Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Contact
Ziarul Anunt de Mediu®
Lista Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4186

Anunt Public la Procedura Autorizare (ANPM)

Anunturi
Anunt Public la Procedura Autorizare (ANPM)
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 3 ore.

Publica Acum!
Anunţ public privind decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA, titular al proiectului:-Lucrări de abandonare aferente sondei 2538-Videle Est-, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Giurgiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, de nesolicitare a evaluării impactului asupra mediului, nesolicitare a evaluării adecvate și nesolicitarea impactului asupra corpurilor de apă, pentru proiectul menționat, propus a fi amplasat in extravilanul com.Clejani-județul Giurgiu. Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM.Giurgiu din municipiul Giurgiu, şos.Bucureşti, nr.111, sc.A+B, in zilele de luni-joi intre orele 9,00-14,00 şi vineri intre orele 9,00-12,00 precum şi la următoarea adresă de internet:www.apmgr.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10.zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM.Giurgiu. 07 Feb 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei-782 Calacea",propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CF. nr.105983-Ortisoara, jud.Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv Liviu Rebreanu, nr.18-18A, Timisoara, și la adresa titularului OMV PETROM SA, Mun.Timisoara, str.Coriolan Brediceanu, nr.10C, jud.Timis, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30 si vineri, intre orele 8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Timis. 07 Feb 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu OMV PETROM SA- Asset Moesia, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Skid masura productie 08 Bucsani" propus a fi amplasat in extravilanul com. Bucsani, , nr. cad. 30677, CF 30677, judetul Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Giurgiu, Șos. Bucuresti, nr. 111, sc. A+B, in zilele de luni - joi intre orele 9,00-14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 si la OMV PETROM SA - Asset Moesia, din Bolintin Vale, str. Republicii, nr. 2C, judetul Giurgiu. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Giurgiu. 07 Feb 2023
ANUNȚ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE iNCADRARE. TITULAR PROIECT S.C. SAISEN CONSTRUCT S.R.L., titular al proiectului ,, CONSTRUIRE SPATIU DEPOZITARE- PARTER, IMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA, BRANSAMENTE LA UTILITATI", anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate și nu se supune evaluării impactului asupra corpurilor de apă de către Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul ,,CONSTRUIRE SPATIU DEPOZITARE- PARTER, IMPREJMUIRE, FOSA SEPTICA VIDANJABILA, BRANSAMENTE LA UTILITATI", propus a fi amplasat in Jud. Prahova, Com. VALEA CALUGAREASCA, Sat ARVA, Nr. T78 P A5839. 1. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, Strada Ghe.Gr. Cantacuzino Nr. 306, Jud. Prahova, in zilele de Luni, Miercuri - Vineri intre orele 0900 - 1300, precum și la următoarea adresă de internet http://apmph.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce privește conținutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorității competente pentru protecția mediului Agentia pentru Protectia Mediului Prahova din Ploiesti, in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 07 Feb 2023
ANUNȚ PUBLIC C.N.A.I.R S.A. titular al proiectului: ,, Pasaj pe DN 2N km 15 +270, județul Vrancea" - anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare fără evaluarea impactului asupra mediului (EIA) şi fără evaluare adecvată (EA), de către A.P.M. Vrancea, in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul sus - menţionat, propus a fi amplasat in extravilan com. Dumbrăveni, CF 54148, judeţul Vrancea. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea, str. Dinicu Golescu, nr. 2, in zilele de luni - joi intre orele 800- 1630 si vineri intre orele 800- 1400, precum și la următoarea adresă de internet: www.apmvn.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului. 07 Feb 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu SC DISTRIGAZ SUD- RETELE SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ʺEXTINDERE CONDUCTA SI BRANSAMENT RETEA GAZE NATURALE ORAS MACIN STR. BRAILEI NR. 6ʺ, propus a se realiza in intravilanul orasului Macin, strada Brailei, nr. 6, sau identificat prin intravilan Tarla 73, Cc 1857, nr. cadastral 34226, jud. Tulcea. Informatiile cu privire la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str. 14 Noiembrie, nr. 5, municipiul Tulcea, de luni pana joi intre orele 08.00-16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00 si la sediul beneficiarului SC DISTRIGAZ SUD- RETELE SRL, din municipiul Bucuresti, str. Marasesti, nr. 4- 6, sector 4. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea, str. 14 noiembrie, nr. 5, site: http: //apmtl.anpm.ro 07 Feb 2023
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE prin NCV CONSTRUCT S.R.L, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 'Pasaj pe DN 72 km 50+017, judeţul Damboviţa" propus a fi amplasat in comunele Gura Ocniţei şi Bucşani, jud. Damboviţa Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M. Damboviţa din Municipiul Targovişte, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judeţul Damboviţa, in zilele de luni - vineri, intre orele 9,00 - 16,00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Damboviţa 07 Feb 2023
BINAL MOB SRL , titular al activitatii : cod CAEN 1051- Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor, loc. Coltesti, str. Principala, nr. 105A, jud. Alba, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei necesara pentru obtinerea autorizatiei de mediu. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate la sediul APM Alba, Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7 B in zilele de luni-vineri, intre orele 08-16. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Alba in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului. 07 Feb 2023
ANUNT PUBLIC In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/ 2001 privind accesul la informatie SOCIETATEA/ TITULAR SC AGRO ECO SANITAS SRL SEDIU SOCIAL ORAS MACIN JUDET TULCEA TELEFON/FAX 0745029511 ACTIVITATEA COD CAEN 0161-ACTIVITATI DE SERVICII ANEXE AGRICULTURII AMPLASARE OBIECTIV EXTRAVILANUL COMUNEI GRINDU SCOPUL ATIVITATII ACTIVITATI DE SERVICII ANEXE AGRICULTURII PREZENTAREA ACTIVITATII In extravilanul comunei Grindu se desfasoara activitatea de cultura a cerealelor grau, porumb, rapita, floarea soarelui si soia. Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu apa, aer, pamant ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatieide mediu Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5 , telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10,00-14,00 07 Feb 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare S.C. MAGNET DEVELOPMENTS S.., titular al proiectului ANSAMBLU REZIDENTIAL LOCUINTE P+1E/P+2E, IMPREJMUIRE, UTILITATI SI ORGANIZARE EXECUTIE anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare. NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADEVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului lIfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ANSAMBLU REZIDENTIAL LOCUINTE P+1E/P+2E, IMPREJMUIRE, UTILITATI SI ORGANIZARE EXECUTIE, propus a fi amplasat in localitatea Tunari, Str. 1 Decembrie, nr. 119, T39, P124/19/3 r cad. 63752, 63753, 63754, 63758, 63760, 63761, 63763, 63767, 63769, 63770, 63772, 63774, 63776, 63777, 63780, 63781, 63782, 63783, 63784, 63787, 63788, 63789, 63790, 63791, 63793, 63794, 63795, 63797, judetul Ilfov. Proiectul acordului de mediu si informatile relevant pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului lIfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni - Vineri intre orele 9.00-12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet apmif.anpm.ro. Observatile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. lIfov - Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritätii competente pentru protectia mediului 06 Feb 2023
ANUNT PUBLIC In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie SOCIETATEA/TITULAR SC BALTA STAR SRL SEDIU SOCIAL COMUNA PECENEAGA LOT 1 PARCELA 184 BIROU 1 JUD TULCEA TELEFON/FAX 0742817979 ACTIVITATEA ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU PRODUCTIA VEGETALA COD CAEN 0161 AMPLASARE OBIECTIV INTRAVILAN PECENEAGA LOT 1 PARCELA 184 BIROU 1 JUD TULCEA SCOPUL ATIVITATII ACITIVITATI AUXILIARE PENTRU PRODUCTIA VEGETALA COD CAEN 0161 PREZENTAREA ACTIVITATII In intravilanul comunei Peceneaga se desfasoara activitatea de cultura a cerealelor grau, porumb, rapita, floarea soarelui si soia. Informatii cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventulul impact asupra factorilor de mediu Activitatea desfasurata nu are impact asupra factorilor de mediu apa, aer, pamant ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatieide mediu Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5 ,telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10,00-14,00 06 Feb 2023
ANUNŢ PUBLIC WALNUTS FARM S.R.L., cu sediul social in municipiul Constanta, sos. Mangaliei, nr. 71, bloc PF5, spatiul comercial 261, birou 3, parter, judetul Constanta, solicită de la Agenţia de Protecţie a Mediului, obţinerea autorizaţiei de mediu pentru: ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU PRODUCTIA VEGETALA, ACTIVITATI DUPA RECOLTARE, DEPOZITARI, cod CAEN 0161, 0163, 5210, desfasurate in comuna Comana, sat Comana, intravilan, extravilan, sola 51, parcela A 163/1/1, A 163/1/2, judetul Constantajudetul Constanta. Persoanele fizice sau juridice interesate, pot depune eventuale contestaţii sau sugestii, la sediul A.P.M. Constanţa, strada Unirii nr. 23, telefon 0241546696. 06 Feb 2023
Ultimele Stiri
ACTUALITATE Primaria Capitalei are deschise doar doua santiere de consolidare a cladirilor cu risc seismic / De ce s-au blocat lucrurile si unde vor incepe... ACTUALITATE LIVE Razboi in Ucraina, ziua 349: Pierderi record pentru armata rusa in ultima zi / Șoigu prezinta si el un bilant al pierderilor ucrainenilor /... ACTUALITATE VIDEO Imagini din drona cu blocuri cazute precum piesele de domino, in Turcia ACTUALITATE Barbatul din Bucuresti care si-a sechestrat iubita in portbagaj si a dat foc masinii consumase cocaina / Filmul rapirii - detalii din ancheta procurorilor ACTUALITATE Declaratie interesanta a celui mai inalt oficial ucrainean pentru securitate nationala: "Avem astfel de arme? Da, avem” ACTUALITATE Rares Bogdan cere Finantelor explicatii de ce OMV nu plateste taxa de solidaritate. "Cineva a scris OUG, nu vreau sa cred ca ticalos, ci doar prost”
07 Feb 2023Editia #4186