Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Aviz
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu
Diverse (ANPM)
Contact
Ziarul Anunt de Mediu®

Editia #3684

Anunturi Mediu Diverse

Anunturi
Anunturi Mediu Diverse
Publica anuntul tau acum! Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si vei primi un mesaj cu suma de plata.

vezi Detalii Plata
SC GEOLGAU COM SRL, titular al proiectului De edificare Spatiu Prestari Servicii- Spalatorie Auto Self Service- 3 Posturi si Anexa Camera/ Boxa, parter, amenajare incinta, platforme si organizare de santier, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului : nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul: De edificare Spatiu Prestari Servicii- Spalatorie Auto Self Service- 3 Posturi si Anexa Camera/ Boxa, parter, amenajare incinta, platforme si organizare de santier, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 3, Str. Ghetu Anghel nr. 90 D. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6. Aleea Lacul Morii nr 1 in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 21 Sep 2021
SC GEOLGAU COM SRL, titular al proiectului De edificare Spatiu Prestari Servicii- Spalatorie Auto Self Service- 3 Posturi si Anexa Camera/ Boxa, parter, amenajare incinta, platforme si organizare de santier, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului : nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul: De edificare Spatiu Prestari Servicii- Spalatorie Auto Self Service- 3 Posturi si Anexa Camera/ Boxa, parter, amenajare incinta, platforme si organizare de santier, propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 3, Str. Ghetu Anghel nr. 90 D. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6. Aleea Lacul Morii nr 1 in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 21 Sep 2021
DRĂGOIU ALEXANDRU-PETRIŞOR, titular al proiectului CONSTRUIRE ANSAMBLU HALE DEPOZITARE SI BIROURI, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, pentru proiectul CONSTRUIRE ANSAMBLU HALE DEPOZITARE SI BIROURI, propus a fi amplasat in STRADA OXIGENULUI, NR. 2L, CERNICA, ILFOV. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de in zilele de luni pana vineri, in zilele de luni - joi, intre orele 9 -13 si vineri intre 8-14, precum și la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti. 21 Sep 2021
SC MONCRIS SRL, cu sediul in I.L.CARAGIALE, titular al activității desfășurate la Restaurantul Stejarul , anunța publicul interesat asupra depunerii solicitării de reinnoire a autorizației de mediu pentru punctul de lucru amplasat in Sat Mija, Comuna I L Caragiale, DN 72. Informațiile privind documentația depusă pot fi obținute la sediul APM Dambovița ,Calea Ialomiței, Nr.1 , Targoviste , in zilele de luni-joi intre orele 9-15,și vineri intre orele 9- 13. Observațiile publicului se primesc zilnic la APM Dambovița pe toată durata derulării procedurii de reinnoire a autorizației . 20 Sep 2021
S.C. ROWA FORST INVEST ALPHA S.R.L. anunta dezbaterea publica a planului si a Raportului de mediu pentru AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA CE APARTINE S.C. ROWA FORST INVEST ALPHA S.R.L. - UP I ROWA FORST INVEST ALPHA, din comuna Runcu si Pades, extravilan, judetul Gorj, ce va avea loc in data de 09.11.2021 ora 15. Dezbaterea publica va avea loc pe email. Documentele pot fi consultate la sediul Agentiei de Protectie a Mediului Gorj, strada Unirii, nr. 76, la sediul S.C. ROWA FORST INVEST ALPHA S.R.L. din localitatea Ganesti, strada Principala, nr. 85, camera 2, judetul Mures si pe site-ul APM Gorj http://www.anpm.ro/web/apm-gorj/documente-procedura-sea-si-ea. In situatia in care nu se va mai prelungi starea de alerta pe intreg teritoriul tarii, dezbaterea publica va avea loc la sala de sedinte a Consiliului Local Runcu, judetul Gorj . La dezbaterea publica vor participa autoritatile implicate in implementarea planului, precum si publicul interesat. Publicul interesat poate transmite in scris comentarii si propuneri privind documentele mentionate pana la data de 09.11.2021, la sediul Agentiei de Protectie a Mediului Gorj sau prin e-mail la adresa: office@apmgj.anpm.ro si, de asemenea, poate participa la sedinta de dezbatere publica (in situatia in care nu se va mai prelungi starea de alerta pe intreg teritoriul tarii). 20 Sep 2021
FYTSPA SRL cu sediul in comuna Crevedia, Județ Dambovița, Sat Darza, Strada Gării, Nr.389, titular la activității "cod CAEN 5610 - Restaurante", anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obțienere a autorizației de mediu pentru punctul de lucru amplasat in Comuna Crevedia, Județ Dambovița, Sat Darza, Strada Găvanei, Nr.86/15. Informațiile privind documentația depusă pot fi obținute la sediul APM Dambovița, Strada Calea Ialomiței, Nr.1, Targoviște, in zilele de luni - joi intre orele 9.00-15.00 și vineri intre orele 9.00- 13.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dambovița, pe toată durata derulării procedurii de autorizație. 17 Sep 2021
Anunț public privind decizia etapei de incadrare SC TRUST LOGISTICS SRL SC TRUST LOGISTICS SRL titular al proiectului "CONSTRUIRE STATIE MIXTA DISTRIBUTIE CARBURANTI- GPL, DEPENDINTE, TOTEM PUBLICITAR, IMPREJMUIRE PARTIALA SI UTILITATI" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUĂRII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/ EVALUĂRII ADECVATE/ EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APĂ de către Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "CONSTRUIRE STATIE MIXTA DISTRIBUTIE CARBURANTI-GPL, DEPENDINTE, TOTEM PUBLICITAR, IMPREJMUIRE PARTIALA SI UTILITATI" propus a fi amplasat in Com. Corbeanca, Sos Unirii Nr 253- 257, Jud Ilfov, N.C. 117092 Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Ilfov: Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni - Joi, intre orele 9.00 - 12.00, precum și la următoarea adresă de internet: apmif.anmp.ro. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 17 Sep 2021
Bob George Radu, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform cu Hotararea de Guvern nr.1076/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru,, "Elaborare documentatie PUZ pentru Construire casa de vacanta, operatiuni notariale privind circulatia imobiliara-constituire drept de servitute de trecere " in comuna Belis, satul Balcesti, CF nr. 53494 si 52829, judetul Cluj. Prima versiune planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99 si la sediul titularului/proiectantului/ incepand cu data de 17.09.21 intre orele 9:00-14:00. Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si sugetii, pana in data de 05.10.21, la Agentia pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, bloc 9b, cod 400609, fax 0264.412.914, email office@apmcj.anpm.ro, dupa urmatorul program: luni - joi intr orele 9:00- 14:00, vinere intre orele 9:00-12:00. 17 Sep 2021
FYTSPA SRL cu sediul in Comuna Crevedia, Județ Dambovița, Sat Darza, Strada Gării, Nr.389, titular al activității "alimentație catering pentru evenimente" anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu pentru punctul de lucru amplasat in Comuna Crevedia, Județ Dambovița, Sat Darza, Strada Găvanei, Nr.86/15. Informațiile privind documentația depusă pot fi obținute la sediul APM Dambovița, strada Calea Ialomiței, nr.1, Targoviște, in zilele de luni - joi intre orele 9.00 - 15.00 și vineri intre orele 9.00 - 13.00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Dambovița, pe toată durata derulării procedurii de autorizare. 16 Sep 2021
OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare aferente sondei 667 Calacea", propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CF nr.106024-Ortioara, jud.Timiș anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei-667.Calacea" propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CFnr.106024- Ortioara, jud.Timiș Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis din Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00- 16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro- Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis. 15 Sep 2021
PUD aviz favorabilDumitrescu Diana-Georgeta, proprietar al terenului situat in mun. Bucuresti, sector 2, Str. Ropotului, nr. 148-150, nr. cad. 238166 si nr. carte funciara 238166 in suprafata totala de 284 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru documentatia PUD - Desfiintare constructii existente si construire doua locuinte individuale cuplate in regim de inaltime P+1E, refacere imprejmuire teren, cu respectarea legislatiei de urbansim in vigoare. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Sectorului 2 Bucuresti, la adresa Chiristigiilor, nr. 11-13, (tel. 021.3055500), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt. 15 Sep 2021
Anunt public Pentru inceperea procedurii de autorizare SC ZALA FARM SRL din satul Cobatesti, com. Simonesti, anunta publicul interesat asupra inceperii procedurii de obtinere a autoruzatiei de mediu pentru functionarea Fermei de vaci pentru 300 capete, amplasat(a) in localitatea Cobatesti, Fnr. Informatiile privind influenta activitatii asupra mediului pot fi consultate in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30, vineri 8:00-14:00 la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Harghita din Miercurea Ciuc, str. Marton Aron, nr. 43, Tel: 312454, 371313, Fax: 310041. Observatiile publicului se primesc in scris, cu datele de identificare ale semnatarului, zilnic, la sediul A.P.M., pe toata durata derularii procedurii de reglementare. 10 Sep 2021
Ultimele Stiri
Educatie Cum arata chestionarul pentru vaccinare pe care trebuie sa il semneze parintii. Ministerul Educatiei: De vineri va fi distribuit in scoli - DOCUMENT Esential Noua lista a tarilor cu risc epidemiologic: Grecia si Cipru ies din zona rosie / Copiii de pana la 12 ani, exceptati de la carantina si prezentarea unui test RT-PCR la intrarea in tara Esential ​DOCUMENT Carantina de noapte in weekend in zonele cu rata de infectare de peste 6. Sunt exceptate persoanele vaccinate / Lista restrictiilor decise de CNSU - UPDATE Esential Fara certificat verde COVID pentru copiii cu varsta pana in 12 ani / Noile modificari decise de autoritati Asigurari Primele sume vehiculate in falimentul City: Ce datorii externe ar fi de platit, ce bani are Fondul de Garantare si ce faci daca ai de recuperat mai mult de 100.000 de euro Media & Publicitate Romania TV, amendata cu 15.000 de lei, pentru declaratii facute de Șosoaca, Mugur Mihaescu si Gelu Visan / Care sunt afirmatiile care au atras sanctiunile
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.