Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4236

Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)

Anunturi
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
TITULAR PROIECT S.C. MOON RESORT S.R.L., cu sediul in Busteni, Str. Caprioarei, Nr. 27, Jud Prahova, titular al proiectului "Demolare constructii existente C1+C2, construire Imobil P+2E+M, Amplasare 5 casute mobile pentru cazare.", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul mai sus mentionat, propus a fi amplasat pe Str. Caprioarei nr. 27, Busteni. 1. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Strada Ghe.Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova Luni - Vineri intre orele 09.00- 13.00 și la http://apmph.anpm.ro/ . Publicul interesat poate inainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.a 20 Mar 2023
CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU cu sediul in Giurgiu, bd. Bucuresti nr. 10, jud. Giurgiu anunta publicul interesat asupra faptului ca s-a solicitat avizul de mediu pentru "ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - CENTRU PENTRU ADAPOSTIREA ȘI TRATAREA ANIMALELOR MALTRATATE ȘI A CELOR FARA STAPAN" propus a se implementa in comuna Slobozia, nr. cad. 31887, jud. Giurgiu si s-a intocmit prima varianta a acestuia. Termenul de acceptare a comentariilor si sugestiilor este pana la data de 02.04.2023. Comentariile publicului se pot transmite la sediul A.P.M. Giurgiu, cu sediul in loc. Giurgiu, sos. Bucuresti, bl. 111, sc. A+B.a 19 Mar 2023

SC MEALONICERA SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii la APM Mures, a Amenajmentului fondului forestier proprietate privata apartinand Bisericilor Greco-Catolice din raza Ocolului Silvic Fancel , Judetul Mures , UP IX Biserice Greco-Catolice, in vederea obtinerii Avizului de mediu. Informatii privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la adresa de internet https://apmms.anpm.ro, pana la data de 01.04.2023. Sugestii/observatii pot fi depuse, in scris, la APM Mures, prin posta, la sediul Agentiei de Mediu Mures, str.Podeni, nr 10, Targu -Mures, si pe adresa de e-mail: office@apmms.anpm.ro, in acelasi interval de timp.
 a
18 Mar 2023
BAZOS SOLAR ENERGIE S.R.L., MMG ENERGIE TM S.R.L., DMA ENERGIE PARC S.R.L..cu sediul in TIMISOARA , STRADA SAVA PETROVICI, nr. 4, jud. Timis, ce intentioneaza sa obtina de la ABA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru : ELABORARE PUZ - CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, CENTALE ELECTRICE FOTOVOLTAICE, STAIE DE RACORD, SUBSTATIE, UTILITATI, IMPREJMUIRE, SUPRAVEGHERE VIDEO, INSTALATIE DE UTILIZARE, DRUMURI DE INCINTA SI ACCES , propus in loc. BAZOS Nr. Cad.: 410155, 409744, 409582, 408819, 403680, 404254, 409648, 403222, 409613, 409735, 409618, 409142, 412163, 409953, 409897, 412146, 409882, 409151, 412981, 403290, 406138, 406146, 406144, 406142, 404126, 409579, 409745, 403601, 408798, 403649, 403809, 413533, 409705, 409579 nr.cad. 410155, 409744, 409582, 408819, 403680, 404254, 409648, 403222, 409613, 409735, 409618, 409142, 412163, 409953, 409897, 412146, 409882, 409151, 412981, 403290, 406138, 406146, 406144, 406142, 404126, 409579, 409745, 403601, 408798, 403649, 403809, 413533, 409705, 409579, extravilan, jud. Timis. Aceasta investitie este noua. Aceasta solicitare de aviz este in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare.Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare referitoare la solicitarea avizului de gospodarire a apelor , pot contacta solicitantul la adresa indicata.Persoanele care doresc sa transmita sugestii/ observatii se pot adresa solicitantului dupa data de 13.03.2023.a 18 Mar 2023
*SADRI VAHID, proprietar al terenului situat in AFUMATI, T117, 458, 458/10 in suprafata de 12265mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de OPORTUNITATE pentru documentatia "INTOCMIRE PUZ- PENTRU CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE MARFURI GENERALE, SERVICII,COMERT SI UTILITATI". Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 21.03.2022.Obsevatiile se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, str. Ernest Juvara, nr. 3-5 tel 0212125693, in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt. a 17 Mar 2023
ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE SC OMV PETROM SA titular al proiectului , "INLOCUIRE CONDUCTA DE GAZE LA TRAVERSAREA RAULUI TELEAJEN", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ,, "INLOCUIRE CONDUCTA DE GAZE LA TRAVERSAREA RAULUI TELEAJEN", propus a fi amplasat in LOCALITATILE: PLOPENI, LIPANESTI, PAULESTI jud.Prahova. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Str.Ghe.Gr.Cantacuzino Nr.306, Jud. Prahova, in zilele de Luni, Miercuri-Vineri intre orele 09.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/ . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 17 Mar 2023
S.C. EMV-UTIL S.R.L avand sediul in municipiul Timisoara, judetul Timis, strada Amurgului, nr. 1, cam. 8B, etaj 2, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta (locuinte colective, comert, servicii) avand regim de inaltime 2S+P+6E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati ,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Erou Iancu Nicolae, nr. 32B, NC 120216, CF 120216. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE * Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov. a 17 Mar 2023
*OIL DEPOL SERVICE SRL cu adresa in mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 123A, jud. Constanta, titular pentru "ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE ZONA LOCUIRE INDIVIDUALA ȘI LOTIZARE - STRADA PETROLULUI", in oras Ovidiu, str. Petrolului, jud. Constanta, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 22.09.2021, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/fax: 0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. a 17 Mar 2023
ANUNT PUBLIC. Subsemnatii Sturdza Dana Andreea, Blaj Mihnea Alexandru, Blaj Domnica Ruxandra Ioana, Neagu Mihai, Negrea Anghel, Serban Marin, Serban Ion Eduard, Barbu Mihaela-Constanta, Nagirdu Elena- Maria, Oprisescu Toma-Stelian, Dan Catalin- Horia, Alina Fonta Roxana si Dan Lucia Aurelia si a persoanei juridice S.C Marinov S.R.L, titulari ai Planului/ Programului "Amenajamentul Fondului Forestier proprietate privata U.P. II DANESTI - jud. Dambovita", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM Dambovita cu sediul Calea Ialomitei nr. 1, Mun. Targoviste, jud. Dambovita, de luni pana joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Dambovita, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului. a 17 Mar 2023
Societatea ARIMPEX SRL, titular al activitatii: SPALATORIE AUTO , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea Timisoara , str. Drubeta , nr. 27 , judetul Timis . Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM TIMIS, B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 18-18A, Timisoara, Jud. Timis, in zilele de luni- joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM TIMIS, pe durata derularii procedurii de autorizare. a 16 Mar 2023
KAUFLAND ROMANIA S.C.S. avand sediul in Str. Barbu Vacarescu, nr. 120-144, sector 2, localitatea Bucuresti, titular al planului PUZ Construire imobile cu functiuni mixte - spatii comerciale, servicii, birouri, functiuni conexe si ansamblu rezidential cu functiuni conexe, localitatea Otopeni, Judet Ilfov, Str 23 August, nr. Cadastrale 105891, 106208, 105641, 105639, 106189, 105640, 103740, 111612, 112340, 113196, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana vineri intre orele 9.00 - 12.00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului. a 16 Mar 2023
SC EURO TOP GRAFIX SRL, titular al proiectului:CONSTRUIRE HALE cu FUNCTIUNEA de DEPOZITARE si BIROURI, IMPREJMUIRE, BAZIN VIDANJABIL, PUT FORAT, AMENAJARE INCINTA ANEXE si UTILITATI, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare; NU SE SUPUNE EVALUĂRII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUĂRII ADECVATE/EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APĂ;de către:Agenția pentru Protecția Mediului.Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:CONSTRUIRE HALE CU FUNCTIUNEA DE DEPOZITARE SI BIROURI, IMPREJMUIRE, BAZIN VIDANJABIL, PUT FORAT, AMENAJARE INCINTA ANEXE SI UTILITATI, propus a fi amplasat in:Jud.ILFOV, Comuna CERNICA, sat.CALDARARU, T2, P33/4, nr.cad.54885. Proiectul acordului de mediu și informațiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la:sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului.Ilfov:Bucureşti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, in zilele de Luni-Joi, intre orele 900-1200, precum și la următoarea adresă de internet:apmif.anpm.ro. Observațiile/contestațiile publicului se primesc la:sediul A.P.M.Ilfov-Bucureşti, sector.6, Aleea Lacul Morii, nr.1, in termen de:10.zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.a 15 Mar 2023
Ultimele Stiri
SPORT Preliminarii Euro 2024: Romania, al doilea succes consecutiv in grupa / Punctaj maxim pentru tricolori SPORT LIVE Razboi in Ucraina, ziua 398: Situatie "foarte periculoasa” la centrala nucleara de la Zaporojie / Belarus sustine ca NATO i-a fortat mana sa... SPORT VIDEO Cum au fabricat rusii o inregistrare video pentru a-i acuza pe ucraineni de abuz / Cum au fost demascati ACTUALITATE VIDEO Senator PNL: "La Ministerul Apararii pensia medie este de 4.000 de lei, de subzistenta” / Ce pensie are de la Armata premierul Ciuca, pe... ACTUALITATE VIDEO "Franta este furioasa”, pe fondul reformei pensiilor. Noi ciocniri intre protestatari si politisti / La Paris, cel putin doua persoane au... ACTUALITATE Datele cheie ale reformei pensiilor din Franta / Cum s-a ajuns la cele mai mari proteste?
29 Mar 2023Editia #4236
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458