Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Aviz
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu
Diverse (ANPM)
Contact
Ziarul Anunt de Mediu®

Editia #3684

Anunt Public la Procedura Autorizare

Anunturi
Anunt Public la Procedura Autorizare
Publica anuntul tau acum! Scrie textul anuntului pe WhatsApp la telefon 0770.595.458 si vei primi un mesaj cu suma de plata.

vezi Detalii Plata
APM BRAILA si SC SCORPION COM SRL cu sediul in Braila, Drumul Soseaua de Centura, km 110, Judet Braila, telefon: 0786630628, anunta ca a depus documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatea de Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate pentru amplasamentul din Municipiul Braila, Bulevardul Dorobantilor, Nr. 467. DOCUMENTATIA POATE FI CONSULTATA DE CEI INTERESATI LA AGENTIA DE PROTECTIE A MEDIULUI BRAILA, BDUL INDEPENDENTEI, BL. B5, TELEFON 0339401834. 23 Sep 2021
S.C. SC AGROINDCOM CHITILA S.R.L. cu sediul in oras Otopeni, sos. Odaii nr. 22, cladirea 48 , in calitate de titular al planului P.U.Z. - Construire hale depozitare si spatii administrative P+1E, utilitati si amenajare incinta in Tarla 33, Parcela 367, 369,370,376, 377, 378, 379, 387 C.F 112957, oras Otopeni, Jud. Ilfov anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare luata in cadrul sedintei Comitetului Special constituit din data de 7.07.2021 urmand ca prima versiune a planului sa fie supusa procedurii de adoptare de catre autoritatile componente fara aviz de mediu.Observatii / comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul A.P.M. Ilfov (tel 021/4301523) in termen de 10 zile calendaristice de la publicarea anuntului. 23 Sep 2021
Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu LINDE GAZ ROMANIA SRL, PL Domnesti SC LINDE GAZ ROMANIA SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire fundaţie beton armat pentru amplasare rezervor vertical azot lichid", propus a fi amplasat in Domneşti, T13/2, P6, NC 117366, judeţul Ilfov. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate zilnic la sediul A.P.M. Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6 și la sediul LINDE GAZ ROMANIA SRL, Autostrada Bucuresti_pitesti, km 11,4, Domnesti, Ilfov. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6. 23 Sep 2021
S.C. DATACENTER LOGISTIC S.R.L, titular al proiectului CONSTRUIRE HALA CU FUNCTIUNEA DE DEPOZITARE, SERVICII SI MICA PRODUCTIE NEPOLUANTA, SPATII TEHNICE, ANEXE, CABINA POARTA, TOTEM, SEMNALISTICA FATADE, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES AUTO, IMPREJUMUIRE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE SANTIER, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agenţia pentru Protecţia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "CONSTRUIRE HALA CU FUNCTIUNEA DE DEPOZITARE, SERVICII SI MICA PRODUCTIE NEPOLUANTA, SPATII TEHNICE, ANEXE, CABINA POARTA, TOTEM, SEMNALISTICA FATADE, AMENAJARI EXTERIOARE, ACCES AUTO, IMPREJUMUIRE TEREN, BRANSAMENTE UTILITATI SI ORGANIZARE SANTIER" propus a fi amplasat in "Com.Stefanestii de Jos, Jud. Ilfov, T.41, P.318/1/7, nr.cad. 51063" Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Bucureşti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 900-1200, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 21 Sep 2021
SC INDECO GRUP SRL, titular al activităţii: "Transporturi rutiere de marfuri", anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a autorizaţiei de mediu pentru punctul de lucru amplasat in str. Tufanica, nr. 6A, sect. 3, Bucuresti. Informaţii privind documentaţia depusă pot fi obţinute la sediul APM BUCURESTI. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM BUCURESTI, pe durata derularii procedurii de autorizare. 21 Sep 2021
ANUNT PUBLIC Privind solicitarea de obtinere a autorizatiei integrate de mediu SC SOEHNER SRL, cu sediul in Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, Spatiul B, jud. Timis anunta depunerea solicitarii privind obtinerea autorizatiei integrate de mediu pentru punctul de lucru situat in localitatea Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, Spatiul B, jud. Timis, avand urmatoarea activitate ce se incadreaza in Anexa Nr. 1 a Legii 278/ 2013 privind emisiile industriale pct. 4. Industria chimica in categoria: 4.1.h producerea compusilor chimici organici ai materialelor plastice (polimeri, fibre sintetice si fibre pe baza de celuloza) Informatii privind impactul potential asupra mediului a activitatii pentru care se solicita obtinerea autorizatiei integrate de mediu se pot obtine in timpul programului de lucru, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Bv. Liviu Rebreanu, nr. 18-18 A, Timisoara si la sediul SC SOEHNER SRL, Ghiroda, Calea Lugojului, nr. 107, Spatiul B, jud. Timis. Observatiile, sugestiile, propunerile publicului se primesc in scris la sediul APM Timis sau electronic la adresa de e-mail a APM: office@apmtm.anpm.ro timp de 30 zile de la aparitia anuntului. . 18 Sep 2021
ROMATERMIT CONSTRUCT SRL informeaza publicul interesat ca a depus solicitarea de emitere a autorizatiei de mediu pentru activitatea "Fabricarea de constructii metalice si parti componente alte structurilor metalice cod CAEN 2511 desfasurata in Com. Jilava, SOS. Giurgiului nr. 33 A, Jud. Ilfov. Se pot solicita informatii sau depune observatii, formulate in scris, zilnic, de luni pana vineri, intre orele 9:00- 13:00, la sediul APM Ilfov din Bucuresti, sector 6, aleea Lacul Morii nr. 1. 17 Sep 2021
SC CSM SERVICE AUTO SRL anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul service auto , propus a fi amplasat in Oras Pantelimon str. Fanetei nr. 7 judet Ilfov. Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti și la sediul SC CSM SERVICE AUTO SRL din intrarea Sf. Gheorghe nr.10A in zilele de Luni pana Vineri intre orele 09:00 si 16:00. Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Ilfov. 16 Sep 2021
SC DOVIS MOBLINE SRL cu sediul in Galati, Strada Otelarilor, Nr. 25A, Bloc D9C, Scara C, Etaj 5, Ap. 17, TEL: 0742204000, anunta ca a depus documentatia tehnica in vederea obtinerii autorizatiei de mediu pentru activitatile de Fabricarea de mobila n.c.a - cod CAEN 3109, Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine - cod CAEN 3101, Fabricarea de mobila pentru bucatarii - cod CAEN 3102, Fabricarea de saltere si somiere - cod CAEN 3103 pentru amplasamentul din Municipiul Brasov, Strada Carierei, Nr. 164, Corp A, Camera 1, incinta Depozitului nr. II, Etaj Parter, Judet Brasov. Observatiile publicului se primesc zilnic in scris la sediul APM Brasov, Strada Politehnicii 3, Brasov in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt 15 Sep 2021
OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare aferente sondei 667 Calacea", propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CF nr.106024-Ortioara, jud.Timiș anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către A.P.M.Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei-667.Calacea" propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CFnr.106024- Ortioara, jud.Timiș Proiectul deciziei de incadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis din Timişoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00- 16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmtm.anpm.ro- Secţiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei Pentru Protectia Mediului Timis. 15 Sep 2021
Cristian Dan, titular al proiectului - "Autorizarea executării lucrărilor de desființare corp C1; autorizarea executării lucrărilor de construire casă de vacanță, amenajare incintă, imprejmuire, racorduri și branșamente la utilități" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM Cluj in cadrul procedurii de evaluarea a impacului asupra mediului pentru proiectul "Autorizarea executării lucrărilor de desființare corp C1; autorizarea executării lucrărilor de construire casă de vacanță, amenajare incintă, imprejmuire, racorduri și branșamente la utilități" propus a fi amplasat in comuna Beliș, sat Giurcuța de Sus, nr. 76, jud. Cluj. Proiectul deciziei etapei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 410722, fax 0264410716, e-mail office@apmcj.anpm.ro in zilele de luni- joi, intre orele 9.00 și 14.00 și vineri intre orele 9.00-13.00 precum și la umătoarea adresă de e-mail office@apmcj.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a APM Cluj" 15 Sep 2021
ANUNT PUBLIC. In conformitate cu prevederile OUG nr 195/2005 privind protectia mediului cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr 544/2001 privind accesul la informatie. SOCIETATEA/ SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APA. TITULAR: APA - SARICHIOI. SEDIU: Judet Tulcea, Comuna Sarichioi strada Principala nr 691 A judet Tulcea. TELEFON/ FAX: 0240563538. ACTIVITATEA: Captare, stocare, tratare si distributie apa potabila. AMPLASARE OBIECTIV Comuna Sarichioi localitatea SARICHIOI. SCOPUL ATIVITATII: Prestarea de servicii de utilitate publica in comuna SARICHIOI. PREZENTAREA: Satisfacerea consumului uman, consum menajer, ACTIVITATII consum agenti economici. INFORMATII cu privire la masurile de protectie a factorilor de mediu si despre eventualul impact asupra factorilor de mediu. Protectia aerului, protectia impotriva zgomotului si vibratiilor , protectia solului si subsolului, protectia fondului forestier, protectia impotriva radiatiilor, protectia peisajului si zonelor de interes traditional, H 290- nociv pentru metale, 4400- foarte toxic pentru mediu acvatic 4302- nociv. ANUNTA publicul interesat asupra depunerii solicitarii si documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiei de mediu Informatiile privind potentialul impact asupra mediului generat de proiectul propus si observatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia mediului Tulcea str 14 Noiembrie nr 5 ,telefon 0240/510622 fax 0240/510621 de luni pana vineri intre orele 10.00- 14.00 15 Sep 2021
Ultimele Stiri
Educatie Cum arata chestionarul pentru vaccinare pe care trebuie sa il semneze parintii. Ministerul Educatiei: De vineri va fi distribuit in scoli - DOCUMENT Esential Noua lista a tarilor cu risc epidemiologic: Grecia si Cipru ies din zona rosie / Copiii de pana la 12 ani, exceptati de la carantina si prezentarea unui test RT-PCR la intrarea in tara Esential ​DOCUMENT Carantina de noapte in weekend in zonele cu rata de infectare de peste 6. Sunt exceptate persoanele vaccinate / Lista restrictiilor decise de CNSU - UPDATE Esential Fara certificat verde COVID pentru copiii cu varsta pana in 12 ani / Noile modificari decise de autoritati Asigurari Primele sume vehiculate in falimentul City: Ce datorii externe ar fi de platit, ce bani are Fondul de Garantare si ce faci daca ai de recuperat mai mult de 100.000 de euro Media & Publicitate Romania TV, amendata cu 15.000 de lei, pentru declaratii facute de Șosoaca, Mugur Mihaescu si Gelu Visan / Care sunt afirmatiile care au atras sanctiunile
Pentru o navigare personalizata, folosim cookies.