Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4236

Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)

Anunturi
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
S.C. EMV-UTIL S.R.L avand sediul in municipiul Timisoara, judetul Timis, strada Amurgului, nr. 1, cam. 8B, etaj 2, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta (locuinte colective, comert, servicii) avand regim de inaltime 2S+P+6E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati ,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Erou Iancu Nicolae, nr. 32B, NC 120216, CF 120216. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE * Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov. a 23 Mar 2023
*OIL DEPOL SERVICE SRL cu adresa in mun. Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 123A, jud. Constanta, titular pentru "ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL - EXTINDERE ZONA LOCUIRE INDIVIDUALA ȘI LOTIZARE - STRADA PETROLULUI", in oras Ovidiu, str. Petrolului, jud. Constanta, anunta publicul interesat ca, in urma parcurgerii etapei de incadrare din sedinta CSC din data de 22.09.2021, s-a luat decizia supunerii procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de incadrare pe care le transmite in scris Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta, str. Unirii nr. 23, tel/fax: 0241/546696, in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. a 23 Mar 2023
ANUNT PUBLIC nr. 2. S.C. CLEAN TAG S.R.L., titular al Planului Urbanistic Zonal "PARC EOLIAN INSURATEI (cu infrastructura, suprastructura, instalatiile, echipamentele si utilajele obiectelor: centrale eoliene, cai de comunicatie, platforme de montaj, retele de instalatii, statie electrica si puncte de conexiune, linie electrica si linie de comunicatii pentru racordarea la Sistemul Energetic National)", cu amplasamentul in extravilan oras Insuratei, judetul Braila, Carte Funciara 84694, 80996, 73906, 82910, 84768, 87067, 87233, 87256, Nr. Cadastral 84694, 80996, 73906, 82910, 84768, 87067, 87233, 87256, T141, P11/2 LOT1; T146, P38/1, LOT1; T146, P13/2, LOT1; T146, P35, LOT1; T147, P22/2, LOT1; T153, P13, LOT1; T193, P193, P88, LOT2/1; T192, P9, LOT1, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M Braila in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic. Informatiile privind varianta de plan inaintata pot fi consultate la sediul APM Braila, B-dul Independentei nr.16, bl. B5, Parter, in zilele lucratoare, de luni pana joi intre orele 8.30-16.00 si vineri intre orele 8.30- 13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Brailain termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului. a 23 Mar 2023
ANUNT PUBLIC nr. 2 COCONU CRISAN, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare cf. HG 1076/2004 privind procedura evaluarii de mediu pentru planuri si programe, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal introducere terenuri cu suprafata totala de 3.000 mp din extravilan arabil in intravilan zona Z4- zona cu destinatie mixta - in vederea construirii de locuinte permanente, sezoniere, spatii cazare si alimentatie, constructii aferente echiparii tehnico- edilitare si amenajari aferente, amplasat in JUD CONSTANTA. LOC. CORBU, A 610/14/4/9/1, nr A 610/ 14/ 4/9 Lot 2/2, nr A 610/ 14/4/ 9 Lot 2/1, nr. A 610/ 14/4/ 9/3, nr. A 610/ 14/ 4/ 9/ 4 lot 1, nr. A 610/ 14/ 4/9/4 lot 2 Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08- 16, incepand cu data de 20.03.2023 intre orele 09.00- 14.00. Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si sugestii in termen de 15 zile calendaristice de la data de 21.03.2023, la APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16.00, e-mail: office@apmct.anpm.ro. a 23 Mar 2023
INFORMARE In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARUL, SC NAGEL TREND GROUPE SRL, Str. Grigore Moisil, nr.6, Bloc PK11, ap.16, comuna 1 Decembrie, judetul Ilfov, intentioneaza sa solicite de la AN "Apele Romane" - directia apelor Arges - Vedea - Aviz de gospodarire a apelor pentru investitia «Construire HALA DEPOZITARE si ambalare produse destinate comertului si birouri P + E partial anexe tehnice (in subsol partial), put, FSV, si racordare la retele de utilitati publice - Comuna 1 Decembrie, Satul 1 Decembrie, Tarla 7, Parcela 15/9/17, judetul Ilfov. Investitia este noua. Ca rezultat al activitatii desfasurate vor rezulta ape uzate menajere, care vor fi vidanjate. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa mineralaqua@gmail.com CONSTANTIN Doina - Georgeta , tel 0722708486, mail : mineralaqua@gmail.com, dupa data de 05.04.2023 a 22 Mar 2023
ANUNT PUBLIC. Subsemnatii Sturdza Dana Andreea, Blaj Mihnea Alexandru, Blaj Domnica Ruxandra Ioana, Neagu Mihai, Negrea Anghel, Serban Marin, Serban Ion Eduard, Barbu Mihaela- Constanta, Nagirdu Elena- Maria, Oprisescu Toma-Stelian, Dan Catalin-Horia, Alina Fonta Roxana si Dan Lucia Aurelia si a persoanei juridice S.C Marinov S.R.L, titulari ai Planului/Programului "Amenajamentul Fondului Forestier proprietate privata U.P. II DANESTI - jud. Dambovita", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM Dambovita cu sediul Calea Ialomitei nr. 1, Mun. Targoviste, jud. Dambovita, de luni pana joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Dambovita, in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii anuntului.a 22 Mar 2023
SC WAREHOUSES DE PAUW ROMANIA SRL, cu sediul in București, str. Gara Herăstrău, nr. 2, clădirea Equilibrium, etaj10, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Neamț, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: Lucrări de execuție foraj hidrogeologic explorare/ exploatare apă sediul logistic profi roman pentru alimentare rezervor cu capacitatea de 200 mc pentru alimentare instalații frigorifice, propus a fi amplasat in județul Neamţ, municipiul Roman, strada Măgurei, nr.2. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Neamț din Piatra Neamț, Piața 22 Decembrie, nr. 5, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 şi vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmnt.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Neamț.a 21 Mar 2023
ANUNT PUBLIC. Subsemnatii Sturdza Dana Andreea, Blaj Mihnea Alexandru, Blaj Domnica Ruxandra Ioana, Neagu Mihai, Negrea Anghel, Serban Marin, Serban Ion Eduard, Barbu Mihaela- Constanta, Nagirdu Elena- Maria, Oprisescu Toma-Stelian, Dan Catalin-Horia, Alina Fonta Roxana si Dan Lucia Aurelia si a persoanei juridice S.C Marinov S.R.L, titulari ai Planului/ Programului "Amenajamentul Fondului Forestier proprietate privata U.P. II DANESTI - jud. Dambovita", anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul APM Dambovita cu sediul Calea Ialomitei nr. 1, Mun. Targoviste, jud. Dambovita, de luni pana joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Dambovita, in termen de 15 zile lucratoare de la data publicarii anuntului. a 21 Mar 2023
ANUNT PUBLIC nr. 1. S.C. CLEAN TAG S.R.L., titular al Planului Urbanistic Zonal "PARC EOLIAN INSURATEI (cu infrastructura, suprastructura, instalatiile, echipamentele si utilajele obiectelor: centrale eoliene, cai de comunicatie, platforme de montaj, retele de instalatii, statie electrica si puncte de conexiune, linie electrica si linie de comunicatii pentru racordarea la Sistemul Energetic National)", cu amplasamentul in extravilan oras Insuratei, judetul Braila,Carte Funciara 84694, 80996, 73906, 82910, 84768, 87067, 87233, 87256, Nr. Cadastral 84694, 80996, 73906, 82910, 84768, 87067, 87233, 87256, T141, P11/2 LOT1; T146, P38/1, LOT1; T146, P13/2, LOT1; T146, P35, LOT1; T147, P22/2, LOT1; T153, P13, LOT1; T193, P193, P88, LOT2/1; T192, P9, LOT1, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la A.P.M. Braila in vederea obtinerii avizului de mediu pentru avizarea planului urbanistic. Informatiile privind varianta de plan inaintata pot fi consultate la sediul APM Braila, B-dul Independentei nr.16,bl. B5, Parter, in zilele lucratoare, de luni pana joi intre orele 8.30- 16.00 si vineri intre orele 8.30- 13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Braila in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului. a 20 Mar 2023
ANUNT PUBLIC nr. 1 COCONU CRISAN, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare cf. HG 1076/2004 privind procedura evaluarii de mediu pentru planuri si programe, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru Plan Urbanistic Zonal introducere terenuri cu suprafata totala de 3.000mp din extravilan arabil in intravilan zona Z4- zona cu destinatie mixta - in vederea construirii de locuinte permanente, sezoniere, spatii cazare si alimentatie, constructii aferente echiparii tehnico-edilitare si amenajari aferente, amplasat in JUD CONSTANTA. LOC. CORBU, A 610/14/4/9/1, nr A 610/14/4/9 Lot 2/2, nr A 610/14/4/9 Lot 2/1, nr. A 610/14/4/9/3, nr. A 610/14/4/9/4 lot 1, nr. A 610/14/4/9/4 lot 2 Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08- 16.00, incepand cu data de 20.03.2023 intre orele 09.00- 14.00. Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si sugestii in termen de 18 zile calendaristice de la data de 21.03.2023, la APM Constanta, str. Unirii nr. 23, zilnic intre orele 08-16, e-mail: office@apmct.anpm.ro. a 20 Mar 2023
S.C. TRANSILVANIA TOWERS DEVELOPMENT S.R.L avand sediul in comuna Floresti, sat Floresti, judetul Cluj, strada Eroilor, nr. 378, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta cu regim de inaltime S+P+8E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Bd. Pipera, nr. 1, NC 3579/24/3/2, CF 110500. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE * Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov. a 20 Mar 2023
S.C. TRANSILVANIA TOWERS DEVELOPMENT S.R.L avand sediul in comuna Floresti, sat Floresti, judetul Cluj, strada Eroilor, nr. 378, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta cu regim de inaltime S+P+8E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Bd. Pipera, nr. 1, NC 3579/24/3/2, CF 110500. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE * Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov. a 20 Mar 2023
Ultimele Stiri
SPORT Preliminarii Euro 2024: Romania, al doilea succes consecutiv in grupa / Punctaj maxim pentru tricolori SPORT LIVE Razboi in Ucraina, ziua 398: Situatie "foarte periculoasa” la centrala nucleara de la Zaporojie / Belarus sustine ca NATO i-a fortat mana sa... SPORT VIDEO Cum au fabricat rusii o inregistrare video pentru a-i acuza pe ucraineni de abuz / Cum au fost demascati ACTUALITATE VIDEO Senator PNL: "La Ministerul Apararii pensia medie este de 4.000 de lei, de subzistenta” / Ce pensie are de la Armata premierul Ciuca, pe... ACTUALITATE VIDEO "Franta este furioasa”, pe fondul reformei pensiilor. Noi ciocniri intre protestatari si politisti / La Paris, cel putin doua persoane au... ACTUALITATE Datele cheie ale reformei pensiilor din Franta / Cum s-a ajuns la cele mai mari proteste?
29 Mar 2023Editia #4236
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458