Anunt Public la
Procedura
Autorizare
Aviz
Mediu DTAC
Aviz
Mediu PUZ
Anunturi
Diverse
Aviz Favorabil
PUZ CJ
Contact
Ziarul Anunt de Mediu

Editia #3531

Anunturi Diverse

Anunturi
Anunturi Diverse
Publica anuntul tau acum! Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si vei primi un mesaj cu suma de plata.

vezi Detalii Plata
*Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. SC OMV PETROM SA cu sediul in București, str.Coralilor, sect.1, nr.22, titulară a proiectului "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle-Est" anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului şi nici evaluarea adecvată pentru proiectul "Lucrări de abandonare la sonda-2717 Videle.Est" propus a fi amplasat in com.Clejani, jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe site-ul A.P.M.Giurgiu la următoarea adresă de internet www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ. 22 Apr 2021
CATTED BUSINESS PARK SRL, avand sediul in jud.Ilfov, Oras. Voluntari, Sos. Erou Iancu Nicolae, nr.67, titular al planului Construire hale depozitare si spatii administrative, amenajari exterioare, utilitati, imprejmuire, totem, organizare de santier, amplasat in comuna. Afumati, jud. Ilfov, T.111, P.425/1/22, Nr. Cad. 53104,51840,1961, anunta publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in sedintei Comitetului Special Constituit din data de 31.03.2021, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov, (tel 0749598865, 0214301402), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 21 Apr 2021
Anunt public Constanta. SAVA ZOOTEHNIC S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE COPR C1, C2, C3, C4, C5, propus a fi amplasat comuna Horia, sat Horia, parcela A 231, judetul Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA , str. Unirii, nr. 23, Constanta, judetul Constanta , zilnic, intre orele 9 - 13 si la adresa titularului comuna Horia, sat Horia, str. Principala, nr.2, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9-13 . Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA , str. Unirii, nr.23, Constanta, judetul Constanta, intre orele 9 -13. 20 Apr 2021
SC ARHITECT TRIMBITAS SRL pentru VARJAN ZLATIBORCA, VARJAN ALEXANDRU, TIGU GHEORGHE SABIN MILENCO, loc. Timisoara str. Martir M. Todorov, nr. 2, jud. Timis, anunta elaborarea primei versiuni a planului Elaborare PUZ "Dezvoltare zona mixta" in loc. Timisoara, str. Maresal Constantin Prezan-Mures-Florin Medelet, CF nr. 420896, nr. cad. 420896,CF nr. 420897, nr. cad. 420897, CF nr. 420898, nr. cad. 420898, jud. Timis, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului se poate realiza in loc. Timisoara str. Martir M. Todorov, nr. 2, jud. Timis, tel. 0744698012, zilnic intre orele 9.00-17.00. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul APM Timis, str. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt. 20 Apr 2021
CNCF C.F.R. S.A.-SRCF.BUCURESTI prin:VIO TOP S.R.L., cu sediul in:municipiul Bucuresti, sector.2, str.Badea Cartan nr.54-56, etaj.5, titular al:proiectului:"REFACERE PORTAL DE PROTECTIE POD KM.134+390-LINIA.300-BUCURESTI-BRASOV", anunţă publicul interesat asupra:luării deciziei etapei de incadrare de către:APM.PRAHOVA, pentru proiectul:"REFACERE PORTAL DE PROTECTIE POD KM.134+390-LINIA.300-BUCURESTI-BRASOV", propus a fi amplasat in:judetul Prahova, UAT.Azuga.1.Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la:sediul A.P.M.Prahova, Str.Gh.Gr.Cantacuzino, Nr.306, Ploiesti, in zilele de luni-vineri, intre orele:10-14, precum şi la următoarea adresă de internet:www.apmph.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de:10.zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.2.Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului 19 Apr 2021
ECO DISTRIBUTION TEAM SRL, titular al proiectului -Construire in 3 faze a unui ansamblu residential cu functiuni complementare format din 6 blocuri cu regim de inaltime S/ D+P+11E, spatiu commercial la parter, organizare de santier, utilitati, imprejmuire teren si parcare-, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului- fara context transfrontalier, pentru proiectul sus mentionat propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 5, sos. Salaj nr. 315- 317 si nr. 319- 323 si str. Hunulesti nr. 126- 130. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii APM Bucuresti din . Sectorul 6, aleea Lacul Morii nr. 1, in zilele de Luni- Vineri, intre orele 09:00-12:00, precum şi la următoarea adresă de internet: apmbuc.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM Bucuresti. 17 Apr 2021
KAUFLAND ROMANIA S.C.S., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Sect.2, Str. Barbu Vacarescu, nr. 120-144, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/17052/12.12.2003, avand CUI-15991149 atribut fiscal R, proprietar al terenului situat in Municipiul Bucuresti, Sect.6, Drumul Ciorogarla nr.223-233 in suprafata de 24.230mp, anunta publicul interesat asupra elaborarii documentatiei de urbanism-P.U.D. -Construire complex comercial tip hypermarket cu regim de inaltime P+1E partial, anexe interioare si exterioare, amenajare accese rutiere si pietonale, racorduri la drumurile publice, imprejmuire teren si organizare executare lucrari-. Publicul interesat este rugat sa trimita observatii/ comentarii in scris, prin posta la adresa: Primaria Sectorului 6, Calea Plevnei nr. 147-149, Sect.6, in atentia Departamentului Arhitect Șef, Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Autorizatii in Constructii. Consultarea publicului se va realiza pentru o perioada de 30 zile calendaristice de la data publicarii anuntului. 16 Apr 2021
In conformitate cu OUG 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007, SC OFIR SRL anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii Autorizatiei de Mediu pentru obiectivul "Colectarea si valorificarea deseurilor feroase si neferoase, si deseurilor de acumulatori", din localitatea Dej, str. 1Mai, nr.95A, jud. Cluj. Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr.99, in zilele de luni-joi: 9.00-16.30; vineri 9.00-14.00. 16 Apr 2021
NICO TOURS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatea cod CAEN 5590 - alte servicii de cazare - desfasurata in Jud Brasov, comuna Moieciu, sat Pestera, str. Principala nr 193A. Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Brasov, str, Politehnicii nr. 3, pe toata perioada derularii procedurii. 15 Apr 2021
MALUREANU ALEXANDRU-DOREL cu domiciliul in:Municipiul Bucuresti, Sos.Oltenitei, Sector 4, Nr.47, Bl.1, SC.4, Etaj.3, Ap.126, titular al planului:P.U.Z.-Construire Ansamblu de locuinte individuale_P+1E+M, Functiuni Complementare, Amenajare Circulatii, Utilitati, comuna Berceni-judetul Ilfov, T3,P11/135, N.C.64148,64149,64150,10 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului Favorabil. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la:Biroul de Urbanism in cadrul:Consiliului Judetean-Ilfov, cu sediul in:municipiul Bucuresti, strErnest Juvara, nr.3-5, sector 6 (tel.021/212.56.93), in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 14 Apr 2021
S.C. FLAGAS S.R.L. anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru CONSTRUIRE (AMENAJARE) STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI (BENZINA, MOTORINA, GPL SI INCARCARE ELECTRICA) MAGAZIN PROPRIU CU TERASA SI SPALATORIE SELFSERVICE, AMENAJARE ACCESE SI INCINTA, TOTEM SI PANOURI DE INFORMARE, UTILITATI, propus a fi amplasat in jud. ILFOV, comuna Tunari, satul Tunari, strada 1 Decembrie, nr. FN, Tarlaua 39, P 124/27, LOT 1, nr. cad.59647. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov, Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1 și la sediul Flagas SRL, str.Andrei Muresan,nr.4 Spatiul nr.1,demisol, Mun Carcal, jud.Olt, in zilele de L - V, intre orele 9 - 17. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov 13 Apr 2021
VERICOM 2001 SRL cu sediul in DRUMUL INTRE TARLALE NR.25-29, SECT. 3, BUCURESTI, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare) desfasurata in Bucureşti, Sect. 3, Drumul intre Tarlale nr. 25-29. Informatii se pot solicita la sediul A.P.M. Bucuresti din sect.6, Aleea Lacul Morii nr. 1 (Barajul Lacul Morii-in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9.00- 12.00, de luni pana vineri.Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt. 11 Apr 2021
Ultimele Stiri
Esential Grecia, inclusa pe lista galbena a tarilor cu risc epidemiologic ridicat, R. Moldova - eliminata / Cei care vin in Romania din aceste state trebuie sa intre in carantina. Care sunt exceptiile Administratie Locala Primaria Sectorului 2 se asociaza cu Primaria Capitalei pentru a termina Pasajul de la Doamna Ghica si aloca 30 milioane lei pentru finalizarea lucrarii Romania in Europa DEZBATERE VIDEO De la dosarul cu sina la smart city. Cum imbunatateste tehnologia viata oamenilor - exemple concrete. Autoritati: Fara o strategie nationala, vom face proiecte haotice Esential Florin Citu: De la 1 iunie este cam devreme sa renuntam la masca / Ne gandim sa renuntam la masca dupa ce vom avea 10 milioane de vaccinati Educatie Cimpeanu: Pe 27 iulie vom organiza primul concurs national pentru directorii de scoli / Va urma apoi etapa interviului Energie Virgil Popescu: Hidrogenul este un combustibil in voga / Avem planurile pilot de constructie a unei centrale la Halanga, in zona mea si a lui Cristi Busoi
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.