Anunt Public la
Procedura
Autorizare
Aviz
Mediu DTAC
Aviz
Mediu PUZ
Anunturi Mediu
Diverse
Aviz Favorabil
PUZ CJ
Contact
Ziarul Anunt de Mediu®

Editia #3629

Anunt Public la Procedura Autorizare

Anunturi
Anunt Public la Procedura Autorizare
Publica anuntul tau acum! Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si vei primi un mesaj cu suma de plata.

vezi Detalii Plata
ANUNŢ PUBLIC. Baie Salome Andreea si sotul Baie Anton Dumitru domiciliati in Caransebes, str. Ale. Trandafirilor, bl.1, sc.A, ap.10, titulari al planului urbanistic zonal PUZ - "Construire locuinte colective in regim P+1+M si imprejmuire teren", localitatea Caransebes, str. Laurentiu Iancu, FN (nr.cad.40077), anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru planul menţionat şi declanşarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, strada Petru Maior, nr. 73, Municipiul Reşiţa, judeţul Caraş-Severin, de luni pană joi intre orele 09 - 16.30, vineri intre orele 08 - 14.00. Observaţii/ comentarii şi sugestii se primesc in scris la sediul APM Caraş- Severin, in termen de 15 zile de la data publicării anunţului. 23 Iul 2021
TULCEA. ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA/ TITULAR:SC UNIVET SRL. SEDIU: MACIN , STRADA ION HELIADE RADULESCU NR 48 JUDET TULCEA. TELEFON/ FAX 0757708607. ACTIVITATEA: FABRICAREA PRODUSELOR PENTRU HRANA ANIMALELOR DE COMPANIE COD CAEN 1572, AMPLASARE OBIECTIV: ORAS MACIN STRADA I DECEMBRIE NR 139 JUDET TULCEA. SCOPUL ATIVITATII: FABRICAREA PRODUSELOR PENTRU HRANA ANIMALELOR DE COMPANIE COD CAEN 1572. PREZENTAREA ACTIVITATII: In orasului intravilanul acin se desfasoara activitatea de fabicare a produselor pentru hrana animalelor conform codului CAEN 1572. Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu. Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu apa, aer, pamant ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatieide mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5, telefon: 0240/510622, fax: 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00 23 Iul 2021
Anunț public privind decizia etapei de incadrare SC MEGA IMAGE SRL (pentru Madadi Ali) SC MEGA IMAGE SRL (pentru Madadi Ali), titular al proiectului DESFINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE SPATIU COMERCIALP, BAZIN VIDANJABIL, AMPLASARE TOTEM SI RECLAMA LUMINOASA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE SANTIER anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M. Ilfov, in cadrul procedurii pentru proiectul DESFINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE SPATIU COMERCIALP, BAZIN VIDANJABIL, AMPLASARE TOTEM SI RECLAMA LUMINOASA, AMENAJARE INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI ORGANIZARE SANTIER, propus a fi amplasat in LOC. OTOPENI, STRADA CALEA BUCURESTI, NR. 105, ILFOV. 1. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni-joi intre orele 800-1630 si vineri 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 22 Iul 2021
SC BONATTI S.p.a PARMA, SUCURSALA BUCUREȘTI, cu sediul in STRADA ALEKSANDR SERGHEEVICI PUȘKIN, NR. 10, CAMERA C15, ETAJ 3, BUCUREȘTI, anunță depunerea documentației tehnice in vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul: PARC 1 BĂICOI VEST, cu amplasamentul in ORAȘ BĂICOI, JUDEȚUL PRAHOVA. Documentele pot fi consultate la sediul APM Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, de luni pană vineri intre orele 09.00 și 15.00. 21 Iul 2021
SC BONATTI S.p.a PARMA, SUCURSALA BUCUREȘTI, cu sediul in STRADA ALEKSANDR SERGHEEVICI PUȘKIN, NR. 10, CAMERA C15, ETAJ 3, BUCUREȘTI, anunță depunerea documentației tehnice in vederea obținerii autorizației de mediu pentru obiectivul: PARC 2 PĂDURE-BĂICOI, cu amplasamentul in ORAȘ BĂICOI, JUDEȚUL PRAHOVA. Documentele pot fi consultate la sediul APM Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, de luni pană vineri intre orele 09.00 și 15.00. 21 Iul 2021
TULCEA. ANUNT PUBLIC din data de 20.07.2021. In conformitate cu prevederile Legii nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG nr.195/ 2005 privind protectia mediului si a Legii nr. 544/2001 privind accesul la informatie SOCIETATEA/ TITULAR: S.C. BRIGELY S.R.L. SEDIU: STR. LAGUNA VERDE NR. 27, SAT BALTENII DE SUS, JUD. TULCEA TELEFON / FAX 0740/25.60.41 ACTIVITATEA :TURISM; AMPLASARE OBIECTIV : STR. LAGUNA VERDE NR. 27, SAT BALTENII DE SUS, JUD. TULCEA. SCOPUL ACTIVITATII :TURISM, AGREMENT SI ALTE SERVICII CONEXE PREZENTAREA ACTIVITATII:- COD CAEN 5510 - HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE SIMILARE cazare in 16 spatii de cazare cu un numar total de 34 de locuri - COD CAEN 5610 - RESTAURANTE restaurant cu bar cu un total de 108 locuri din care 58 locuri in restaurant si 50 locuri pe terasa exterioara. INFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu : -Statie de epurare pentru ape uzate menajere - contracte pentru preluarea deseurilor menajere si ambalaje - pubele pentru colectare deseuri - centrala pe combustibil solid - lemn - cos de evacuare - balon de gaz ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5 , telefon 0240510620, fax 0240510621 , de luni pana vineri orele 08.00- 16.00 20 Iul 2021
ANEXA Nr. 5.J la procedura Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SC TOP INGREDIENTE SRL, titular al proiectului Construire hale de productie, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluarii impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluarii adecvate si nesolicitare a evaluarii impactului asupra corpurilor de apa pentru proiectul construire hale de productie, propus a fi amplasat in comuna Joita, satul Bacu, T66, P526/66- 526/67 -526/68, NC 35965, CF 35965, jud. Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Giurgiu din Sos. Bucuresti, BI 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, in zilele de luni - joi, intre orele 09,30 - 14,30, si vineri, intre orele 09.30 - 12.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgr.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 20 Iul 2021
ANEXA Nr. 5.J la procedura Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SC STOIAN CONSTRUCTII SI INTERIOARE SRL, titular al proiectului Construire hale de productie, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Giurgiu, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluarii impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluarii adecvate si nesolicitare a evaluarii impactului asupra corpurilor de apa pentru proiectul Construire hale de productie, propus a fi amplasat in comuna Joita, satul Bacu, T66, P526/66-526/67 -526/68, NC 35964, CF 35964, jud.Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Giurgiu din sos. Sucuresti, Bl. 111,sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, in zilele de luni - joi, lntre orele 09.30 - 14.30, si vineri, intre orele 09.30 -12.30, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgr.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta cornentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 20 Iul 2021
KAUFLAND ROMANIA S.C.S., persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Sect.2, Str. Barbu Vacarescu, nr. 120-144, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/17052/12.12.2003, avand CUI-15991149 atribut fiscal R, proprietar al terenului situat in Municipiul Bucuresti, Sect.6, Drumul Ciorogarla nr.223-233 in suprafata de 24.230mp, anunta publicul interesat asupra elaborarii documentatiei de urbanism-P.U.D. -Construire complex comercial tip hypermarket cu regim de inaltime P+1E partial, anexe interioare si exterioare, amenajare accese rutiere si pietonale, racorduri la drumurile publice, imprejmuire teren si organizare executare lucrari-. Publicul interesat este rugat sa trimita observatii/ comentarii in scris, prin posta la adresa: Primaria Sectorului 6, Calea Plevnei nr. 147-149, Sect.6, in atentia Departamentului Arhitect Șef, Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Autorizatii in Constructii. Consultarea publicului se va realiza pentru o perioada de 30 zile calendaristice de la data publicarii anuntului. 17 Iul 2021
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu: POLITAN PROD 97 SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire hală depozitare, imprejmuire și utilități" propus a fi amplasat in comuna Joița, sat Bacu, T66, P 526/19, NC 36638 ,CF 36638, jud. Giurgiu. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, şos. Bucureşti, nr. 111, sc. A+B, in zilele de luni- joi intre orele 9,00- 14,00 şi vineri intre orele 9,00- 12,00 si la domiciliul dlui POLITAN PROD 97 SRL, din com. Chiajna, str. Sergent Tudor Gheorghe, județul Ilfov. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu. 16 Iul 2021
S.C. INTERO PROPERTY DEVELOPMENT S.R.L. avand sediul in Str. Ziduri Moși, nr. 25, Pavilion Administrativ, Camera 5, etaj 2, Sector 2, localitatea București, titular al Planului/ programului PLAN URBANISTIC ZONAL B-dul Bucureștii Noi, nr. 43, Sector 1, București anunță publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan/ program menționat și a finalizării raportului de mediu. Raportul de mediu poate fi consultat la sediul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București din Aleea Lacul Morii nr.1 (in spatele benzinăriei Lukoil), sector 6, de luni pană vineri intre orele 9.00- 12.00. Comentarii și propuneri se primesc in scris la sediul A.R.P.M.B., in termen de 45 zile de la data publicării anunțului. 16 Iul 2021
SC GEORDAN DOMENII SRL cu domiciliul/sediul in municipiul Bucuresti, strada Clabucet, nr.28, siroul 1, sector 1, in calitate de titular al planului P.U.Z. - IN SCOPUL OBTINERII AUTORIZATIEI DE CONTRUIRE BISERICA, TRAPEZA, ASEZAMANT SOCIAL, CASA PAROHIALA, ANEXA MICROPROCESARE LEGUME FRUCTE in Tarla 96 Parcela A322/4 N.C. 3747/1, Comuna Balotesti Jud Ilfov anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de Favorabil. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in municipiul Bucuresti, str, Ernest Juvara, nr. 3-5, sector 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului 15 Iul 2021
Ultimele Stiri
Esential Noi alerte de canicula pentru cea mai mare parte a tarii. Valul de caldura va persista si in prima parte a saptamanii viitoare / Avertizari de vijelii si ploi pentru 11 judete Esential Politie mobilizata in Mykonos si Ios, dupa ce 13 insule grecesti au fost plasate in zona rosie de catre Centrul European pentru Controlul Bolilor Politic VIDEO Declic a depus plangere penala impotriva lui Florin Citu in scandalul documentului cu antetul Guvernului care stabilea liniile campaniei premierului pentru sefia PNL International Statia Spatiala, scapata de sub control din cauza ca un modul rusesc a pornit motoarele / Cum a fost restabilizata ISS si ce ”barca de salvare” aveau astronautii la indemana in caz ca situatia se agrava Romania in Europa Incursiune in lumea Inteligentei Artificiale si a companiilor care o folosesc. Cand AI decide daca banca iti da un credit sau te refuza Esential Maia Sandu a anuntat propunerea pentru functia de premier al Republicii Moldova. Cine este Natalia Gavrilita
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.