inteligentei Artificiale si a companiilor care o folosesc. Cand AI decide daca banca iti da un credit sau te refuza Esential Maia Sandu a anuntat propunerea pentru functia de premier al Republicii Moldova. Cine este Natalia Gavrilita
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.