Anunt Public la
Procedura
Autorizare
Aviz
Mediu DTAC
Aviz
Mediu PUZ
Anunturi
Diverse
Aviz Favorabil
PUZ CJ
Contact
Ziarul Anunt de Mediu

Editia #3531

Aviz Favorabil PUZ CJ

Anunturi
Aviz Favorabil PUZ CJ
Publica anuntul tau acum! Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si vei primi un mesaj cu suma de plata.

vezi Detalii Plata
*OMV PETROM SA, titular al proiectului "Demolare platforma tehnologica. Abandonare sonda.6010" propus a fi amplasat in sat Calacea, com.Orțișoara, identificat prin CF.nr.105976- Orțișoara, nr.top.105976, jud.Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Demolare platforma tehnologica. Abandonare sonda-6010", propus a fi amplasat in sat Calacea, com.Orțisoara, identificat prin CF.nr.105976- Orțișoara, nr.top.105976, jud.Timiș. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M.Timiș din Timişoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș. 22 Apr 2021
PLAZA ANNE - LIZ - NATHALIE avand domiciliul in Municipiul Bucuresti, titular al planului P.U.Z. - CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, BRANȘAMENTE, iMPREJMUIREA TERENULUI situat in comuna Berceni, județ Ilfov, T 64, P 3085/1, 3086, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului de Oportunitate. Observațiile/comentariile și sugestiile se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, cu sediul in municipiul București, Str. Ernest Juvara, Nr. 3-5, Sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anunțului, incepand cu data de 22.04.2021. 22 Apr 2021
GRUIA LAURENȚIU - IONUȚ avand domiciliul in Municipiul Bucuresti, titular al planului P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1+M, PUȚ FORAT, FOSĂ SEPTICĂ, FOIȘOR, iMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE situat in comuna Berceni, județ Ilfov, T 4, P 15/2/4 LOT 6, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului Favorabil. Observațiile/comentariile și sugestiile se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, cu sediul in municipiul București, Str. Ernest Juvara, Nr. 3-5, Sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anunțului, incepand cu data de 22.04.2021. 22 Apr 2021
PLAZA ANNE - LIZ - NATHALIE avand domiciliul in Municipiul Bucuresti, titular al planului P.U.Z. - CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, BRANȘAMENTE, iMPREJMUIREA TERENULUI situat in comuna Berceni, județ Ilfov, T 64, P 3085/1, 3086, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului de Oportunitate. Observațiile/comentariile și sugestiile se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, cu sediul in municipiul București, Str. Ernest Juvara, Nr. 3-5, Sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului, incepand cu data de 19.04.2021. 19 Apr 2021
GRUIA LAURENȚIU - IONUȚ avand domiciliul in Municipiul Bucuresti, titular al planului P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1+M, PUȚ FORAT, FOSĂ SEPTICĂ, FOIȘOR, iMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE situat in comuna Berceni, județ Ilfov, T4, P 15/2/4 LOT 6, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului Favorabil. Observațiile/comentariile și sugestiile se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, cu sediul in municipiul București, Str. Ernest Juvara, Nr. 3-5, Sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului, incepand cu data de 19.04.2021. 19 Apr 2021
Initiatorul Ret Imobiliare SRL, prin arh. Paula Gosav aduce la cunostinta publicului interesat intentia de a elabora Planul Urbanistic Zonal : -Introducere terenuri in intravilan cu functiunea zona unitati industriale nepoluante-pentru imobilul situat in intravilanul com. Gilau, fn. Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri, pana la data de 14.12.2020 , la sediul Consiliului Judetean Cluj, Primaria Gilau in scris sau prin fax la nr. 0264 371 646 sau e-mail : urbanism@cjcluj.ro. 15 Apr 2021
SC CHARA DEVELOPERS SRL, proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, din Corbeanca, str. Pomilor, Tarla 115, Parcela 334/1/2, 334/1/1/1, 334/1/2/1,in suprafata totala de de 22419 mp, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului FAVORABIL pentru documentatia "PUZ- construire ansamblu de locuinte individuale dispuse izolat cu zona mixta de locuinte comert si servicii, regim de inaltime s+ p+ 2E, utilitati". Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 12.04.2021. Obsevatiile se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ernest Juvara, nr. 3- 5 tel 0212125693, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt. 14 Apr 2021
PUD aviz favorabilDumitrescu Diana-Georgeta, proprietar al terenului situat in mun. Bucuresti, sector 2, Str. Ropotului, nr. 148-150, nr. cad. 238166 si nr. carte funciara 238166 in suprafata totala de 284 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia PUD - Desfiintare constructii existente si construire doua locuinte individuale cuplate in regim de inaltime P+1E, refacere imprejmuire teren, cu respectarea legislatiei de urbansim in vigoare. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Sectorului 2 Bucuresti, la adresa Chiristigiilor, nr. 11-13, (tel. 021.3055500), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt. 14 Apr 2021
Subsemnata Deheleanu Cristina, proprietar al terenului situat in comuna Mogosoaia, Sos. Bucuresti-Targoviste nr. 108, in suprafata de 200mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil; pentru documentatia INTOCMIRE PUD INVEDEREA CONSTRUIRII UNEI LOCUINTE UNIFAMILIALE P+1. Documentatia a fost depusa spre consulare la Consiliul Judetean Ilfov la data 18.08.2020. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, Sector 1, Str. General Gheorghe Manu nr. 18, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt. 12 Apr 2021
ANUNT PUBLIC. in vederea obtinerii Avizului de Mediu). CONSILIUL JUDETEAN BRAILA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Modernizarea infrastructurii de transport judetean pe traseul Gulianca- Ianca , Viziru, asigurand conectivitatea directa cu coridorul TEN-T Braila-Buzau", propus a fi amplasat in judetul Braila. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Braila, Bdul Independentei Bloc B5 si la sediul Consiliului Judetean Braila din Piata Independentei nr.1, jud.Braila, intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Braila. 11 Apr 2021
ANUNT PUBLIC la procedura de autorizare: SOCIETATEA TIPOGRAFICA FILARET S.A , cu sediul in str. Piata Garii de Nord, nr.1 -3, sector 1, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C. - O.R.C.T.B. cu C.U.I. RO14547106, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea de la punctul de lucru desfasurata in str.Dumitru Iordan, sector 1, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr. 1 ( Barajul Lacul Morii - in spatele benzinariei LUKOIL ), intre orele 9 - 12 de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt. 24 Mar 2021
ANUNT MEDIU HUNEDOARA. SC INVOKER TRANST IT srl titular al planului; -Dezvoltarea infrastructurii de comunicatii in banda larga de mare viteza in judetul Hunedoara- CONSTRUIRE PILON-, satul Magura, comuna Martinesti, judetul Hunedoara, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare, din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul A.P.M. Hunedoara, Deva, str. Aurel Vlaicu nr. 25. 09 Mar 2021
Ultimele Stiri
Esential Grecia, inclusa pe lista galbena a tarilor cu risc epidemiologic ridicat, R. Moldova - eliminata / Cei care vin in Romania din aceste state trebuie sa intre in carantina. Care sunt exceptiile Administratie Locala Primaria Sectorului 2 se asociaza cu Primaria Capitalei pentru a termina Pasajul de la Doamna Ghica si aloca 30 milioane lei pentru finalizarea lucrarii Romania in Europa DEZBATERE VIDEO De la dosarul cu sina la smart city. Cum imbunatateste tehnologia viata oamenilor - exemple concrete. Autoritati: Fara o strategie nationala, vom face proiecte haotice Esential Florin Citu: De la 1 iunie este cam devreme sa renuntam la masca / Ne gandim sa renuntam la masca dupa ce vom avea 10 milioane de vaccinati Educatie Cimpeanu: Pe 27 iulie vom organiza primul concurs national pentru directorii de scoli / Va urma apoi etapa interviului Energie Virgil Popescu: Hidrogenul este un combustibil in voga / Avem planurile pilot de constructie a unei centrale la Halanga, in zona mea si a lui Cristi Busoi
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.