Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Aviz
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu
Diverse (ANPM)
Contact
Ziarul Anunt de Mediu®
Lista Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4058

Aviz Mediu DTAC

Anunturi
Aviz Mediu DTAC
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 3 ore.

Publica Acum!
Comuna Provita de Sus , titular al proiectului ,"Consolidare de mal DS 272,,anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediul Prahova , de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Consolidare de mal DS 272" propus a fi amplasat in comuna Provita de Sus , sat Valea Bradului . 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni- vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro. 30 Sep 2022
POPA STELIAN, POPA ANA, URSESCU ROMULUS -CONSTANTIN si URSESCU LUMINITA LOREDANA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "RESTAURANT MCDONALD`S TIP DRIVE, AMPLASARE SEMNALISTICA LUMINOASA PUBLICITARA PE FATADA ȘI IN INCINTA, MOBILIER URBAN, LOC DE JOACA, TERASA, CIRCULATII AUTO ȘI PIETONALE, LOCURI DE PARCARE, SPATII VERZI ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER "propus a fi amplasat in - Str. Conac Nr. F.N, Comuna Dumbravita, Jud. Timis, Nr. Cad. 414275. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A si la sediul titularului, Comuna Dumbravita, Strada Ferventia, Nr. 51, judet Timis , in zilele de luni - joi intre orele 08:00 - 16:30, vineri intre orele 08:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis. 30 Sep 2022
PISICA ALEXANDRU-SORIN , imputernicit de catre titularii S.C. FERFA CONS S.R.L., S.C. METAL VISION ARHITECTURE S.R.L., S.C. SORAMEX GRUP S.R.L., S.C. IAN APARTMENTS S.R.L. in cadrul proiectului/planului: -P.U.Z. -SPATIU COMERCIAL "PENNY" - PARTER, CARMANGERIE CU PRODUSE DIN CARNE -BRANZETURI, ACCESE AUTO SI PIETONALE, TROTUARE, AMENAJARI EXTERIOARE, IMPREJMUIRE, RECLAME PE FATADA SI PARCARE, TOTEM PUBLICITAR, ORGANIZARE DE SANTIER, cu amplasamentul in jud.GALATI, Mun.GALATI, str. Nufarului, nr.4B, nr.cadastral 134946, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M.Galati, in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul A.P.M.Galati, str.Regiment 11 Siret nr.2 si la sediul titularului, in Mun.GALATI, str.Nufarului, nr.4B, zilnic, de luni pana joi, intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30-13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul A.P.M.Galati in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului. 29 Sep 2022
CONCELEX S.R.L. prin PITURLEA DANIEL cu sediul in Strada Aeroportului nr. 120-130, Sector 1, Bucuresti, anunta publicul interesat asupra parcurgerii Etapei pregatitoare - Intentia de elaborare a documentatiei - "PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE ANSAMBLU CU FUNCTIUNI MIXTE: LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE, COMERT, SERVICII ȘI DOTARI" din Judetul Ilfov, Comuna Balotesti, Sat Saftica, nr. cad. 52605, 53129, 53333, 53336, 55081, 55082, 55191, 60233, 60239. Observatiile si propunerile pot fi transmise in termen de 15 zile prin posta la Primaria Comunei Balotesti, pe adresa Calea Bucuresti (DN1) nr. 89, Sat Saftica, Comuna Balotesti, Judetul Ilfov sau transmitand un mesaj pe adresa de email a Serviciului de Urbanism al Primariei Comunei Balotesti - urbanism@pblt.ro, cu mentiunea ANUNT INTENTIE - PLAN URBANISTIC ZONAL CONSTRUIRE ANSAMBLU CU FUNCTIUNI MIXTE: LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE, COMERT, SERVICII ȘI DOTARI, Judetul Ilfov, Comuna Balotesti, Sat Saftica, nr. cad. 52605, 53129, 53333, 53336, 55081, 55082, 55191, 60233, 60239. 28 Sep 2022
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu titulari MARES DANIEL si MARES PETRUTA. MARES DANIEL si MARES PETRUTA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE 5 (cinci) IMOBILE P+3E - C1 LOCUINTE COLECTIVE CU SPATIU COMERCIAL LA PARTER, C2-C5 LOCUINTE COLECTIVE, AMENAJARE TEREN, REALIZARE ACCES CU BARIERE AUTO, ORGANIZARE DE SANTIER, IMPREJMUIRE SI UTILITATI" ,propus a fi amplasat in Str. Leordeni Nr. 161 Ibis, NC 108437, Oras Popesti- Leordeni, Jud. Ilfov. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1, Sector 6, Bucuresti, in zilele de luni- joi, intre orele 9:00- 13:00, vineri intre orele 9:00- 12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmif.anpm.ro/. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov. 27 Sep 2022
ANUNT PUBLIC ANPM- ILFOV. SC DSE CONSULTING SRL, CUI 14545458, J23/607/2008, ROONRC J23/604/2008, cu sediul in judetul Ilfov, comuna 1 Decembrie, satul 1 Decembrie, str. Grigore Moisil, nr. 4, bl. PK10, sc. 3, et. 2, ap. 27, titular al planului PUZ - INTRODUCEREA TERENULUI IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII DE SPATII BIROURI, DEPOZITARE, GARAJE, AVAND REGIM DE INALTIME P+2E, ACCES, UTILITATI amplasat in in oras Popesti-Leordeni, T11, P39-41, lotIII, jud. Ilfov,, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 06.10.2021, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 27 Sep 2022
ROGER AUTO SERV SRL, CUI 33536871 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitare emitere autorizatie de mediu pentru activitatea de dezasamblarea masinilor si a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor CAEN 3831 desfasurata in Silistea Snagovului com Gruiu str Drumul Coadelor 60 jud Ilfov. Informatii se pot solicita la sediul APM Ilfov intre orele 9-12. 27 Sep 2022
Anunt public privind:depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra:depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:"Desfiintare constructii: C24, C27, C52, C58 si instalatii din cadrul:SSH.Dezbenzinare Calacea", propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CF.nr. 100008- Ortisoara, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la:sediul Agentiei pentru Protectia Mediului.Timis, Municipiul Timisoara, B-dul.Liviu Rebreanu, nr.18- 18A, jud. Timis si la sediul din: Bucuresti, Str. Coralilor, jud. Ilfov, in zilele de luni-joi intre orele: 8:00-16:30, vineri intre orele:08:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la: sediul APM.Timis. 27 Sep 2022
Anunt public privind depunerea solicitlrii de emitere a acordului de mediu. Sc Steinweg Romania Srl cu sediul in municipiul Constanta, B-dul Tomis nr. 30, et. l, jud. Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii soliciterii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul :,,EXTINDER-EA DOMENIULUI DE ACTMTATE AL C. STEINWEG ROMANIA SRL PRIN CONSTRUIREA DE FACILITATI DE DEPOZITARE IN PORTUL CONSTANTA", amplasat in judetul Constanta, municipiul Constanta, Incinta Port, Zona Port Constanta Sud-Agigea, Platforma 3, inregistrata la Agentia Pentru Protectia Mediului Constanta cu nr. 947 din21.01.2022. lnformaliile privind proiectul propus pot fi consullate la sediul Agenliei pentru Protectia Mediului Constanla: municipiul Constanta, str. Unirii nr.23 si la Sc Steinweg Romania Srl, cu sediul in in municipiul Constanta, B-dul Tomis nr. 30, et. l, jud. Constanta , in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00- 13.00. Observaliile publicului se primesc zilnic la sediul autoritilii competente pentru protectia mediului Constanta. 22 Sep 2022
KAUFLAND ROMANIA S.C.S., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Construire hale J si K cu functiune depozitare, anexe tehnice, platforme si drumuri interioare, imprejmuire, organizare de santier", in comuna Mihai Viteazu, nr. 1408, jud. Cluj. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni-joi intre orele 09.00-14.00 si vineri intre orele 09.00-12.00 si la sediul KAUFLAND ROMANIA S.C.S. din municipiul Bucuresti, str. Barbu Vacarescu, nr. 120. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj. 22 Sep 2022
*Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SC BLACK WATERS SA prin reprezentant Banculescu Stefan, cu sediul in mun.Constanta, B-dul.Alexandru Lapusneanu nr.104A, bl.TS15I, sc.B, et.1, jud.Constanta, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.CONSTANTA: este necesara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului si este necesara elaborarea studiului de evaluare adecvata, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "EXPLOATAREA TEMPORARA A AGREGATELOR NATURALE DE RAU IN PERIMETRUL DUNARE-BRAT OSTROV, KM. 364+000 -KM. 365+000", propus a fi amplasat in com. Ostrov, albie minora -fluviul Dunarea, km. 364+000 -km. 365+000, judetul Constanta. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta, str.Unirii nr.23, in zilele de luni-joi, intre orele 8-16, vineri intre orele 8-14 precum si la urmatoarea adresa de internet (http://apmct.anpm.ro). Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2.Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluarea adecvata, la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 22 Sep 2022
VANATU MARIANA ADRIANA I.I..anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE PLATFORMA DE GUNOI propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Olosag, CF 407147 jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A si la sediul consultantului, Timisoara , strada Chisodei , nr. 75, jud. Timis , in zilele de luni - joi intre orele 08:00 - 16:30, vineri intre orele 08:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis. 21 Sep 2022
Ultimele Stiri
ACTUALITATE "Lumea fantastica” a lui Putin se prabuseste. Pierderea Limanului exacerbeaza tensiunile din interiorul armatei ruse ACTUALITATE GALERIE FOTO / VIDEO Mitingul AUR: Manifestantii au mers de la guvern la PSD si PNL, flancati de scutieri / Îmbranceli intre oamenii lui George... ACTUALITATE VIDEO "Foarte probabil va veti intoarce acasa intr-un sac de plastic. Vestea buna: sotiile voastre vor primi o Lada” - mesajul granicerilor... ACTUALITATE VIDEO Accident socant pe Defileul Jiului: Un sofer a murit strivit dupa ce un bolovan a cazut peste masina lui / Un incident similar, luna trecuta... ACTUALITATE VIDEO Stupoare in mass media rusa, dupa ce Armata Rusiei s-a retras din Liman. Observatia incomoda a unui fost general rus, pentru care i-a fost... ACTUALITATE VIDEO ”Ajutoor, ajutoor, ajutoor!". Momentul in care sustinatorii lui George Simion au vrut sa o dea jos pe Șosoaca de pe scena, la mitingul din...
02 Oct 2022Editia #4058
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.