Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4236

Acord Mediu DTAC (ANPM)

Anunturi
Acord Mediu DTAC (ANPM)
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
S.C. ESO PETROL S.R.L., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUTIE CARBURANTI" amplasat in Localitatea Sacalaz, identificat prin CF 413111, jud. Timis Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18- 18A si la sediul titularului S.C. ESO PETROL S.R.L, localitatea Sibiu, Str. Somesului , nr. 31, jud. Sibiu, in zilele de luni- joi intre orele 8.00- 16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis. a 14 Mar 2023
Subscrisa URBAN VILLAGE RESIDENTIAL SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ""Amenajare drum inscris in cf 423841 conform PUZ aprobat prin hcl 47/29.03.2007 propus a fi amplasat in com Mosnita Noua , cf 423841, DE95/13, top 423841, jud Timis . Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Timis, mun Timisoara, str Liviu Rebreanu nr.18-18A jud Timis si la adresa titularului :mun Timisoara, str A.Demetriade nr.1/5, cam.7, jud Timis, in zilele de luni-joi intre orele 08:00-16:30 si vineri intre orele 08:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis .a 14 Mar 2023
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu Comuna Curatele anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: "Construire statie de epurare in comuna Curatele, judetul Bihor", propus a fi amplasat in sat Nimaiesti, comuna Curatele. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor, B-dul Dacia, nr. 25/A Oradea, in zilele de luni-joi intre orele 8.00- 16.30, vineri intre orele 8-14 si la sediul Primariei Curatele. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Bihor.a 13 Mar 2023
ANUNT PUBLIC. Societatea ECOREC S.A. cu sediul in Soseaua de Centura nr.2, Popesti-Leordeni, jud.Ilfov anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii autorizatiei de mediu in scopul desfasurarii activitatii de tratare si sortare a deseurilor municipale si a deseurilor din constructii si demolari pe amplasamentul din Soseaua de Centura nr.2, Popesti-Leordeni, jud.Ilfov. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul A.P.M.Ilfov, str.Aleea Lacul Morii nr.1, sect.6, București, Tel/Fax: 021/430.15.23, 021/430.14.02 in zilele de luni-joi intre orele 8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00-14.00 Observatiile publicului se primesc zilnic,la sediul A.P.M.Ilfov. a 10 Mar 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare Bob Alexia,titular al proiectului "Construire imobil P+1E, piscina si ponton barci", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare: NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/ EVALUARII ADECVATE/ EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire imobil P+1E, piscina si ponton barci"., propus a fi amplasat in Comuna Gruiu, Sat Silistea Snagovului, Parcela 1354/4, Tarlaua 47. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni - Joi, intre orele 9.00- 12.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/ contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 10 Mar 2023
SC ESPE ENERGIA SRL anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului, pentru proiectul " CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEA ELECTRICA, propus a fi amplasat, comuna comuna Macea , sat Sanmartin, curti constructii in intravilan, identificat prin CF302229, CF301726, CF301735 , CF 302272 -Macea , judetul Arad. Tipul deciziei posibile luate de APM ARAD poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Raportul privind impactul asupra mediului poate fi consultat la sediul APM ARAD, Splaiul Mures, FN , judetul Arad, si la sediul SC ESPE ENERGIA SRL, cu sediul in comuna Ghiroda , strada Calea Lugojului , DN 6 , km 551 stanga, jud. Timis , zilnic intre orele 9.00 - 14.00. Documentul mentionat este disponibil si la urmatoarea adresa de internet www:apmar.anpm.ro. Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului, va avea loc la sediul Primariei comunei Macea in data de 10.04.2023 incepand cu orele 14.00. Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/opinii/observatii privind documentele mentionate la sediul APM Arad, Splaiul Mures, FN , judetul Arad, pana la data de 07.04.2023 . a 10 Mar 2023
SC CITY OF MARA DOI SA, titular al proiectului"CONSTRUIRE IMOBIL DE LA S+P +2E LA S+P +4E+ ER, CU PARCARI SI SPATII ACOPERITE PENTRU SPORT SI RECREERE",propus a fi amplasat in Timisoara, str. Circumvalatiunii, nr. 1, teren identificat prin extras CF 455004, judetul Timis.,anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate si evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru roiectul"CONSTRUIRE IMOBIL DE LA S+P+ 2E LA S+P+4E+ER, CU PARCARI SI SPATII ACOPERITE PENTRU SPORT SI RECREERE",propus a fi amplasat in Timisoara, str. Circumvalatiunii, nr. 1, teren identificat prin extras CF 455004, judetul Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediuluiAPM Timis din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni-joi intre orele 8.00- 16.30, vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului." a 09 Mar 2023
TITULAR PROIECT PT GREEN SOLAR ENERGY SRL, titular al proiectului ,,Construire parc fotovoltaic, imprejmuire, organizare de santier si racordare la S.E.N., CEF 2- Draganesti, Prahova", propus a fi amplasat in Comuna Draganesti, Satul Meri, Judetul Prahova, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*) Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti. Observatiile publicului se primesc luni-joi 08:30- 16:30, vineri 08:00- 14:00, la sediul ANPM Prahova. a 09 Mar 2023
TITULAR PROIECT SAVANNAH PARTNERS SRL, titular al proiectului "Construire parc fotovoltaic, imprejmuire, organizare de santier si racordare la S.E.N., CEF 1- Draganesti, Prahova", propus a fi amplasat in Comuna Draganesti, Satul Meri, Judetul Prahova, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa de catre Agentia pentru Protectia Mediului Prahova, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*) Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului, Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti. Observatiile publicului se primesc luni-joi 08:30-16:30, vineri 08:00-14:00, la sediul ANPM Prahova. a 09 Mar 2023
*S.C. TACROM SERVICES S.R.L. cu sediul in B-dul Republicii nr.313A, Ploiesti, Prahova anunta depunerea documentatiei tehnice in vederea eliberarii Autorizatiei de Mediu pentru obiectivul: activitatii de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale cu amplasamentul in Bulevardul Republicii nr 313A, Ploiesti, Prahova Documentele pot fi consultate la sediul ANPM, Splaiul Independentei, nr.294, Sect. 6, Bucuresti, Cod 060031, de luni pana vineri intre orele 09.00 si 12.00. a 09 Mar 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare COMUNA SALCIUA, titular al proiectului RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE, COMUNA SALCIUA, JUDETUL ALBA, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fara evaluarea impactului asupra mediului, pentru proiectul RETEA CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE, COMUNA SALCIUA, JUDETUL ALBA, propus a fi amplasat in com. Salciua, intravilan si extravilan, jud.Alba. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni -joi, intre orele 09 - 14.30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 08 Mar 2023
TABACARU LIVIU-CATALIN, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE CLADIRE HALA METALICA REGIM "P+E1+ IMPREJMUIRE" CU FUNCTIUNEA - DEPOZITARE, REPARATII ȘI INTRETINERE UTILAJE SI UTILITATI: BRANSAMENT ELECTRIC, BAZIN VIDANJABIL ETANS, PUT + CAMIN HIDROFOR, GAZE NATURALE, ORGANIZARE DE SANTIER" , propus a fi amplasat in TARLA 84, PARCELA 386 /2, LOT 1, COM. GRUIU, SAT. LIPIA, JUD. ILFOV. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii Nr. 1 Sector 6 Bucuresti si la sediul RKU UNION, str. Elena Doamna, nr 12, Ploiesti, Prahova, in zilele de luni-vineri, intre orele 10:00 - 16:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii nr 1, Sector 6 Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro a 08 Mar 2023
Ultimele Stiri
SPORT Preliminarii Euro 2024: Romania, al doilea succes consecutiv in grupa / Punctaj maxim pentru tricolori SPORT LIVE Razboi in Ucraina, ziua 398: Situatie "foarte periculoasa” la centrala nucleara de la Zaporojie / Belarus sustine ca NATO i-a fortat mana sa... SPORT VIDEO Cum au fabricat rusii o inregistrare video pentru a-i acuza pe ucraineni de abuz / Cum au fost demascati ACTUALITATE VIDEO Senator PNL: "La Ministerul Apararii pensia medie este de 4.000 de lei, de subzistenta” / Ce pensie are de la Armata premierul Ciuca, pe... ACTUALITATE VIDEO "Franta este furioasa”, pe fondul reformei pensiilor. Noi ciocniri intre protestatari si politisti / La Paris, cel putin doua persoane au... ACTUALITATE Datele cheie ale reformei pensiilor din Franta / Cum s-a ajuns la cele mai mari proteste?
29 Mar 2023Editia #4236
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458