Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4713

Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Avize planuri / programe, Informari, etc)

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Anunturi
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Avize planuri / programe, Informari, etc)
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
ANUNTUL PUBLIC la procedura de autorizare. BANSCOV FOOD SRL cu sediul in judetul Calarasi, sat Orbean, Str Principala, nr 231, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: Restaurante, desfasurata in Calarasi, Str. Fabricii, nr. 18. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Calarasi, intre orele 900-1200, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Calarasi in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.a 18 Iul 2024
ANUNT PUBLIC Titularii planului Composesoratului Arada si persoana fizica Lazar Nicolae, cu sediul in Horea, str. Valea Arazii, nr.2, comuna Horea, jud. Alba, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii si finalizarii raportului de mediu si a studiului de evaluare adecvata pentru planul "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Arada si domnului Lazar Nicolae, jud. Alba, UP I Arada, amplasat pe raza comenelor Horea si Albac din jud. Alba, respectiv pe teritoriul administrativ al comunei Maguri Racatau din jud. Cluj Raportul de mediu si studiul de evaluare adecvata elaborate sunt disponibile publicului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din localitatea Alba Iulia, str Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din Horea, str. Valea Arazii, nr.2, comuna Horea, jud. Alba, in zilele de luni-joi intre orele 9:00-14.30 si vineri intre orele 9:00-13.00. Dezbaterea publica va avea loc la sediul Primariei Horea din Horea, str. Valea Arazii, nr.2, comuna Horea, jud. Alba in data de 29.08.2024 incepand cu ora 16:00. Informatiile potentialului impact asupra mediului ale planului propus, pot fi obtinute la sediul A.P.M Alba din Alba Iulia, str. Lalelelor,nr.7B, in zilele de luni-joi intre orele 09:00- 14:30 si vineri intre orele 09:00- 13:00. Observatiile publicului se primesc in scris cu datele de identificare ale reclamantului in zilele de luni-joi intre orele 09:00- 14:30 si vineri intre orele 09:00- 13:00 la sediul A.P.M Alba in termen de 45 de zile de la data 15.07.2024 a 15 Iul 2024
COMUNA POLITICA OLTET, cu sediul in sat. Oltet, com. Vistea, nr. 172, judetul Brasov, telefon 0729/131006, email: cirjeoctavian@gmail.com reprezentata legal de Carje Octavian, titular anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Comunei Politice Oltet - U.P. I Oltet, jud. Brasov, situat pe raza judetului Sibiu si Brasov, in conformitate cu HG 1076/2006. Decizia de emitere a avizului de mediu a fost luata in sedinta Comitetului Special Constituit care s-a desfasurat la sediu Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov si Sibiu, ca urmare a analizarii documentatiei si a desfasurarii consultarilor publice, potrivit reglementarilor in vigoare. Decizia de emitere a avizului de mediu poate fi consultata la sediul A.P.M. Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2 A, de luni pana joi intre orele 800 - 1630 ,vineri intre orele 800 - 1400 si pe pagina de internet http://apmsb.anpm.ro a 14 Iul 2024
HANES Petrica, FARCUT Nicu-Alin, CIURSAS Claudiu-Andrei, CIURDARI Dorina, NEDA Emilian, VATCA Daniel, VATCA Ionela Ecaterina, TOMA Viana Camelia, TOMA Ana Olivia si TOMA Anna, cu domiciliul in comuna Giroc, judetul Timis, telefon 0741209831, ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT avizul de gospodarire a apelor pentru "PUZ - LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII- PARCELELE 401955, 405123, 405837, 409048, 411835, 411836 SI 417613", localitatea Giroc FN, judetul Timis. Aceasta investitie este in etapa de proiectare. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului dupa data de 12.07.2024.a 12 Iul 2024
PASCOTA Ionel Petru, cu domiciliul in comuna Giroc, str. Muncitorilor nr. 30, judetul Timis, telefon 0723128018, ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT avizul de gospodarire a apelor pentru "PUZ - LOCUINTE COLECTIVE CU SERVICII- PARCELA 406829", localitatea Giroc FN, judetul Timis. Aceasta investitie este in etapa de proiectare. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/ 1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului dupa data de12.07.2024. a 12 Iul 2024
PRIMARIA COPACENI, avand sediul in Str PRINCIPALA , nr 190 , localitatea Comuna COPACENI , titular al obiectivului "STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE FINANTATE PRIN PNRR IN COMUNA COPACENI, JUDETUL ILFOV", localitatea COPACENI , Str.MIRON CRISTEA si Str. MACESULUI , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul ANPM ILFOV, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, de luni pana joi intre orele 09 - 16.00, vineri intre orele 09 - 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM ILFOV, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.a 11 Iul 2024
COMUNA DEZNA, titular al planului "AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PUBLICA APARTINAND COMUNEI DEZNA, JUDETUL ARAD, UP VII DEZNA" amplasat pe raza judetului Arad, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.a 11 Iul 2024
COMPOSESORATUL URBARIAL "CETATEA" DEZNA si COMPOSESORATUL URBARIAL "MAGURA" LAZ, titulari ai planului "AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND COMPOSESORATULUI URBARIAL "CETATEA" DEZNA SI COMPOSESORATULUI URBARIAL "MAGURA" LAZ, JUDETUL ARAD, UP XII DEZNA-LAZ" amplasat pe raza judetului Arad, UAT Dezna, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.a 11 Iul 2024
COMPOSESORATUL URBARIAL "DUMBRAVA" BUHANI, COMPOSESORATUL URBARIAL "PLESA" PAULIAN si COMPOSESORATUL URBARIAL MINEAD, titulari ai planului "AMENAJAMENTUL SILVIC AL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND COMPOSESORATULUI URBARIAL "DUMBRAVA" BUHANI, COMPOSESORATULUI URBARIAL "PLESA" PAULIAN SI COMPOSESORATULUI URBARIAL MINEAD, JUDETUL ARAD, UP XIII BUHANI-PAULIAN-MINEAD" amplasat pe raza judetului Arad, UAT Dezna, Buteni si Ignesti, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului cu aviz de mediu, planul necesitand efectuarea evaluarii de mediu si evaluarii adecvate. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului, la sediul APM Arad, Splaiul Muresului, FN, jud. Arad.a 11 Iul 2024
ANUNT PUBLIC 2: SC WHITELAND IMPORT EXPORT SRL, cu sediul in Str. Drumul Dealul Bradului 86- 120, sector 4, Bucuresti, titular al planului/ programului "PUZ INTRODUCERE IN INTRAVILAN , LOTIZARE PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE CU REGIM DE INALTIME DE MAXIM P+ 2Er si FUNCTIUNI COMPLEMENTARE LOCUIRII" din judetul Ilfov, Oras Otopeni, tarla 11, parcela 246/ 19, nr. cad. 105108, C.F. 105108, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 13.00 Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.a 11 Iul 2024
Anuntul public pentru Etapa de incadrare - faza PUZ , Titulariul STOIAN DAN VALERIU, cu domiciliul in localitatea Timisoara, jud. Timis anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului "MODIFICARE P.U.Z. APROBAT PRIN HCL 06/22.01.2009 PENTRU PARCELA CU C.F. NR 412413, STABILIRE FUNCTIUNE LOCUIRE SI SERVICII PENTRU INTREAGA PARCELA, REGIM DE INALTIME P+2E ", in intravilanul comunei DUMBRAVITA, CF nr 412413, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul S.C. TERNAR S.R.L., Timisoara, str. Iris, nr. 21A, etaj 2, Ap. 4 zilnic intre orele 10-16 . Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt. a 11 Iul 2024
ANUNT DEZBATERE PUBLICA DIRECTIA SILVICA CALARASI- OCOLUL SILVIC MITRENI, titular al "AMENAJAMENTUL SILVIC AL OCOLULUI SILVIC MITRENI PENTRU UNITATILE DE PRODUCTIE UP VII VALEA ROSIE SI UP VIII CIORNULEASA CU TERMEN DE VALABILITATE 10 ANI CARE SE SUPRAPUN PESTE ARII NATURALE PROTEJATE DE INTERES COMUNITAR ", propus a fi amplasat in judetul Calarasi, anunta publicul interesat asupra finalizarii Raportului de mediu, ce poate fi consultat la sediul titularului DIRECTIA SILVICA CALARASI - OCOLUL SILVIC MITRENI, strada Fundeni, nr. 1, comuna Mitreni, judetul Calarasi, in zilele de luni - vineri, intre orele 1000-1400 si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, cu sediul in soseaua Chiciului, nr. 2, municipiul Calarasi, judetul Calarasi, de luni-vineri intre orele 10.00- 14.00 si pe site-ul www.apmcl.anpm.ro pana la data de 27.08.2024. Comentariile si propunerile scrise din partea publicului interesat se primesc la sediul din strada Fundeni , nr. 1, comuna Mitreni, judetul Calarasi si la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Calarasi, cu sediul in soseaua Chiciului, nr. 2, municipiul Calarasi, judetul Calarasi si pe adresa: office@apmcl.anpm.ro pana la data de 27.08.2024. DEZBATEREA PUBLICA va avea loc la Primaria Comunei Mitreni in data de 27.08.2024, ora 11:00.a 11 Iul 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SC SGROM SEVENTEEN SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " Extindere retea in vederea racordarii la SEN Parc fotovoltaic CF 123847 - Ortisoara" propus a fi amplasat in comuna Ortisoara , extravilan/intravilan Seceani, CF nr. 109135, CF nr. 109130, CF nr. 121738, CF nr. 122053, CF nr. 109140, CF nr. 121742, CF nr. 121863, CF nr. 123319, CF nr. 100246 si CF nr. 123955 - Ortisoara, Jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18 - 18 A, jud. Timis si la sediul titularului S.C. SGROM SEVENTEEN S.R.L, Municipiul Timisoara, str. Albinelor, nr. 11B, judetul Timis, in zilele de luni - joi, intre orele 08:00-16:30 si vineri intre orele 08:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.a 10 Iul 2024
Ultimele Stiri
Actualitate Arafat il acuza pe Rafila de "subrezirea sistemului integrat de urgenta”, dupa ce a mutat, in doua ore, o institutie de la DSU la Ministerul Sanatatii. "Ne intoarcem la 2007, cand un sofer de ambulanta dicta cum sa mearga situatia” Actualitate Ursula von der Leyen, realeasa in fruntea Comisiei Europene. Parlamentul European a reconfirmat-o cu o majoritate larga, mai clara decat in 2019 Actualitate "Am trimis echipa de urgenta!”. Reactia Protectiei Copilului dupa ce GOLAZO.ro a publicat o investigatie despre un junior de 10 ani lovit de antrenor pe teren Actualitate Jurnalistii de la Rise Project acuza presiuni ale DIICOT pentru a divulga informatii dintr-o serie de anchete. "E un abuz al procurorilor”, sustine organizatia ActiveWatch UPDATE VIDEO Diana Șosoaca, data afara din plenul Parlamentului European. "Nu ma atinge! Îmi este permis sa fac tot ce vreau” Ultima stire - 15:55 LIVE Razboi in Ucraina, ziua 876: Reuniune cu lideri din 40 de tari in Marea Britanie / Atac cu drone maritime asupra portului rusesc Novorossiisk / Crestere masiva a veniturilor rusesti din petrol si gaze
18 Iul 2024Editia #4713
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458