Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4235

Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)

Anunturi
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
MC NERNEY MIHAELA, anunta publicul interesat asupra deciziei Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau de incadrare a planului urbanistic zonal -"construire complex turistic", cu amplasamentul in comuna Magura, sat Ciuta, str Bradul, nr 6B, judetul Buzau, fara evaluare de mediu si fara evaluare adecvata, urmand a fi supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu, titular McNerney Mihaela. Motivele care au stat la baza luarii acestei decizii au fost: in conformitate cu H.G. nr. 1076/ 2004, art 11 si luand in considerare criteriile pentru determinarea efectelor semnificative potentiale prevazute in Anexa 1 a aceluiasi act normativ, planul nu ridica probleme din punct de vedere al protectiei mediului asupra factorilor de mediu si nu prezinta efecte probabile asupra zonei. Observatiile publicului se vor primi in scris la sediu A.P.M. Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr 3 in termen de 10 zile calendaristice de la data publicarii anuntului. a 28 Mar 2023
Lucmar Imobiliare SRL, cu sediul in municipiul Bucuresti, este titular al Planului Urbanistic Zonal "Lotizare pentru locuinte rezidentiale, trama stradala, pietonala si utilitati pe cele 12,5 ha pe care S.C. LUCMAR IMOBILIARE S.R.L. le detine in proprietate in Municipiul Slobozia", propus a fi amplasat in loc. Slobozia, jud. Ialomita, in suprafata de 125000 mp, anunta publicul interesat asupra initierii procesului de elaborare a primei versiuni a planului si depunerii solicitarii, la APM Ialomita de obtinere a avizului de mediu pentru planul mai sus mentionat. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al planului propus pot fi consultate la sediul APM Ialomita, loc. Slobozia, str. Mihai Viteazul, nr. 1, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00 - 16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului interesat se primesc zilnic, la sediul APM Ialomita in termen de 15 zile calendaristice de la data ultimului anunt. a 28 Mar 2023
S.C. GSA CONCEPT 2017 S.R.L. cu sediul social in Giroc ,strada Trandafirilor, nr. 103, jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a PUZ - "P.U.Z. - LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", propus in GIROC, extravilan, Nr. Cad.: 417072, CF. NR. 417072, jud. Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la sediul proiectantului, Timisoara , str. Intrarea Visinului nr. 8, ap.22. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M. Timis, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18 - 18 A in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt.a 28 Mar 2023
DUMITRU ZORINA cu sediul social in Giroc ,strada DUNAREA, nr. 20, jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a "P.U.Z. - LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE", propus in GIROC, extravilan, Nr. Cad.: 406320, 407116, 407206, CF. NR. 406320, 407116, 407206, jud. Timis si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu.Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal se poate realiza la sediul proiectantului, Timisoara, str. Intrarea Visinului nr. 8, ap. 22. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M. Timis, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18 - 18 A in termen de 15 zile calendaristice de la data prezentului anunt. a 28 Mar 2023
APM Gorj și S.C. Lorgis S.R.L. și persoanele fizice Mischie Sanda, Mischie Nicolae- Alexandru, Baican- Mischie Ioana-Maria, Țuhașu Maria și Lascu Victora, anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru "Amenajamentul fondului forestier proprietate privată ce aparţine S.C. Lorgis S.R.L. și persoanelor fizice Mischie Sanda, Mischie Nicolae-Alexandru, Baican-Mischie Ioana- Maria, Țuhașu Maria și Lascu Victora - U.P. I Izvoarele Măcrișului, judeţul Gorj". Observațiile publicului interesat se primesc la sediul Agenției de Protecție a Mediului Gorj din strada Unirii, nr. 76, mun. Targu-Jiu, jud. Gorj, la nr. de fax: 0253/212892 sau prin e-mail la adresa: office@apmgj.anpm.ro.a 28 Mar 2023
ANUNT PUBLIC privind emiterea autorizatiei integrate de mediu actualizata. Societatea CET GOVORA S.A. cu sediul in localitatea Rm. Valcea, str. Industriilor nr. 1, judetul Valcea, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei de emitere a autorizatie integrate de mediu actualizata, pentru activitatea ce se desfasurata in localitatea Ramnicu Valcea, str. Industriilor nr.1. Activitatea se incadreaza in Anexa nr.1 a Legii 278/2013, privind emisiile industriale, punctul 1.1." Arderea combustibililor in instalatii cu putere termica nominala totala mai mare sau egala cu 50MW". Emiterea autorizatiei integrate de mediu actualizate se refera la micsorarea capacitatii de productie (reducerea la jumatate a puterii termice totale de la 2x293MWt la 293 MWt.) a Instalatiei de Ardere nr.1 (cazan nr.4). Informațiile privind impactul potential asupra mediului al activitatii pentru care se solicita emiterea autorizatiei integrate de mediu actualizata, se pot obtine la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, str. Remus Bellu nr.6, Ramnicu Valcea, Judetul Valcea, zilnic de luni pana joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri in intervalul orar: 8.00-14.00. Observatiile, sugestiile si propunerile publicului se primesc in scris la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, Str.Remus Bellu nr.6 sau prin e-mail la: office@apmvl.anpm.ro in termen de 30 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Valcea: www.apmvl.ro.a 28 Mar 2023
S.C. EMV-UTIL S.R.L avand sediul in municipiul Timisoara, judetul Timis, strada Amurgului, nr. 1, cam. 8B, etaj 2, titulara a proiectului Construire imobil cladire cu functiune mixta (locuinte colective, comert, servicii) avand regim de inaltime 2S+P+6E, organizare de santier, imprejmuire teren, racorduri/bransamente utilitati ,anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul propus a fi amplasat in oras Voluntari, jud. Ilfov, strada Erou Iancu Nicolae, nr. 32B, NC 120216, CF 120216. NU SE SUPUNE EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI SI EVALUARII ADECVATE * Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni pana joi, intre orele 9 - 13, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apm-ilfov.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecția Mediului Ilfov. a 28 Mar 2023
ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE SC OMV PETROM SA titular al proiectului , "INLOCUIRE CONDUCTA DE GAZE LA TRAVERSAREA RAULUI TELEAJEN", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ,, "INLOCUIRE CONDUCTA DE GAZE LA TRAVERSAREA RAULUI TELEAJEN", propus a fi amplasat in LOCALITATILE: PLOPENI, LIPANESTI, PAULESTI jud.Prahova. 1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Str.Ghe.Gr.Cantacuzino Nr.306, Jud. Prahova, in zilele de Luni, Miercuri-Vineri intre orele 09.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro/ . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 28 Mar 2023
INFORMARE privind depunerea solicitării de emitere a avizului de gospodărire a apelor. Această informare este facută de BIROU Georgina., cu domiciliul in comuna Giroc, str. Trandafirilor nr. 18, judeţul Timiș, telefon 0741209831, ce intenționează să solicite de la ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT avizul de gospodărire a apelor pentru "PUZ - ZONĂ MIXTĂ LOCUINȚE COLECTIVE CU SERVICII ȘI LOCUINȚE INDIVIDUALE - PARCELELE 409278 ȘI 405752", localitatea Giroc FN, județul Timiș. Această investiție este in etapa de proiectare. Ca rezultat al activității vor rezulta permanent următoarele ape uzate: ape uzate menajere, ce se vor evacua in rețeaua de canalizare a localității Giroc. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare. Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului după data de 13.12.2021.a 28 Mar 2023
Anunt public-Acord de mediu. S.C. FINE LINE MOB S.R.L., cu sediul in mun. Constanta, jud. Constanta, str. Zimbrului, nr. 26, anunt publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE HALA P+1E, IMPREJMUIREM BRANSARE/RACORDARE UTILITATI, AMENAJARE SPATII VERZI SI ORGANIZARE DE SANTIER, amplasat in loc. Valu lui Traian, str. Calea Dobrogei, nr. 261C, jud. Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta: mun. Constanta, str. Unirii, nr. 23, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00- 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta. a 28 Mar 2023
SC E-DISTRIBUTIE BANAT SA, localitatea TIMISOARA, str. J. H. PESTALOZZI, nr. 3-5, jud. TIMIS anunta elaborarea primei versiuni a planului/programului "LUCRAREA NR.483 / 2021 Marirea gradului de siguranta in alimentarea cu energie electrica a consumatorilor prin modernizarea celulelor de IT si MT din statia 110/20/10 kV CETATE" si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la adresa SC E-DISTRIBUTIE BANAT SA, localitatea TIMISOARA, str. J. H. PESTALOZZI, nr. 3-5, zilnic intre orele 8:00...16:30. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt. a 28 Mar 2023
Comuna Lunca Cernii de Jos, S.C. Tani Danona S.R.L. si persoanele fizice asociate, cu sediul in comuna Lunca Cernii de Jos, nr. 18, judetul Hunedoara, titulari ai planului: "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Lunca Cernii de Jos si proprietate privata apartinand S.C. Tani Danona S.R.L. si persoanelor fizice asociate - U.P. V Lunca Cernii de Jos, judetul Hunedoara", propus a fi realizat pe raza judetului Hunedoara, anunta publicul interesat asupra audierii publice a proiectului de amenajament silvic, a Raportului de mediu si a Studiului de Evaluare Adecvata care va avea loc in data de 16.05.2023 incepand cu ora 1400 la sediul primariei Lunca Cernii de Jos din comuna Lunca Cernii de Jos, nr. 18, judetul Hunedoara. Autoritatile participante: Consiliul Judetean Hunedoara, APM Hunedoara, Serviciul Comisariatului Judetean al Garzii Nationale de Mediu Hunedoara, Directia Silvica Hunedoara, Garda Forestiera Hunedoara, Agentia Nationala pentru Arii Naturale Protejate, Directia pentru Agricultura a judetului Hunedoara, Directia Judeteana pentru Cultura Hunedoara, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Iancu de Hunedoara``, Inspectoratul Teritorial de Munca Hunedoara, Directia de Sanatate Publica a judetului Hunedoara, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara, primaria Toplita, primaria Lunca Cernii de Jos, primaria Cerbal, primaria Densus, primaria Baita, R.P.L. O.S. Tinutul Padurenilor R.A., Preda Emanuela-Claudia - evaluator de mediu. Dezbaterea este deschisa publicului interesat care poate participa la sedinta sau care pot trimite comentarii in scris APM Hunedoara la adresa Deva, str. Aurel Vlaicu, nr. 25, e-mail office@apmhd.anpm.ro, sau titularilor la sediul din comuna Lunca Cernii de Jos, nr. 18, judetul Hunedoara, pana la data de 16.05.2023. "publicat prin ZIARUL ANUNT DE MEDIU- OFICIAL (WWW.ANUNTMEDIU.RO)"a 27 Mar 2023
Ultimele Stiri
Pot China si SUA sa puna capat razboiului din Ucraina? LIVE Razboi in Ucraina, ziua 398: Belarus sustine ca NATO i-a fortat mana sa accepte arme nucleare rusesti pe teritoriul sau / Un nou esec al... ACTUALITATE VIDEO Senator PNL: "La Ministerul Apararii pensia medie este de 4.000 de lei, de subzistenta” / Ce pensie are de la Armata premierul Ciuca, pe... ACTUALITATE Scandalul Bastroe: Garda de Coasta a avut nevoie de 33 de zile ca sa raspunda HotNews.ro ca Bastroe este, socant, pe teritoriul Ucrainei / Cum... ACTUALITATE VIDEO "Franta este furioasa”. Protestatarii au blocat autostrazi si cai ferate intr-un nou manifest al nemultumirii fata de reforma pensiilor /... SPORT LiveBLOG Romania vs Belarus - Tot ce trebuie sa stii despre meciul din preliminariile CE 2024
28 Mar 2023Editia #4235
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458