Anunt Public la
Procedura
Autorizare
Aviz
Mediu DTAC
Aviz
Mediu PUZ
Anunturi
Diverse
Aviz Favorabil
PUZ CJ
Contact
Ziarul Anunt de Mediu

Editia #3475

Anunturi Diverse

Anunturi
Anunturi Diverse
Publica anuntul tau acum! Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si vei primi un mesaj cu suma de plata.

vezi Detalii Plata
INFORMARE: ACEASTA informare este efectuata de Ciontu Petre Alexandru cu domiciliul in orasul Strehaia, str. Republicii, nr. 249, judetul Mehedinti, ce intentioneaza sa solicite la Administratia Bazinala de Apa Banat, aviz de gospoarire a apelor pentru realizarea proiectului Construire vila turistica P+2, sat Dubova, comuna Dubova, CF nr. 52833, judetul Mehedinti. Ca rezultat al investitiei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi colectate in bazin etans vidanjabil.Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmită observatii, sugestii și recomandari se pot adresa solicitantului dupa data de 16.02.2021 17 Feb 2021
Constanta. Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. PORT SHIPPING & ENGINEERING SRL, prin TARANU VALENTIN, cu sediul in mun. Constanta, str Razboieni, nr. 84A, jud. Constanta, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE P+1E, AMENAJARI SI RACORDURI LA UTILITATI, propus a fi amplasat in Oras Ovidiu, str. A, nr. 2-70, lot 2/3/2/1/1/1/1/1/1/1/1 si A, nr. 86, lot 2/2/1/1/1, lot 1/7, jud. Constanta. Informatiile, privind proiectul propus, pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta: mun. Constanta, str. Unirii, nr. 23 si la adresa titularului PORT SHIPPING&ENGINEERING SRL, prin TARANU VALENTIN, cu sediul in mun. Constanta, str Razboieni, nr.84A, jud. Constanta, in zielele de luni-vineri, intre orele 9.00-13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta 17 Feb 2021
Anunţ: -SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSESTS SRL București, titular al Planului: -Addendumul la Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparținand SC IRI FOREST ASSETS SRL București (actuala SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSESTS SRL București), organizat in U.P: XXXIV Barlad, județul Vaslui, pentru includerea suprafeței de 84,7 ha -, amplasament situat in comuna Pogana, județul Vaslui, anunţă publicul interesat asupra deciziei comitetului special constituit prin Decizia nr. 222/ 07.12.2012 emisă de APM Vaslui, că planul menţionat să fie supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu, intrucat nu necesită evaluare de mediu. Publicul interesat poate face propuneri de reconsiderare a acestei decizii in scris la sediul APM Vaslui, str. Călugăreni, nr. 63, in termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ. 15 Feb 2021
ANUNŢ PUBLIC-privind solicitarea de emitere a acordului de mediu. OMV.Petrom S.A.-anunţă publicul interesat asupra:depunerii solicitării de emitere a:acordului de mediu pentru proiectul:"Desfiinţare parţială construcţii si instalaţii din cadrul-Parc.4-Brădesti", propus a fi amplasat in:intravilanul comunei Bradesti, Sat Bradesti-județul Dolj. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la:sediul A.P.M.Dolj-str.Petru Rareş nr.1 şi la:sediul OMV.Petrom S.A. din:Bucureşti-str.Coralilor, nr.22 (Petrom City) in zilele de luni-joi, intre orele:8,00-16,30 si vineri intre orele8,00-14,00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Dolj, str.Petru Rareş nr.1. 15 Feb 2021
ANUNT PUBLIC- privind decizia etapei de incadrare. OMV Petrom SA cu sediul in Bucuresti, sect.1, str.Coralilor, nr.22, titulara a proiectului -Desfiintare rezervoare din cadrul- Parc.8- Clejani, jud.Giurgiu- anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Giurgiu,in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul -Desfiintare rezervoare din cadrul- Parc.8- Clejani, jud.Giurgiu- propusa a se realiza in com.Clejani, CF- 30845, jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.Giurgiu din mun. Giurgiu, sos.Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi intre orele 9.00- 13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Giurgiu. 09 Feb 2021
ANUNȚ PUBLIC SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL titular al Planului Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținand S.C. INGKA INVESTEMNTS FOREST ASSETS S.R.L., București, organizat in U.P. XL ȚIBĂU 2, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Carlibaba - judeţul Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Suceava in vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Suceava, str. Bistriței, nr.1A, Suceava, jud.Suceava, şi la sediul O.S. INGKA INVESTMENTS S.R.L. in Focșani, Strada Valcele, nr. 26, zilnic, de luni pană joi, orele 8.00-16.00 și vineri intre orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Suceava, in termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului. 08 Feb 2021
ANUNȚ PUBLIC SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL titular al Planului Addendumului la "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinand S.C. IRI FOREST ASSETS S.R.L. Bucureşti" (actuala S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L.), organizat in U.P. XXXIV Barlad, județul Vaslui, pentru includerea suprafeței de 84,7 ha din UP I Cotae, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Pogana - judeţul Vaslui, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vaslui in vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Vaslui, Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, jud. Vaslui, şi la sediul O.S. INGKA INVESTMENTS S.R.L. in Focșani, Strada Valcele, nr. 26, zilnic, de luni pană vineri, orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Vaslui in termen de 15 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului. 08 Feb 2021
CONSTANTA. Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC ALO COMEXAL SRL SC ALO COMEXAL SRL anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre A.P.M.Constanta, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: NU ESTE NECESARA EFECTUAREA EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI, pentru proiectul:,,IMPADURIRE TEREN AGRICOL MASURA-8.1, ALO COMEXAL, JUD.CONSTANTA", propus a fi amplasat in jud.Constanta, UAT-Lumina, parcela-A902/3, parcela-A902/8, parcela-A889/118, parcela-A889/13/1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M.Constanta din municipiul Constanta, str.Unirii nr.23, jud.Constanta, in zilele de luni pana vineri intre orele 9.00-13.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M.Constanta. 05 Feb 2021
PETRE DANIEL COSTEL, proprietar al terenului avand suprafata de 20021,11 mp din orasul Pantelimon, judetul Ilfov, Tarla 26, Parcela A 164/7, NR. CAD. 1031, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Favorabil pentru Documentatia PUZ - LOCUIRE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, PARCELARE. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data de 03.02.2021. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3 - 5, sector 6 (tel. 021 212 56 93) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului. 05 Feb 2021
ANUNȚ PUBLIC SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL titular al Planului Amenajamentul fondului forestier proprietate privată aparținand S.C. INGKA INVESTEMNTS FOREST ASSETS S.R.L., București, organizat in U.P. XL ȚIBĂU 2, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Carlibaba - judeţul Suceava anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Suceava in vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Suceava, str. Bistriței, nr.1A, Suceava, jud.Suceava, şi la sediul O.S. INGKA INVESTMENTS S.R.L. in Focșani, Strada Valcele, nr. 26, zilnic, de luni pană joi, orele 8.00-16.00 și vineri intre orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Suceava, in termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului. 05 Feb 2021
ANUNȚ PUBLIC SC INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS SRL titular al Planului Addendumului la -Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată aparţinand S.C. IRI FOREST ASSETS S.R.L. Bucureşti- (actuala S.C. INGKA INVESTMENTS FOREST ASSETS S.R.L.), organizat in U.P. XXXIV Barlad, județul Vaslui, pentru includerea suprafeței de 84,7 ha din UP I Cotae, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Pogana - judeţul Vaslui, anunţă publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului la APM Vaslui in vederea obţinerii avizului de mediu. Informaţiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul APM Vaslui, Str. Călugăreni, nr. 63, Vaslui, jud. Vaslui, şi la sediul O.S. INGKA INVESTMENTS S.R.L. in Focșani, Strada Valcele, nr. 26, zilnic, de luni pană vineri, orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Vaslui in termen de 18 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului. 05 Feb 2021
ANUNT PUBLIC S.C. B.P.W. FOREST MUNTENIA S.R.L. titular al Planului Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand S.C. B.P.W. FOREST MUNTENIA S.R.L., jud. Mures - U.P. II B.P.W. Gura Teghii, jud. Buzau, cu amplasamentul pe raza U.A.T. Gura Teghii, judetul Buzau, anunta publicul interesat aupra depunerii primei versiuni a planului la APM Buzau in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan inaintata pot fi consultate la sediul A.P.M Buzau, Strada Democratiei, nr. 11, cod postal: 120018, jud. Buzau, si la sediul titularului in Sat Albesti, Comuna Albesti, Str. CALEA BARATILOR, Nr. 14, camera 12, Judet Mures, in zilele lucratoare, de luni pana vineri, intre orele 8.00-14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, in scris, la sediul APM Buzau, in termen de 15 zile calendaristice de la data aparitiei ultimului anunt. 05 Feb 2021
Ultimele Stiri
Finante & Banci ​Buget 2021 – ziua 2 Șeful comisiei a uitat cum il cheama pe ministrul Sportului / PSD nu si-a mai sustinut mare parte din miile de amendamente de la Dezvoltare. Radio Romania nu ar avea bani de functionare/ ​VIDEO Politic Contradictii in guvern pe tema pasaportului de vaccinare. Nasui anunta ca lucreaza la acorduri cu Grecia si Israel. Citu spune ca nu a dat "un astfel de mandat niciunui ministru” Coronavirus Agentia Europeana pentru Medicamente a aprobat tratamentul anti-Covid dezvoltat de Regeneron Coronavirus Coronavirus in Romania: 3.761 de cazuri noi in ultima zi / Bilantul a ajuns la 795.732 Opinii Șansa ratata a PNL si perpetuarea dezastrului urbanistic din Bucuresti Finante & Banci Buget 2021: Cele 6 puncte slabe si cele 7 puncte forte
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.