Anunt Public la
Procedura
Autorizare
Aviz
Mediu DTAC
Aviz
Mediu PUZ
Anunturi
Diverse
Aviz Favorabil
PUZ CJ
Contact
Ziarul Anunt de Mediu

Editia #3475

Anunt Public la Procedura Autorizare

Anunturi
Anunt Public la Procedura Autorizare
Publica anuntul tau acum! Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si vei primi un mesaj cu suma de plata.

vezi Detalii Plata
Anunt public 1. Subscrisa SC Productie Animala Potlogi SRL avand sediul in comuna Potlogi, sat Pitaru, judet Dambovita, str. Olari, nr. 170B, titular al planului Urbanistic Zonal -Modernizare Ferma Ingrasare Suine prin realizarea de masuri pentru cresterea nivelului de biosecuritate la SC Productie Animala Potlogi SRL, situat in judet Dambovita, comuna Potlogi, sat Pitaru, strada Olari, nr.170B anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita, din municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei nr.1, jud.Dambovita, de luni pana joi intre orele 9.00-11.00. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la APM Dambovita, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului. NOTA. Anuntul la depunerea notificarii art.9, alin.(1) si art.29 alin (2). Titularul are obligatia afisarii anuntului si pe propria pagina de internet. 22 Feb 2021
BRASOV. NOTA DE INFORMARE S.C. SEDA TRAVEL SRL cu sediul social in Mun .Brasov , str.Str Harmanului nr 49Z, biroul 9 , jud. Brasov, tel. 0268333126,si S.C. CCC Kronstadt SRL cu sediul in com Harman str Garii nr 667 jud Brasov intentioneaza sa solicite de la SGA Brasov aviz de gospodarire a apelor pentru investitia MODIFICARE PUZ APROBAT CU HCL NR8 /10.03.2009 CONSTRUIRE LOCUINTE DOTARI COMPLEMENTARE EXTINDERE UTILITATI AMENAJARE DRUM DE ACCES .ce va fi realizata in comuna Harman , CF 100613 si CF110629 jud. Brasov. Aceasta investitie este noua. Apa menajera rezultata va fi descarcata in viitoarea retea de canalizare a Companiei Apa Brasov. Apele pluviale de pe parcaje si strazile de acces vor fi colectate de rigole pluviale si dupa epurare vor fi folosite la udarea spatiilor verzi. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau SGA Brasov, str. Maior Cranta nr. 32, intre orele 08.30-14.30, dupa data de 25.02.2021. Prezenta informare este valabila 14 zile, pana la data de 11.03.2021. 22 Feb 2021
CALARASI. S.C. LUX COM S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul " CONSTRUIRE HALA ( HAMBAR) DEPOZITARE CEREALE ", propus a fi amplasat in judetul Calarasi, oras Lehliu Gara, strada Industriilor nr.18. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Calarasi, Soseaua Chiciului nr.2, jud.Calarasi si la sediul titularului S.C. LUX COM S.R.L., din judetul Calarasi, comuna Ileana, satul Artari, in zilele de luni-vineri, intre orele 10-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Calarasi. 19 Feb 2021
MUNTEAN ION CEZAR, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI",propus a fi amplasat in jud.Ilfov, oras.Buftea, sos.Bucuresti-Pitesti(DN7), km.16, Tarla-105, Parcela-420. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Aleea Lacul Morii nr.1, București, sect.6 și la adresa solicitantului MUNTEAN ION CEZAR mun.Bucuresti, Calea Dorobanti nr.250, sect.1, in zilele de Luni-Vineri, intre orele 8.00-14.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M.Ilfov. 19 Feb 2021
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare S.C. GAZTUB ENTERPRISE S.R.L titular al proiectului -DEMONTARE CONDUCTA DE GAZ STREJESTI- PITESTI, CU NUMERELE SAP 10236107/0/1 SI 10236108/0/1, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "DEMONTARE CONDUCTA DE GAZ STREJESTI-PITESTI, CU NUMERELE SAP 10236107/0/1 SI 10236108/0/1" propus a fi amplasat in comuna Strejești, județul Olt. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, in zilele de luni - vineri, intre orele 8.00- 14.00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt. 18 Feb 2021
JESCALA ART DENT SRL, titular al activitatii -Fabricarea de dispozitive, aparate si intrumente medicale si stomatologice- cod CAEN (Rev.2): 3250, desfasurata in Bucuresti, sectorul 2, strada HAMLEU, nr. 19 bis, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatiile privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, Tel.0214306677 intre orele 9.00- 12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti. 18 Feb 2021
DUMITRESCU TANTI VERGINICA anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare - Nu este necesara efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obtinerea acordului de mediu - in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Construire ansamblu cu functiuni mixte (locuire, comert, servicii si alte dotari complementare) cu regim de inaltime S+P+6Eduplex+Eth, amenajare incinta, imprejmuire teren, organizare de santier" propus a fi amplasat in Sos. Fabrica de Glucoza nr. 6-8, Str. Anton Holban nr. 8-18, Intr. Chefalului nr. 11-13, lot UTR2/1, sector 2, Bucuresti. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6, in zilele de luni-vineri intre orele 900-1400 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Bucuresti. 18 Feb 2021
SC Tom Cris`93 Srl cu sediul in Campina, Str. DN.1, Km. 92,5. Anunta depunerea documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul PENSIUNE cu amplasamentul in Campina, str. Crisuri, nr. 1A. Documentele pot fi consultate la sdiul APM Prahova, str. Gh. Grigore Cantacuzino, nr. 306, de luni pana vineri intre orele 09.00 si 15.00. 18 Feb 2021
INFORMARE: ACEASTA informare este efectuata de Ciontu Petre Alexandru cu domiciliul in orasul Strehaia, str. Republicii, nr. 249, judetul Mehedinti, ce intentioneaza sa solicite la Administratia Bazinala de Apa Banat, aviz de gospoarire a apelor pentru realizarea proiectului Construire vila turistica P+2, sat Dubova, comuna Dubova, CF nr. 52833, judetul Mehedinti. Ca rezultat al investitiei vor rezulta ape uzate menajere care vor fi colectate in bazin etans vidanjabil.Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmită observatii, sugestii și recomandari se pot adresa solicitantului dupa data de 16.02.2021 17 Feb 2021
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, sect.1, str.Coralilor, nr.22, titulara al proiectului:"Lucrări de abandonare aferente sondei 1294-Videle Est", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:"Lucrări de abandonare aferente sondei 1294-Videle Est", propus a fi amplasat in comuna Clejani-județul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM.Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.111, sc.A+B, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet:www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10.zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM.Giurgiu. 16 Feb 2021
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA cu sediul in Bucuresti, sect.1, str.Coralilor, nr.22, titulara al proiectului:"Lucrări de abandonare aferente sondei 2447-Videle Est", anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:"Lucrări de abandonare aferente sondei 2447-Videle Est", propus a fi amplasat in comuna Clejani-județul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM.Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.111, sc.A+B, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet:www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10.zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM.Giurgiu. 16 Feb 2021
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA, titular al proiectului:-Lucrări de abandonare aferente sondei 2538-Videle Est-, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat in extravilanul com.Clejani-județul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM.Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.111, sc.A+B, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet:www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10.zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM.Giurgiu. 16 Feb 2021
Ultimele Stiri
Finante & Banci ​Buget 2021 – ziua 2 Șeful comisiei a uitat cum il cheama pe ministrul Sportului / PSD nu si-a mai sustinut mare parte din miile de amendamente de la Dezvoltare. Radio Romania nu ar avea bani de functionare/ ​VIDEO Politic Contradictii in guvern pe tema pasaportului de vaccinare. Nasui anunta ca lucreaza la acorduri cu Grecia si Israel. Citu spune ca nu a dat "un astfel de mandat niciunui ministru” Coronavirus Agentia Europeana pentru Medicamente a aprobat tratamentul anti-Covid dezvoltat de Regeneron Coronavirus Coronavirus in Romania: 3.761 de cazuri noi in ultima zi / Bilantul a ajuns la 795.732 Opinii Șansa ratata a PNL si perpetuarea dezastrului urbanistic din Bucuresti Finante & Banci Buget 2021: Cele 6 puncte slabe si cele 7 puncte forte
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.