Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4236

Acord Mediu DTAC (ANPM)

Anunturi
Acord Mediu DTAC (ANPM)
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
S.C. ALKA TRADING CO S.R.L., avand sediul in Soseaua Straulesti, nr. 76- 86, sector 1, Bucuresti, titular al planului/ programului Construire Fundatii Silozuri, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a planului/ programului poate fi consultata la sediul ACPM* cu sediul in Str. Gh. Gr. Cantacuzino nr. 306, Ploiesti de luni pana vineri intre orele 9.00- 13.00 . Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul ACPM*, in termen de 18 zile lucratoare de la data publicarii anuntului. *ACPM- autoritatea competenta pentru protectia mediului. a 17 Mar 2023
*ANUNT SOLICITARE AUTORIZATIE MEDIU SC PETROL OFFICE SRL supune dezbaterii publice solicitarea autorizatiei de mediu pentru activitatea: CAEN 4730- Comert cu amanuntul al carburantilor pentru autovehicule in magazine specializate, desfasurata in jud. Neamt, sat Dumbrava Rosie, comuna Dumbrava Rosie, strada Dumbravei, nr. 4. Informatiile privind activitatea pot fi consultate la sediul APM Neamt din Piatra Neamt, Piata 22 Decembrie nr. 5, de luni pana joi intre orele 8,00-16,30 si vineri intre orele 8,00 - 14,00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamt `in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt. a 17 Mar 2023
S.C. BCS AUTOMOTIVE INTERFACE SOLUTIONS ROMANIA S.R.L titular al proiectului MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE LA HALA C5 anunta publicul interesat luarii deciziei etapei de incadrare a APM Timis, de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, evaluarii adecvate si evaluarii impactului asupra corpurilor de apa in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul " MODIFICARI INTERIOARE SI EXTERIOARE LA HALA C5, amplasat in Comuna Remetea Mare,localitatea Remetea Mare, identificat prin CF Nr. 406268, nr. top 406268, judetul Timis". Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 16 Mar 2023
JIC INSTAL EXPERT SRL, titular al "Construire spalatorie auto cu fise "propus a fi amplasat in localitatea Recas, str. Intrarea Stadionului, C.F.Nr. 413351, cad/top: 413351, jud. Timis, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Construire spalatorie auto cu fise" propus a fi amplasat in localitatea Recas, str. Intrarea Stadionului, C.F.Nr. 413351, cad/top: 413351, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis din Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis, in zilele de luni- joi, intre orele 8:00- 16:30 si vineri intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/ - sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis. a 16 Mar 2023
E. VAN WIJK REAL ESTATE S.R.L, titular al proiectului " Extindere hala depozitare - Corp C2, amenajari interioare si exterioare, racord la utilitati" propus a fi amplasat in com. Apahida, sat Sannicoara, str. Clujului, nr.7, judet Cluj, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru proiectul "Extindere hala depozitare - Corp C2, amenajari interioare si exterioare, racord la utilitati" propus a fi amplasat in com. Apahida, sat Sannicoara, str. Clujului, nr.7, judet Cluj. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr 99, in zilele de luni-joi intre orele 9.00-14.00, vineri intre orele 9.00-13.00 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmcj.anpm.ro Publicul interesa poate inainte comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Cluj a 16 Mar 2023
Boncea Gheorghe si Boncea Elena anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul "Scoatere definitiva din fondul forestier a suprafetei de 297 mp, situata in extravilanul comunei Arefu, judetul Arges, in raza O.S. Vidraru, U.P. III Capra, u.a. 100A%" (pentru construire structura de cazare turistica - bungalouri, parcare, respectiv spatiu de alimentatie publica). Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arges, mun. Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, judetul Arges, in zilele de luni-vineri, orele 8-13. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arges, mun. Pitesti, str. Egalitatii, nr. 50A, judetul Arges.a 15 Mar 2023
SC Time Show SRL, titular al proiectului:" pentru "CONSTRUIRE ANSAMBLU 6 HALE PARTER, DEPOZITARE MARFURI GENERALE, BRANSAMENT ELECTRIC, IMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE CONTAINAR- CABINA POARTA, RACORD LA DN2, ALIPIRE TERENURI, PUT FORAT, BAZIN VIDANJABIL ETANS si UTILITATI" anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: "CONSTRUIRE ANSAMBLU 6 HALE PARTER, DEPOZITARE MARFURI GENERALE, BRANSAMENT ELECTRIC, IMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE CONTAINAR- CABINA POARTA, RACORD LA DN2, ALIPIRE TERENURI, PUT FORAT, BAZIN VIDANJABIL ETANS si UTILITATI", propus a fi amplasat in Afumati, T71, P252, Ilfov 1. Proiectul deciziei de incadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov din Bucuresti, str. Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, in zilele de luni-joi intre orele 800-1630 si vineri 800-1400, precum și la următoarea adresă de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observații la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a autorității competente pentru protecția mediului.a 15 Mar 2023
SUBSEMNATUL MAVRODIN DANUT GABRIEL, domiciliat in Str. Garoafei nr. 2A, satul Tamasi, titular al proiectului "INTOCMIRE PLAN URBANISTIC ZONAL (PUZ) PENTRU CONSTRUIRE LOCUINTA P+1E, IMPREMJMUIRE TEREN, RACORDURI / BRANSAMENTE LA UTILITATI", orasul Buftea, Tarla 58, Parcela 222/2/9, numar cadastral 60330, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu pentru proiectul mentionat si declansarea etapei de incadrare. Prima versiune a proiectului poate fi consultata la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov din Aleea Lacul Morii nr. 1, sector 6, de luni pana vineri intre orele 9-12. Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul APM Ilfov, in teremen de 15 zile de la data publicarii anuntului.a 15 Mar 2023
S.C. INTEGER DEVELOPMENT S.R.L. cu adresa in Bd. Timisoara nr. 8- 10, cladirea C2- 2, birou 1, Sector 6, Bucuresti , anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului de mediu , prin procedura extinsa de analiza a impactului asupra mediului, la lucrarea "MODIFICARE FATADE SI COMPARTIMENTARI INTERIOARE USOARE - FARA AFECTAREA STRUCTURII DE REZISTENTA ȘI STABILITATEA CORPULUI C6 SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CONSTRUCTII ANEXA - GARAJ ACOPERIT IN SERVICE AUTO - SPALATORIE, TINICHIGERIE, MECANICA - CU FUNCTIUNI CONEXE (BIROURI, DEPOZITARI, SPATII TEHNICE, STATII ITP, etc.)" Mun. Bucuresti, bd Timisoara nr. 8-10, cladire C6, Sector 6 Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov str. Lacul Morii nr. 1, sector 6, Bucuresti, Tel/ Fax: 430.15.23, 430.14.02, 0746248440. a 15 Mar 2023
SC VASALLARC SRL, cu sediul si atelierul in Targu Secuiesc Str Cimitirului nr. 28, anunta publicul interesat asupra depunerii documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de mediu pentru activitatea principala :-Fabricarea altor articole din metal. Observatii sau reclamatii se pot depune la APM Sf. Gheoghe, Bd. Grigore Balan, nr. 10, in termen de 30 zile de la aparitia prezentului anunt. a 15 Mar 2023
S.C. INTEGER DEVELOPMENT S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "MODIFICARE FATADE SI COMPARTIMENTARI INTERIOARE USOARE - FARA AFECTAREA STRUCTURII DE REZISTENTA ȘI STABILITATEA CORPULUI C6 SI SCHIMBARE DE DESTINATIE DIN CONSTRUCTII ANEXA - GARAJ ACOPERIT IN SERVICE AUTO - SPALATORIE, TINICHIGERIE, MECANICA - CU FUNCTIUNI CONEXE (BIROURI, DEPOZITARI, SPATII TEHNICE, STATII ITP, etc.)", propus a fi amplasat in Bucuresti, sector 6, Str. Bulevardul Timisoara, nr. 8-10, cladirea C6 Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Bucuresti, din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de luni-vineri, intre orele 9.00-12.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Bucuresti. a 14 Mar 2023
Anexa 5.J la procedura de aplicare a Legii 292/2018, privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului S.C. FERTILIS S.R.L. (titular proiect), titular al proiectului "CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE P+1E - PARTIAL CU BIROURI SI SHOWROOM, AMENAJARE INCINTA SI ORGANIZARE DE SANTIER", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre ANPM ILFOV, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul "CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE P+1E - PARTIAL CU BIROURI SI SHOWROOM, AMENAJARE INCINTA SI ORGANIZARE DE SANTIER", propus a fi amplasat in Jud. Ilfov, Com. Chiajna, T.57/3, P.23, Nr. Cad 71322. 1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM ILFOV, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, in zilele de luni-joi, intre orele 9:00 - 13:00, vineri intre orele 9:00 - 12:00, precum si la urmatoarea adresa de internet anmif.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. 2. Publicul interesat poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului ANPM ILFOV, Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sect. 6, Bucuresti, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. *) La steluta se va mentiona daca se deruleaza si procedura privind evaluarea impactului asupra mediului in context transfrontalier, pentru proiectul in cauza. a 14 Mar 2023
Ultimele Stiri
SPORT Preliminarii Euro 2024: Romania, al doilea succes consecutiv in grupa / Punctaj maxim pentru tricolori SPORT LIVE Razboi in Ucraina, ziua 398: Situatie "foarte periculoasa” la centrala nucleara de la Zaporojie / Belarus sustine ca NATO i-a fortat mana sa... SPORT VIDEO Cum au fabricat rusii o inregistrare video pentru a-i acuza pe ucraineni de abuz / Cum au fost demascati ACTUALITATE VIDEO Senator PNL: "La Ministerul Apararii pensia medie este de 4.000 de lei, de subzistenta” / Ce pensie are de la Armata premierul Ciuca, pe... ACTUALITATE VIDEO "Franta este furioasa”, pe fondul reformei pensiilor. Noi ciocniri intre protestatari si politisti / La Paris, cel putin doua persoane au... ACTUALITATE Datele cheie ale reformei pensiilor din Franta / Cum s-a ajuns la cele mai mari proteste?
29 Mar 2023Editia #4236
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458