Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4412

Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Avize planuri / programe, Informari, etc)

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Anunturi
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Avize planuri / programe, Informari, etc)
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
MUNICIPIUL VASLUI, titular al Planului Urbanistic General al Municipiului Vaslui anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului P.U.G. si a raportului de mediu. Documentele pot fi consultate la sediul Primariei Vaslui si la sediul A.P.M. Vaslui, str. Calugareni, nr. 63, jud. Vaslui in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00-14:00. Sedinta de dezbatere publica a proiectului P.U.G. si a raportului de mediu se va desfasura in data de 10.11.2023, ora 10, la sediul Primariei Vaslui. Comentariile si propunerile publicului se primesc zilnic, in scris, la Primaria Vaslui si la Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui, str. Calugareni, nr. 63, jud. Vaslui, fax. 0235361842, pana la data de 09.11.2023.a 21 Sep 2023
Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunta publicul interesat ca "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Fundatiei Statusului Romano-Catolic din Transilvania, U.P. I Fundatia Statusului Romano-Catolic din Transilvania", administrat de O.S. Valea Ierii, judetul Cluj, titular: FUNDATIA STATUSULUI ROMANO CATOLIC DIN TRANSILVANIA, nu necesita evaluare de mediu, planul urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se transmit in scris la Agentia pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail: office@apmcj.anpm.ro in zilele de luni - joi intre orele 9 - 14 si vineri intre orele 9 - 13, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului. a 21 Sep 2023
DELENI PV POWER PLANT S.R.L titular al proiectului ,,Construire parc fotovoltaic Deleni 1, posturi de transformare JT/MT, statie de transformare MT/IT, anexe, amenajare drumuri interioare, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES+FO pe drumurile de exploatare existente DE107, DE119, DE119/1, DE 491/1", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Constanta: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,Construire parc fotovoltaic Deleni 1, posturi de transformare JT/MT, statie de transformare MT/IT, anexe, amenajare drumuri interioare, imprejmuire teren, organizare de santier si pozare LES+FO pe drumurile de exploatare existente DE107, DE119, DE119/1, DE 491/1", propus a fi amplasat in comuna Deleni, judetul Constanta. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta din Str. Unirii, nr. 23, Constanta, Jud. Constanta in zilele de L-V, intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http:apmct.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 21 Sep 2023
ANUNT 2. PASCOTA Ionel Petru si PASCOTA Iosif Ioan anunta elaborarea primei versiuni pentru "PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE DIN ZONA DOTARI SERVICII PUBLICE IN LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII" pentru terenurile situate in judetul Timis, comuna Giroc, identificate prin CF nr. 413852 si 413875 si declanseaza etapa de incadrare a planului pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 21, Timisoara, zilnic intre orele 10-11. Transmiterea in scris a comentariilor si sugestiilor se poate realiza la APM Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt. a 21 Sep 2023
Innovex SRL cu sediul in Ciclova R, Jud CS. anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu la apm CS, pentru activitatea de. prelucrare a lemnului desfasurata in Ciclova R. a 20 Sep 2023
Anexa 5.J la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. STOICA ROBERT GABRIEL, titular al proiectului CONSTRUIRE 2 HALE , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre ANPM ILFOV, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul _CONSTRUIREA 2 HALE INDUSTRIALE CU FUNCTIUNEA DE DEPOZITARE SI SERVICE AUTO , propus a fi amplasat in com. Domnesti, sat Domnesti, T14, P 50/1/20, NC 109869, jud. Ilfov. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM ILFOV, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, in zilele de luni-joi intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet anmif.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM ILFOV, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. *) La steluta se va mentiona daca se deruleaza si procedura privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul in cauza. a 20 Sep 2023
"COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE C.N.A.I.R. SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Pod pe DN 7 km 489+185 peste raul Nadas la Conop, judetul Arad" propus a fi amplasat in extravilan comuna Conop si Barzava, jud. Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Mures, FN. jud. Arad si la sediul titularului din Bucuresti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1. in zilele de luni - vineri. intre orele 800-1330. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, str. Splaiul Muresului, FN, jud. Arad".a 19 Sep 2023
GREEN ENERGY DYNAMIC SRL, cu sediul in judetul Constanta, municipiul Constanta, b-dul Mamaia, nr. 175, titulara a notificarii privind ,,PUZ - CONSTRUIRE CAPACITATE ENERGETICA GOLD-WIND COBADIN``, propus a fi ampasat in extravilanul comunei Cobadin, Judetul Constanta, anunta publiculinteresat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedina CSC din data de 13.09.2023, s-a luat decizia adoptarii cu aviz de mediu si cu parcurgerea urmatoarei tape din procedura de evaluare adecvata - intocmirea Studiului de evaluare adecvata, completat cu solutii alternative, dupa caz. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmiteti in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii, nr. 23, tel/fax 0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarae anuntului.a 19 Sep 2023
ANUNT 1. PASCOTA Ionel Petru si PASCOTA Iosif Ioan anunta elaborarea primei versiuni pentru "PLAN URBANISTIC ZONAL MODIFICARE DIN ZONA DOTARI SERVICII PUBLICE IN LOCUINTE COLECTIVE SI SERVICII" pentru terenurile situate in judetul Timis, comuna Giroc, identificate prin CF nr. 413852 si 413875 si declanseaza etapa de incadrare a planului pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Hasdeu, nr. 21, Timisoara, zilnic intre orele 10-11. Transmiterea in scris a comentariilor si sugestiilor se poate realiza la APM Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt. a 18 Sep 2023
SC WOPFINGER TRANSPORTBETON SRL, reprezentata prin Dl. Vijaeac Lucian, anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de exploatare agregate minerale (nisip si pietris) in perimetrul Comunei Costestii din Vale, Judetul Dambovita", propus a fi amplasat in comuna Costestii din Vale, sat Maruntisu, Judetul Dambovita. Tipul deciziei posibile luate de APM Dambovita poate fi emiterea sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Raportul poate fi consultat la sediul APM Dambovita, str. Calea Ialomitei, nr.1, Judetul Dambovita si la sediul SC Wopfinger Transportbeton SRL reprezentata prin Dl. Vijaeac Lucian, cu sediul in Municipiul Bucuresti, B-dul Ion Ionescu de la Brad, nr. 2B, parter, in zilele de luni- vineri, intre orele 9-16. Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet: www.apmdb.anpm.ro. Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la Primaria Comunei Costestii din Vale, in data de 19.10.2023 incepand cu orele 14.00. Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/ opinii/ observatii privind documentele mentionate la sediul APM Dambovita, str. Calea Ialomitei , nr. 1, judetul Dambovita pana la data de 18.10.2023a 18 Sep 2023
S.C. Retail Development Consulting S.R.L. pentru Carp Radu si Carp Georgiana anunta obtinerea Autorizatiei de Desfiintare nr. 5 emisa in 01.02.2023 de Primaria Orasului Isaccea, cu titlul "Demolare constructii C1-31863", amplasata in judetul Tulcea, oras Isaccea, Strada Saunului, nr.4. a 18 Sep 2023
S.C. Retail Development Consulting S.R.L. anunta obtinerea Autorizatiei de Construire nr. 24 emisa in 13.09.2023 de Primaria Orasului Isaccea, cu titlul "Alipire loturi si Construire magazin Penny Market, Regim de inaltime parter,accesuri auto si pietonale, amenajari exterioare,imprejmuire, post trafo, totem, bransament utilitati, organizare de santier", propus a fi amplasat in judetul Tulcea, oras Isaccea, Strada Avram Iancu nr.1. a 18 Sep 2023
Ultimele Stiri
VIDEO Patru persoane gasite carbonizate pe santierul Autostrazii Moldovei, dupa o explozie la o magistrala de gaz din Vrancea / Cinci raniti /... Romania renunta sa mai cumpere corvete si se reorienteaza de urgenta catre alte tipuri de nave. Cum arata planul pentru Fortele Navale pentru... LIVE Razboi in Ucraina, ziua 575: Atac aerian masiv asupra Kievului si a altor orase ucrainene / Contre intre Varsovia si Kiev in scandalul... ECONOMIE Fenomenul fotovoltaicelor a scapat de sub control. ANRE propune limitarea capacitatii pe care o poate instala un prosumator MONITORIZARI Statia de metrou Timpuri Noi isi va mai pastra putin timp numele si apoi se va numi Octavian Udriste. Primul semn al schimbarii poate fi vazut acolo ECONOMIE De unde trebuia Ciolacu sa inceapa sa adune bani la buget: Avem sute de primarii la care cheltuielile cu salariile sunt de doua ori mai mari decat...
21 Sep 2023Editia #4412
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458