Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4235

Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)

Anunturi
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
Comuna Lunca Cernii de Jos, S.C. Tani Danona S.R.L. si persoanele fizice asociate, cu sediul in comuna Lunca Cernii de Jos, nr. 18, judetul Hunedoara, titulari ai planului: "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Lunca Cernii de Jos si proprietate privata apartinand S.C. Tani Danona S.R.L. si persoanelor fizice asociate - U.P. V Lunca Cernii de Jos, judetul Hunedoara", propus a fi realizat pe raza judetului Hunedoara, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de amenajament silvic, a finalizarii Raportului de mediu si a Studiului de Evaluare Adecvata. Raportul de mediu si Studiul de Evaluare Adecvata pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25 de luni-joi intre orele 9.00-16.00 si vineri intre orele 9.00-13.00. Comentarii si propuneri se primesc in scris la sediul APM Hunedoara si la sediul titularului din comuna Lunca Cernii de Jos, nr. 18, judetul Hunedoara in termen de 45 de zile de la data publicarii anuntului respectiv pana la data de 16.05.2023. "publicat prin ZIARUL ANUNT DE MEDIU- OFICIAL (WWW.ANUNTMEDIU.RO)"a 27 Mar 2023
ANUNȚ 2. HANEȘ Petrică, FĂRCUȚ Nicu-Alin, CIURȘAȘ Claudiu- Andrei, CIURDARI Dorina, NEDA Emilian, VaTCĂ Daniel, VaTCĂ Ionela Ecaterina, TOMA Viana Camelia, TOMA Ana Olivia si TOMA Anna anuntă elaborarea primei versiuni pentru "PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE ȘI SERVICII " pentru terenul situat in judetul Timiș, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 401955, 405123, 405837, 409048, 411835, 411836 și 417613 și declanșează etapa de incadrare a planului pentru obținerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Haşdeu, nr. 21, Timișoara, zilnic intre orele 10.00- 11.00. Transmiterea in scris a comentariilor și sugestiilor se poate realiza la APM Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.a 27 Mar 2023
ANUNȚ 2. LOGEST S.R.L., TOMA Viana Camelia, TOMA Ana Olivia si TOMA Anna anuntă elaborarea primei versiuni pentru "PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ LOCUINTE COLECTIVE ȘI SERVICII" pentru terenul situat in judetul Timiș, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 408849 ȘI 417612 și declanșează etapa de incadrare a planului pentru obținerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Haşdeu, nr. 21, Timișoara, zilnic intre orele 10.00-11.00 Transmiterea in scris a comentariilor și sugestiilor se poate realiza la APM Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.a 27 Mar 2023
Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunta publicul interesat ca "Elaborare PUD pentru extindere hala de productie" localitatea Apahida, str. Libertatii nr. 236-238, titular SC NORSTAL SRL, nu necesita evaluare de mediu, planul urmand a fi supus prodecurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatiile si comentariile publicului interesat privind decizia etapei de incadrare se transmit in scris la Agentia pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, e-mail: office@apmcj.anpm.ro in zilele de luni - joi intre orele 9-14 si vineri intre orele 9-12, in termen de 10 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului. "publicat prin ZIARUL ANUNT DE MEDIU- OFICIAL (WWW.ANUNTMEDIU.RO)"a 25 Mar 2023
Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare a Amenajamentului silvic al fondului forestier proprietate publică și privată aparţinand orașului Săliște - U.P. II Valea Frumoasei, judeţul Sibiu, titular Orașul Săliște, in categoria planurilor care pot avea efecte semnificative asupra mediului. Planul necesită efectuarea evaluării de mediu și a evaluării adecvate și urmează să fie supus adoptării cu aviz de mediu, conform H.G. nr. 1076/2004 și Hotărarii nr. 236/2023. Motivația deciziei etapei de incadrare se găsește pe pagina: http://apmsb.anpm.ro. Observaţiile, comentariile publicului, reconsiderarea deciziei etapei de incadrare se transmit in scris la la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, sau pe e-mail: office@apmsb.anpm.ro in termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului, tel: 0269/422653. "publicat prin ZIARUL ANUNT DE MEDIU- OFICIAL (WWW.ANUNTMEDIU.RO)"a 24 Mar 2023
Comuna Lunca Cernii de Jos, S.C. Tani Danona S.R.L. si persoanele fizice asociate, cu sediul in comuna Lunca Cernii de Jos, nr. 18, judetul Hunedoara, titulari ai planului: "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Lunca Cernii de Jos si proprietate privata apartinand S.C. Tani Danona S.R.L. si persoanelor fizice asociate - U.P. V Lunca Cernii de Jos, judetul Hunedoara", propus a fi realizat pe raza judetului Hunedoara, anunta publicul interesat asupra audierii publice a proiectului de amenajament silvic, a Raportului de mediu si a Studiului de Evaluare Adecvata care va avea loc in data de 16.05.2023 incepand cu ora 1400 la sediul primariei Lunca Cernii de Jos din comuna Lunca Cernii de Jos, nr. 18, judetul Hunedoara. Autoritatile participante: Consiliul Judetean Hunedoara, APM Hunedoara, Serviciul Comisariatului Judetean al Garzii Nationale de Mediu Hunedoara, Directia Silvica Hunedoara, Garda Forestiera Hunedoara, Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate, Directia pentru Agricultura a judetului Hunedoara, Directia Judeteana pentru Cultura Hunedoara, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Iancu de Hunedoara``, Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara, Directia de Sanatate Publica a judetului Hunedoara, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara, primaria Toplita, primaria Lunca Cernii de Jos, primaria Cerbal, primaria Densus, primaria Baita, R.P.L. O.S. Tinutul Padurenilor R.A., Preda Emanuela-Claudia - evaluator de mediu. Dezbaterea este deschisa publicului interesat care poate participa la sedinta sau care pot trimite comentarii in scris APM Hunedoara la adresa Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, e-mail office@apmhd.anpm.ro, sau titularilor la sediul din comuna Lunca Cernii de Jos, nr. 18, judetul Hunedoara, pana la data de 16.05.2023. "publicat prin ZIARUL ANUNT DE MEDIU- OFICIAL (WWW.ANUNTMEDIU.RO)"a 24 Mar 2023
Comuna Lunca Cernii de Jos, S.C. Tani Danona S.R.L. si persoanele fizice asociate, cu sediul in comuna Lunca Cernii de Jos, nr. 18, judetul Hunedoara, titulari ai planului: "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Lunca Cernii de Jos si proprietate privata apartinand S.C. Tani Danona S.R.L. si persoanelor fizice asociate - U.P. V Lunca Cernii de Jos, judetul Hunedoara", propus a fi realizat pe raza judetului Hunedoara, anunta publicul interesat asupra disponibilizarii proiectului de amenajament silvic, a finalizarii Raportului de mediu si a Studiului de Evaluare Adecvata. Raportul de mediu si Studiul de Evaluare Adecvata pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara din Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25 de luni-joi intre orele 9.00-16.00 si vineri intre orele 9.00-13.00. Comentarii si propuneri se primesc in scris la sediul APM Hunedoara si la sediul titularului din comuna Lunca Cernii de Jos, nr. 18, judetul Hunedoara in termen de 45 de zile de la data publicarii anuntului respectiv pana la data de 16.05.2023. "publicat prin ZIARUL ANUNT DE MEDIU- OFICIAL (WWW.ANUNTMEDIU.RO)"a 24 Mar 2023
ANUNȚ 1. HANEȘ Petrică, FĂRCUȚ Nicu-Alin, CIURȘAȘ Claudiu- Andrei, CIURDARI Dorina, NEDA Emilian, VaTCĂ Daniel, VaTCĂ Ionela Ecaterina, TOMA Viana Camelia, TOMA Ana Olivia si TOMA Anna anuntă elaborarea primei versiuni pentru "PLAN URBANISTIC ZONAL LOCUINTE COLECTIVE ȘI SERVICII " pentru terenul situat in judetul Timiș, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 401955, 405123, 405837, 409048, 411835, 411836 și 417613 și declanșează etapa de incadrare a planului pentru obținerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Haşdeu, nr. 21, Timișoara, zilnic intre orele 10.00- 11.00. Transmiterea in scris a comentariilor și sugestiilor se poate realiza la APM Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt.a 24 Mar 2023
ANUNȚ 1. LOGEST S.R.L., TOMA Viana Camelia, TOMA Ana Olivia si TOMA Anna anuntă elaborarea primei versiuni pentru "PLAN URBANISTIC ZONAL ZONĂ MIXTĂ LOCUINTE COLECTIVE ȘI SERVICII" pentru terenul situat in judetul Timiș, comuna Giroc, identificat prin CF nr. 408849 ȘI 417612 și declanșează etapa de incadrare a planului pentru obținerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la SIREGON GRUP SRL, str. B.P. Haşdeu, nr. 21, Timișoara, zilnic intre orele 10.00-11.00 Transmiterea in scris a comentariilor și sugestiilor se poate realiza la APM Timișoara, str. Liviu Rebreanu nr. 18- 18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt. a 24 Mar 2023
SC RED PREMIUM DISTRIBUTION SRL avand sediul in Bucuresti, sector 1, str. Drumul Padurea Pusnicu, nr. 141A,bl. RU36, et.2, ap.6, titular al planului/ programului " P.U.Z. SCHIMBARE FUNCTIUNE DIN LOCUIRE IN SERVICII-COMERT-DEPOZITARE PENTRU CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE MARFURI GENERALE, SPATII DE BIROURI, ALIPIRE TERENURI" amplasat in Ilfov, Comuna Dascalu, str.DJ200, T47, P180/5, N.C. 50879, N.C. 50469 anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 09.03.2023, urmand ca planul/programul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02, 0749.59.88.65), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. a 23 Mar 2023
ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE SC OMV PETROM SA titular al proiectului , "INLOCUIRE CONDUCTA DE GAZE LA TRAVERSAREA RAULUI TELEAJEN", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ,, "INLOCUIRE CONDUCTA DE GAZE LA TRAVERSAREA RAULUI TELEAJEN", propus a fi amplasat in LOCALITATILE: PLOPENI, LIPANESTI, PAULESTI jud.Prahova. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Str.Ghe.Gr.Cantacuzino Nr.306, Jud. Prahova, in zilele de Luni, Miercuri-Vineri intre orele 09.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/ . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 23 Mar 2023
S.C. EMV-UTIL S.R.L avand sediul in municipiul Timisoara, judetul Timis, strada Amurgului, nr. 1, cam. 8B, etaj 2, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta (locuinte colective, comert, servicii) avand regim de inaltime 2S+P+6E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati ,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Erou Iancu Nicolae, nr. 32B, NC 120216, CF 120216. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE * Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov. a 23 Mar 2023
Ultimele Stiri
Pot China si SUA sa puna capat razboiului din Ucraina? LIVE Razboi in Ucraina, ziua 398: Belarus sustine ca NATO i-a fortat mana sa accepte arme nucleare rusesti pe teritoriul sau / Un nou esec al... ACTUALITATE VIDEO Senator PNL: "La Ministerul Apararii pensia medie este de 4.000 de lei, de subzistenta” / Ce pensie are de la Armata premierul Ciuca, pe... ACTUALITATE Scandalul Bastroe: Garda de Coasta a avut nevoie de 33 de zile ca sa raspunda HotNews.ro ca Bastroe este, socant, pe teritoriul Ucrainei / Cum... ACTUALITATE VIDEO "Franta este furioasa”. Protestatarii au blocat autostrazi si cai ferate intr-un nou manifest al nemultumirii fata de reforma pensiilor /... SPORT LiveBLOG Romania vs Belarus - Tot ce trebuie sa stii despre meciul din preliminariile CE 2024
28 Mar 2023Editia #4235
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458