Anunt Public la
Procedura
Autorizare
Aviz
Mediu DTAC
Aviz
Mediu PUZ
Anunturi
Diverse
Aviz Favorabil
PUZ CJ
Contact
Ziarul Anunt de Mediu

Editia #3475

Anunt Public la Procedura Autorizare

Anunturi
Anunt Public la Procedura Autorizare
Publica anuntul tau acum! Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si vei primi un mesaj cu suma de plata.

vezi Detalii Plata
Societatea NAVARO BY GREEN CITY SRL, CUI 37648860 cu sediul social in comuna 1 Decembrie, sos. Bucuresti - Giurgiu km.18, nr. 264, Imobil C42 Jud. Ilfov PUZ - SCHIMBARE FUNCTIUNE SI REGLEMENTARI DIN ZONA INDUSTRIALA (A) IN ZONA DE LOCUINTE (L) - IN SCOPUL CONSTRUIRII DE LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE T61 P2408, 2409 Lot 2, cu nr.cad 60216 in suprafata de 6.594,00 mp, Comuna 1 Decembrie, Jud Ilfov, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 26 Feb 2021
ILIE AURELIAN TRANDAFIR, avand domiciliul in municipiul Bucuresti, Sector 5, Soseaua Oltenitei nr. 162, bloc 3, scara 5, etaj 5, apartament 177, titular al P.U.Z.- Ansamblu locuinte individuale P+1E+M si functiuni complementare, amenajare circulatii si utilitati, T20 P49/1/17, 18, 21; 22/1, 22/2; N.C 59882, 59899; comuna Berceni judet Ilfov, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de 25.02.2021, urmand ca prima versiune a planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre autoritatile componente fara aviz de mediu.Observatii / comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 021/4301523) in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 26 Feb 2021
Subsemnatul SC TOP CLASS MANAGEMENT SRL - cu sediul in mun. Bucuresti, sector 3, sos. Oltenitei, nr.162, Bl. 3, etaj 6, ap.141, cam.3 titular al planului PUZ CONSTRUIRE ZONA SERVICII BIROURI, COMERT P+2E, comuna Berceni, judet Ilfov, T5 P18/4/1,2,3, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii, nr. 1 (in spatele benzinariei Lukoil) sector 6 de luni pana joi intre orele 900-1100. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 021/4301523) in termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 26 Feb 2021
S.C. JOLLY FUN SERVICE SRL CU SEDIUL IN BLD 1 DECEMBRIE 1918 , NR.56B , SECTOR 3 , BUCURESTI , INREGISTRATA LA ONRC-ORCTB CU CUI RO4599434, INFORMEAZA PE CEI INTERESATI CA S-A DEPUS SOLICITAREA PENTRU EMITEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU PENTRU ACTIVITATEA HOTEL INTER BUSINESS , DESFASURATA IN BLD 1 DECEMBRIE 1918 , NR.56B , SECTOR 3 , BUCURESTI INFORMATII SE POT SOLICITA LA SEDIUL AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI DIN SECTOR 6 , ALEEA LACUL MORII NR 1 , INTRE ORELE 9:00-12:00 , DE LUNI PANA VINERI. PROPUNERI SAU CONTESTATII SE POT DEPUNE LA SEDIUL A.P.M. BUCURESTI IN TERMEN DE 10 ZILE DE LA DATA PUBLICARII PREZENTULUI ANUNT. 25 Feb 2021
DAMBOVITA. S.C. ENGIE ROMANIA S.A. prin S.C. I.R.I.G.C. IMPEX S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "INLOCUIRE RETEA DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE PE STRAZILE: Mihai Viteazu, Mihai Eminescu, Diaconu Macarie, Micsunelelor, Gheorghe Buica, Vlad Inecatu, Fantana de Piatra, Spiru Haret si lzvor cu conducte si racorduri din PE100 SDR11, in satul Viforata" propus a fi amplasat in judetu1 Dambovita, comuna Aninoasa, satul Viforata. lnformatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judetul Dambovita, in zilele de luni-joi, lntre orele 9,00-16,00 si vineri lntre orele 9,00- 13,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Dambovita. 25 Feb 2021
Anunt public 2. Subscrisa SC Productie Animala Potlogi SRL avand sediul in comuna Potlogi, sat Pitaru, judet Dambovita, str. Olari, nr. 170B, titular al Planului Urbanistic Zonal -Modernizare Ferma Ingrasare Suine prin realizarea de masuri pentru cresterea nivelului de biosecuritate la SC Productie Animala Potlogi SRL, situat in judet Dambovita, comuna Potlogi, sat Pitaru, strada Olari, nr. 170B anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita, din municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei nr.1, jud. Dambovita, de luni pana joi intre orele 9.00- 11.00. Observatii/ comentarii si sugestii se primesc in scris la APM Dambovita, in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului. NOTA. Anuntul la depunerea notificarii art. 9, alin. (1) si art.29 alin (2). Titularul are obligatia afisarii anuntului si pe propria pagina de internet. 25 Feb 2021
DIESEL SERVCOM SRL, titular al activitatii -Restaurante- (˃100 locuri), cod CAEN 5610 desfasurata in Bucuresti, sector 1, b-dul Mircea Eliade nr.113 A, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatiile privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti Tel 0214306677, intre orele 9:00- 12:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti, timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului. 24 Feb 2021
TULCEA. ANUNȚ public. in conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 544/2001 privind accesul la informație, Societatea/ Titular: SC Acvila SRL, sediul social: județ Tulcea, oraș Macin, str. Viticultori nr. 1, telefon/ fax: 0240/573.181, 0757.708.607, activitatea: Activitati auxiliare pentru productia vegetala cod CAEN 0161; Amplasare obiectiv: jud. Tulcea, sat Smirdan extravilan; scopul activității:Activitati auxiliare pentru productia vegetala. Prezentarea activității: Pe amplasamentul situat in localitatea Smirdan-extravilan, se desfasoara activitati auxiliare pentru productia vegetala (lucrari de irigatii si desecari, servicii pentru mecanizarea, chimizarea agriculturii si protectiei fitosanitara). Informații cu privire la măsurile de protecție a factorilor de mediu și despre eventualul impact asupra factorilor de mediu: Activitatile desfășurate NU AU IMPACT asupra factorilor de mediu apă, aer, pămant. ANUNȚĂ publicul interesat asupra depunerii solicitării și documentației tehnice in vederea obținerii autorizației de mediu. Informațiile privind potențialul impact asupra mediului generat de proiectul propus și observațiile publicului se primesc la sediul Agenției pentru Protecția Mmediului Tulcea, str. 14 Noiembrie nr. 5, telefon 0240.510.622, fax 0240.510.621 de luni pană vineri intre orele 10.00- 14.00 24 Feb 2021
TRIBOS NATALIA RODICA, titular al proiectului -Construire spalatorie auto self service si bransamente-, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate si evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactuluii asupra mediului, pentru proiectul "Construire spalatorie auto self service si bransamente", propus a fi amplasat in com. Ghiroda, Calea Lugojului, f.n., CF 408320 si CF 408942 jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motiveele caree o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru proiectia mediului APM Timis din munincipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intr orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii comptente pentru protectia mediului. 24 Feb 2021
TIMISOARA. SC OMV PETROM SA titular al proiectului-"Lucrari de abandonare aferente sondei 64-Dudestii Noi" propus a fi amplasat in municipiul Timişoara, extravilan, CF.nr.442415, jud.Timiș, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţiei Pentru Protecţia Mediului.Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:"Lucrari de abandonare aferente sondei 64-Dudestii Noi" propus a fi amplasat in municipiul Timişoara, extravilan, CF.nr.442415, jud.Timiș, Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei Pentru Protecţia Mediului.Timis din Timişoara, B-dul.Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet:http://apmtm.anpm.ro-Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei Pentru Protecţia Mediului.Timis. 23 Feb 2021
KROMATICA FACTORY SRL, titular al activitatii "fabricarea de mobila pentru birouri si magazine", -Fabricarea de mobila-, cod CAEN 3109, desfasurate Bucuresti, Sector 3, Str. Ghetu Anghel, nr. 90D, anunta publicul asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatiile privind impactul asupra mediului pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, intre orele 9:00- 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti. 23 Feb 2021
SC CARANDA BATERII SRL, cu sediul in str. Calea Grivitei, nr. 180, Sector 1, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C cu J40/9836/1991, C.U.I RO 1560677 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea de FORMARE, INCARCARE ACUMULATORI CU PLUMB SI COLECTAREA DE ACUMULATORI UZATI, desfasurata in Str. Drum Intre Tarlale, nr. 42, Sector 3, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din Sectorul , Aleea Lacul Morii, nr. 1 (Barajul Lacul Morii- in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9:00-12:00, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt. 23 Feb 2021
Ultimele Stiri
Finante & Banci ​Buget 2021 – ziua 2 Șeful comisiei a uitat cum il cheama pe ministrul Sportului / PSD nu si-a mai sustinut mare parte din miile de amendamente de la Dezvoltare. Radio Romania nu ar avea bani de functionare/ ​VIDEO Politic Contradictii in guvern pe tema pasaportului de vaccinare. Nasui anunta ca lucreaza la acorduri cu Grecia si Israel. Citu spune ca nu a dat "un astfel de mandat niciunui ministru” Coronavirus Agentia Europeana pentru Medicamente a aprobat tratamentul anti-Covid dezvoltat de Regeneron Coronavirus Coronavirus in Romania: 3.761 de cazuri noi in ultima zi / Bilantul a ajuns la 795.732 Opinii Șansa ratata a PNL si perpetuarea dezastrului urbanistic din Bucuresti Finante & Banci Buget 2021: Cele 6 puncte slabe si cele 7 puncte forte
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.