Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4621

Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Avize planuri / programe, Informari, etc)

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Anunturi
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Avize planuri / programe, Informari, etc)
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
Aceasta informare este efectuata de catre S.C. BAN IMOBILIARE S.R.L. cu sediul in loc. Oradea, strada B-dul Decebal, nr. 25, jud. Bihor, ce intentioneaza sa solicite de la ABA Crisuri obtinerea unui Aviz de gospodarire a apelor pentru ,, INFIINTARE PLANTATIE NUCI SI IMPREJMUIRE' amplasate in judetul BIHOR, Sat Tasad, comuna Dragesti, nr. CAD. 50055, 50446, 51589 respectiv Sat Nojorid, comuna Nojorid nr. CAD. 67657. Aceasta investitie este o investitie noua. Ca rezultat al investitiei vor nu rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodaire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sus mentionata sau pot inainta observatii in termen de 5 zile de la data publicarii la A.B.A. Crisuri, str. Ioan Bogdan, nr. 35, mun. Oradea, jud. Bihor.a 15 Apr 2024
Composesoratul Runc Luna Larga, cu sediul in localitatea Ocolis, nr. 100, judetul Alba, titularul Planului/Programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Runc Lunca Larga - UP II Runc (rest de lucrari), propus a fi amplasat pe raza comunei Ocolis din judetul Alba, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, de luni pana vineri intre orele 9:00 - 13:00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Alba, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului. a 15 Apr 2024
Self Wash Vitantis SRL, titular al activitatii: 4520 - Spalatorie Auto , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Bucuresti , str. Sos. Vitan Barzesti , nr. 7A , sector. 4 . Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM BUCURESTI, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM BUCURESTI, pe durata derularii procedurii de autorizare. a 15 Apr 2024
Aceasta informare este efectuata de catre S.C. BAN IMOBILIARE S.R.L. cu sediul in loc. Oradea, strada B-dul Decebal, nr. 25, jud. Bihor, ce intentioneaza sa solicite de la ABA Crisuri obtinerea unui Aviz de gospodarire a apelor pentru ,, INFIINTARE PLANTATIE NUCI SI IMPREJMUIRE'' amplasate in judetul BIHOR, Sat Tasad, comuna Dragesti, nr. CAD. 50055, 50446, 51589 respectiv Sat Nojorid, comuna Nojorid nr. CAD. 67657. Aceasta investitie este o investitie noua. Ca rezultat al investitiei vor nu rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodaire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sus mentionata sau pot inainta observatii in termen de 5 zile de la data publicarii la A.B.A. Crisuri, str. Ioan Bogdan, nr. 35, mun. Oradea, jud. Bihor.a 15 Apr 2024
Titularul CONFORT S.A., cu sediul in mun. Calarasi, Aleea Centralei, nr. 1, jud. CL, anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului si declansarea etapei de incadrare la P.U.Z. - INFIINTARE PARC INDUSTRIAL, amplasat in mun. Calarasi, Str. Prel. Bucuresti, nr. 162, jud. CL, nr.cad. 34956. Consultarea Primei versiuni a planului se face la APM Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, tel. 0242/315035, 0242/311926, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.anpm.ro. Comentariile si sugestiile se primesc la sediul APM Calarasi, Sos. Chiciu, nr. 2, tel. 0242/315035, 0242/311926, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultinului anunt (15.04.2024).a 15 Apr 2024
Composesoratul Runc Luna Larga, cu sediul in localitatea Ocolis, nr. 100, judetul Alba, titularul Planului/Programului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Runc Lunca Larga - UP II Runc (rest de lucrari), propus a fi amplasat pe raza comunei Ocolis din judetul Alba, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, de luni pana vineri intre orele 9:00 - 13:00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Alba, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.a 12 Apr 2024
INFORMARE. In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARUL, SC AIMS CORP SRL, cu sediul in Bolintin Deal, str. Orhideelor, nr.3, jud. Giurgiu, intentioneaza sa solicite de la AN "Apele Romane" - Directia Apelor Arges - Vedea - Aviz de amplasament pentru investitia "Schimbare functiune teren din zona de locuinte si zona mixta in zona logistic-industrial nepoluanta, birouri si zona de locuinte", intravilan Joita, Comuna Joita, Judetul Giurgiu Aceasta investitie este NOUA. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa mineralaqua@gmail.com CONSTANTIN Doina - Georgeta, tel 0722708486, dupa data de 22.03.2024 a 12 Apr 2024
Aceasta informare este efectuata de catre S.C. BAN IMOBILIARE S.R.L. cu sediul in loc. Oradea, strada B-dul Decebal, nr. 25, jud. Bihor, ce intentioneaza sa solicite de la ABA Crisuri obtinerea unui Aviz de gospodarire a apelor pentru ,, INFIINTARE PLANTATIE NUCI SI IMPREJMUIRE' amplasate in judetul BIHOR, Sat Tasad, comuna Dragesti, nr. CAD. 50055, 50446, 51589 respectiv Sat Nojorid, comuna Nojorid nr. CAD. 67657. Aceasta investitie este o investitie noua. Ca rezultat al investitiei vor nu rezulta ape uzate. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodaire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa sus mentionata sau pot inainta observatii in termen de 5 zile de la data publicarii la A.B.A. Crisuri, str. Ioan Bogdan, nr. 35, mun. Oradea, jud. Bihor. a 12 Apr 2024
Subsemnatul Gont Ion, avand domiciliul in Mun. Constanta str. Pandurului nr. 78, in baza autorizatiei de construire nr. 976/20.11.2023, emisa de Primaria Constanta, obiectiv: Cnstruire piscina, amenajare teren si imprejmuire teren - lucrari executate fara autorizatie de construire conform P.V.C.C. nr. 001321/20.05.2021 anunta ca la data de 17.04.2024 ora 10.00 vor incepe lucrarile de constructie autorizate pentru imobilul situat in Mun. Constanta str. Pandurului nr. 78, carte funciara 226018, nr. cadastral 226018.a 12 Apr 2024
SC REAL ESTATE VER INVEST SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr.65, Parter, Cam.3, Jud. Ilfov; beneficiar al planului PUZ - ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI SI RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T1, P3/5/6; cu Nr. Cad. 65590, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.a 12 Apr 2024
Anunt public KNAUF INSULATION SRL titulara al proiectului Construire instalatie de producere oxigen gaz tip VPSA, sistem de depozitare LOX si LIN, statie electrica, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Mures: fara efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire instalatie de producere oxigen gaz tip VPSA, sistem de depozitare LOX si LIN, statie electrica, pe amplasamentul din loc. Tarnaveni, str. Armatei, nr. 82, jud. Mures. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate pe site-ul A.P.M. Mures (http:// apmms.anpm.ro). Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 de zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Mures. a 12 Apr 2024
STOICA DANIELA, LUCA ALEXANDRU-CATALIN SI SC SANIRAL SRL, titulari ai Planului Urbanistic Zonal pentru stabilire reglementari urbanistice si modificare functiuni permise amplasat in Comuna Tuzla, Soseaua Constantei nr. FNP +199A, Parcela A225/2 - Lot 1 si parcela A225/1, judetul Constanta anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic propus. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului.a 12 Apr 2024
Ultimele Stiri
ACTUALITATE Batalia sangeroasa pentru Ceasiv Iar. Cucerirea orasului i-ar deschide Rusiei calea spre "coloana vertebrala” a apararii ucrainene ACTUALITATE Alegerile prezidentiale din Republica Moldova vor avea loc la 20 octombrie, concomitent cu referendumul pentru aderarea la UE / Ce arata sondajele ACTUALITATE LIVE Înalt oficial american promite noi sanctiuni impotriva Iranului / Teheranul spune ca raspunsul lor a fost "limitat” dar ar putea deveni unul... ACTUALITATE Razboi in Ucraina - ziua 783: Asistenta SUA pentru Ucraina a fost decuplata in Congres de cea pentru Israel / Vladimir Putin trimite un nou... SPORT Champions League: Barcelona si Atletico Madrid, eliminate in sferturile de finala ACTUALITATE "Pe parcursul judecatii a avut o atitudine sincera” - motivarea condamnarii Monicai Macovei la 6 luni de inchisoare cu suspendare
17 Apr 2024Editia #4621
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458