Anunt Public la
Procedura
Autorizare
Aviz
Mediu DTAC
Aviz
Mediu PUZ
Anunturi
Diverse
Aviz Favorabil
PUZ CJ
Contact
Ziarul de Mediu

Editia #3435

Anunturi Diverse

Anunturi
Anunturi Diverse
Publica anuntul tau acum! Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si vei primi un mesaj cu suma de plata.

vezi Detalii Plata
S.C. INTERO PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L. avand sediul in Str. Ziduri Mosi, nr. 25, Pavilion Administrativ, Camera 5, et. 2, sector 2, Bucuresti, titular al planului "PLAN URBANISTIC ZONAL - B-dul. Bucurestii Noi, nr. 43, Sector 1, Bucuresti - Ansamblu mixt - birouri, comert si servicii - 3S+P+11E+Eth" anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat. Urmatoarele documente care privesc: planul/programul adoptat, modalitatile prin care consideratiile privind mediul au fost integrate in plan/program, modul de pregatire a raportului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan/program avizate si masurile decise privind monitorizarea efectelor asupra mediului, pot fi consultate la sediul Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana vineri intre orele 900-1200. 14 Ian 2021
SC MEGA IMAGE SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul DESFINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL P, BAZIN VIDANJABIL, AMPLASARE TOTEM SI RECLAMA LUMINOASA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE SANTIER, propus a fi amplasat in LOC. OTOPENI, STRADA CALEA BUCURESTI, NR. 105, ILFOV. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul B-dul Timisoara, nr. 26, sector 6, Bucuresti , in zilele de L-V, intre orele 09:00-15:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov. 14 Ian 2021
COFCO INTERNATIONAL ROMANIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Sect.2, Sos.Pipera, nr. 46D- 46E- 48, Oregon Park, cladirea-D, et.5, telefon/fax. +40318242220/ +40318242222, anunta publicul interesat asupra faptului ca s-a solicitat avizul de mediu pentru planul P.U.Z.-Construire baza de depozitare- conditionare cereale,anexe, front de acostare, imprejmuire, bransamente la utilitati, organizare de santier-,ce se va implementa in Comuna Bordusani, Jud.Ialomita, Tarlaua- 323/1, Parcelele 36 si 37, N.C.26962-, in scopul introducerii terenului in intravilan si s-a intocmit prima varianta a acestuia. Termenul de acceptare a comentariilor si sugestiilor este pana la data de 30.01.2021. Comentariile publicului se pot transmite la sediul A.P.M. Ialomita, cu sediul in Mun.Slobozia, str.Mihai Viteazul, nr.1, cod.920083, jud.Ialomita. 12 Ian 2021
Sbarnea Claudiu-Andrei anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Contruire imobil, locuinta D+P+M, put forat, drum de acces, mini statie de epurare/ fosa septica, imprejmuire si bransamente la utilitati" propus a fi amplasat in comuna Glodeni,sat Glodeni, F.N, judetul Mures. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmms.anpm.ro Observatiile publicului se primesc prin posta: municipiul Targu Mures, str. Podeni, nr.10, e-email: office@apmms.anpm.ro sau fax: 0265/314985. 31 Dec 2020
31.12.2020 ANUNT DEMARARE PROIECT -Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor- CERERE SC IONEDA SRL cu sediul in localitatea judetul Sibiu, localitatea Selimbar, strada Simion Barnutiu, nr. 6 deruleaza incepand cu data de 18.12.2020 proiectul. Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-urilor, in baza Contractului de finantare M2-1320/16.12.2020, incheiat cu Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului, Brasov. Obiectivul general il reprezinta ajutorul de stat acordat sub forma de grant pentru capital de lucru, in baza formularului electronic de inscriere si a documentatiei anexe, prin masura -Granturi pentru capital de lucru-, implementata de catre Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri (MEEMA) si Agentia pentru IMM, Atragere de Investitii si Promovarea Exportului (AIMMAIPE) in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu completarile si modificarile ulterioare. Rezultate: Mentinerea sau suplimentarea numarului de angajati existenti la data inscrierii electronice pentru o perioda de minim 6 luni de la momentul platii ajutorului financiar si combaterea efectelor negative ale COVID-19 asupra activitatii beneficiarului SC IONEDA SRL Valoare grant nerambursabil: 725.925,00 ron Valoare cofinantare: 108,888,75 ron Perioada de implementare a proiectului este de 1 an, de la date semnarii contractului de finantare 18.12.2020 pana la data de 18.12.2021. Locatia de implementare a proiectului este situata in Romania, judetul Sibiu, localitatea Selimbar, strada Simion Barnutiu, nr. 6. Cod proiect: 1538083147/ Contract de finantare M2-1320/16.12.2020 Proiect cofinantat din FONDUL EUROPEAN DE DEZVOLTARE REGIONALA prin Programul OPERATIONAL COMPETITIVITATE Date de contact beneficiar: Email: ionedacomsrl@gmail.com Telefon 0760265072 Adresa: Sibiu, localitatea Selimbar, strada Simion Barnutiu, nr. 6 31 Dec 2020
S.C. ESSOR INNOVATION S.R.L anunta lansarea proiectului cu titlul -Essor Innovation - microgrant- inscris in cadrul Masurii Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile. Proiectul se deruleaza pe o perioada de max.12 luni incepand cu 23/11/2020. Obiectiv: sprijinirea SC ESSOR INNOVATION SRL. Valoare proiect 9679 lei. Rezultat: mentinerea activitatii pe o perioada de minim 6 luni. Proiect cofinantat din FEDR prin POC 2014-2020. Date contact: Cristian Brailoiu, office@essorinnovation.ro 31 Dec 2020
Anunț public privind decizia etapei de incadrare. SC DEMECO SRL , titular al proiectului Amplasare instalaţiede sterilizare deşeuri medicale cu corp multiplu şi tocător inglobattip MENKYO 0004c, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului), pentru proiectul Amplasare instalaţiede sterilizare deşeuri medicale cu corp multiplu şi tocător inglobattip MENKYO 0004c, propus a fi amplasat in judeţul Ilfov, Popeşti Leordeni, str. Lt. Maj. Av. Tănase Banciu nr 39/ 39A) Se va menționa dacă se derulează și procedura privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul in cauză. 1. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov din Bucureşti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni- joi intre orele 800-1630 şi vineri 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet apmif.anpm.ro.Publicul interesat poate inainta comentarii/ observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 24 Dec 2020
INFORMARE. Aceasta informare este efectuata de catre S.C. LIDL ROMANIA S.C.S., sat Chiajna, com. Chiajna, DN72, str. Industriilor, nr. 19, etaj 1, cam. E05, jud. Ilfov, ce intentioneaza sa solicite la A.N. APELE ROMANE RA- ABA BANAT, aviz de gospodarire a apelor pentru investitia -Realizare foraj de mica adancime pe teren proprietate pentru irigare spatii verzi autorizate cu A.C. nr. 9 din 18.02.2020-, mun. Orsova, jud. Mehedinti. Aceasta investitie este noua. Apele uzate menajere: nu este cazul. Ape uzate tehnologice: nu este cazul. Aceasta solicitare este conforma cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului la adresa de mai sus, sau la telefon: 0759/209366. S.C. LIDL ROMANIA S.C.S. 24 Dec 2020
INFORMARE privind depunerea solicitarii de emitere a avizului de gospodarire a apelor. Aceasta informare este facuta de PAROHIA ORTODOXA ROMANA TIMISOARA MEHALA, cu sediul inTimisoara, pta. Avram Iancu, nr. 15, judet Timis, telefon 0722778955, ce intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA BANAT avizul de gospodarire a apelor pentru -PUZ ZONA MIXTASERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE -PARCELA 437044-, localitatea Timisoara FN, judetul Timis.Aceasta investitie este in etapa de proiectare. Ca rezultat al activitatii vor rezulta permanent urmatoareleape uzate: ape uzate menajere, ce se vor evacua in reteaua de canalizare a localitatii Timisoara. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile sicompletarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului dupa data de 24.12.2020. 24 Dec 2020
Anunț public privind decizia etapei de incadrare Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și Universitatea -Alexandru Ioan Cuza- din Iași, Stațiunea Biologică Marină -Prof. Dr. Ioan Borcea- Agigea, titular al proiectului -Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea și a ariei naturale protejate de interes național Dunele Marine de la Agigea- cod 2,36- anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM CONSTANȚA: NU ESTE NECESARĂ EFECTUAREA EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul -Implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0073 Dunele marine de la Agigea și a ariei naturale protejate de interes național Dunele Marine de la Agigea- cod 2,36-, propus a fi amplasat in județul Constanța, loc. Agigea, str. Nicolae Titulescu, nr. 163, Dunele Marine de la Agigea. 1. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agenția pentru Protecția Mediului Constanța din municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 in zilele de luni - vineri intre orele 09,00- 13,00,precum și la următoarea adresă de internet (http:apmct.anpm.ro ). Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 23 Dec 2020
Anunt de intentie privind elaborarea planului urbanistic de detaliu P.U.D. pentru construire -Imobil locuinte colective cu RHpropus= P+4E+5 Eretras", str. Matei Basarab, nr. 64B, Sector 3, Bucuresti. ES IMOB SCHINDEL S.R.L. aduce la cunostinta publicului interesat initierea Planului Urbanistic de Detaliu " Imobil locuinte colective cu RHpropus= P+4E+5Eretras-, str. Matei Basarab, nr. 64B, Sector 3, Bucuresti. Documentatia tehnica poate fi consultata la adresa: Primaria Sector 3, din str. Calea Dudesti nr. 191, -Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, telefon: 0213180323 sau pe site-ul Primariei http://www.primarie3.ro. Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri privind intentia de elaborare a P.U.D. Termenul de formulare al propunerilor, sugestiilor si opiniilor cu valoare de recomandare cu privire la P.U.D.-urile puse in dezbatere este de 15 zile de la data primei publicari online. 21 Dec 2020
Ultimele Stiri
Internațional LIVEVIDEO Alexei Navalnîi a ajuns în Rusia și a fost reținut / ”Sunt fericit că am ajuns. Nu mă tem”, a spus opozantul, înconjurat de jurnaliști și susținători / UE cere eliberarea criticului Kremlinului Politic Rareș Bogdan, atac dur la Orban: "I s-a umflat capul. Și-a închipuit că e câinele, lupul alfa" / "Nu cred că trebuie să mai fie președinte al PNL, a eșuat" Educatie DOCUMENTE Termen până luni pentru școli să desemneze un responsabil cu programarea cadrelor didactice pentru vaccinarea împotriva COVID / Școlile trebuie să se înscrie pe plaftforma de vaccinare Internațional VIDEO Momentul reținerii lui Navalnîi, la sosirea în Rusia Esențial Experiențe personale: 5 tineri din România povestesc cum au folosit pandemia pentru a se reinventa Tiger, HBO Go: Un documentar despre mărirea și decăderea celui mai bun jucător de golf din toate timpurile. Dar nu numai
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.