Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Aviz
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu
Diverse (ANPM)
Contact
Ziarul Anunt de Mediu®
Lista Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4058

Anunturi Mediu Diverse

Anunturi
Anunturi Mediu Diverse
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 3 ore.

Publica Acum!
SNTGN TRANSGAZ SA titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Continuare dezvoltare proiect "Modernizare sediu depozit central Transgaz (dezafectare cladiri existente, construire cladiri) in baza unui PUD ", propus a fi amplasat in judetul Sibiu, municipiul Medias, str. Valea Lunga, FN, CF 114337. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://aprnsb.anprn.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului la adresa de e-mail a A.P.M Sibiu: office@aprnsb.anprn.ro. 30 Sep 2022
S.C. PURE H2O S.R.L. , cu sediul in localitatea in sat Paltinis , comuna Paltinis, nr. 13, judet Caras Severin, titular al PLANULUI URBANISTIC DE ZONAL: ZONA MICA PRODUCTIE NEPOLUANTA, DEPOZITARE SI SERVICII , anunta publicul interesat asupra elaborarii primei versiuni a PUZ, respectiv depunerea lui in vederea declansarii etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Informatiile privind prevederile planului PUD/PUZ propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras- Severin, Resita, str. Petru Maior, numarul 73, la sediul Primariei Paltinis si la sediul S.C. PURE H2O S.R.L, din localitatea in sat Paltinis nr. 13, in zilele de luni - vineri intre orele 09:00 - 15:00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras- Severin in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului. 30 Sep 2022
SC MARIA PARC RESIDENCE SRL titular al "PUZ - zona de locuinte cu functiuni complementare", propus a fi amplasat in comuna Bucovat, CF 401052, 401030, jud. Timis, aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura de reglementare conform HG nr1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris in termen de 10 zile calendaristice, la seduil APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A Timisoara. 29 Sep 2022
S.C. BIORUBUS BANAT S.R.L. titular al proiectului "INSTALATII DE INFRASTRUCTURA IRIGATII PENTRU INFIINTARE PLANTATIE DE AFINI IN COMUNA SATCHINEZ, JUDET TIMIS. IINFIINTAREA PLANTATIE DE AFINI COMUNA SATCHINEZ , JUD. TIMIS. REALIZARE IMPREJMUIRE, " anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "INSTALATII DE INFRASTRUCTURA IRIGATII PENTRU INFIINTARE PLANTATIE DE AFINI IN COMUNA SATCHINEZ, JUDET TIMIS. IINFIINTAREA PLANTATIE DE AFINI COMUNA SATCHINEZ , JUD. TIMIS. REALIZARE IMPREJMUIRE, "propus a fi amplasat in Satchinez , extravilan, CF 400950, nr. top 400950 , jud. Timis.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului 29 Sep 2022
S.C. OPEN 24 COM IMPEX S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE SI PRODUCTIE P+1E PARTIAL, BRANSAMENTE, IMPREJMUIRE, propus a fi amplasat Str. Drumul Bercenarului nr. 6, S4, Bucuresti. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti, Sect.6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, si la sediul S.C. OPEN 24 COM IMPEX S.R.L., Bucuresti, Sos. Berceni, nr. 58. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti. 29 Sep 2022
"MARIN D. IONUT INTREPRINDERE INDIVIDUALA, titular al proiectului Infiintare fabrica de peleti in comuna Matca, judetul Galati, propus a fi realizat in sat Matca, comuna Matca, str. Ștefan cel Mare, nr. 452, judetul Galati, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare fara evaluarea impactului asupra mediului, de catre A.P.M. Galati, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Infiintare fabrica de peleti in comuna Matca, judetul Galati, propus a fi realizat in sat Matca, comuna Matca, str. Ștefan cel Mare, nr. 452, judetul Galati. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmgl.anpm.ro/web/apm-galati/reglementari Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare pe adresa de e-mail: office@apmgl.anpm.ro sau fax: 0236 471 009, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Galati". 29 Sep 2022
SC Remat Green SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul HALA DEZMEMBRARI AUTO SI RECICLARE DESEURI METALICE, BIROURI, CABINA POARTA, UTILITATI propus a fi amplasat in or. Magurele, str. Atomistilor, nr. 139, jud. Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul SC Remat Green SRL, adresa or. Magurele, str. Atomistilor, nr. 139, jud. Ilfov. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6. 28 Sep 2022
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, titular al proiectului "SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL LOT 6. POD DN 58 B KM. 24+972, LOC. BOCȘA, JUD. CARAȘ SEVERIN", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul "SERVICII DE PROIECTARE FAZA STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL LOT 6. POD DN 58 B KM. 24+972, LOC. BOCȘA, JUD. CARAȘ SEVERIN", propus a fi amplasat in localitatea Bocsa, jud. Caras-Severin. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin din Resita, str. Petru Maior nr.73, in zilele de luni - joi, intre orele 9.00 - 15.00 si vineri, intre orele 9.00 - 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet apmcs.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Caras- Severin. 28 Sep 2022
CNCF C.F.R. S.A.-SRCF.BUCURESTI prin:VIO TOP S.R.L., cu sediul in:municipiul Bucuresti, sector.2, str.Badea Cartan nr.54-56, etaj.5, titular al:proiectului:"REFACERE PORTAL DE PROTECTIE POD KM.134+390-LINIA.300-BUCURESTI-BRASOV", anunţă publicul interesat asupra:luării deciziei etapei de incadrare de către:APM.PRAHOVA, pentru proiectul:"REFACERE PORTAL DE PROTECTIE POD KM.134+390-LINIA.300-BUCURESTI-BRASOV", propus a fi amplasat in:judetul Prahova, UAT.Azuga.1.Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la:sediul A.P.M.Prahova, Str.Gh.Gr.Cantacuzino, Nr.306, Ploiesti, in zilele de luni-vineri, intre orele:10-14, precum şi la următoarea adresă de internet:www.apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de:10.zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.2.Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului 27 Sep 2022
CNCF C.F.R. S.A.-SRCF.BUCURESTI prin:VIO TOP S.R.L., cu sediul in:municipiul Bucuresti, sector.2, str.Badea Cartan nr.54-56, etaj.5, titular al:proiectului:"REFACERE PORTAL DE PROTECTIE POD KM.134+390-LINIA.300-BUCURESTI-BRASOV", anunţă publicul interesat asupra:luării deciziei etapei de incadrare de către:APM.PRAHOVA, pentru proiectul:"REFACERE PORTAL DE PROTECTIE POD KM.134+390-LINIA.300-BUCURESTI-BRASOV", propus a fi amplasat in:judetul Prahova, UAT.Azuga.1.Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la:sediul A.P.M.Prahova, Str.Gh.Gr.Cantacuzino, Nr.306, Ploiesti, in zilele de luni-vineri, intre orele:10-14, precum şi la următoarea adresă de internet:www.apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de:10.zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.2.Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului 27 Sep 2022
PLAZA ANNE - LIZ - NATHALIE avand domiciliul in Municipiul Bucuresti, titular al planului P.U.Z. - CONSTRUIRE SPAȚII COMERCIALE, BRANȘAMENTE, iMPREJMUIREA TERENULUI situat in comuna Berceni, județ Ilfov, T 64, P 3085/1, 3086, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a Avizului de Oportunitate. Observațiile/comentariile și sugestiile se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, cu sediul in municipiul București, Str. Ernest Juvara, Nr. 3-5, Sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului, incepand cu data de 19.04.2021. 27 Sep 2022
GRUIA LAURENȚIU - IONUȚ avand domiciliul in Municipiul Bucuresti, titular al planului P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1+M, PUȚ FORAT, FOSĂ SEPTICĂ, FOIȘOR, iMPREJMUIRE TEREN, BRANȘAMENTE situat in comuna Berceni, județ Ilfov, T4, P 15/2/4 LOT 6, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a avizului Favorabil. Observațiile/comentariile și sugestiile se primesc in scris la Biroul de Urbanism din cadrul Consiliului Județean Ilfov, cu sediul in municipiul București, Str. Ernest Juvara, Nr. 3-5, Sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunțului, incepand cu data de 19.04.2021. 27 Sep 2022
Ultimele Stiri
ACTUALITATE "Lumea fantastica” a lui Putin se prabuseste. Pierderea Limanului exacerbeaza tensiunile din interiorul armatei ruse ACTUALITATE GALERIE FOTO / VIDEO Mitingul AUR: Manifestantii au mers de la guvern la PSD si PNL, flancati de scutieri / Îmbranceli intre oamenii lui George... ACTUALITATE VIDEO "Foarte probabil va veti intoarce acasa intr-un sac de plastic. Vestea buna: sotiile voastre vor primi o Lada” - mesajul granicerilor... ACTUALITATE VIDEO Accident socant pe Defileul Jiului: Un sofer a murit strivit dupa ce un bolovan a cazut peste masina lui / Un incident similar, luna trecuta... ACTUALITATE VIDEO Stupoare in mass media rusa, dupa ce Armata Rusiei s-a retras din Liman. Observatia incomoda a unui fost general rus, pentru care i-a fost... ACTUALITATE VIDEO ”Ajutoor, ajutoor, ajutoor!". Momentul in care sustinatorii lui George Simion au vrut sa o dea jos pe Șosoaca de pe scena, la mitingul din...
02 Oct 2022Editia #4058
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.