Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4621

Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Avize planuri / programe, Informari, etc)

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Anunturi
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Avize planuri / programe, Informari, etc)
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu ( Dumitrescu Daniel-Cristian si Dumitrescu Victoria) Dumitrescu Daniel-Cristian si Dumitrescu Victoria anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " CONSTRUIRE PONTON SI GARAJ BARCA,, propus a fi amplasat in com. Gruiu, sat.Silistea Snagovului, T7/11, P 51/11/19, jud.Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul titularului,din str.Lunca Ialomitei nr.26, sat Santu Floresti, com.Gruiu, jud.Ilfov in zilele de luni-vineri intre orele 9:00-17:00 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov.a 11 Apr 2024
Subscrisul TWO PROPERTIES S.R.L., proprietar al terenului amplasat in judetul Ilfov, oras Voluntari, Bdul Pipera, nr. 150, identificat prin Nr.Cad. 100358, cu suprafata totala de 3.012 mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului consultativ, pentru documentatia PUZ " ELABORARE DOCUMENTATIE P.U.Z. IN VEDEREA SUPRAETAJARII CONSTRUCTIE IN CURS DE EXECUTIE, CU REGIM DE INALTIME 2S+P+5E SI DESTINATIE DE LOCUINTE COLECTIVE". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 11.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 2125693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt. a 11 Apr 2024
COMUNA GIROC anunta elaborarea primei versiuni pentru " PLAN URBANISTIC ZONAL AMENAJARE ZONA SPORT SI SERVICII " pentru terenul situat in judetul Timis, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 409100, nr. cad. 409100 si declanseaza etapa de incadrare a planului pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 21, Timisoara, zilnic intre orele 10-11. Transmiterea in scris a comentariilor si sugestiilor se poate realiza la APM Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt. a 11 Apr 2024
COMUNA GIROC anunta elaborarea primei versiuni pentru " PLAN URBANISTIC ZONAL AMENAJARE ZONA SPORT SI SERVICII " pentru terenul situat in judetul Timis, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 409100, nr. cad. 409100 si declanseaza etapa de incadrare a planului pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 21, Timisoara, zilnic intre orele 10-11. Transmiterea in scris a comentariilor si sugestiilor se poate realiza la APM Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.a 11 Apr 2024
ANUNT PUBLIC. Privind "Decizia etapei de incadrare" S.C. ESCORT DESIGN CONSTRUCT S.R.L. titular al proiectului  EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT SI REFACEREA MEDIULUI, in perimetrul PODU MORII DEAL EST, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Alba - Fara evaluare a impactului asupra mediului - in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT SI REFACEREA MEDIULUI  propus a fi amplasat in extravilanul com. Lunca Muresului, jud. Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7 B in zilele de luni - joi, intre orele 08 - 16.30 si vineri intre orele 08 - 14, precum si la urmatoarea adresa de internet apmalba.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.a 11 Apr 2024
ANUNT PUBLIC. Privind "Decizia etapei de incadrare" S.C. ESCORT DESIGN CONSTRUCT S.R.L. titular al proiectului  EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT SI REFACEREA MEDIULUI  in perimetrul  LUNCA MURESULUI 74885, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Alba - Fara evaluare a impactului asupra mediului - in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul  EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT SI REFACEREA MEDIULUI propus a fi amplasat in extravilanul com. Lunca Muresului, jud. Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Alba din loc. Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7 B in zilele de luni - joi, intre orele 08 - 16.30 si vineri intre orele 08 - 14, precum si la urmatoarea adresa de internet apmalba.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.a 11 Apr 2024
Titularul CONFORT S.A., cu sediul in mun. Calarasi, Aleea Centralei, nr. 1, jud. CL, anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la P.U.Z. - INFIINTARE PARC INDUSTRIAL, amplasat in mun. Calarasi, Str. Prel. Bucuresti, nr. 162, jud. CL, nr.cad. 34956. Consultarea Primei versiuni a planului se face la APM Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, tel. 0242/315035, 0242/311926, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.anpm.ro. Comentariile si sugestiile se primesc la sediul APM Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, tel. 0242/315035, 0242/311926, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultinului anunt (15.04.2024). a 11 Apr 2024
Comuna Bucosnita, jud. Caras-Severin, cu sediul in jud. Caras-Severin, Comuna Bucosnita, nr. 154, titular al planului "Amenajamentul silvic al fondului forestier (provenit din pasunile impadurite cu consistenta mai mare de 0,4) proprietate publica a Comunei Bucosnita si proprietate privata a domnului Sarbu Gherman, judetul Caras-Severin - U.P. II Bucosnita" cu amplasamentul in UAT Bucosnita, jud. Caras-Severin, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM Caras-Severin, strada Maior Petru, nr 73, localitatea Resita, judetul Caras-Severin, de luni pana joi intre orele 08:00 - 16.30, vineri intre orele 08:00 - 14.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Caras-Severin, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.a 11 Apr 2024
Primaria Comunei Becicherecu Mic, comuna Becicherecu Mic, sat Becicherecu Mic, str. Calea Banatului, nr. 9, anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului " PUG Comuna Becicherecu Mic" si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul proiectantului S.C. SIGN A S.R.L., localitatea Timisoara, str. Banul Maracine, nr. 13A, zilnic intre orele 10:00 - 17:00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.a 11 Apr 2024
COMUNA ARIESENI, titular al proiectului de plan Amenajamentul fondului forestier (fond forestier si pasune impadurita) proprietate publica apartinand comunei Arieseni, jud. Alba, organizat in U.P. II Arieseni, cu amplasament in UAT Arieseni (jud. Alba), UAT Nucet si UAT Pietroasa (jud. Bihor), aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura de reglementare cf. HG 1076/2004 este cea de adoptare a planului cu evaluare adecvata si evaluare de mediu. Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Alba, str. Lalelelor nr 10. a 10 Apr 2024
ANUNT PUBLIC 3. SC BG CAPITAL INVEST SRL si SC AGILIA INVEST SRL, avand sediul in Bucuresti, sector 1, str. Musetesti, nr. 29, etaj 2, ap. 16, titulari ai planului/programului " ELABORARE PUZ - INTRODUCERE IN INTRAVILAN A TERENURILOR CU NR. CAD. 55693, 55485, 56204, 56203, 55487, 55488 SI 55489, PENTRU CONSTRUIRE UNITATI INDUSTRIALE PENTRU PRODUCTIE SI DEPOZITARE CU ANEXE ADMINISTRATIVE, ANEXE TEHNICE, CIRCULATII CAROSABILE SI PIETONALE, PARCARI, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE, SEMNALISTICA, AMENAJARE SPATII VERZI SI ORGANIZARE SANTIER" din judetul Ilfov, comuna Dascalu, tarla 64, parcelele 282/10, 282/11, 282/12, 282/13, NC 55693, NC 55485, NC 56204, NC 56203, NC 55487, NC 55488, NC 55489, cu suprafata totala de 101.750 mp, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 27.03.2024, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.a 09 Apr 2024
ANUNT PUBLIC. Aceasta informare este efectuata de S.C AMC TRASMON ALICOR SRL, Sediul: PITESTI, STRADA TUDOR ARGHEZI, NR.2, BL. MS2, SC. C, ET. 3, AP. 21, JUDETUL ARGES, numarul de telefon, de fax si adresa de e-mail, adresa paginii de internet: +40737442112, transmonalicor@gmail.com, intentioneaza sa solicitate la Administratia Nationala "Apele Romane"-ABA Arges-Vedea ,aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea proiectului "CONSTRUIRE SPATIU DE DEPOZITARE, SILOZURI SI ANEXE AFERENTE",propus a fi amplasat in oras Scornicesti, sat Margineni- Slobozia, judetul Olt. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996 , cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pod adresa ABA Arges-Vedea. Relatii la telefon nr 0248223449 a 09 Apr 2024
Ultimele Stiri
ACTUALITATE Batalia sangeroasa pentru Ceasiv Iar. Cucerirea orasului i-ar deschide Rusiei calea spre "coloana vertebrala” a apararii ucrainene ACTUALITATE Alegerile prezidentiale din Republica Moldova vor avea loc la 20 octombrie, concomitent cu referendumul pentru aderarea la UE / Ce arata sondajele ACTUALITATE LIVE Înalt oficial american promite noi sanctiuni impotriva Iranului / Teheranul spune ca raspunsul lor a fost "limitat” dar ar putea deveni unul... ACTUALITATE Razboi in Ucraina - ziua 783: Asistenta SUA pentru Ucraina a fost decuplata in Congres de cea pentru Israel / Vladimir Putin trimite un nou... SPORT Champions League: Barcelona si Atletico Madrid, eliminate in sferturile de finala ACTUALITATE "Pe parcursul judecatii a avut o atitudine sincera” - motivarea condamnarii Monicai Macovei la 6 luni de inchisoare cu suspendare
17 Apr 2024Editia #4621
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458