Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4621

Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Avize planuri / programe, Informari, etc)

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Anunturi
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Avize planuri / programe, Informari, etc)
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SC SPRINTER CURIER GLOBAL SRL, titular al proiectului "CONSTRUIRE HALA PENTRU ACTIVITATI POSTALE SI DE CURIERAT , ANEXE, IMPREJMUIRE TEREN, ALEI SI PLATFORME BETONATE SI ORGANIZARE DE SANTIER " anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M Prahova , de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "CONSTRUIRE HALA PENTRU ACTIVITATI POSTALE SI DE CURIERAT , ANEXE, IMPREJMUIRE TEREN, ALEI SI PLATFORME BETONATE SI ORGANIZARE DE SANTIER" propus a fi amplasat in in jud. PRAHOVA , COMUNA Targusoru Vechi , sat Strejnicu , Strada Crangului , nr cadastral 23556. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Prahova din Ploiesti, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , in zilele de luni-vineri, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 09 Apr 2024
ANUNT DE INTENTIE. PRIMARIA SECTORULUI 6 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI prin DIRECTIA GENERALA DE INVESTITII PUBLICE, cu sediul in Calea Plevnei, nr. 147-149, Sectorul 6, Bucuresti, anunta publicul interesat asupra intentiei de elaborare a documentatiei in scopul P.U.D. "DESFIINTARE CORPURI C3 SI C4, MODERNIZARE SI EXTINDERE CONSTRUCTIE EXISTENTA PARTER CU UN CORP P+1E - STRAND GIULESTI SI DOTARI CONEXE SI ORGANIZARE EXECUTARE LUCRARI" teren situat in Bucuresti, sector 6, Calea Giulesti, nr. 240, N.C. 234962. Observatiile si propunerile pot fi transmise in termen de 15 zile in format electronic pe site-ul Primariei Sectorului 6 - www.primarie6.ro sau prin posta la Primaria Sectorului 6, Calea Plevnei, nr. 147-149, Sector 6, Bucuresti.a 09 Apr 2024
STOICA DANIELA, LUCA ALEXANDRU-CATALIN SI SC SANIRAL SRL, titulari ai Planului Urbanistic Zonal pentru stabilire reglementari urbanistice si modificare functiuni permise, amplasat in Comuna Tuzla, Soseaua Constantei nr. FNP +199A, Parcela A225/2 - Lot 1 si parcela A225/1, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic propus. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.a 09 Apr 2024
SC REGIO EXCAVATII SRL in calitate de titular al Planului PUZ - "Realizare zona de agrement si bazin piscicol in comuna Corbii Mari" anunta publicul interesat asupra finalizarii raportului de mediu pentru planul mai sus mentionat si organizarea sedintei de debatere publica. Sedinta de debatere publica va avea loc in data de27.05.2024, ora 14.00, la sediul Primariei Corbii Mari, judetul Dambovita. Raportul de mediu poate fi consultat la sediul APM Dambovita, Targoviste, Calea lalomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni - joi, intre orele 08-16.30 si vineri intre orele 08-14. Documentatia supus debaterii (proiectul de plan si raportul de mediu) este afisata pe site- Ul APM Dambovita http://www.anpm.ro/ro/web/apm-dambovita/avizul-de-mediu Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primes in scris la adresa de e-mail: office@apmdb.anpm.ro sau la sediul APM Dambovita din municipiul Targoviste, Calea lalomitei, nr. 1, judetul Dambovita, pana la data de 23.05.2024a 08 Apr 2024
Comuna Bucosnita, jud. Caras-Severin, cu sediul in jud. Caras-Severin, Comuna Bucosnita, nr. 154, titular al planului "Amenajamentul silvic al fondului forestier (provenit din pasunile impadurite cu consistenta mai mare de 0,4) proprietate publica a Comunei Bucosnita si proprietate privata a domnului Sarbu Gherman, judetul Caras-Severin - U.P. II Bucosnita" cu amplasamentul in UAT Bucosnita, jud. Caras-Severin, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM Caras-Severin, strada Maior Petru, nr 73, localitatea Resita, judetul Caras-Severin, de luni pana joi intre orele 08:00 - 16.30, vineri intre orele 08:00 - 14.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Caras-Severin, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.a 08 Apr 2024
COMUNA GIROC anunta elaborarea primei versiuni pentru " PLAN URBANISTIC ZONAL AMENAJARE ZONA SPORT SI SERVICII " pentru terenul situat in judetul Timis, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 409100, nr. cad. 409100 si declanseaza etapa de incadrare a planului pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 21, Timisoara, zilnic intre orele 10-11. Transmiterea in scris a comentariilor si sugestiilor se poate realiza la APM Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt. a 08 Apr 2024
Primaria Comunei Becicherecu Mic, comuna Becicherecu Mic, sat Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr. 9, anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului " PUG Comuna Becicherecu Mic" si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul proiectantului S.C. SIGN A S.R.L., localitatea Timisoara, str. Banul Maracine, nr. 13A, zilnic intre orele 10:00 - 17:00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.a 08 Apr 2024
ANUNT PUBLIC Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunta publicul interesat asupra necesitatii efectuarii evoluarii de mediu in vederea obtinerii avizului de mediu pentru "Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Vadu Motilor, jud. Alba, U.P. I Vadu Motilor", administrator Ocolul Silvic Horea Apuseni S.R.L., desfasurat pe teritoriul administrativ al judetelor Cluj si Alba, administrat de: COMUNA VADU MOTILOR. Observatiiłe si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se transmit in scris la Agentia pentru Protectia Mediului Cluj din Cluj, Calea Dorobontilor, nr. 99, bl. 98, cod 400609, fax: 0264-412914, e-mail: office@apmcj. anpm. ro in zilele de luni-joi intre orele 9:00 -14:00 si vineri İntre orele 9:00 - 13:00, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.a 05 Apr 2024
ANUNT PUBLIC COMUNA Gurahont, titular al Planului " AMENAJAMENTULUI FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA SI PRIVATA, APARTINAND COMUNEI GURAHONT, JUDETUL ARAD - UP X GURAHONT" amplasat pe teritoriul administrativ al jud. Arad, UAT Gurahont cu suprafata de 1727,40 ha aduce la cunostinta publicului decizia APM Arad de emitere a avizului de mediu conform H.G nr. 1076/2004. Motivele care au stat la baza luarii deciziei sunt urmatoarele: planul respecta cerintele legislatiei privind protectia mediului; la documentatie sunt depuse avize/puncte de vedere favorabile ale membrilor CSC, absenta unor efecte negative asupra integritatii sitului data de studiul de evaluare adecvata; in conditiile in care se vor implementa masurile propuse pentru prevenirea si reducerea impactului nu vor fi afectate zone de protectie si de conservare speciale din punct de vedere al mediului sau zone de protectie hidrogeologica;- suprafata totala amenajament silvic 1727,40 ha; -concluziile Raportului de Mediu/Studiului de evaluare adecvata sunt: implementarea planului va avea un impact redus asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, zgomot, peisaj, in conditiile in care se vor implementa masurile propuse pentru prevenirea si reducerea impactului. Pana la luarea prezentei decizii, publicul interesat de implementare a planului nu a depus comentarii.a 05 Apr 2024
INFORMARE Aceasta informare este efectuata de: MADCOM STEEL SRL, cu sediul social in Satul Luica, comuna Luica, nr. 43, judetul Calarasi, ce intentioneaza sa solicite de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov-Bucuresti: Aviz de gospodarire a apelor, pentru proiectul: "Construire statie mixta de distributie carburanti (cabina statie, copertina cu link, insule pompe, terasa acoperita, elemente de identificare - semnalistica, santinela 20m, skid GPL, splatorie auto (4 boxe), instalatii aferente, amenajari exterioare, accese auto, imprejmuire teren, post trafo, organizare de santier, utilitati)", propus a fi amplasat pe Oras Popesti Leordeni, Soseaua Oltenitei, Lot 1, Tarla 24, Parcela 516/5, judet Ilfov. Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al procesului de productie vor rezulta permanent urmatoarele ape uzate: ape uzate menajere, ape uzate tehnologice (epurate printr-un separator de namol, separator de hidrocarburi si instalatie de reciclare si recirculare 50%), ape pluviale potential impurificate cu hidrocarburi (epurate printr-un separator de hidrocarburi) si ape pluviale conventional curate. Apele menajere si surplusul de ape tehnologice vor fi descarcate intr-un bazin vidanjabil V=25mc si apele pluviale vor fi descarcate in doua bazine de retentie BR1, BR2 cu V=100mc fiecare. Apele colectate in BR1 si BR2 vor fi utilizate pentru udarea spatiilor verzi, iar surplusul si restul apelor rezultate vor fi vidanjate si preluate de operatori economici specializati si autorizati. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus sau la urmatoarea adresa: paula.chimir@petrotech.ro, dupa data de 09.04.2024. a 05 Apr 2024
ANUNT PUBLIC S.C. BIAMA HOUSE SRL cu sediul in: Comuna Valu lui Traian,str.Vasile Alecsandri, nr.5B, jud.Constanta, solicita de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea autorizatiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) PENSIUNE TURISTICA-FACILITATI DE CAZARE amplasat in Comuna Costinesti, Parcela A333/21/1 Lot 1, jud.Constanta. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestatii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanta, strada Unirii nr. 23, telefon 546696.a 04 Apr 2024
Anunt public. SPERANTA EL S.R.L, titular al proiectului ,, Demolare Grajd C1 si construire adapost de animale - bovine " anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,, Demolare Grajd C1 si construire adapost de animale - bovine " propus a fi amplasat in localitatea Cetatea de Balta, str. Drumu Gazului, fn, comuna Cetatea de Balta, jud. Alba Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, din Alba Iulia strada Lalelelor, nr. 7B, jud. Alba in zilele de luni -joi, intre orele 09:00- 14:30, respectiv vineri intre orele 09:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. . a 03 Apr 2024
Ultimele Stiri
ACTUALITATE Batalia sangeroasa pentru Ceasiv Iar. Cucerirea orasului i-ar deschide Rusiei calea spre "coloana vertebrala” a apararii ucrainene ACTUALITATE Alegerile prezidentiale din Republica Moldova vor avea loc la 20 octombrie, concomitent cu referendumul pentru aderarea la UE / Ce arata sondajele ACTUALITATE LIVE Înalt oficial american promite noi sanctiuni impotriva Iranului / Teheranul spune ca raspunsul lor a fost "limitat” dar ar putea deveni unul... ACTUALITATE Razboi in Ucraina - ziua 783: Asistenta SUA pentru Ucraina a fost decuplata in Congres de cea pentru Israel / Vladimir Putin trimite un nou... SPORT Champions League: Barcelona si Atletico Madrid, eliminate in sferturile de finala ACTUALITATE "Pe parcursul judecatii a avut o atitudine sincera” - motivarea condamnarii Monicai Macovei la 6 luni de inchisoare cu suspendare
17 Apr 2024Editia #4621
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458