Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4621

Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Avize planuri / programe, Informari, etc)

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Anunturi
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Avize planuri / programe, Informari, etc)
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
SC HOLVER SRL(titular proiect), titular al activitatii: Taierea si rindeluirea lemnului anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea comuna Jucu, sat Jucu Herghelie, nr.69B, jud. Cluj. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM CLUJ, Calea Dorobantilor, Nr. 99, Cluj Napoca, Jud. Cluj, in zilele de luni- joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM CLUJ, pe durata derularii procedurii de autorizare. a 17 Apr 2024
Anunt 1. Subscrisul Cantaragiu Bogdan, proprietar al terenului amplasat in judetul Ilfov, Oras Buftea, Aleea cu Brazi nr. 3-5, N.C.58355 cu suprafata totala de 28.284 mp.din acte, (28.142mp.din masuratori), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil, pentru documentatia PUZ " ZONA DE COMERT, SERVICII SI ECHIPAMENTE PUBLICE COMPATIBILE CU LOCUIREA, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, SPATII VERZI, RIDICARE TOPOGRAFICA". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 16.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbaism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 212.56.93) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunt.a 16 Apr 2024
Anunt 1 - Subscrisii TUDOR PETRE; TOP CLASS INVESTMENT SRL; TOP CLASS BUSINESS SRL; DAS IMOB CONSULTING SRL; CB SUD INVEST SRL;RUXANDARIU LUCA-ANDREI; SMART BUSINESS ESTATE SRL; GHEORGHE SORIN GABRIEL; GH. ELENA MONICA, proprietari asupra terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Vidra, sat Vidra, Tarla 22, Parcelele 318/13, 318/1, 322/3, 318/29, 322/1, cu Nr.cad. 75515, 75522, 75550, 75567, 75560, 76903, teren in suprafata totala de 48.686 mp din acte, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil, pentru documentatia PUZ "OPERATIUNI NOTARIALE - ALIPIRE SI INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 16.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 212.56.93) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunt. a 16 Apr 2024
Anunt 1 - Top Class Business SRL,Top Class Investment SRL, Top Class Construct SRL, Mega Parc Residence SRL, Elite Estate Trading Vidra SRL, Smart Business Estate SRL, Top Class Management SRL, Fundulea Properties SRL, Chiriac Cristina, Oprea Ion / Oprea D. Gheorghe/ Oprea Maria, proprietari ai terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Vidra, sat Vidra, cu suprafata totala de 186.695mp., suprafata formata din Nr.Cad. 82559 cu o suprafata de 76.444 mp avand ca proprietari pe Top Class Business SRL, Top Class Investment SRL, Elite Estate Trading Vidra SRL, Fundulea Properties SRL, Nr. cad. 82563 cu suprafata de 42.794 mp. avand ca proprietari pe Top Class Management SRL, Top Class Business SRL, Top Class Investment SRL, Mega Parc Residence SRL, Top Class Construct SRL, Nr. cad. 82568 cu suprafata de 38.092mp. avand ca proprietari pe Top Class Business SRL, Top Class Investment SRL, Elite Estate Trading Vidra SRL, Nr. cad. 76181 cu suprafata de 3.786mp. avand ca proprietari pe Oprea Gheorghe, Oprea Maria, Nr. Cad. 76208 cu suprafata de 16.102mp. avand ca proprietar pe Chiriac Cristina, Nr. cad. 76373 cu suprafata de 9.397mp. avand ca proprietari pe Smart Business Estate SRL, Top Class Investment SRL si Nr. cad. 82403 cu suprafata de 80mp. avand ca proprietari pe Elite Estate Trading Vidra SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil, pentru documentatia PUZ "OPERATIUNI NOTARIALE - ALIPIRE, RIDICARE TOPOGRAFICA SI INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 16.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 212.56.93) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 18 zile de la publicarea prezentului anunt. a 16 Apr 2024
SC NATURA IMPORT-EXPORT SRL cu sediul in Sibiu, str. Zavoi, nr.63, jud. Sibiu, titular al PUZ ,, MODIFICARE REGLEMENTARI URBANISTICE APROBATE PRIN HCL NR.158/2018 SI HCL NR. 353/ 2020 IN VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINTE COLECTIVE SI RELOCARE PARCAJE"- amplasat in Alba -Iulia, str. Emil Racovita, 31, jud. Alba, anunta publicul interesat ca planul mentionat in urma etapei de incadrare nu necesita evaluare de mediu si se supune procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul APM Alba str. Lalelelor nr.7B si la sediul titularului din Alba Iulia, str. George Cosbuc, nr. 25, jud.Alba, in zilele de luni - vineri intre orele 10 - 14. Observatiile publicului cu privire la incadrarea planului se primesc zilnic la sediul APM Alba, in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii prezentului anunt.a 16 Apr 2024
ANUNT PUBLIC In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie SOCIETATEA/TITULAR S.C COSMIT-TL S.R.L CONSTANTA SEDIU SOCIAL Localitatea Constanta bd 1 Mai, nr. 41, bl B7, ap 33 judet Constanta TELEFON/FAX 0723372208 ACTIVITATEA Prelucrarea si conservarea carnii COD CAEN 1011 AMPLASARE OBIECTIV Ceamurlia de Sus, Comuna Baia str Cismelei nr 7 Biss , judetul Tulcea SCOPUL ATIVITATII Prelucrarea si conservarea carnii COD CAEN 1011 PREZENTAREA In comuna Ceamurlia de Sus se desfasoara activitatea de ACTIVITATII prelucrare si conservare a carnii in vederea satifacerii cerintelor de pe piata interna INFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu Protectia aerului, protectia impotriva zgomotului si vibratiilor , protectia solului si subsolului, protectia fondului forestier, protectia impotriva radiatiilor, protectia peisajului si zonelor de interes traditional, H 290-nociv pentru metale,4400-foarte toxic pentru mediu acvatic 4302-nociv ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5 ,telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10,00-14,00 a 16 Apr 2024
S.C. OMV PETROM S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Relocare colector gaze XOB Colibasi in zona sondei 807 Ticleni ", propus a fi amplasat in orasul Ticleni, extravilan, judetul Gorj Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj, in municipiul Tg.Jiu, strada Unirii, nr.76, in zilele de luni -vineri, intre orele 10 -14 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Gorj. a 15 Apr 2024
Anunt dezbatere public Subsemnata CHIRICUTA GABRIELA avand domiciliul in mun. BUCURESTI, sector 1, str. Sfanta Maria, nr. 70, anunt publicul interesat cu privire la organizarea unei dezbateri publice in data de 29.04.2024, incepand cu ora 09:00 pana la ora 14:00., dezbatere publica ce va avea loc la sediul Primariei comunei Dragalina, strada Bulevardul General Ioan Dragalina, nr, 46, comuna Dragalina, judetul Calarasi, cu privire la aprobarea documentatiei de urbanism Planului Urbanistic Zonal "INTRODUCERE IN INTRAVILAN, DEFINIRE ZONA MIXTA - SERVICII SI ACTIVITATI PRODUCTIVE/ DEPOZITARE SI CONSTRUIRIE ANSAMBLU CLADIRI SERVICII/PRODUCTIE" situat in jud. Calarasi, com. Dragalina, str. Unirii, Drum Comunal DC 20, T 108, P 1, NC 38766, beneficiar CHIRICUTA GABRIELA conform prevederilor Ordinului nr. 2701/2010. a 15 Apr 2024
ANUNT PUBLIC 3. SC BG CAPIATL SRL, avand sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Musetesti, nr. 29, etaj 2,ap 16, titular al planului/ programului "Elaborare p.u.z.- introducere in intravilan a terenurilor cu nr. Cad. 60085 si 60086 pentru construire utilitati industriale pentru productie si depozitare cu anexe administrative, anexe tehnice, circulatii carosabile si pietonale, parcari, imprejmuire, bransamente, semnalistica, amenajare spatii verzi plantate si organizare santier" din comuna Afumati, Tarla 2, Parcela 3/1, NC 60085, NC 60086 in suprafata totala de 88.590,00 mp, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 27.03.2024, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402, 0746248440), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului.a 15 Apr 2024
ANUNT PUBLIC NR. 1 - PRIMARIA BERCENI, avand sediul in judetul Ilfov, comuna Berceni, bulevardul 1 Mai, nr. 233, titular al planului/ programului "INTOCMIRE P.U.Z. - CONSTRUIRE SCOALA (CU CLASELE 0-8), GRADINITA - "GEORGE COSBUC" (D+P+2E), AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, AMENAJARE LOC DE JOACA, PARCARI, IMPREJMUIRE TEREN, RIDICARE TOPOGRAFICA" Jud. Ilfov, comuna Berceni, Nr. cad. 74050, Nr. cad. 71877 cu suprafata totala de 5.807 mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00-13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.a 15 Apr 2024
ANUNT PUBLIC NR. 1 - ADIN PROD INTERNATIONAL SRL, avand sediul in judetul Ilfov, comuna Berceni, bulevardul 1 Mai, nr. 214, titular al planului/ programului "INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE P+1E+M, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII AUTO SI PIETONALE, PARCARI, SPATII VERZI, IMPREJMUIRE TEREN, RACORD UTILITATI" Jud. Ilfov, comuna Vidra, Nr. Cad. 73896 cu suprafata totala de 11 100 mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00- 13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului. a 15 Apr 2024
ANUNT PUBLIC NR. 1 - REAL ESTATE VER INVEST SRL, avand sediul in judetul Ilfov, comuna Berceni, bulevardul 1 Mai, nr. 65, parter, camera 3, titular al planului/ programului "PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE (P+1+M), AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI SI SPATII VERZI SI RIDICARE TOPOGRAFICA" Jud. Ilfov, comuna Berceni, Nr. Cad. 72372, Nr. Cad. 61742, Nr. Cad. 61790 cu suprafata totala de 14.836 mp (din acte)/ 14.902 mp (din masuratori). Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00-13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului. a 15 Apr 2024
Ultimele Stiri
ACTUALITATE Batalia sangeroasa pentru Ceasiv Iar. Cucerirea orasului i-ar deschide Rusiei calea spre "coloana vertebrala” a apararii ucrainene ACTUALITATE Alegerile prezidentiale din Republica Moldova vor avea loc la 20 octombrie, concomitent cu referendumul pentru aderarea la UE / Ce arata sondajele ACTUALITATE LIVE Înalt oficial american promite noi sanctiuni impotriva Iranului / Teheranul spune ca raspunsul lor a fost "limitat” dar ar putea deveni unul... ACTUALITATE Razboi in Ucraina - ziua 783: Asistenta SUA pentru Ucraina a fost decuplata in Congres de cea pentru Israel / Vladimir Putin trimite un nou... SPORT Champions League: Barcelona si Atletico Madrid, eliminate in sferturile de finala ACTUALITATE "Pe parcursul judecatii a avut o atitudine sincera” - motivarea condamnarii Monicai Macovei la 6 luni de inchisoare cu suspendare
17 Apr 2024Editia #4621
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458