Anunt Public la
Procedura
Autorizare
Aviz
Mediu DTAC
Aviz
Mediu PUZ
Anunturi
Diverse
Aviz Favorabil
PUZ CJ
Contact
Ziarul Anunt de Mediu

Editia #3531

Anunt Public la Procedura Autorizare

Anunturi
Anunt Public la Procedura Autorizare
Publica anuntul tau acum! Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si vei primi un mesaj cu suma de plata.

vezi Detalii Plata
ANUNT PUBLIC JUDETUL TIMIS. OMV PETROM SA, titular al proiectului "Demolare platforma tehnologica. Abandonare sonda-6011" propus a fi amplasat in sat Calacea, com.Orțișoara, identificat prin CF nr.105978- Orțișoara, nr.top.105978, jud.Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Timiș, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Demolare platforma tehnologica. Abandonare sonda.6011", propus a fi amplasat in sat Calacea, com.Orțisoara, identificat prin CF nr.105978- Orțișoara, nr.top.105978, jud.Timiș. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M.Timiș din Timişoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro - Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș. 22 Apr 2021
S.C. EDCO ONE CONFORT S.R.L. anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE HALE DEPOZITARE ELECTROCASNICE SI BIROURI-parter, IMPREJMUIRE, BAZIN VIDANJABIL, PUT FORAT, PLATFORME BETONATE, UTILITATI, propus a fi amplasat in judetul Ilfov, oras Magurele, strada Atomistilor, nr. 45-49, nr. cad. 59690. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, şi la sediul titularului din Bucuresti, Sector 6, Bd.Ghencea, Nr.79,Parter, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-13.00.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov. 22 Apr 2021
SC BRELA INT SRL, cu sediul in Sat Lipau, comuna Culciu nr. 48A, jud. Satu Mare. Anunta solicitarea emiterii Autorizatiei de mediu pentru activitatile: Cod CAEN-3811-Colectarea deseurilor nepericuloase; Cod-CAEN-3832-Recuperarea materialelor reciclabile sortate; Cod CAEN 4677-comert cu ridicata al deseurilor si resturilor; Desfasurata la punctul de lucru din Simeria, Soseaua Nationala, km. 377+800, jud. Hunedoara. Consultarea documentatiei, sugestii, reclamatiise pot depune la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara, Str. Vlaicu Aurel, nr. 25, Deva, Jud. Hunedoara, in zilele de: luni- joi intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8.00- 14.00. Pentru informatii referitoare la activitate, va puteti adresa la: Agentia pentru Protectia Mediului Hunedoara, Tel. 0254-215 445; tel/ fax 0254-212 252; email: office@apmhd.anpm.ro 21 Apr 2021
ANUNT PUBLIC. Societatea S.C. VIO & TITI MARKET SRL, titular al activităţii 3700 Colectarea si epurarea apelor uzate, activitate care se desfasoara la beneficiari si/sau in afara sediilor proprii, cu AUOUTILITARA SPECIALA N3 RENAULT, VF622ACA000110004, SJRH1L1111K17R3, inmatriculata sub nr. IF-14-SET la adresa sat Silistea- Snagovului, str Rasadnitei, nr. 77, com. Gruiu, jud.Ilfov. Anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru activitate. Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al activităţii pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucureşti, Tel/ Fax: 430.15.23, 430.14.02, 0746248440 in zilele de luni- joi, intre orele 9- 13, vineri 9- 12. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Ilfov. 20 Apr 2021
SERBAN MOBILIER SRL, titular al activitatii "Fabricarea de mobila n.c.a..", cod CAEN 3109, desfasurate in Bucuresti, sector 5, str. Veseliei, nr. 5A anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatiile privind impactul asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, intre orele 9:00- 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti. 20 Apr 2021
ANUNT PUBLIC. URBAN ESTATE SOV S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ''CLADIRE IMOBIL LOCUINTE SI SPATII COMERCIALE REGIM DE INALTIME P+4E, SPATII PARCARE, IMPREJMUIRE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI. Cladirea propusa a fi amplasata in Oras Sinaia, str. Platou Izvor, nr. 6- 8, nr. cadastral 20203, c.f. 20203, jud.Prahova. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.N.P.M. Prahova, la sediul A.N.P.M. Prahova din Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 306, Ploiești 100507, in zilele de luni- vineri , intre orele 8.00- 16.00 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.N.P.M. Prahova 20 Apr 2021
AUTO ADLO SRL. titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor cu statii de vopsire" cod CAEN 4520, desfasurata in Ilfov, Sat Caldararu, Prelungirea Garii Catelu, nr. 20, aublicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatiile privind impactul asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov, din aleea Lacul Morii nr 1, sectorul 6, Bucuresti, intre orele 9:00- 13:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc la sediul APM Ilfov timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului. 19 Apr 2021
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA/ TITULAR SC UNIVET SRL, SEDIU:MACIN, strada Ion Heliade Radulescu nr. 48- C1, Jud. Tulcea, TELEFON/ FAX 0757.708.607. ACTIVITATEA: Prelucrarea si conservarea carnii de pasare. AMPLASARE OBIECTIV(ABATOR PASARI): ORAS- MACIN, strada Viticultori nr. 11, Jud. Tulcea. SCOPUL ATIVITATII: Prelucrarea si conservarea carnii de pasare- cod CAEN 1012. PREZENTAREA ACTIVITATII: In intravilanul orasului Macin se desfasoara activitatea de prelucrare si conservare a carnii de pasare. Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu. Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu. apa, aer, pamant. ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr. 5, telefon: 0240.510.622 fax: 0240.510.621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00 19 Apr 2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare Parohia Sf Nicolae Vladica prin SC Tipo Invest SRL titular al proiectului MODIFICARI INTERIOARE PENTRU SPATII COMERCIALE, ALIMENTATIE PUBLICA SI SPATII DE CAZARE IN CONSTRUCTIE EXISTENTA Sp+P+1E+M anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul MODIFICARI INTERIOARE PENTRU SPATII COMERCIALE, ALIMENTATIE PUBLICA SI SPATII DE CAZARE Sp+P+1E+2M , propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 3, Str Gabroveni nr 31/ Str Lipscani nr 68. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Bucuresti din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00 -12.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmbuc.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului. 16 Apr 2021
S.C. World Wide Trade Exim SRL, inregistrata la ONRC J40/2354/2009, avand CUI 25171120, informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea service auto desfasurata in Bd. Preciziei, Nr. 34B, Sector 6, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti din Aleea Lacul Morii, Nr.1, Sector 6 (barajul Lacul Morii), orele 9.00-11.00 de luni pana joi. Propunerile sau contestatiile se pot depune la sediul ARPM Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului. 15 Apr 2021
JESCALA ART DENT SRL, titular al activitatii -Fabricarea de dispozitive, aparate si intrumente medicale si stomatologice- cod CAEN (Rev.2): 3250, desfasurata in Bucuresti, sectorul 2, strada HAMLEU, nr. 19 bis, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatiile privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, Tel.0214306677 intre orele 9.00- 12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti. 15 Apr 2021
S.C. Per-La Com International S.R.L cu sediul in Calea Dudesti, nr. 188, Bl C, ap 2, sect. 3, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C. O.R.C.T.B cu C.U.I. 15630632 informeaza pe cei interesati s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea CAEN 5610-Restaurante desfasurata in Sos Pantelimon, nr229, sect 2, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Bucuresti din sect 6, Aleea Lacul Morii, nr 1 intre orele 9-12 de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul APM Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicaii prezentului anunt 15 Apr 2021
Ultimele Stiri
Esential Grecia, inclusa pe lista galbena a tarilor cu risc epidemiologic ridicat, R. Moldova - eliminata / Cei care vin in Romania din aceste state trebuie sa intre in carantina. Care sunt exceptiile Administratie Locala Primaria Sectorului 2 se asociaza cu Primaria Capitalei pentru a termina Pasajul de la Doamna Ghica si aloca 30 milioane lei pentru finalizarea lucrarii Romania in Europa DEZBATERE VIDEO De la dosarul cu sina la smart city. Cum imbunatateste tehnologia viata oamenilor - exemple concrete. Autoritati: Fara o strategie nationala, vom face proiecte haotice Esential Florin Citu: De la 1 iunie este cam devreme sa renuntam la masca / Ne gandim sa renuntam la masca dupa ce vom avea 10 milioane de vaccinati Educatie Cimpeanu: Pe 27 iulie vom organiza primul concurs national pentru directorii de scoli / Va urma apoi etapa interviului Energie Virgil Popescu: Hidrogenul este un combustibil in voga / Avem planurile pilot de constructie a unei centrale la Halanga, in zona mea si a lui Cristi Busoi
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.