Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4621

Anunt Public la Procedura Autorizare

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Anunturi
Anunt Public la Procedura Autorizare
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
ANUNT PUBLIC 1. Subsemnata S.C. AGRO INDUSTRIAL ALBESTI SRL, cu sediul in Sat Albesti, Comuna Vedea, Judetul Teleorman, titulara a planului/programului ""Plan Urbanistic Zonal- "INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC LOGISTIC, IMPREJMUIRE, UTILITATI", proprietari ai terenului situat in Popesti Leordeni, Judetul Ilfov, tarla 1, parcela 36, inscris in cartea funciara 105210, in suprafata totala din actele de prorietate de 35.000 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 - 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.a 08 Apr 2024
MARIN ANA, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect. 6, Aleea Zorelelor, nr. 3, bl.44, sc.A, et.8, ap.51 , in calitate de proprietar al terenului situat in Jud. Ilfov, Com. Dragomiresti Vale, Sat Dragomiresti Deal, Tarla 49, 49/1, Parcela 195/132, 33, Nr. Cad. 53576, titular al PUZ - CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE PARTER, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI UTILITATI, AMENAJARE INCINTA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.a 08 Apr 2024
PERFECT CARE DISTRIBUTION SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Demolare partiala corp C1 si construire 3 imobile productie si depozitare medicamente", propus a fi amplasat in oras Mihailesti, dosar cadastral 37660CF nr. 37660, jud. Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+B, Giurgiu, Jud. Giurgiu si la PERFECT CARE DISTRIBUTION SRL cu sediul in Bucuresti, str. Scarlatescu, nr. 17-19, etaj 3+etaj tehnic + pod, sector 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+B, Giurgiu, Jud. Giurgiu.a 08 Apr 2024
AVANGARDE INVEST HOUSE SRL, cu sediul in Mun. Bucuresti, Sect. 6, Str. Drumul Valea Calmatuiului, nr. 7-21, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Tunari, T31 P147, 159, 160, 161 lot 1, Nr. Cad. 64133, titular al PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME S+P+3E, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTA, UTILITATI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect 6 (tel 0212125693), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.a 07 Apr 2024
EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, Jud. Ilfov; alaturi de MARIN SORIN-CLAUDIU, beneficiari al planului PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T22, P 314, 314/23, 314/23/2, 314/20; cu Nr. Cad. 75299, 77364, 77361, 76902, 77360, 77372, 77362, 77363, 77370, 75294, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului. a 06 Apr 2024
ANUNT S.C. SAS COM S.R.L. intentioneza sa solicite la Administratia Nationala Apele Romane - Administratia Bazinala de Apa Olt, aviz de gospodarire a apelor pentru proiectul "DECOLMATAREA PRIN INDEPARTAREA MATERIALULUI ALUVIONAR PENTRU ASIGURAREA SCURGERII OPTIME IN ALBIE, PE CURSUL DE APA OLT ,PERIMETRUL GIUVARASTI-SAS COM,COMUNA GIUVARASTI, JUDETUL OLT" Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa la: - Adresa solicitantului S.C. SAS COM S.R.L., mun. Turnu Magurele, str. Cpt. Stanculescu, bl. PO2, sc. B, ap. 7, jud. Teleorman, tel. 0744543195 - sediul Administratiei Bazinale de Apa Olt, mun. Rm. Valcea, Str. Remus Bellu, Nr. 6, judetul Valcea, tel. 0250739881.a 05 Apr 2024
SOCIETATEA/ Subsemnata MAMEA GEORGETA , avand domiciliul/ sediul in loc.CONSTANTA , in baza autorizatiei de construire nr. 53din 19.10.2023, emisa de Primaria Eforie, obiectiv: anunta ca la data de 15.apr.2024, ora .8 vor incepe lucrarile de constructie autorizate pentru imobilul situat in localitatea Eforie Sud , str. Marasti, nr.5 , jud. Constanta, carte funciara 101636, nr. cadastral 101636.a 05 Apr 2024
Subscrisul ENE ION, CONSTANTINESCU IOAN proprietari ai terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Berceni, sat Berceni, Tarla 5, Parcela 18/4/46, identificat prin Nr.Cad. 57029, Tarla 5, P 18/4/47 si P 18/4/48, identificat prin Nr.Cad. 70857, cu suprafata totala de 11.145 mp (din acte)/ 11.097 mp (din masuratori), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului consultativ, pentru documentatia PUZ "INTOCMIRE PUZ -ANSAMBLU LOCUINTE (P+1E+M), FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULATII, UTILITATI, SPATII VERZI, RIDICARE TOPOGRAFICA". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 05.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 2125693), in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.a 05 Apr 2024
TOP CLASS INVESTMENT SRL, TOP CLASS MANAGEMENT SRL, TOP CLASS BUSINESS SRL, SMART BUSINESS ESTATE SRL, HILL EDUARD-CATALIN, GHENGHEA GHEORGHE, GHENGHEA MARIETA, proprietari ai terenurilor amplasate in judetul Ilfov, comuna Vidra, sat Vidra, Tarla 25, P 359/1/31, P 359/1/28, P 359/1/27, P 359/1/23, P 359/1/22, P 359/1/21, cu suprafata totala de 59.051 mp, avand Nr. Cadastrale: NC 78598, NC 78600, NC 78599, NC 78602, NC 78604, NC 78607, NC 78610, NC 78613, NC 78616, NC 78617, NC 78619, NC 78622, NC 78615, NC 78618, NC 78628, NC 78631, NC 78633, NC 78635, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia " OPERATIUNI NOTARIALE - ALIPIRE SI INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE P+1E+M, FUNCTIUNI COPLEMENTARE , AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 05.04.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 2125693) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt. a 05 Apr 2024
 ANUNT PUBLIC NR. 1: SOARE MARIUS, avand domiciliul in Jud.Ilfov, Com. Berceni, sat Berceni, str. Regina Maria nr. 3 titular al planului/ programului "Continuare procedura intocmire P.U.Z.- ansamblu de locuinte (P+1E+M), functiuni complementare, amenajare circulatii, utilitati, ridicare topografica" Jud. Ilfov, comuna Berceni, Nr. Cadastral: 71805 in suprafata totala de 19.998 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00-13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului. a 05 Apr 2024
Subsemnata S.C. AGRO INDUSTRIAL ALBESTI SRL, cu sediul in Sat Albesti, Comuna Vedea, Judetul Teleorman, titulara a planului/programului ""Plan Urbanistic Zonal- "INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC LOGISTIC, IMPREJMUIRE, UTILITATI", proprietari ai terenului situat in Popesti Leordeni, Judetul Ilfov, tarla 1, parcela 36, inscris in cartea funciara 105210, in suprafata totala din actele de prorietate de 35.000 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 - 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.a 05 Apr 2024
MARIN ANA, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Sect. 6, Aleea Zorelelor, nr. 3, bl.44, sc.A, et.8, ap.51 , in calitate de proprietar al terenului situat in Jud. Ilfov, Com. Dragomiresti Vale, Sat Dragomiresti Deal, Tarla 49, 49/1, Parcela 195/132, 33, Nr. Cad. 53576, titular al PUZ - CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE PARTER, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE SI UTILITATI, AMENAJARE INCINTA; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului.a 05 Apr 2024
Ultimele Stiri
ACTUALITATE Batalia sangeroasa pentru Ceasiv Iar. Cucerirea orasului i-ar deschide Rusiei calea spre "coloana vertebrala” a apararii ucrainene ACTUALITATE Alegerile prezidentiale din Republica Moldova vor avea loc la 20 octombrie, concomitent cu referendumul pentru aderarea la UE / Ce arata sondajele ACTUALITATE LIVE Înalt oficial american promite noi sanctiuni impotriva Iranului / Teheranul spune ca raspunsul lor a fost "limitat” dar ar putea deveni unul... ACTUALITATE Razboi in Ucraina - ziua 783: Asistenta SUA pentru Ucraina a fost decuplata in Congres de cea pentru Israel / Vladimir Putin trimite un nou... SPORT Champions League: Barcelona si Atletico Madrid, eliminate in sferturile de finala ACTUALITATE "Pe parcursul judecatii a avut o atitudine sincera” - motivarea condamnarii Monicai Macovei la 6 luni de inchisoare cu suspendare
17 Apr 2024Editia #4621
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458