Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4713

Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Avize planuri / programe, Informari, etc)

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Anunturi
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Avize planuri / programe, Informari, etc)
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
ANUNTUL PUBLIC la procedura de autorizare. BANSCOV FOOD SRL cu sediul in judetul Calarasi, sat Orbean, Str Principala, nr 231, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: Restaurante, desfasurata in Calarasi, Str. Fabricii, nr. 18. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Calarasi, intre orele 900-1200, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Calarasi in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.a 18 Iul 2024
Subscrisul SC RESIDENCE 5 CONCEPT S.R.L., proprietar al terenurilor amplasate in judetul Ilfov, Oras Voluntari, Strada Erou Iancu Nicolae nr. 124B, Nr. Cadastral 124815 (CF 124815), cu suprafata de 800 mp (din acte), 867mp conform masuratorilor cadastrale, Nr. Cadastral 5787 (CF 108171), cu suprafata 1500mp (din acte), 1556 mp conform masuratorilor cadastrale, avand suprafata totala de 2300 mp (din acte)/ 2423 mp (din masuratori), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului consultativ, pentru documentatia PUZ "OPERATIUNI NOTARIALE SI CADASTRALE PRIVIND ALIPIREA IMOBILELOR TERENURI EXTINDERE IMOBIL CONSTRUCTIE AUTORIZAT PRIN AC NR. 186/28.09.2023 REZULTAND UN IMOBIL CONSTRUCTIE CU REGIM DE INALTIME SUBTERAN 2S SI REEGIM DE INALTIME SUPRATERAN CONFORM AVIZULUI A.A.C.R, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE SANTIER". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 16.07.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 2125693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt. a 16 Iul 2024
SC CHIMTITAN SRL anunta publicul interesat asupra realizarii primei versiuni a planului/programului si declansarea etapei de incadrare la "INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL SI AUTORIZARE CONSTRUIRE FABRICA DE LACURI SI VOPSELE, ORAS FUNDULEA, JUDET CALARASI" Consultarea primei versiuni a planului/programului se face la sediul din Mun. Bucuresti, Bd. Basarabia Nr. 248 A, sector 3, in zilele lucratoare intre orele 09:00-16:00 Comentarii/sugestii se primesc la sediul APM Calarasi, sos. Chiciu, nr. 2, judetul Calarasi, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9-13,tel/fax 0242315035 si 0242311926, precum si pe adresa: office[@]apmcl.anpm.ro pana la data de 03.08.2024a 16 Iul 2024
ANUNT PUBLIC privind decizia etapei de incadrare. OMV PETROM S.A., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei- 78, str.Bucsani", propus a fi amplasat in Com.Bucsani, jud.Dambovita. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A.P.M. Dambovita din Mun.Tirgoviste, str. Calea Ialomitei, nr.1, jud.Dambovita, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00- 16.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 16 Iul 2024
Anexa 5.G la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului S.C. NUCALBA S.R.L, (titular proiect) anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "NUCALBA 1 - Infiintare plantatie pomicola de prun si gutui", propus a fi amplasat in comuna Masloc, judetul Timis, teren identificat prin extrasele de Carte Funciara numerele: 407553, 407556, 407565, 407572, 407512, 407495, 407497, 407501, 407503, 407504, 407507, 402345, 407488, 407491, 407481 si 407889, jud. Timis Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilete de luni - joi, intre orele 8.00 - 16.30 si vineri intre orete 8.00 - 14.00, precum si la urmitoarea adresa de internet http: //apmtm.anpm.rol - Sectiunea Acorduri de mediu.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM TIMIS, B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 18-18A, Timisoara, Jud. Timis. a 15 Iul 2024
ANUNT PUBLIC 1 PORTLAND GREEN ENERGY MANAGEMENT S.R.L., avand sediul in Sos. Pipera, nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Corp B, parter, unitatile B032 si B042, biroul nr. 10, sector 2, localitatea Bucuresti, titular al planului "ELABORARE PUZ- MODIFICARE FUNCTIUNE DIN LOCUIRE IN SERE PENTRU PEPINIERA CULTURA FRUCTE SI SPATII ADMINISTRATIVE" din judetul Ilfov, com. Moara Vlasiei, localitatea Moara Vlasiei, Tarla 187, Parcela 735,733, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 - 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului. a 15 Iul 2024
CTPARK PSI SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Racordare retea electrica a locului de consum CTPARK PSI 5" propus a fi amplasat in intravilan si extravilan comunele Dumbravita, Giarmata si Ghiroda, jud. Timis. Informatiile proiectului propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu nr. 18- 18 A, jud. Timis si la sediul titluarului, Localitatea Dragomiresti-Deal, Tarla 76- 78, Cladirea B, etaj 1, Jud. Ilfov. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis. a 15 Iul 2024
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare pasaj pietonal subteran, DN7, in zona km 536+ 700, in localitatea Vladimirescu, judetul Arad", propus a fi amplasat in comuna Vladimirescu, sat Vladimirescu, str. Progresului, FN, judetul Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad, din municipiul Arad, Str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad si la sediul titularului in municipiul Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din municipiul Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad, in zilele de luni - vineri, intre orele 8:00-14:00. a 15 Iul 2024
BRASOV RENEWABLES SRL, titular al proiectului Construire Centrala Electrica Fotovoltaica CEF Brasov 1, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare "continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare" , pentru proiectul Construire Centrala Electrica Fotovoltaica CEF Brasov 1", propus a fi amplasat in judetul Brasov, municipiul Brasov, Calea Feldioarei FN. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, in zilele de luni - joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Brasova 15 Iul 2024
BRASOV RENEWABLES SRL, titular al proiectului Construire Centrala Electrica Fotovoltaica CEF Brasov 2, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare "continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare", pentru proiectul Construire Centrala Electrica Fotovoltaica CEF Brasov 2", propus a fi amplasat in judetul Brasov, municipiul Brasov, Calea Feldioarei FN. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, in zilele de luni - joi, intre orele 8.00- 16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmbv.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Brasov. a 15 Iul 2024
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, titular al proiectului "Pod pe DN7 km 509+600, loc. Lipova, Judetul Arad", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus-mentionat, propus a fi amplasat in orasul Lipova, intravilan, FN, DN7 km 509+ 600, judetul Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza vor putea fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de Internet: www.apmar.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de Internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 15 Iul 2024
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, titular al proiectului "Pod pe DN7 km 479+ 867, loc. Capruta, judetul Arad", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus-mentionat, propus a fi amplasat in comuna Barzava, sat Capruta, intravilan, FN, DN7 km 479+ 867, judetul Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza vor putea fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de Internet: www.apmar.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de Internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 15 Iul 2024
Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Pod pe DN7, km 489+185, peste paraul Nadas la Conop, judetul Arad", propus a fi amplasat in comunele Conop si Barzava, extravilan FN, judetul Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad, din municipiul Arad, Str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad si la sediul titularului in municipiul Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din municipiul Arad, str. Splaiul Mures, FN, judetul Arad, in zilele de luni - vineri, intre orele 8:00-14:00. a 15 Iul 2024
Ultimele Stiri
Actualitate Arafat il acuza pe Rafila de "subrezirea sistemului integrat de urgenta”, dupa ce a mutat, in doua ore, o institutie de la DSU la Ministerul Sanatatii. "Ne intoarcem la 2007, cand un sofer de ambulanta dicta cum sa mearga situatia” Actualitate Ursula von der Leyen, realeasa in fruntea Comisiei Europene. Parlamentul European a reconfirmat-o cu o majoritate larga, mai clara decat in 2019 Actualitate "Am trimis echipa de urgenta!”. Reactia Protectiei Copilului dupa ce GOLAZO.ro a publicat o investigatie despre un junior de 10 ani lovit de antrenor pe teren Actualitate Jurnalistii de la Rise Project acuza presiuni ale DIICOT pentru a divulga informatii dintr-o serie de anchete. "E un abuz al procurorilor”, sustine organizatia ActiveWatch UPDATE VIDEO Diana Șosoaca, data afara din plenul Parlamentului European. "Nu ma atinge! Îmi este permis sa fac tot ce vreau” Ultima stire - 15:55 LIVE Razboi in Ucraina, ziua 876: Reuniune cu lideri din 40 de tari in Marea Britanie / Atac cu drone maritime asupra portului rusesc Novorossiisk / Crestere masiva a veniturilor rusesti din petrol si gaze
18 Iul 2024Editia #4713
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458