Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Aviz
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu
Diverse (ANPM)
Contact
Ziarul Anunt de Mediu®

Editia #3927

Anunturi Mediu Diverse

Anunturi
Anunturi Mediu Diverse
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 3 ore.

Publica Acum!
WESTZONE ADVISOR S.R.L., titular al planului "PUZ - DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII", propus a fi amplasat in extravilan Sinmihaiu Roman, C.F. nr 410272, Nr Cad 410272 jud. Timis aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare , din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004 , este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18- 18A, Timisoara, jud. Timis 20 Mai 2022
WESTZONE ADVISOR S.R.L., titular al planului "PUZ - DEZVOLTARE ZONA LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, DOTARI SI SERVICII", propus a fi amplasat in extravilan Sinmihaiu Roman, C.F. nr 410271 , Nr Cad 410271 jud. Timis aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare , din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004 , este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Timiş, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18- 18A, Timisoara, jud. Timis 20 Mai 2022
S.C. T.N.G PROD SERVICES MARKET S.RL. , cu sediul social in Oras Magurele, Str. Reactorului, nr. 28, camera 2,etaj 1, inmatriculata sub nr. J23/4741/2017, C.U.I. RO23903296 reprezentata legal prin dna. Bucur Minodora in calitate de Administrator, anunta publicul interesat asupra faptului ca a fost initiata documentatia de urbanism PLAN URBANISTIC DE DETALIU "CONSTRUIRE Locuinte insiruite cu regim de inaltime P+1E+pod", Strada N.D. Cocea nr.89-91, sector 5, Bucuresti. Documentele aferente documentatiei P.U.D. pot fi consultate pe site-ul primariei Sectorului 5 la Sectiunea Informare si consultare publica documentatii P.U.D. (https://sector5.ro/documentatii-pud/) 20 Mai 2022
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a Acordului de Mediu. ENACHE VIOREL-LUCIAN P.F.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a Acordului de Mediu pentru proiectul ,,CONSTRUIRE ANEXA GOSPODAREASCA - PARTER", propus a fi amplasat in soseaua Bucuresti-Constanta, nr. 71, sat Dor Marunt, comuna Dor Marunt, judetul Calarasi, titular ENACHE VIOREL-LUCIAN P.F.A. Informatiile privind proiectul propus/ memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului - Agentia pentru Protectia Mediului Calarasi cu sediul in soseaua Chiciului, nr. 2, judetul Calarasi, 910005 si la sediul titularului ENACHE VIOREL-LUCIAN P.F.A., avand sediul in soseaua Bucuresti- Constanta, nr. 71, sat Dor Marunt, comuna Dor Marunt, judetul Calarasi, in zilele de luni- vineri, intre orele 1000- 1400. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului. 20 Mai 2022
SC VERDICAL PARC SRL avand sediul in Afumati, str. Padurii, nr. 67, judetul Ilfov titular al planului/ programului "P.U.Z. SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN LOCUIRE iN ZONĂ SERVICII COMERȚ ȘI ZONĂ MIXTĂ- PENTRU CONSTRUIRE CĂMIN DE BATRaNI ȘI DEPENDINȚE, ALIPIRE TERENURI (alipire N.C. 52328, N.C. 52329, N.C. 52330, N.C. 52331, N.C. 52332, N.C. 52333, N.C. 52334)" Comuna Afumați, T8, P29, Ilfov, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 11.00 . Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului. 20 Mai 2022
SC SELCO CONSTRUCT SRL si SC YASAR FAMILY SRL, coproprietari ai terenului situat in judetul Ilfov, oras Magurele, Tarla 7, Parcela 20/75, 20/76, 20/77, 20/78, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul PUZ ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE, ANEXE SI UTILITATI si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/ 4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului. 19 Mai 2022
CINIERU DUMITRU si CINIERU MIHAELA avand domiciliul in judetul Ilfov, oras Magurele, sat Alunis, Str. Alunis, nr. 302, coproprietari ai terenului situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, Tarla 11, Parcela 31/28 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul PUZ INTRODUCERE IN INTRAVILAN - CONSTRUCTII DE LOCUINTE INDIVIDUALE / CUPLATE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE - P+1E+M si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/ 4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului. 19 Mai 2022
BENTA REMUS-AUREL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Defrisare teren pentru amenajare teren de tenis si construire anexa" , propus pentru a fi amplasat in loc. Sancraiu de Mures, str. Rasaritului, nr. 122, jud. Mures. Informatiile privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul A.P.M. Mures, din loc. Targu-Mures, str. Podeni, nr. 10, in zilele de: Luni, intre orele 9.00- 15.00 si Marti-Vineri intre orele 9.00- 12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Mures, Targu-Mures, str. Podeni, nr.10 in zilele de luni, intre orele 9.00- 15.00 si Marti-Vineri intre orele 9.00- 12.00. 18 Mai 2022
Sc Botofan Daniel Florin PFA cu domiciliul in Bod Colonie str Fabricii bl 18 ap1 jud Brașov, anunță publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare pentru Puz "Amenajare iaz piscicol"de" adoptare fără aviz". Comentarii si sugestiile publicului asupra deciziei etapei de incadrare se primesc in scris la sediul Agenției pentru Protectia Mediului Brașov str Politehnicii nr3 in termen de 10zile de la data anunțului 17 Mai 2022
*Anunt public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu. SC OMV PETROM S.A. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru:proiectul-" Lucrări de abandonare aferente sondei. 2483- Videle Est", amplasat in:comuna Clejani-jud. Giurgiu, titular:SC OMV PETROM S.A. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la: sediul APM. Giurgiu sos.Bucuresti, bl.111, sc.A+B, MUN. Giurgiu, jud.Giurgiu și la:S.C. OMV PETROM S.A. cu sediul in:mun. București, sector.1, str.Coralilor, nr. 22. Observaţiile publicului se primesc la APM.Giurgiu, pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro. 17 Mai 2022
*Anunt public privind decizia etapei de incadrare (titularul proiectului) SC/PF RESTA REAL ESTATE INVESTMENTS S.R.L, titular al proiectului "CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, CU REGIM DE INALTIME 2S+P+11E, AMENAJARE EXTERIOARA SI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRARI", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul "CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINTE COLECTIVE CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, CU REGIM DE INALTIME 2S+P+11E, AMENAJARE EXTERIOARA SI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRARI", propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 6, Sos. Virtutii, nr.22E (fost numar 54, 56B, 56C nr. ll si lot 4). Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 17 Mai 2022
COMPOSESORATUL BARSAU DE SUS titular al planului "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Barsau de Sus judetul Satu Mare, organizat in U.P. I Composesoratul Barsau de Sus, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Satu Mare in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Satu Mare, Strada Mircea cel Batran , nr 8B , cod 440012, Satu Mare, judetul Satu Mare, zilnic, de luni pana joi, orele 8.00- 16.00 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Satu Mare, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului. 12 Mai 2022
Ultimele Stiri
ACTUALITATE Noi masuri sociale, lansate de Guvern: Ajutor de 700 de lei pentru pensionarii cu pensii sub 2.000 de lei, rate amanate la banci si suspendarea... ACTUALITATE Epava a unei drone a Armatei Ucrainei, gasita intre Sulina si Sfantu Gheorghe / Ce spune Ministerul Apararii ACTUALITATE Foloseste Rusia "super-arma” cu laser in Ucraina sau e doar propaganda nascuta din disperare?! ACTUALITATE Ce terenuri vrea sa-i dea Primaria Capitalei in plata lui Costica Constanda pentru a scapa de o parte din datoria de peste 120 milioane de euro REVISTA PRESEI VIDEO Cum arata acum padurea langa Kiev, locul unde au stat ascunsi soldatii rusi ACTUALITATE De ce vrea Ucraina sa tina procesele pentru crime de razboi pe plan intern?
24 Mai 2022Editia #3927
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.