Anunt Public la
Procedura
Autorizare
Aviz
Mediu DTAC
Aviz
Mediu PUZ
Anunturi Mediu
Diverse
Aviz Favorabil
PUZ CJ
Contact
Ziarul Anunt de Mediu®

Editia #3629

Aviz Favorabil PUZ CJ

Anunturi
Aviz Favorabil PUZ CJ
Publica anuntul tau acum! Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si vei primi un mesaj cu suma de plata.

vezi Detalii Plata
Anunt aviz oportunitate. NEGRI CONSTANTIN, avand domiciliul in:Mun.Bucuresti, sect.1, str.Aleea Alexandru, nr.10, titular al proiectului:P.U.Z-Construire ansamblu locuinte, comert-servicii, amenajare circulatii si utilitati, in Jud.Ilfov, com.Corbeanca, sat Ostratu, T5, P16/1, nr.cad.102303,102304, anunta publicul interesat asupra:depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate al C.J.Ilfov. Documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun.Bucuresti, str.Ernest Juvara, nr.3-5, sect.6, tel.021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu data de:29.07.2021. 29 Iul 2021
Anunt aviz oportunitate S.C. CATTED BUSINESS PARK S.R.L., avand sediul in orasul Voluntari, Soseaua Erou Iancu Nicolae, nr. 67, camera E1.9, etaj 1, judetul Ilfov, titular al proiectului P.U.Z-Construire hale depozitare si spatii administrative, amenajari exterioare, utilitati, imprejmuire, totem, organizare de santier in Judet Ilfov, comuna Afumati, T111, P425/1/22, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate al C.J.Ilfov. Documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 17.03.2021. 28 Iul 2021
Anunt aviz oportunitate S.C. CATTED BUSINESS PARK S.R.L., avand sediul in orasul Voluntari, Soseaua Erou Iancu Nicolae, nr. 67, camera E1.9, etaj 1, judetul Ilfov, titular al proiectului P.U.Z-Construire hale depozitare si spatii administrative, amenajari exterioare, utilitati, imprejmuire, totem, organizare de santier in Judet Ilfov, comuna Afumati, T111, P425/1/22, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate al C.J.Ilfov. Documentatia putand fi consultata pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Municipiul Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr.3-5, sector 6, tel. 021.212.56.93, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, incepand cu data de 17.03.2021. 28 Iul 2021
ANUNT PUBLIC. (in vederea obtinerii Avizului de Mediu) CONSILIUL JUDETEAN BRAILA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Asigurarea accesibilitatii directe pe traseul Silistraru-Unirea-Gropeni catre coridorul TEN- TBraila- Buzau", propus a fi amplasat in judetul Braila. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Braila,Bdul Independentei Bloc B5 si la sediul Consiliului Judetean Braila din Piata Independentei nr.1, jud.Braila, intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila. 22 Iul 2021
ANUNT PUBLIC. Aceasta informare este efectuata de Irimia Ionel, si Administratia Bazinala de Apa Buzau- Ialomita, ce intentioneaza sa emita avizul de gospodarire pentru PUZ "Construire casa de vacanta P+M si anexa", Valea Salciilor, comuna Tisau, judetul Buzau. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare sau sa transmita observatii si recomandari se pot adresa solicitantului la telefon 0728125657, dupa data de 22.07.2021. 19 Iul 2021
ANUNT MEDIU HUNEDOARA. SC INVOKER TRANST IT srl titular al planului; -Dezvoltarea infrastructurii de comunicatii in banda larga de mare viteza in judetul Hunedoara- CONSTRUIRE PILON-, satul Magura, comuna Martinesti, judetul Hunedoara, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul A.P.M. Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25. 18 Iul 2021
SC OMV PETROM SA, titular al proiectului: Lucrari de abandonare aferente sondei.660-Calacea, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către:APM.Timis de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate si evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Lucrari de abandonare aferente sondei.660-Calacea, propus a fi amplasat in:com.Ortisoara, sat Calacea, extravilan, CF.106014, jud.Timiș. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului-APM.Timis din:Municipiul Timişoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele:8.00-16.30, vineri intre orele:8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet:http://apmtm.anpm.ro-Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10.zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 14 Iul 2021
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile H.G. 1076/2004, S.C. CAUSSADE SEMENCES EST EUROPA S.R.L. cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Aviator Popisteanu, nr. 16, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare pentru Planul Urbanistic Zonal in scopul realizarii proiectului "lucrari de desfiintare constructii existente si construire complex comercial alcatuit din HYPERMAKET, MAGAZINE DE RETAIL ȘI CONSTRUCTII ANEXE (container bufet imbiss si cort, post trafo, container de reciclare ambalaje, bazin de retentie, bazin de rezerva incendiu, copertine carucioare) cu regim de inaltime parter inalt sau parter si etaj 1, amenajarea de parcari supraterane, realizare cale de rulare incinta si trotuare, accese rutiere si pietonale, racorduri la drumurile publice, amenajarea incintei cu spatii verzi, mobilier urban, iluminat, amplasare mijloace publicitare, statii incarcare vehicule electrice, imprejmuire teren, realizare bransamente, organizare santier in incinta" in Comuna Nanov, Str. Dunarii, Judetul Teleorman, decizie stabilita pe baza consultarilor realizate in cadrul Comitetului Special Constituit din data de 08.07.2021: Planul nu necesita evaluare de mediu, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman, municipiul Alexandria, Str. Dunarii, nr. 1, Judetul Teleorman si la sediul titularului (municipiul Bucuresti, Str. Aviator Popisteanu, nr. 16) in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 800-1400. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Teleorman in termen de 10 zile de la data aparitiei anuntului. 13 Iul 2021
Societatea SC TOP CLASS MANAGEMENT SRL, CUI 15929155 cu sediul in mun. Bucuresti, sector 3, sos. Oltenitei, nr.162, Bl. 3, etaj 6, ap.141, cam.3 titular al planului PUZ CONSTRUIRE ZONA SERVICII BIROURI, COMERT P+2E, comuna Berceni, judet Ilfov, T5 P18/4/1,2,3, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de Favorabil. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str, Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 13 Iul 2021
Societatea NAVARO BY GREEN CITY SRL, CUI 37648860 cu sediul social in comuna 1 Decembrie, sos. Bucuresti - Giurgiu km.18, nr. 264, Imobil C42 Jud. Ilfov PUZ - SCHIMBARE FUNCTIUNE SI REGLEMENTARI DIN ZONA INDUSTRIALA (A) IN ZONA DE LOCUINTE (L) - IN SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE T61 P2408, 2409 Lot 2, cu nr.cad 60216 in suprafata de 6.594,00 mp, Comuna 1 Decembrie, Jud Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de Favorabil. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str, Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 13 Iul 2021
Societatea SC TOP CLASS MANAGEMENT SRL, CUI 15929155 cu sediul in mun. Bucuresti, sector 3, sos. Oltenitei, nr.162, Bl. 3, etaj 6, ap.141, cam.3 titular al planului PUZ CONSTRUIRE ZONA SERVICII BIROURI, COMERT P+2E, comuna Berceni, judet Ilfov, T5 P18/4/1,2,3, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de Favorabil. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str, Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 12 Iul 2021
Societatea NAVARO BY GREEN CITY SRL, CUI 37648860 cu sediul social in comuna 1 Decembrie, sos. Bucuresti - Giurgiu km.18, nr. 264, Imobil C42 Jud. Ilfov PUZ - SCHIMBARE FUNCTIUNE SI REGLEMENTARI DIN ZONA INDUSTRIALA (A) IN ZONA DE LOCUINTE (L) - IN SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE T61 P2408, 2409 Lot 2, cu nr.cad 60216 in suprafata de 6.594,00 mp, Comuna 1 Decembrie, Jud Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de Favorabil. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str, Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 12 Iul 2021
Ultimele Stiri
Esential Noi alerte de canicula pentru cea mai mare parte a tarii. Valul de caldura va persista si in prima parte a saptamanii viitoare / Avertizari de vijelii si ploi pentru 11 judete Esential Politie mobilizata in Mykonos si Ios, dupa ce 13 insule grecesti au fost plasate in zona rosie de catre Centrul European pentru Controlul Bolilor Politic VIDEO Declic a depus plangere penala impotriva lui Florin Citu in scandalul documentului cu antetul Guvernului care stabilea liniile campaniei premierului pentru sefia PNL International Statia Spatiala, scapata de sub control din cauza ca un modul rusesc a pornit motoarele / Cum a fost restabilizata ISS si ce ”barca de salvare” aveau astronautii la indemana in caz ca situatia se agrava Romania in Europa Incursiune in lumea Inteligentei Artificiale si a companiilor care o folosesc. Cand AI decide daca banca iti da un credit sau te refuza Esential Maia Sandu a anuntat propunerea pentru functia de premier al Republicii Moldova. Cine este Natalia Gavrilita
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.