Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4661

Anunt Public la Procedura Autorizare

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Anunturi
Anunt Public la Procedura Autorizare
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
"TSG CAPITAL S.R.L. reprezentata legal de D-ul LEONTE MINODOR-CONSTANTIN anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului; nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Statie electrica de conexiuni 220/110kV" propus a fi amplasat in comuna Baleni, jud. Dambovita. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Dambovita din municipiul Targoviste, strada Calea Ialomitei, nr.1, judetul Dambovita, in zilele de luni - vineri intre 9:00 - 16:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei de Protectia Mediului Dambovita".a 24 Mai 2024
FI-BA BALOTESTI S.A , titular al proiectului P.U.D-,,OBTINEREA AUTORIZATIEI DE DESFIINTARE PARTIALA SI RECOMPARTIMENTARE, SCHIMBARE DE DESTINATIE IN CLADIRE COMERCIALA, REFACERE ALEI, PARCAJE, IMPREJMUIRE, AMPLASARE ELEMENTE DE SEMNALISTICA, SPALTORIE SELF SERVICE CONSTRUIRE", in Judet Ilfov, comuna BALOTESTI str.sos Unirii , nr 145; ,nr. cad:60907;anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinerea a Avizului Favorabil al CJ Ilfov. Documentatia a fost afisata pentru consultare pe site-ul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Bucuresti, sector 1, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, tel. 021.212.56.93. Observatii/comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov in termen de 12 zile calendaristice de la data publicarii anuntului.a 24 Mai 2024
SC EXCLUSIV INTERCONSTRUCT SRL, cu sediul in Com. Berceni, Bd. 1 Mai, nr. 65, Jud. Ilfov; beneficiar al planului PUZ - CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE INDIVIDUALE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1E+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UILITATI, RIDICARE TOPOGRAFICA, situat in Jud. Ilfov, Com. Vidra, T21, P295/26,27,28,29;295;295/20,21;295/1/22;295/83; cu Nr. Cad. 73790, 74365-74394, 73812, 73817, 74451-74492, 73781, 74497, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului FAVORABIL. Observatii/ comentariile si sugestii se primesc in scris la Biroul de Urbanism in cadrul Consiliului Judetean Ilfov, cu sediul in Mun. Bucuresti, str. Ernest Juvara, nr. 3-5, Sect. 6 (tel. 021/212.56.93), in termen de 12 zile calendaristice de la publicarea anuntului.a 24 Mai 2024
ANUNT PUBLIC. Privind "Decizia etapei de incadrare". S.C. RAPID AGREGATE S.R.L. titular al proiectului "EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT CU REFACEREA MEDIULUI" in perimetrul de exploatare "OSTROV TERASA NORD", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului- fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul "EXPLOATARE NISIP SI PIETRIS IN USCAT CU REFACEREA MEDIULUI" propus a fi amplasat in extravilanul comunei Lunca Muresului, jud. Alba. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni - joi, intre orele 8 - 16, vineri intre orele 8 - 14, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul APM Alba. Comentariile/ observatiile/ propunerile publicului interesat se pot inainta in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului. a 24 Mai 2024
SC DOR PROPERTIES SRL, avand sediul social in Municipiul Bucuresti, Sector 2, Str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, camera 14, etaj 7, CUI 21256240, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/4391/2007 si SC MERCUR LAND SRL, avand sediul social in Municipiul Bucuresti, Sector 2, Str. Nicolae Filipescu nr. 53-55, camera 15, etaj 7, CUI 23053292, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/408/2008, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului Tehnic Consultativ pentru documentatia PUZ - "ANSAMBLU DE LOCUINTE INDIVIDUALE CU MAXIM P+2E+M CU DOTARI COMPLEMENTARE SI PARCELARE", in jud. Ilfov, oras Otopeni, T 11, P 246/46, 246/45. Documentatia depusa pentru consultare la Consiliul Judetean Ilfov, la data de 27.05.2024. Observatii / comentarii se primesc la Directia de Urbanism din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Bucuresti, sector 6, str. Ernest Juvara, nr. 3 - 5 (tel. 0212125693) in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt.a 23 Mai 2024
L.T. SERVICII SI CATERING SRL cu sediul in str. Dr. Joseph Lister nr.1, sector 5, Bucuresti, inregistrata la O.N.R.C. - O.R.C.T.B. cu C.U.I. nr.32827511 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea 5610 RESTAURANTE desfasurata in str. Stirbei Voda nr.2, sector 1, Bucuresti. Informatii se pot solicita la sediul AGENTIEI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BUCURESTI din sectorul 6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii - in spatele benzinariei Lukoil), intre orele 9:00 - 12:00, le luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul A.P.M. Bucuresti, termen de 10 zie de la data publicarii prezentului anunt. a 23 Mai 2024
DOBREANU CRISTINA si DOBREANU CONSTANTIN-NICOLAE., proprietari ai terenului amplasat in judetul Ilfov, comuna Gruiu,sat Silistea Snagovului, T 20 /III, Parcela 125/ III/ 17 cu NC 58137, cu suprafata de 18.000 mp. Anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Avizului de Oportunitate, pentru documentatia PUZ "Intocmire Plan urbanistic zonal - introducerea terenului in intravilan pentru construire ansamblu de locuinte individuale P+1E+M, functiuni complementare, amenajare circulatii auto si pietonale, parcari, spatii verzi, imprejmuire teren, racord utilitati". Documentatia a fost depusa pentru consultare pe data de 23.05.2024 la Consiliul Judetean Ilfov. Observatii/comentarii se primesc in scris la Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov, Strada Ernest Juvara nr. 3-5, sector 6, (tel 021 2125693) si pe mail la adresa urbanism@cjilfov.ro in termen de 15 zile de la publicarea prezentului anunt. a 23 Mai 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu (titulatul proiectului) VLASCEANU CORNEL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "CONSTRUIRE IMOBIL S+P+3E MULTIFUNCTIONAL (ADMINISTRATIV, SERVICII, SEDII FIRME, SPATII PROFESIONALE, SPATII COMERCIALE), HALE P+1EP CU FUNCTIUNEA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE, IMPREJMUIRE TEREN CU CABINA PAZA, TOTEM PENTRU RECLAME,ORGANIZARE DE SANTIER", propus a fi amplasat in judetul Constanta, municipiul Constanta, str. Nespecificata, parcela A610/4. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta: municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 si la sediul titularului Vlasceanu Cornel in judetul Tulcea, comuna Jurilovca, sat Salcioara, str. Salciei, nr. 4, in zilele de luni- vineri, intre orele 9.00- 13.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Constanta. a 23 Mai 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. (S.C. APA CANAL ILFOV S.A.) APA CANAL ILFOV S.A. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "1 FORAJ IN LOCALITATEA GRADISTEA JUD. ILFOV" propus a fi amplasat in Com. Gradistea, Jud. Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul APA CANAL ILFOV S.A., B-dul. Dimitrie Pompeiu, Nr. 9-9A, IRIDE 10, Et. 3, Sector 2, Bucuresti in zilele de Luni-Vineri, intre orele 09:00-17:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov. a 23 Mai 2024
ANUNT PUBLIC 2 S.C. EUSMA-ROM PROIECT S.R.L. avand sediul in Str. Lt.Av. MARCEL ANDREESCU, nr. 59, et.1, sector 1, localitatea BUCURESTI, titular al planului/programului PUD: CONSTRUIRE IMOBILE CU FUNCTIUNEA DE LOCUINTE COLECTIVE ,SERVICII SI FUNCTIUNI COMERCIALE LA PARTER CU REGIM DE INALTIME 2S+P+12E SI AMENAJARE PARC, localitatea BUCURESTI, Str. Drumul VALEA DOFTANEI, nr.143-163, sector 6 anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti din Aleea Lacul Morii nr.1 (in spatele benzinariei Lukoil), sector 6, de luni pana vineri intre orele 900 - 1200 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M.B., in termen de 15 zile de la data publicarii anuntului. a 23 Mai 2024
Hanes Petrisor Daniel, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Spalatorie auto cu bransamente sefl service", propus a fi amplasat in comuna Giroc, Str. Asociatiei, identificat prin CF nr. 412399, Jud. Timis. Informatiile privind proiectul depus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, Nr. 18 -18 A, Jud. Timis si la sediul titularului, comuna Giroc, Str. Timis, Nr. 12, Jud. Timis, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16:30, vineri intre orele 8.00 - 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.a 23 Mai 2024
ELECTROSTATIC J&A SRL, titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata la punctul de lucru din Bucuresti, sector 3, Calea Vitan nr. 166 informeaza publicul ca s-a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, tel: 0214306677, e-mail: office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00 - 12:00. Eventuale observatii ale publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti. a 23 Mai 2024
Ultimele Stiri
SPORT Miodrag Belodedici a ramas fara permis de conducere dupa meciul de adio al Generatiei de Aur ACTUALITATE VIDEO Dialog intre un jurnalist HotNews si un primar din Bucuresti: "Cat costa biletul la metrou?” / "Nu stiu, pentru ca pun cardul acolo” ECONOMIE O companie aeriana se retrage de pe aeroportul din Iasi la doar o luna de la primul zbor, "din cauza cererii foarte reduse” ACTUALITATE Razboi in Ucraina - ziua 823: Bilantul mortilor dupa atacul de la hipermarketul din Harkov creste / Un parlamentar german propune ca tarile... ACTUALITATE VIDEO Universitatea Craiova merge in UEFA Conference League - Victorie la penalty-uri cu U Cluj ACTUALITATE Hotelul Dunarea, de pe vremea cand era simbol al gazduirii oaspetilor veniti cu trenul la Bucuresti si pana acum, cand e plin de balarii la ultimul etaj
27 Mai 2024Editia #4661
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458