Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4713

Anunt Public la Procedura Autorizare

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Anunturi
Anunt Public la Procedura Autorizare
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
ANUNTUL PUBLIC la procedura de autorizare. BANSCOV FOOD SRL cu sediul in judetul Calarasi, sat Orbean, Str Principala, nr 231, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea: Restaurante, desfasurata in Calarasi, Str. Fabricii, nr. 18. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI Calarasi, intre orele 900-1200, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Calarasi in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.a 18 Iul 2024
Anunt public pentru solicitarea autorizatiei de mediu (se va prezenta in ziua depunerii solicitarii) SC PETER A. FRANCISC II Cu sediul ARTUR VAITOIANU NR 8, ZALAU, JUD SALAJ Anunta solicitarea autorizatiei de mediu , pentru obiectivul/activitatea REPARAREA MASINILOR, CAEN 3312 amplasament AGHIRES NR 2 , COM. MESESENII DE JOS, JUD. SALAJ Informatiile privind impactul activitatii asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Salaj, str Parcului,nr.2, luni- joi intre orele 8.30-16.00, vineri intre orele 8.30-13.00. Observatiile publicului se primesc la sediul APM Salaj, pe toata durata procedurii de autorizare.a 10 Iul 2024
Hanes Petrisor Daniel, titular al proiectului "Spalatorie auto cu bransemente self service", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru protectia Mediului Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Spalatorie auto cu bransemente self service", propus a fi amplasat in Com. Giroc, Str. Asociatiei, identificat prin Cf nr. 412399, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bld. Liviu Rebreanu, Nr. 18-18A, in zilele de luni - joi, intre orele 08:00-16:30 si vineri intre orele 08:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/-Sectiunea Acorduri de Mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul de deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.a 10 Iul 2024
SC RetuRO Sistem Garantie Returnare SA, titular al activitatilor asociate codurilor CAEN 3832 (Recuperarea materialelor reciclabile sortate) si 4677 (Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor), anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitatile desfasurate la punctul de lucru din Comuna Nicolae Balcescu, Parc Logistic "Eli Park Bacau", Nr. Cad. 65298, jud. Bacau. Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul APM Bacau din Str. Oituz, Nr. 23, Mun. Bacau, in zilele de luni-joi intre orele 8:00 - 16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00.a 10 Iul 2024
ANEXA Nr. 5.G la procedura Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu S.C. OPTIMUM PLAST S.R.L. Titularul proiectului S.C. OPTIMUM PLAST S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE DOUA HALE DEPOZITARE CU REGIM DE INALTIME PARTER SI IMPREJMUIRE", propus a fi amplasat in B- dul Voluntari (fosta sos. Afumati), T14, P362. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti si la sediul subscrisei SC OPTIMUM PLAST SRL, din Voluntari, B-dul Voluntari ,nr. 102 , jud Ilfov, in zilele de luni-vineri, intre orele 0900-1200. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov.a 10 Iul 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. Dumitrescu Daniel-Cristian si Dumitrescu Victoria, titulari al proiectului "CONSTRUIRE PONTON SI GARAJ BARCA,, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov (autoritatea competenta pentru protectia mediului), in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul "CONSTRUIRE PONTON SI GARAJ BARCA,, propus a fi amplasat in in com. Gruiu, sat.Silistea Snagovului, T7/11, P 51/11/19, jud.Ilfov. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni-vineri intre orele 900-1200, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 10 Iul 2024
BRAINAXY CLINIC S.R.L. cu sediul in: Municipiul Constanta, Strada POET ANDREI MURESANU, Nr. 8, Judet Constanta solicita de la Agentia de Protectie a Mediului, obtinerea autorizatiei de mediu pentru obiectivul (activitatea): ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA, CERCETARE - DEZVOLTARE IN ALTE STIINTE NATURALE SI INGINERIE, conform coduri CAEN rev.1: 8511, 7310 si rev.2: 8610, 7219, amplasat in Municipiul Constanta, Strada POET ANDREI MURESANU, Nr. 8, Judet Constanta. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestatii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanta, strada Unirii nr.23, telefon 546696.a 09 Iul 2024
ACEASTA informare este efectuata de societatea S.C. STALEX LOGISTIC FMCG S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sector 1, strada Virgiliu, nr. 55, pentru care s-a emis Autorizatia de Construire nr. 20 / 27.06.2024 pentru executarea lucrarilor de construire necesare la " Construire hala depozitare produse alimentare si non alimentare, imprejmuire si utilitati", de la adresa din Comuna Domnesti, Sat Domnesti, strada Alexandru cel Bun, nr. 13, nr. cadastral 81722, judetul Arges.a 09 Iul 2024
S.C. DEA & DLX INVEST S.R.L. si S.C. ICA CONSTRUCT RESIDENCE S.R.L., proprietari ai terenului situat in str. Stoian Militaru la nr. 48-50, SECTOR 4, BUCURESTI, in suprafata de 876,00 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii in vederea consultarii publice a documentatiei PUD -"CONSTRUIREA UNUI IMOBIL CU DESTINATIA DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME D+P+ 2E+ E3R+ E4-5R". Documentatia a fost depusa pentru consultare la Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti la data 14.07.2024. Observatii/comentarii pot fi depuse in scris la sediul Sectorului 4, din B-dul George Cosbuc nr. 6-16 - Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului sau pe adresa de e-mail: contact@ps4.ro, in termen de 15 zile de la data de 14.07.2024.a 08 Iul 2024
Casa Regala, cu sediul in Bucuresti, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare pentru Amenajamentului fondului forestier proprietate privata apartinand Altetei Sale Regale Principesa Margareta A Romaniei, Altetei Sale Regale Principesa Elena A Romaniei, Altetei Sale Regale Principesa Sofia A Romaniei, Altetei Sale Regale Principesa Maria A Romaniei si Walker Irina, judetul Brasov, de "adoptare fara aviz" . Comentariile si sugestiile publicului asupra deciziei etapei de incadrare se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM BRASOV, Str. Politehnicii, Nr. 3, Brasov, Jud. Brasov, in termen de 10 zile de la data anuntului.a 08 Iul 2024
Anunt de consultare asupra propunerilor - privind initierea si elaborarea P U D "SHOWROOM, BIROURI SI ATELIERE REPARATII AUTO", Str. Drumul Sabareni nr. 53-56 si 67, CF 241148, Sector 6, Bucuresti. Initiatorul SC ASKO INTERNATIONAL SRL si elaboratorul SC RAUM PROIECT SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Viisoarei, Nr. 6A, anunta publicul interesat asupra urmatoarelor : OBIECTIVE SI ARGUMENTE: PUD pentru SHOWROOM, BIROURI SI ATELIERE REPARATII AUTO ; POT = 40%; CUT = 0,8 ; RH = P+1E OBSERVATIILE sunt necesare in vederea emiterii avizului Arhitectului Sef si aprobarii PUD . Responsabilitatea informarii si consultarii revine Primariei Sectorului 6 - Bucuresti prin Serviciul Urbanism; Raspunsul la observatiile transmise va fi transmis de catre Directia de Urbanism a Primariei Sectorului 6 Perioada de consultare: 30 de zile de la data publicarii prezentului anunt. a 08 Iul 2024
DANLUC AUTO SRL, titulara a activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, sector 1, Sos. Odai, nr. 511- 513, informeaza publicul ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. nformatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, tel: 0214306677, e-mail: office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00- 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti. a 08 Iul 2024
ANUNT PUBLIC 2, S.C. EUSMA-ROM PROIECT S.R.L. avand sediul in Str. Lt.Av. MARCEL ANDREESCU, nr. 59, et.1, sector 1, localitatea BUCURESTI, titular al planului/programului PUD: CONSTRUIRE IMOBILE CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE ,SERVICII SI FUNCTIUNI COMERCIALE LA PARTER CU REGIM DE INALTIME 2S+P+12E SI AMENAJARE PARC, localitatea BUCURESTI, Str. Drumul VALEA DOFTANEI, nr.143-163, sector 6 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana vineri intre orele 900 - 1200 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M.B., in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului. a 06 Iul 2024
Ultimele Stiri
Actualitate Arafat il acuza pe Rafila de "subrezirea sistemului integrat de urgenta”, dupa ce a mutat, in doua ore, o institutie de la DSU la Ministerul Sanatatii. "Ne intoarcem la 2007, cand un sofer de ambulanta dicta cum sa mearga situatia” Actualitate Ursula von der Leyen, realeasa in fruntea Comisiei Europene. Parlamentul European a reconfirmat-o cu o majoritate larga, mai clara decat in 2019 Actualitate "Am trimis echipa de urgenta!”. Reactia Protectiei Copilului dupa ce GOLAZO.ro a publicat o investigatie despre un junior de 10 ani lovit de antrenor pe teren Actualitate Jurnalistii de la Rise Project acuza presiuni ale DIICOT pentru a divulga informatii dintr-o serie de anchete. "E un abuz al procurorilor”, sustine organizatia ActiveWatch UPDATE VIDEO Diana Șosoaca, data afara din plenul Parlamentului European. "Nu ma atinge! Îmi este permis sa fac tot ce vreau” Ultima stire - 15:55 LIVE Razboi in Ucraina, ziua 876: Reuniune cu lideri din 40 de tari in Marea Britanie / Atac cu drone maritime asupra portului rusesc Novorossiisk / Crestere masiva a veniturilor rusesti din petrol si gaze
18 Iul 2024Editia #4713
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458