Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Aviz
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu
Diverse (ANPM)
Contact
Ziarul Anunt de Mediu®
Lista Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4058

Anunt Public la Procedura Autorizare

Anunturi
Anunt Public la Procedura Autorizare
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 3 ore.

Publica Acum!
SC River Song Inn SRL, cu sediul in Viseu de Jos, solicita autorizatie de mediu, pentru activitatea de cazare turistica pentru vacante si perioade de scurta durata, desfasurata in localitatea Viseu de Jos, 1602A Eventualele contestatii se trimit la APM Maramures, Baia Mare, str,Iza, nr.1A. 30 Sep 2022
VASILE SIMONA-GEORGIANA, BARBU FLOREA, judetul Ilfov, Comuna Berceni, str. Domnita Balasa nr. 3 beneficiari ai planului PUZ - "CONSTRUIRE ANSAMBU LOCUINTE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE, P+1+M, AMENAJARE CIRCULATII SI UTILITATI" situat in judetul Ilfov, comuna Berceni, T17, P 43/1/23, 43/1/24, cu Nr. Cad: 54277, 70730, anunţă publicul interesat asupra parcurgerii etapei de incadrare in cadrul sedintei Comitetului Special Constituit din data de 28.09.2022, urmand ca planul propus sa fie supus procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M Ilfov Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, (tel 021.430.14.02, 0749.59.88.65), in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 30 Sep 2022
SC RON-REX 2000 IMPEX SRL cu sediul in Bucuresti, Bd Pictor Nicolae Grigorescu, nr.18, bloc B3bis, apartament 135, sector 3 anunta depunerea documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru obiectivul: Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic cu amplasamentul in localitatea GORNET, Strada Principala, nr 84, judetul Prahova. Documentele pot fi consultate la sediul APM PRAHOVA, strada Gh.Gr. Cantacuzino, nr.306 de luni pana vineri intre orele 09.00- 15.00. 30 Sep 2022
Anexa nr. 5.J la procedura. Anunt public privind decizia etapei de incadrare MOLEGA IMOBILIARE SRL prin reprezentant KAUFLAND ROMANIA SCS S.C. MOLEGA IMIBILIARE S.R.L. prin reprezentant KAUFLAND ROMANIA SCS titular al proiectului "CONSTRUIRE HYPERMARKET KAUFLAND CU REGIM DE INALTIME P+1Ep SI CONSTRUCTII ANEXE INTERIOARE SI EXTERIOARE (CONTAINER BUFET TIP "IMBISS" SI TERASA INCHISA CLIENTI, CONTAINERE RECICLARE AMBALAJE, SPATII TEHNICE, POST TRAFO, BAZIN PSI, PADOCURI CARUCIOARE, SPATII INCARCARE VEHICULE ELECTRICE), AMENAJARI EXTERIOARE INCINTA (PLATFORME PARCARE, SPATII VERZI, DRUMURI, TROTUARE, RAMPA ANDOCARE), AMENAJARE ACCESE RUTIERE SI PIETONALE SI RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE, INSTALATII INTERIOARE SI RETELE / LUCRARI TEHNICO-EDILITARE, AMENAJARE IMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE, PILON SI TOTEM PUBLICITAR, BRANSAMENTE UTILITATI, DEVIERE TRASEU RETELE UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER" propus a fi amplasat in Judetul Ilfov, Oras Bragadiru, Sos. Alexandriei nr. 182-186, NC 131748. Anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Proiectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "CONSTRUIRE HYPERMARKET KAUFLAND CU REGIM DE INALTIME P+1Ep SI CONSTRUCTII ANEXE INTERIOARE SI EXTERIOARE (CONTAINER BUFET TIP "IMBISS" SI TERASA INCHISA CLIENTI, CONTAINERE RECICLARE AMBALAJE, SPATII TEHNICE, POST TRAFO, BAZIN PSI, PADOCURI CARUCIOARE, SPATII INCARCARE VEHICULE ELECTRICE), AMENAJARI EXTERIOARE INCINTA (PLATFORME PARCARE, SPATII VERZI, DRUMURI, TROTUARE, RAMPA ANDOCARE), AMENAJARE ACCESE RUTIERE SI PIETONALE SI RACORDURI LA DRUMURILE PUBLICE, INSTALATII INTERIOARE SI RETELE / LUCRARI TEHNICO-EDILITARE, AMENAJARE IMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE PANOURI PUBLICITARE, PILON SI TOTEM PUBLICITAR, BRANSAMENTE UTILITATI, DEVIERE TRASEU RETELE UTILITATI, ORGANIZARE DE SANTIER" propus a fi amplasat in Judetul Ilfov, Oras Bragadiru, Sos. Alexandriei nr. 182-186, NC 131748. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Bucurest, Aleea Lacul Morii, nr.1, Sector 6, in zilele de luni-vineri orele 900 - 1200, precum și la următoarea adresă de internet: http://apmif.anpm.ro . Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului 30 Sep 2022
 
 
Anunț public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu
 Comuna Grosii Tiblesului sediul in comuna Grosii Tiblesului, satul Grosii Tiblesului, nr. 497, anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul “MODERNIZARE STRADA VALEA CIONTULUI IN COMUNA GROSII TIBLESULUI, JUDETUL MARAMURES”, propus a fi amplasat in comuna Grosii Tiblesului, jud. Maramures.
          Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MARAMURES, adresa: str. Iza, nr. 1A, cod poștal 430073, Baia Mare, jud. Maramureș.
            Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI MARAMURES.
29 Sep 2022
Anunt public privind decizia etapei de incadrare. SC GAZTUB ENTERPRISE SRL, titular al proiectului, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Gorj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Demontare conducta de gaz Turburea - Turceni cu nr. SAP 35054400_4, tronson Plopsoru" propus a fi amplasat in comuna Plopsoru, judetul Gorj Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Gorj din municipiul Tg. Jiu, str. Unirii, nr.76 in zilele de luni - vineri, intre orele 9.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmgj.anpm.ro/ Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 29 Sep 2022
MUSET RAUL - CONSTANTIN titular al planului "PUZ -PUZ -LOCUINTE SI SERVICII", in GIROC, identificat conform C.F. C.F. 400811, 400812, 400814 si 406025, Sat Chisoda, UAT Giroc, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/ programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Consultarea primei versiuni a planului se poate face la sediul S.C. CHROM DESIGN S.R.L., Timisoara, Bd. V. BABES, nr. 24, ap. 4, intre orele 9 - 16. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris, in termen de 15 zile calendaristice, la sediul APM Timis, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, Timisoara. 29 Sep 2022
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu SC LA FANTANA SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire 2 hale, P+1E si P, pentru service echipamente apa si cafea, depozitare echipamente pentru apa, cafea si produse complementare acestora, birouri, gospodarie apa cu put forat, bazin vidanjabil, bazin ape pluviale si gospodarie apa incendiu, propus a fi amplasat in judetul Ilfov, com. Cernica, sat Caldararu, str. Oxigenului nr. 6. Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Ilfov, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, şi la sediul titularului din Bucuresti, Sector 2, B-dul Garii Obor nr.8C. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Ilfov. 29 Sep 2022
SC Eda Comtrans Import Export SRL, titular al proiectului: "Lucrari de exploatare nisip si pietris - perimetrul Sub Orban", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Salaj, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "Lucrari de exploatare nisip si pietris - perimetrul Sub Orban", propus a fi amplasat in jud. Salaj, comuna Almasu, satul Almasu, extravilan. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Salaj din Zalau, str. Parcului, nr. 2, jud. Salaj, in zilele de luni pana joi, intre orele 09:00 - 14:00, vineri intre orele 09:00 - 13:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsj.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 29 Sep 2022
SC ARTA VECHE MARAMUREȘANA SRL, cu sediul in VIȘEU DE JOS, 1602A, solicita autorizatie de mediu, pentru activitatea de fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si alte materiale vegetale impletite, desfasurata in localitatea VIȘEU DE JOS, 1602A Eventualele contestatii se trimit la APM Maramures, Baia Mare, str. Iza, nr. 1A. 29 Sep 2022
In conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007 SC DIRECT LINE INOX IMPEX SRL anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru revizuirea autorizatiei de mediu din localitatea Cluj-Napoca, str Calea-Baciului, nr 1-3. Eventalele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor, nr 99, in zilele de luni-joi: 9:00- 16:30; vineri: 9:00- 14:00. 29 Sep 2022
Constantin COȘOFRET in calitate de reprezentant al Unitatii Militare 02248 BUCUREȘTI anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: LUCRARI DE INVESTITII IN CAZARMA 2749 MANGALIA, cod lucrare: 2022-I-2749, propus a fi amplasat in municipiul Mangalia, str. Portului, nr.32-35, 9 si 1, judetul Constanta. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta: municipiul Constanta, str. Unirii nr 23 si la sediul titularului UNITATEA MILITARA 02248 BUCUREȘTI din municipiul Bucuresti, sector 6, str. Drumul Taberei, nr.7H, in zilele de luni-vineri, intre orele 9,00 - 13,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta. 29 Sep 2022
Ultimele Stiri
ACTUALITATE "Lumea fantastica” a lui Putin se prabuseste. Pierderea Limanului exacerbeaza tensiunile din interiorul armatei ruse ACTUALITATE GALERIE FOTO / VIDEO Mitingul AUR: Manifestantii au mers de la guvern la PSD si PNL, flancati de scutieri / Îmbranceli intre oamenii lui George... ACTUALITATE VIDEO "Foarte probabil va veti intoarce acasa intr-un sac de plastic. Vestea buna: sotiile voastre vor primi o Lada” - mesajul granicerilor... ACTUALITATE VIDEO Accident socant pe Defileul Jiului: Un sofer a murit strivit dupa ce un bolovan a cazut peste masina lui / Un incident similar, luna trecuta... ACTUALITATE VIDEO Stupoare in mass media rusa, dupa ce Armata Rusiei s-a retras din Liman. Observatia incomoda a unui fost general rus, pentru care i-a fost... ACTUALITATE VIDEO ”Ajutoor, ajutoor, ajutoor!". Momentul in care sustinatorii lui George Simion au vrut sa o dea jos pe Șosoaca de pe scena, la mitingul din...
02 Oct 2022Editia #4058
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.