Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4621

Anunt Public la Procedura Autorizare

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Anunturi
Anunt Public la Procedura Autorizare
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
ANUNT PUBLIC In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie SOCIETATEA/TITULAR SC SERVICII PUBLICE GOSCOM SRL SEDIU Judet Tulcea, sat Mihail Kogalniceanu str Mihai Eminescu nr 94 TELEFON/FAX 0756156398 ACTIVITATEA Captare, tratare si distributie apa potabila Colectarea si tratarea apelor uzate AMPLASARE OBIECTIV Comuna Mihail Kogalniceanu si Lastuni SCOPUL ATIVITATII Prestarea de servicii de utilitate publica in sat Mihail Kogalniceanu si Lastuni PREZENTAREA Satisfacerea consumului uman, consum menajer, ACTIVITATII consum agenti economici INFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu Protectia aerului, protectia impotriva zgomotului si vibratiilor , protectia solului si subsolului, protectia fondului forestier, protectia impotriva radiatiilor, protectia peisajului si zonelor de interes traditional, H 290-nociv pentru metale,4400-foarte toxic pentru mediu acvatic 4302-nociv ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5 ,telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10,00-14,00 a 11 Apr 2024
ANUNT PUBLIC In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie SOCIETATEA SC MALACU & CO SNC  SEDIU Judet Tulcea, oras Macin str Plevnei nr 16 TELEFON/FAX 0744491786 ACTIVITATEA INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ( spalatorie auto) COD CAEN 5020 (conform Ordinului INS nr.337/2007, cod CAEN 4520) COMERT CU AMANUNTUL AL CARBURANTILOR PENTRU AUTOVEHICULE COD CAEN 5050( CONFORM ORDIN INS NR 337/2007 COD CAEN 4730) AMPLASARE oras Macin intravilan strada I Decembrie nr 139 judet Tulcea OBIECTIV SCOPUL INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ATIVITATII (spalatorie auto) PREZENTAREA ACTIVITATII In intravilanul orasului Macin , se desfasoara activitatea de intretinere si repararea autovehicule( spalatorie auto) conform cod CAEN 5020 si comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule cod CAEN 5020 Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu apa, aer, pamant ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii revizuirii autorizatiei de mediu Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5 ,telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10,00-14,00a 11 Apr 2024
ANUNT PUBLIC 2. Subsemnata S.C. AGRO INDUSTRIAL ALBESTI SRL, cu sediul in Sat Albesti, Comuna Vedea, Judetul Teleorman, titulara a planului/programului ""Plan Urbanistic Zonal- "INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI PARC LOGISTIC, IMPREJMUIRE, UTILITATI", proprietari ai terenului situat in Popesti Leordeni, Judetul Ilfov, tarla 1, parcela 36, inscris in cartea funciara 105210, in suprafata totala din actele de prorietate de 35.000 mp, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr.1, sector 6, de luni pana joi intre orele 900 - 1300 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov, (tel 021/4301523, 021/4301402) in termen de 15 zile de la data publicarii anuntulua 11 Apr 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC EURO PETROLIERE LOGISTIC SRL S.C. Euro Petroliere Logistic S.R.L. cu sediul in oras Bragadiru, Str. Sperantei, nr. 40, Camera 2, jud. Ilfov, titular al proiectul "Construire Statie Mixta Distributie Carburanti si SKID GPL, Dependinte, Totem Publicitar, Imprejmuire Partiala, Put Forat si Utilitati" propus a fi amplasat in Com. Maracineni, Satul Argeselu, DN 73, nr. FN, Jud. Arges, N.C. 84849, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges - nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata, pentru proiectul: "Construire Statie Mixta Distributie Carburanti si SKID GPL, Dependinte, Totem Publicitar, Imprejmuire Partiala, Put Forat si Utilitati" propus a fi amplasat in Com. Maracineni, Satul Argeselu, DN 73, nr. FN, Jud. Arges, N.C. 84849. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la APM Arges, cu sediul in Pitesti Str. Egalitatii, nr. 50A, Jud. Arges in zilele de luni-vineri, intre orele 08:00-13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro../ Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare la sediul APM Arges, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Arges.a 10 Apr 2024
COMUNA POSAGA, cu sediul in comuna Posaga, sat Posaga de Jos, nr. 186, jud. Alba, titular al Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate publica apartinand comunei Posaga, organizat in UP I Comuna Posaga, amplasament UAT Posaga, UAT Ocolis, jud. Alba, aduce la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare ale deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul APM Alba, strada Lalelelor, nr. 7B.a 10 Apr 2024
ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET AS anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ALIMENTARE CU APA SI EVACUARE APE UZATE MENAJERE SI PLUVIALE LA PUNCT DE SPRIJIN SI INTRETINERE KM60+200 DREAPTA -AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI, amplasat pe AUTOSTRADA DE CENTURA BUCURESTI KM60+200 DREAPTA, loc. Popesti Leordeni, jud.Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul solicitantului ALSIM ALARKO SANAYI TESISLERI VE TICARET AS la adresa Bucuresti, Sector 6, Bd. Doina Cornea nr.2P, etaj 2, in zilele de luni-joi, intre orele 9:00 - 13:00, vineri intre orele 9:00 - 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.roa 10 Apr 2024
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii nr.544/2001 privind accesul la informatie SOCIETATEA/TITULAR: MAINTENANCE BOATS S.R.L., avand J36/118/2019 si CUI 40600462 SEDIU: Mun.Tulcea, Aleea Ciocirliei, Nr.5, cam 6, Bl.X4, Sc. C, Ap.1, jud.Tulcea TELEFON: 0724 270 894 AMPLASARE OBIECTIV: Tulcea, str. Bacului, nr.5, hala 7, jud Tulcea SCOPUL ACTIVITATII: Intretinerea barcilor PREZENTAREA ACTIVITATII: CAEN 3315 - Repararea si intretinerea navelor si barcilor Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu :  Respectarea Legii nr. 265/2006 si a OUG nr. 195/2005 toate cu completarile si modificarile ulterioare  Gestiunea deseurilor, conf. prev. din HG nr.856/2002 ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii Autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea, str.14 Noiembrie, nr.5, telefon 0240/510622, fax 0240/510621, de luni pana joi, intre orele 8.00—16.30 si vineri, intre orele 08.00 - 14.00.a 09 Apr 2024
AEROCHEM SRL, titular al activitatii "Comert cu ridicata al produselor chimice"cod CAEN 4675 si "Depozitari" cod CAEN 5210, la adresa: Jud, Dambovita, com, Crevedia, sat Crevedia, sos. Bucuresti - Targoviste, nr. 666A, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Dambovita, Calea Ialomitei nr 1, Targoviste, judetul Dambovita, Tel/Fax : 0245213959 in zilele de luni - joi intre orele 9 - 14. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Dambovitaa 09 Apr 2024
VOINEA STEFAN anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform HG 1076/2004, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru "P.U.Z. pentru construire doua case de locuit, anexe gospodaresti, amenajari exterioare, imprejmuire, racorduri si bransamente", in com. Feleacu, sat Gheorghieni, jud. Cluj. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul proiectantului, str. Constantin Brancusi, nr.25, din data 09.04.2024 intre orele 8-14. Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si sugestii, pana in data de 28.04.2024, la APM Cluj, str. Dorobantilor, nr.99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-14a 09 Apr 2024
ANEXA Nr. 5.G la procedura Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SC RICH INVESTMENTS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE COLECTIVE CU REGIM DE INALTIME S+P+3E+E4r, S+P+4E, S+P+3E, IMPREJMUIRE TEREN, ORGANIZARE DE SANTIER, RACORDURI/BRANSAMENTE UTILITATI", propus a fi amplasat in b-dul Pipera, T11, P237/121, 237/122, orasul Voluntari, Ilfov, NC 126928. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 si la sediul subscrisei din b-dul Iuliu Maniu nr. 7, corp B, et.2, camera 12, Bucuresti, sector 6, in zilele de Luni - Joi, intre orele 9 - 12. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov.a 09 Apr 2024
ANUNT PUBLIC. S.C. NUOVA F&V TRANSPORT S.R.L., cu sediul in Localitatea Arad, Str Zona Industriala Sud, Nr. 8, jud. Arad, tel: 0743078726 inregistrata la O.R.C. cu C.U.I. nr. RO7987023, numar de ordine in registrul comertului: J02/902/2011 anunta publicul interesat asupra intentiei obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatea desfasurata la sediul social din lucru din Localitatea Arad, Str Zona Industriala Sud, Nr. 8, jud. Arad, pentru activitatea: Cod CAEN 4520 - Intretinerea si repararea autovehiculelor Observatiile publicului formulate in scris/informatiile privind potentialul impact asupra mediului se depun/pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Mures, FN, tel: 0257280331; 0257280996 in timp de zece zile lucratoare de la data publicarii prezentului anunt. a 09 Apr 2024
ANUNT PUBLIC Privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu S.C. RAPID AGREGATE S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT CU REFACEREA MEDIULUI " in perimetrul de exploatare " OSTROV TERASA NORD ", extravilan comuna Lunca Muresului, jud. Alba. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B si la sediul S.C. RAPID AGREGATE S.R.L., loc. Lunca Muresului, oras Ocna Mures nr. 256, jud. Alba in zilele de luni - vineri, intre orele 8 - 16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediile Agentiei pentru Protectia Mediului Alba. a 09 Apr 2024
Ultimele Stiri
ACTUALITATE Batalia sangeroasa pentru Ceasiv Iar. Cucerirea orasului i-ar deschide Rusiei calea spre "coloana vertebrala” a apararii ucrainene ACTUALITATE Alegerile prezidentiale din Republica Moldova vor avea loc la 20 octombrie, concomitent cu referendumul pentru aderarea la UE / Ce arata sondajele ACTUALITATE LIVE Înalt oficial american promite noi sanctiuni impotriva Iranului / Teheranul spune ca raspunsul lor a fost "limitat” dar ar putea deveni unul... ACTUALITATE Razboi in Ucraina - ziua 783: Asistenta SUA pentru Ucraina a fost decuplata in Congres de cea pentru Israel / Vladimir Putin trimite un nou... SPORT Champions League: Barcelona si Atletico Madrid, eliminate in sferturile de finala ACTUALITATE "Pe parcursul judecatii a avut o atitudine sincera” - motivarea condamnarii Monicai Macovei la 6 luni de inchisoare cu suspendare
17 Apr 2024Editia #4621
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458