Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4687

Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Avize planuri / programe, Informari, etc)

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Anunturi
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Avize planuri / programe, Informari, etc)
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
Irina Mihaela si Luca Raluca avand domiciliul in jud Suceava, titulari ai planului urbanistic zonal PUZ- Lotizare teren constructii locuinte din comuna Fantana Mare, jud Suceava anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava cu sediul in str. Bistritei, nr. 1A, mun. Suceava, jud. Suceava de luni pana vineri intre orele 900 - 1300. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Suceava, in termen de 18 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.a 22 Iun 2024
ANUNT PUBLIC NORDIK EXPRESS S.R.L. anunta intentia de revizuire a autorizatiei de mediu pentru activitatile cu cod CAEN (rev.2) : 1610 - Taierea si rindeluirea lemnului, 1621- Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn care se desfasoara la punctul de lucru din Sat Dudestii Noi, Comuna Dudestii Noi, Calea Timisoarei, nr. 44, judet Timis Informatii suplimentare precum si depunerea in scris, sub semnatura si cu datele de identificare, de contestatii si sugestii legate de activitate, se face la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bd. Liviu Rebreanu nr.18-18A, tel. 0256.491795, e-mail: office@apmtm.anpm.ro, zilnic de luni pana joi intre orele 8.30-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00. a 21 Iun 2024
SC YOLAND CONSTRUCTII IMOBILIARE SRL ,titular al Planului Urbanistic Zonal - Stabilire reglementari urbanistice si completare functiuni permise, amplasat in Judetul Constanta, comuna Tuzla, Intravilan, parcela N149/1/1 - lot 2, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic zonal - Stabilire reglementari urbanistice si completare functiuni permise. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 15 zile calendaristice de la aparitia anuntului. a 21 Iun 2024
Municipiul Codlea, cu sediul in jud. Brasov, loc. Codlea, str. Lunga, nr.33, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare pentru "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand Municipiului Codlea, judetul Brasov - organizat in U.P. VI Codlea", de adoptare fara aviz. Comentariile si sugestiile publicului asupra decizie etapei de incadrare se primesc in scris zilnic la sediul APM Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, pana in 10 zile de la data anuntului. a 21 Iun 2024
ANUNT. Aceasta informare este efectuata de Comuna GOTTLOB, ce intentioneaza sa solicite de la Administratia Bazinala de Apa Banat, aviz de gospodarire a apelor pentru obiectivul de investitie: "EXTINDERE RETELE APA-CANAL, BRANSAMENTE APA SI RACORDURI CANAL PE STRAZILE SALCAMILOR, STEJARULUI, TRANDAFIRILOR, GARII, NARCISELOR, LOC. GOTTLOB, JUD. TIMIS" localizat ȋn jud. Timis, comuna Gottlob, CF nr. 401564, 401823, 401825, 401828, 401830, 401844, 401851, 401854, 401864. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa Administratiei Bazinale de Apa Banat dupa data de 24.06.2024. Data: 21.06.2024; Beneficiar, Comuna Gottlob. a 21 Iun 2024
Anunt public privind Decizia de emiterea a avizului de mediu. COMUNA TELCIU anunta publicul interesat asupra deciziei Agentiei pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud de emitere a avizului de mediu, pentru planul "Amenajamentul fondului forestier proprietate publica apartinand Comunei Telciu, judetul Bistrita- Nasaud, U.P. IV Stramba Rebra", situat administrativ in judetul Bistrita- Nasaud in comunele: Rebrisoara, Telciu Romuli si orasul Sangeorz-Bai, precum si in judetul Maramures in comuna Moisei, titular: COMUNA TELCIU cu sediul in localitatea Telciu, nr. 744/B, comuna Telciu, jud. Bistrita- Nasaud. Proiectul avizului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Bistrita- Nasaud, din municipiul Bistrita, str. Parcului, nr. 20, in zilele de luni-joi, intre orele 9.00- 15.00 si vineri intre orele 9.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmbn.anpm.ro/. Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia de emiterea a avizului de mediu, se transmit, in scris, la Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita- Nasaud, str. Parcului, nr. 20, tel. 0263224064, fax. 0263223709, e-mail: office@apmbn.anpm.ro, in zilele de luni- joi, intre orele 9.00- 15.00 si vineri, intre orele 9.00 - 13.00, in termen de 10 zile de la data aparitiei anuntului.a 21 Iun 2024
Anunt public privind revizuirea autorizatiei integrata de mediu A.P.M. Calarasi, cu sediul in municipiul Calarasi, Sos. Chiciului, nr. 2, judetul Calarasi anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu, pentru Ferma crestere pasari, amplasata in comuna Stefan Voda, strada Iasomiei, nr. 20, judet Calarasi, titular GREEN CRISFARM S.R.L., sediu social in oras Voluntari, sos. Erou Nicolae Iancu, nr. 113, camera 1, judetul Ilfov. Activitatea inclusa in Anexa 1 la Legea nr. 278/ 2013 privind emisiile industriale, punctul 6.6.- "Cresterea intensiva a pasarilor de curte si a porcilor, cu capacitati de peste :a) 40000 de locuri pentru pasari de curte, asa cum sunt definite la art. 3 lit. rr) din prezenta lege;. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului www.apmcl.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc zilnic, sub semnatura si cu date de identificare pe email: office@apmcl.anpm.ro; tel/ fax: 0242315035; 0242311926 (in termen de 30 zile calendaristice de la data publicarii anuntului). a 21 Iun 2024
Municipiul Codlea, cu sediul in jud. Brasov, loc. Codlea, str. Lunga, nr.33, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare emisa de APM Brasov pentru planul - "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand municipiului Codlea, judetul Brasov, fond forestier administrat de Ocolul Silvic Codrii Cetatii RA - organizat in U.P. II Codlea", de adoptare cu aviz de mediu. Documentatia care a stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare poate fi consultata in zilele de luni-joi intre orele 8 :00 -16:30 si vineri intre orele 8:00 -14:00 la sediul APM Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, mun. Brasov sau pe site-ul APM Brasov http://apmbv.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Brasov, str. Politehnicii, nr. 3, mun. Brasov (Fax: 0268.419013, e-mail office@apmbv.anpnn.ro, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului. a 21 Iun 2024
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a Amenajamentului fondului forestier proprietate publica apartinand Orasului Ocna Sibiului - UP III Ocna Sibiului, judetul Sibiu, administrat de Ocolul Silvic Valea Frumoase RA, titular ORASUL OCNA SIBIULUI, in categoria planurilor care nu au efecte semnificative asupra mediului. Planul nu necesita efectuarea evaluarii de mediu si a evaluarii adecvate si urmeaza sa fie supus adoptarii fara aviz de mediu, conform prevederilor H.G. nr. 1076/2004 si Hotararii nr. 236/2023. Motivatia deciziei etapei de incadrare se gaseste pe pagina: http://apmsb.anpm.ro. Observatiile, comentariile publicului, reconsiderarea deciziei etapei de incadrare se trimit in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, sau pe e-mail: office@apmsb.anpm.ro in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului, tel: 0269/422653 a 21 Iun 2024
Compania Nationala ADMINISTRATIA PORTURILOR MARITIME S.A. CONSTANTA, avand sediul in Incinta Port Constanta, Gara Maritima, Constanta, judetul Constanta, titular al documentatiei Elaborare Plan Urbanistic Zonal (Actualizare PUZ Port Constanta aprobat prin HCL 113/2008), Municipiul Constanta, judetul Constanta, anunta publicul interesat ca s-a depus documentatia in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea Planului Urbanistic Zonal Elaborare Plan Urbanistic Zonal (Actualizare PUZ Port Constanta aprobat prin HCL 113/2008), Municipiul Constanta, judetul Constanta. Observatiile publicului se primesc in scris la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, in termen de 18 zile calendaristice de la aparitia anuntului.a 21 Iun 2024
Anuntul public pentru Etapa de incadrare - faza PUZ/ PUD/ PUG. TRUSCA Ciprian, TRUSCA Doina-Mirela, localitatea Timisoara, str Cronicar Ion Neculce, bl.L41, jud. Timis,anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului "Dezvoltare zona de locuinte si functiuni complementare" propus a fi amplasat in localitatea Sanmihaiu Roman, C.F. nr. 406472, jud. Timissi declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/ programului se poate realiza la adresa VETROVETZ Engineering & Consulting S.R.L., localitatea Timisoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 90, zilnic intre orele 9 - 16 . Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.a 21 Iun 2024
ROSU Ion, in calitate de initiator al documentatiei PUZ - Introducere in intravilan a terenului si reglementare pentru construire locuinte P+1+M, dotari compatibile si amenajare circulatii si utilitati, amplasament com. Berceni, jud. Ilfov, T 12, P 32/1/1/30, 31, 32, NC 57467, NC 51837, anunta publicul interesatasupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 20.03.2024. Planul propus nu se supune evaluarii de mediu si nu se supune evaluarii adecvate. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402), in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului. a 20 Iun 2024
Ultimele Stiri
Actualitate Mandat european de arestare pentru Mario Iorgulescu, la o zi dupa ce ÎCCJ i-a anulat pedeapsa de 13 ani de inchisoare. Îl vor pentru alta fapta Proiect PULSE Expert bulgar: "Daca Rusia decide sa provoace NATO, se va intampla in Marea Neagra”. Cum se pregateste Alianta in Romania si Bulgaria Fotbal EURO 2024. Ce suspans ne asteapta maine cu Belgia, dupa ce s-a intimplat fix ce nu am vrut la Slovacia – Ucraina! / Cum arata clasamentul, ce calcule ne facem si care sunt reactiile Actualitate FOTO Cum arata casa pe care Michael Douglas si Catherine Zeta-Jones cer aproape triplu fata de cat au platit pentru ea Ultima stire - 22:55 LIVE Razboi in Ucraina, ziua 849: Rusii au atacat cu rachete Krivoi Rog si Odesa / Armata ucraineana a lovit patru rafinarii si obiective militare / Olanda a anuntat ca va transfera un sistem Patriot Kievului Alte sporturi David Popovici este senzational! Romanul si-a aparat titlul european si la 200 metri liber
22 Iun 2024Editia #4687
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458