Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4621

Anunt Public la Procedura Autorizare

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Anunturi
Anunt Public la Procedura Autorizare
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
"CHEAP ENERGY COMPANY S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: REALIZARE PARC EOLIAN "CEE PECINEAGA NORD-EST - 48MW", CONSTRUIRE FUNDATII SI PLATFORME AFERENTE CENTRALELEOR EOLIENE, CONSTRUIRE SI IMPREJMUIRE STATIE DE TRANSFORMARE PROPRIE, CONSTRUIREA, MODERNIZAREA SI RACORDAREA LA DRUMURILE DE INTERES COMUNAL SAU JEDETEAN A DRUMURILOR DE EXPLOATARE, CONSTRIRE LUCRARI DE PROTECTIE SI TRAVERSARI ALE CANALELOR DE IRIGATII, CONSTRUIRE RETELE ELECTRICE DE INTERCONECTARE SI CONECTARE IN STATIA DE TRANSFORMARE PROPRIE SI CONSTRUIRE RACORD LA S.E.N., propus a fi amplasat in comuna Pecineaga, extravilan, parcelele: A63/2/29, A63/2/32, A59/26, A69/24, A69/32, A260/27/1, A260/28, A260/41, A260/9, judetul Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, zilnic, intre orele 9 - 13 si la sediul titularului: CHEAP ENERGY COMPANY S.R.L., cu sediul in comuna Pecineaga, str. Stefan cel Mare nr. 62, biroul 12, judetul Constanta, in zilele de luni-vineri intre orele 10-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului CONSTANTA, municipiul Constanta, str. Unirii, nr.23, judetul Constanta, intre orele 9 -13."a 09 Apr 2024
Anunt public SC FOTONIC NRG SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA" propus a fi amplasat in comuna Studina, sat Studina, T 48, P 2, nr. cadastral 51197, jud. Olt. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Morosanu, nr.3, in zilele de luni - vineri intre orele 9 - 14 si la adresa titularului SC FOTONIC NRG SRL cu sediul in Bucuresti, str. Tuzla, nr. 9 - 27, bl. A, et. 9, ap. A91, sector 2 de luni - vineri intre orele 9 - 14, Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Olt.a 09 Apr 2024
Anunt public SC FOTONIC NRG SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE CENTRALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA" propus a fi amplasat in comuna Studina, sat Studina, T 48, P 1, nr. cadastral 51217, jud. Olt. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Morosanu, nr.3, in zilele de luni - vineri intre orele 9 - 14 si la adresa titularului SC FOTONIC NRG SRL cu sediul in Bucuresti, str. Tuzla, nr. 9 - 27, bl. A, et. 9, ap. A91, sector 2 de luni - vineri intre orele 9 - 14, Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Olt.a 09 Apr 2024
Anunt Public privind Decizia Etapei de Incadrare CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU, cu sediul in Giurgiu, str. Bucuresti nr. 10, jud. Giurgiu, titular al proiectului "Construire complex sportiv", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre ANPM GIURGIU, de a nu se solicita evaluarea impactului asupra mediului si nici evaluarea adecvata pentru proiectul "Construire complex sportiv", propus a fi amplasat in comuna Fratesti, sat Cetatea, str. Garii nr. 90, CF 36192, judetul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la urmatoarea adresa de internet: www.apmgr.anpm.ro.a 08 Apr 2024
INFORMARE. Aceasta informare este efectuata de SC MARRO ELECTRIC SYSTEM SRL pentru terenul situate in Oras Chitila, jud.Ilfov, str. Batalului, nr.253., nr. Cad. 53160, cod unic de identificare 17990395, ce intentioneaza sa solicite de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Ilfov, aviz de gospodarire a apelor pentru realizarea lucrarilor de investitii "CONSTRUIRE C1- CLADIRE DE BIROURI , VESTIARE CANTINA MUNCITORI (P+1E), C2-HALA DEPOZITARE (MAGAZIE ) SUBANSAMBLE, C3-HALA ASAMBLARE GRUPURI ELECTROGENE, C4 CAMERA TESTARE GRUPURI ELECTROGENE, IMPREJMUIRE, BRANSAMENTE SI UTILITATI" care vor fi amplasate in orasul Otopeni, judetul Ilfov, conform Certificat de Urbanism nr. 68 din 14.03.2024, emis de Primaria Orasului Chitila. Aceasta investiԑie este noua. Ca urmare a activitatii desfasurate, vor rezulta ape menajere uzate care vor fi vidanjate si evacuate intr-un bazin vidanjabil. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor, pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observaԑii, sugestii si recomandari, se pot adresa solicitantului la numarul de telefon 0723358452 dupa data de 08.04.2024.a 08 Apr 2024
ANUNT PUBLIC NR. 2: SOARE MARIUS, avand domiciliul in Jud.Ilfov, Com. Berceni, sat Berceni, str. Regina Maria nr. 3 titular al planului/ programului "Continuare procedura intocmire P.U.Z.- ansamblu de locuinte (P+1E+M), functiuni complementare, amenajare circulatii, utilitati, ridicare topografica" Jud. Ilfov, comuna Berceni, Nr. Cadastral: 71805 in suprafata totala de 19.998 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 9.00-13.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/ 4301402, 0746248440) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului.a 08 Apr 2024
Anunt public DN AGRAR STRAJA S.R.L anunta publicul interesat asupra finalizarii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul ,,Construire adaposturi deschide pentru animale (Padocuri), moara furajera si platforme betonate" propus a fi amplasat in intravilanul comunei Berghin, jud. Alba. Tipul deciziei posibile luate de catre Agentia pentru Protectia Mediului Alba poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul Agentia pentru Protectia Mediului Alba din Alba Iulia , str. Lalelelor, nr 7 B, jud. Alba, respectiv la sediul titularului din Alba Iulia, str. Piata Iuliu Maniu nr. 1, bloc 31DE, jud.Alba, in zilele de luni -joi, intre orele 09:00- 14:30, respectiv in zilele de vineri, intre orele 09:00 - 13:00. Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet http://apmab.anpm.ro/ Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc la sediul Primariei Berghin din Berghin, Str. Principala, nr. 361, comuna Berghin, jud. Alba in data de 09.05.2024 incepand cu orele 16.00 Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/ opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din Alba Iulia , str. Lalelelor, nr 7 B, jud. Alba sau pe adresa de email: office@apmab.anpm.ro pana la data de 09.05.2024, data dezbaterii publice. a 08 Apr 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare (LUNGAN ANDREI-IULIAN) LUNGAN ANDREI-IULIAN titular al proiectului"Construire 2 hale de depozitare, put forat, bazin vidanjabil, amenajare incinta, imprejmuire teren si organizare de santier" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire 2 hale de depozitare, put forat, bazin vidanjabil, amenajare incinta, imprejmuire teren si organizare de santier" propus a fi amplasat in oras Otopeni, str. Mircea cel Batran, nr. 40, Tarla 34, Parcela A381/1, nr. cadastral 101253, judetul Ilfov Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni - Joi, intre orele 900 - 1200, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 08 Apr 2024
Subsemnatul Bloj Catalin, cu domiciliul in Judetul Mures Sat. Santioana de Mures Com. Panet Nr. 447A Anunt public ca am obtinut autorizatie constructie Nr. 21 din 19.07.2023 emisa de Primaria comunei Ibanesti pentru Construire garaj P Judetul Mures. Com. Ibanesti. Sat. Paraul-Marea 08 Apr 2024
Composesoratul Fostilor Urbarialisti ai Orasului Ineu, titular al planului "Amenajamentul fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Fostilor Urbarialisti ai Orasului Ineu, judetul Arad" amplasat pe teritoriul administrativ al judetului Arad, UAT Ineu, cu suprafata de 182,14 ha aduce la cunostinta publicului decizia APM Arad de emitere a avizului de mediu conform HG nr. 1076/2004. planul respecta cerintele legislatiei privind protectia mediului; la documentatie sunt depuse avize/puncte de vedere favorabile ale membrilor CSC, absenta unor efecte negative asupra integritatii sitului data de studiul de evaluare adecavta si de raportul de mediu; in conditiile in care se vor implementa masurile propuse pentru prevenirea si reducerea impactului nu vor fi afectate zone de protectie si de conservare speciale din punct de vedere al mediului sau zone de protectie hidrogeologica; suprafata totala amenajament silvic 182,14 ha; concluziile Raportului de Mediu/Studiului de evaluare adecvata sunt: implementarea planului va avea un impact redus asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, zgomot, peisaj, in conditiile in care se vor implementa masurile propuse pentru prevenirea si reducerea impactului.Pana la luarea prezentei decizii, publicul interesat de implementarea planului nu a depus comentarii.a 08 Apr 2024
Composesoratul Urbarial Vasoaia si persoanele fizice Pavel Zorica si Birau Marius Claudiu, titular al planului "Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privata apartinand Composesoratului Urbarial Vasoaia si persoanelor fizice Pavel Zorica si Birau Marius Claudiu, judetul Arad" amplasat pe teritoriul administrativ al judetului Arad, UAT Chisindia si Sepreus, cu suprafata de 816,80 ha aduce la cunostinta publicului decizia APM Arad de emitere a avizului de mediu conform HG nr. 1076/2004. planul respecta cerintele legislatiei privind protectia mediului; la documentatie sunt depuse avize/puncte de vedere favorabile ale membrilor CSC, absenta unor efecte negative asupra integritatii sitului data de studiul de evaluare adecavta si de raportul de mediu; in conditiile in care se vor implementa masurile propuse pentru prevenirea si reducerea impactului nu vor fi afectate zone de protectie si de conservare speciale din punct de vedere al mediului sau zone de protectie hidrogeologica; suprafata totala amenajament silvic 816,80 ha; concluziile Raportului de Mediu/Studiului de evaluare adecvata sunt: implementarea planului va avea un impact redus asupra factorilor de mediu apa, aer, sol, zgomot, peisaj, in conditiile in care se vor implementa masurile propuse pentru prevenirea si reducerea impactului.Pana la luarea prezentei decizii, publicul interesat de implementarea planului nu a depus comentarii.a 08 Apr 2024
ANUNT PUBLIC 1. Subsemnata S.C. AGRO INDUSTRIAL ALBESTI SRL, cu sediul in Sat Albesti, Comuna Vedea, Judetul Teleorman, titulara a planului/programului ""Plan Urbanistic Zonal- "INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC LOGISTIC, IMPREJMUIRE, UTILITATI", proprietari ai terenului situat in Popesti Leordeni, Judetul Ilfov, tarla 1, parcela 36, inscris in cartea funciara 105210, in suprafata totala din actele de prorietate de 35.000 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 - 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.a 08 Apr 2024
Ultimele Stiri
ACTUALITATE Batalia sangeroasa pentru Ceasiv Iar. Cucerirea orasului i-ar deschide Rusiei calea spre "coloana vertebrala” a apararii ucrainene ACTUALITATE Alegerile prezidentiale din Republica Moldova vor avea loc la 20 octombrie, concomitent cu referendumul pentru aderarea la UE / Ce arata sondajele ACTUALITATE LIVE Înalt oficial american promite noi sanctiuni impotriva Iranului / Teheranul spune ca raspunsul lor a fost "limitat” dar ar putea deveni unul... ACTUALITATE Razboi in Ucraina - ziua 783: Asistenta SUA pentru Ucraina a fost decuplata in Congres de cea pentru Israel / Vladimir Putin trimite un nou... SPORT Champions League: Barcelona si Atletico Madrid, eliminate in sferturile de finala ACTUALITATE "Pe parcursul judecatii a avut o atitudine sincera” - motivarea condamnarii Monicai Macovei la 6 luni de inchisoare cu suspendare
17 Apr 2024Editia #4621
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458