Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4235

Anunt Public la Procedura Autorizare (ANPM)

Anunturi
Anunt Public la Procedura Autorizare (ANPM)
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
BAICU BEATRICE ALINA, BAICU GIORGICA, cu domiciliul in Judetul Ilfov, Popesti Leordeni. Strada Sf. Gheorghe nr.2, titulari ai planului/programului PUZ - introducere in intravilan in vederea construirii hala depozitare, amenajare incinta, imprejmuire si utilitati", proprietari ai terenului situat in Judetul Ilfov, Oras Popesti Leordeni, strada Soseaua Oltenitei, tarla 14, p 233/20 , in suprafata de 6500 mp, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 - 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.a 28 Mar 2023
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu C.N.A.I.R, S.A prin imputernicit NV CONSTRUCT SRL anunţa publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "pod DN 1D km 41+730 judeţul Ialomiţa", propus a fi realizat in mun Urziceni, DN 1D, km 41+730, jud Ialomiţa Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa, loc.Slobozia, str.M.Viteazu, nr.1, in zilele de luni-joi 08.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00 si ia sediul C.N.A.I.R. S.A din Bucureşti, b-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, in orele de program Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Ialomiţa.a 27 Mar 2023

Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti titular al proiectului "Statie de epurare", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului : nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul "Statie de epurare" pentru Spitalul Clinic de Nefrologie Doctor Carol Davila, propus a fi amplasat in Bucuresti, Sector 1, Calea Grivitei nr. 4. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 09:00- 12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.a
27 Mar 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti titular al proiectului "Statie de epurare", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului : nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul "Statie de epurare" pentru Spitalul Clinic de Psihiatrie Profesor Doctor Alexandru Obregia, propus a fi amplasat in Bucuresti, Sector 4, Șoseaua Berceni, nr.10. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 09:00- 12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 27 Mar 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare - Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti titular al proiectului "Statie de epurare", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului : nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul "Statie de epurare" pentru Spitalul Clinic Profesor Doctor Theodor Burghele, propus a fi amplasat in Bucuresti, Sector 5, Șoseaua Panduri nr.20. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 09:00- 12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmbuc.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 27 Mar 2023
ANUNT PUBLIC In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie SOCIETATEA/TITULAR SC AGRODAR SRL SEDIU Judet Tulcea, Comuna Jijila strada Fermei nr 9 TELEFON/FAX 0746114958 ACTIVITATEA Activitati auxiliare pentru productia vegetala cod CAEN -0141 Activitati dupa recoltare cod 0163 AMPLASARE OBIECTIV Comuna IC BRATIANU extravilan si Smirdan SCOPUL ATIVITATII Activitati auxiliare pentru productia vegetala cod CAEN -0141 Activitati dupa recoltare cod 0163 PREZENTAREA ACTIVITATII In extravilanul comunei IC Bratianu si Smirdan se desfasoara activitatea de cultura a cerealelor grau, porumb, rapita, floarea soarelui si soia.Unitatea desfasoara urmatoarele activitati conform codurilor CAEN : Activitati auxiliare pentru productia vegetala cod CAEN -0141 Activitati dupa recoltare cod 0163 Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu apa, aer, pamant ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5 ,telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10,00-14,00 a 27 Mar 2023
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Pod DN7 km 81+900, judeţul Damboviţa, propus a fi amplasat in corn. Valea Mare, sat Valea Mare, DN7, jud. Damboviţa Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Damboviţa din Municipiul Targovişte, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judeţul Damboviţa, in zilele de luni - vineri, intre orele 9,00 - 16,00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Damboviţa. a 27 Mar 2023
SC CDG SRL, titular al activitatii: 3511 - PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICA , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in localitatea SLOBOZIA , sola 85 , CF 30453 , judetul Giurgiu . Informatii privind documentatia depusa pot fi obtinute la sediul ANPM GIURGIU, Sos. Bucuresti, Bl. 111, Sc. A+B, Giurgiu, Jud. Giurgiu, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul ANPM GIURGIU, pe durata derularii procedurii de autorizare. a 27 Mar 2023
MIREA LIVIU, MIREA PETRE, UNGUREANU MARIA, ISIDOR PETRA, MATEI CALINA, RIBA MELDIADE, RIBA IVANCA, VEGHES ROZALIA, LAZAR MARCEL, LAZAR FLORINA LACRAMIOARA, proprietari ai terenului situat in JUD. ILFOV, ORAS POPESTI-LEORDENI, T53/7, N.C. 5372, N.C. 128914, N.C. 128912, N.C. 128915, N.C.125736, N.C. 127595, anunta publicul interest asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului Consultativ pentru documentatia P.U.Z. INTRODUCERE TEREN IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE S+P+7E, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE SI UTILITATI. Documentatia a fost depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov la data 24.03.2023. Observatii/ comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Doctor Ernest Juvara nr. 3, București, sector 1 (tel. 021 212 5693 ), in termen de 15 zile de la ublicarea prezentului anunt. "publicat prin ZIARUL ANUNT DE MEDIU- OFICIAL (WWW.ANUNTMEDIU.RO)"a 27 Mar 2023
PRIMARIA ARAD INFORMARE PUBLIC ŞOIMU CĂTĂLIN-SILVIU şi ŞOIMU MARINELA, SALA FINEAS şi ŞOIMU CLAUDIU-ADRIAN şi ŞOIMU ALEXANDRA cu domiciliul in Arad , strada Scoalei , nr. 1 bl. X34/2, sc. B ap. 16, ce intentioneaza sa obtina de la ABA MURES, aviz de gospodarire a apelor pentru P.U.Z. - CONSTRUIRE LOCUINŢE UNIFAMILIALE, iMPREJMUIRE TEREN ȘI FRONT STRADAL PE TERENURILE iNSCRISE iN CF: 352369 ARAD, 352370 ARAD, 354872 ARAD, propus in Municipiul Arad, str. Lavandei, CF nr.: 352369 ARAD, 352370 ARAD, 354872 ARAD.Aceasta investitie este noua. Ca rezultat al activitatii, vor rezulta permanent urmatoarele tipuri de ape : ape menajere si pluviale , ce se vor descarca in retea de canalizare publica din zona.Aceasta solicitare de aviz este in conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu completarile si modificarile ulterioare.Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare referitoare la solicitarea avizului de gospodarire a apelor , pot contacta solicitantul la adresa indicata.Persoanele care doresc sa transmita sugestii/observatii se pot adresa solicitantului dupa data de 22.03.2023.a 27 Mar 2023
Subsemnatul UDREA GHEORGHE, cu domiciliul in comuna Balotesti, Jud. Ilfov, Str. Trifoistei, Nr. 3, in calitate de proprietar alaturi de UDREA ELENA, al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Balotesti, T84 P299, Nr. Cad. 64924, titulari ai PUZ - CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE SI PARC FOTOVOLTAIC; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului. "publicat prin ZIARUL ANUNT DE MEDIU- OFICIAL (WWW.ANUNTMEDIU.RO)"a 26 Mar 2023
Subscrisa SC SUNLIGHT RESIDENCE SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Sector 2, Str. Ziduri Mosi, nr. 25, Pavilion Administrativ, et. 3, camera 28, in calitate de proprietar al terenului situat in judetul Ilfov, Comuna Tunari, T41 P159/B21, 159/B22, 159/B23/1a, Nr. Cad. 64237, titular al PUZ - CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME P+3E, FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE INCINTA, UTILITATI; anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel. 021/4301523) in termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anuntului.a 25 Mar 2023
Ultimele Stiri
Pot China si SUA sa puna capat razboiului din Ucraina? LIVE Razboi in Ucraina, ziua 398: Belarus sustine ca NATO i-a fortat mana sa accepte arme nucleare rusesti pe teritoriul sau / Un nou esec al... ACTUALITATE VIDEO Senator PNL: "La Ministerul Apararii pensia medie este de 4.000 de lei, de subzistenta” / Ce pensie are de la Armata premierul Ciuca, pe... ACTUALITATE Scandalul Bastroe: Garda de Coasta a avut nevoie de 33 de zile ca sa raspunda HotNews.ro ca Bastroe este, socant, pe teritoriul Ucrainei / Cum... ACTUALITATE VIDEO "Franta este furioasa”. Protestatarii au blocat autostrazi si cai ferate intr-un nou manifest al nemultumirii fata de reforma pensiilor /... SPORT LiveBLOG Romania vs Belarus - Tot ce trebuie sa stii despre meciul din preliminariile CE 2024
28 Mar 2023Editia #4235
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458