Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4575

Acord Mediu DTAC

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Anunturi
Acord Mediu DTAC
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
S.C. Ssc Office Management S.R.L., cu sediul in sat Putineiu, comuna Putineiu, nr. cadastral 1/2/2, judet Giurgiu, avand C.U.I. 25586798, nr.de ordine in Registrul Comertului: J52/303/2009, titular al activitatii "Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase", ce se desfasoara la punctul de lucru din comuna Putineiu, sat Putineiu, nr.cadastral 1/2/2, judetul Giurgiu, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a Autorizatiei de mediu. Informatiile/observatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii desfasurate pot fi consultate/depuse zilnic, timp de 10 zile lucratoare, de la data publicarii anuntului la sediul APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl.111, sc.A+B, et. 1, de luni pana joi, intre orele 9.00 - 14.00, si vineri, intre orele 9.00-12.00, sau pe e-mail la adresa: office@apmgr.anpm.ro.a 21 Feb 2024
S.N.G.N. Romgaz S.A. Sucursala Tg. Mures, titular al proiectului "Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 75 Rosetti Vest", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Buzau in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 75 Rosetti Vest", propus a fi amplasat in com.C.A. Rosetti, jud. Buzau. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau, din municipiul Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, jud. Buzau, in zilele de luni-vineri, intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbz.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii / observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe adresa de e-mail a APM Buzau: office@apmbz.anpm.roa 21 Feb 2024
S.N.G.N. Romgaz S.A. Sucursala Tg. Mures, titular al proiectului "Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 73 Rosetti", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Buzau in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sonda 73 Rosetti", propus a fi amplasat in com.C.A. Rosetti, jud.Buzau. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Buzau, din municipiul Buzau, str. Sfantul Sava de la Buzau, nr. 3, jud. Buzau, in zilele de luni-vineri, intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet: www.apmbz. anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe adresa de e-mail a APM Buzau: office@apmbz. anpm.ro.a 21 Feb 2024
Titular BUTUC VARGA LUMINITA MONICA anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare cf. HG 1076/2004 privind procedura evaluarii de mediu pentru planuri si programe, in vederea obtinerii avizului de mediu pentru ,PUD DESFIINTARE CONSTRUCTIE EXISTENTA SI CONSTRUIRE LOCUINTA PARTER, localitatea ORADEA, STR. LIVEZILOR nr. 38A, jud. Bihor. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul - A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A din data 21.02.2024 intre orele 9 - 14. Publicul interesat poate transmite, in scris ,comentarii si sugestii, pana in data de 10.03.2024, la A.P.M. Bihor, Oradea, bd. Dacia, nr. 25/A, e-mail: office@apmbh.anpm.ro, in zilele de luni -vineri, intre orele 9-14.a 21 Feb 2024
Bunica Robert-Florian pfa , cu sediul in orasul Harsova, strada Portului nr.17 , bloc S3 , scara B , etaj 1 , apartament 5, solicita de la Agentia de Protectie a Mediului , obtinerea autorizatiei de mediu pentru obiectivul (activitatea) preluarea si epurarea a apelor uzate , cod CAEN 3700 , amplasat in orasul Harsova si in satele din inprejurimi . Persoanele fizice sau juridice interesate , pot depune eventuale contestatii sau sugestii , la sediul A.P.M. Constanta , strada Unirii nr.23 , telefon 546696a 19 Feb 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu CERNISENCU ALEXANDRU, cu domiciliul municipiul Constanta, str. Teleajen nr. 13 B, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: CONSTRUIRE IMOBIL P+ 2E+3 Eretras- LOCUINTA MULTIFAMILIALA CU SPATII COMERCIALE LA PARTER, amplasat in municipiul Constanta, str. Voievozilor nr. 13, judetul Constanta. lnformatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Constanta: municipiul Constanta, str. Unirii nr. 23 si la CERNISENCU ALEXANDRU, cu domiciliul municipiul Constanta, str. Teleajen nr. 13B,in zilele de luni- vineri , intre orele 9,00 -13,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia medi ului Constanta . a 19 Feb 2024
**SC ARVARO28 SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Exploatare agregate minerale in terasa, in localitatea Cotu Grosului, comuna Filipesti, judetul Bacau" propus a se realiza in extravilanul comunei Filipesti, judetul Bacau. Informatiile privind proiectul depus pot fi consultate la sediul APM Bacau, str. Oituz, nr. 23, in zilele lucratoare, intre orele 8-14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bacau, str. Oituz nr. 23 a 19 Feb 2024
**Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC. TRANSALPINA FAN SRL, titular al proiectului "EXTINDERE HALA PRODUCTIE SI CONSTRUIRE CLADIRE VESTIARE", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Alba, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "EXTINDERE HALA PRODUCTIE SI CONSTRUIRE CLADIRE VESTIARE", propus a fi amplasat in jud. Alba ,PIANU DE JOS, STR. VINTISOARA, NR 41, CF 78252, identificat prin 78252 Pianu 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Alba din mun. Alba Iulia, str. Lalelelor, nr. 7B, in zilele de luni -joi, intre orele 09 - 14,30 si vineri intre orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmab.anpm.ro.Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 19 Feb 2024
**SC Trademed Sciro SRL cu sediul in jud Ilfov Oras Magurele strada Sulfinei nr 78 80 proprietar al terenului aflat in Jud Ilfov, Oras Bragadiru , T20 P95/8 95/ 9 95/10 NC/ Carte Funciara 129313, anunta publicul interesat asupra declansarii procedurii de informare pentru documentatia PUZ Parc Logistic , Birouri servicii P+2, faza aviz favorabil CTUAT. Obsevatii, comentarii si propuneri se pot transmite in scris in perioada 21.06.2023 - 22 .07.2023 la Directia de Urbansim si Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Judetean Ilfov : str Ernest Juvara 3-5 Bucuresti 6 sau la adresa de poasta electronica sesizari@cjilfov.ro. Publicat prin www.anuntmediu.roa 19 Feb 2024
OMV PETROM S.A., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construirea unui parc fotovoltaic pe terenul OMV PETROM in localitatea Corbii Mari propus a fi amplasat in com. Corbii Mari, sat Corbii Mari, str. Principala, nr. 148, jud. Dambovita. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la zilele A.P.M Dambovita din Municipiul Targoviste, calea Ialomitei nr 1. judetul Dambovita, in zilele de luni - vinery, intre orele 9:00 - 16:00, precum si la urmatoarea adresa de internet in http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului." a 19 Feb 2024
OMV PETROM S.A., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construirea unui parc fotovoltaic pe terenul OMV PETROM in localitatea Corbii Mari propus a fi amplasat in com. Corbii Mari, sat Corbii Mari, str. Principala, nr. 148, jud. Dambovita. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la zilele A.P.M Dambovita din Municipiul Targoviste, calea Ialomitei nr 1. judetul Dambovita, in zilele de luni - vinery, intre orele 9:00 - 16:00, precum si la urmatoarea adresa de internet in http://apmdb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii, la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului."a 19 Feb 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu BABOIA SOLAR PLANT SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire, imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare", propus a fi realizat in comuna Ogrezeni, T35, P 5, 6,7,8,520, jud. Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din municipiul Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, jud. Giurgiu si la BABOIA SOLAR PLANT SRL cu sediul in mun Bucuresti, sect. 1, str. Siriului, nr. 22-26. Observatiile publicului se primesc la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din municipiul Giurgiu. a 16 Feb 2024
Ultimele Stiri
ACTUALITATE Margarita Simonian sustine ca ofiterii germani au discutat despre aruncarea in aer a podului Crimeii cu rachete Taurus / Germania lanseaza o ancheta ACTUALITATE "Toate statele aliate au o prezenta in Ucraina”. Ce se ascunde in spatele comentariilor lui Macron privind "prezenta oficiala” a militarilor... ACTUALITATE LIVE Razboi in Ucraina, ziua 737: Rusia creste limita de varsta pentru mobilizarea subofiterilor / Ucraina si Olanda au semnat un acord de... ACTUALITATE VIDEO Alexei Navalnii, inmormantat la Moscova pe muzica lui Frank Sinatra / Mii de rusi au scandat numele opozantului: Multumesc, Alexei! Putin... ACTUALITATE Maia Sandu, dupa Congresul din Transnistria: A fost organizat pentru a solicita bani Moscovei / Kremlinul vrea sa-i sperie pe moldoveni, dar... ACTUALITATE VIDEO O masina a intrat intr-un grup de pietoni in Polonia: 19 persoane au fost ranite, printre care sase copii
02 Mar 2024Editia #4575
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458