Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4575

Acord Mediu DTAC

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Anunturi
Acord Mediu DTAC
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
Anunt public privind decizia de emitere a acordului de mediu. BISALTA SRL anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Parc eolian - Ciuchici, amplasat in extravilanul UAT Ciuchici. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in zilele de luni - joi, intre orele 0900- 1500, si vineri, intre orele 0900- 1300-, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/reglementari . Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Caras-Severin, Resita, str. Petru Maior, nr. 73, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Caras- Severin. a 23 Feb 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare "OMV PETROM SA, titular al proiectului "Lucrari de abandonare aferente sondei 230 Satchinez", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 230 Satchinez", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Sandra, nr. tarla 346/1, 343/1: parcela 1 si 6, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din Municipiul Timisoara, Bd. Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: http://apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului". a 22 Feb 2024
SC Banad SRL titular al proiectului "Perimetru temporar de explotare nisip si pietris cu refacerea mediului" anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Sibiu in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Perimetru temporar de explotare nisip si pietris cu refacerea mediului, propus a fi amplasat in Turnu Rosu, extravilan, CF nr. 102571, nr. cad. 102571, judetul Sibiu. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul A.P.M Sibiu, str. Hipodromului nr. 2A, municipiul Sibiu, judetul Sibiu, in zilele in zilele de luni - intre orele 8:00- 16:00 si vineri intre orele 8:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmsb.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M Sibiu. a 22 Feb 2024
SC SOLAR POWER PANELS SRL, cu sediul in municipiul Constanta, Bdul. Mamaia, nr. 175, et. 2, Jud. Constanta, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire Capacitati Energetice fotovoltaice Sintea Mica cu doua obiective de investitie - Obiectiv de investitie nr. 1: Construire CEF SOLARIS 1: panouri fotovoltaice, amplasare posturi de transformare, imprejmuire, sistem monitorizare, pozare LES cu fibra optica si organizare de santier si Obiectiv de investitie nr. 2: Construire CEF SOLARIS 2: panouri fotovoltaice, statie de conexiuni si transformare, amplasare posturi de transformare, imprejmuire, sistem monitorizare si organizare de santier"propus a fi amplasat in extravilanul localitatii Olari, FN, identificat prin CF 303731, CF 304240, CF 304215, CF 303052, CF 303106, CF 303058, Olari, Judetul Arad. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Arad, din Arad, str. Splaiul Mures, FN, Jud. Arad si la sediul titularului din municipiul Constanta, Bdul. Mamaia, nr. 175, et. 2, Jud. Constanta, in zilele de luni- vineri, intre orele 9-14. Observatiile publicului transmise electronic se primesc zilnic la sediul APM Arad din Arad, Str. Splaiul Muresului, FN, Jud. Arad. a 22 Feb 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu BABOIA SOLAR PLANT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare", care se va realiza in comuna Ogrezeni, tarla 100, 95, parcela 1027, 1, 2, CF 34033, 34034, judetul Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu in zilele de luni- joi intre orele 9.00 - 14.00 si vineri intre orele 9.00- 12.00 si la BABOIA SOLAR PLANT SRL, cu sediul in Bucuresti, Bucuresti, str. Siriului, nr. 22-26, sector 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu , pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro. a 21 Feb 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu BABOIA SOLAR PLANT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare", care se va realiza in comuna Ogrezeni, tarla 100, parcela 1027, CF 30419, judetul Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu in zilele de luni-joi intre orele 9,00 - 14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 si la BABOIA SOLAR PLANT SRL, cu sediul in Bucuresti, Bucuresti, str. Siriului, nr. 22-26, sector 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu , pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro. a 21 Feb 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. BABOIA SOLAR PLANT SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Construire imprejmuire teren, parc fotovoltaic si stocare", care se va realiza in comuna Ogrezeni, tarla 100, parcela 1027, CF 30780, judetul Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Giurgiu, sos Bucuresti, bl. 111, sc. A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu in zilele de luni-joi intre orele 9,00 - 14,00 si vineri intre orele 9,00-12,00 si la BABOIA SOLAR PLANT SRL, cu sediul in Bucuresti, Bucuresti, str. Siriului, nr. 22-26, sector 1. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Giurgiu , pe adresa de e-mail: office@apmgr.anpm.ro. a 21 Feb 2024
DELGAZ GRID SA pentru CHELARIU ANA-MARIA prin SC MONTREPCOM SA, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Neamt, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare, pentru proiectul ,, Extindere retea si bransament gaze naturale presiune redusa din PE" propus a fi amplasat in loc. Piatra Neamt, str. 1 Decembrie 1918, nr. 297, judetul Neam Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului -Agentia pentru Protectia Mediului Neamt din Piata 22 Decembrie, nr.5, Piatra Neamt, jud. Neamt, cod 610007, in zilele de luni- joi, intre orele 8,00- 16,30 si vineri intre orele 8,00-14,00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmnt.anpm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 21 Feb 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu,OMV PETROM SA., anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Desfiintare constructii/instalatii si remediere teren baterie de cazane Berca/Satuc(Statie de colectare, separare si distributie a titeiului Berca) din cadrul Depozit Berca", propus a fi amplasat in incinta Depozitului Berca din sat Satuc, comuna Berca, Jud. Buzau.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Buzau, Str. Sfantul Sava de la Buzau, nr.3, pe site-ul APM Buzau: www.apmbz.anpm.ro si la sediul titularului din Municipiul Bucuresti, sector 1, str. Coralilor, nr.22. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Buzau pe adresa de e-mail office@apmbz.anpm.ro.a 21 Feb 2024
Anunt public privind solicitarea de emitere a acordului de mediu.SC OMV PETROM SA, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei 872 Varias Vest", propus a fi amplasat in extravilanul comunei Varias, identificata in system stereo70 X=507771.02, Y=185407.22, jud. Timis.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu, nr. 18-18A, jud. Timis si la adresa titularului, Municipiul Timisoara, str. Coriolan Brediceanu, nr. 10 C, jud. Timis, in zilele de luni-joi intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis.a 21 Feb 2024
Composesoratul Urbarial Morlaca, titular al planului "Amenajamentul silvic al fondului forestier, proprietate privata, apartinand Composesoratului Urbarial Morlaca, U.P. I Morlaca, judetul Cluj", cu amplasamentul in comuna Poieni, judetul Cluj, anunta publicul interesat asupra depunerii primei versiuni a planului, la A.P.M. Cluj, in vederea obtinerii avizului de mediu. Informatiile privind varianta de plan pot fi consultate la sediul A.P.M. Cluj, municipiul Cluj Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 99, bl. 9B si la sediul titularului, Comuna Poieni, sat Morlaca, nr. 87, judetul Cluj, zilnic, de luni pana joi, intre orele 8.30 - 16.00 si vineri, intre orele 8.30 - 13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la A.P.M. Cluj, pe adresa de e-mail office@ apmcj.anpm.ro, in termen de 18 zile calendaristice de la data aparitiei anuntului.a 21 Feb 2024
APM Gorj si Ocolul Silvic Novaci anunta publicul interesat asupra deciziei de emitere a avizului de mediu pentru Amenajamentul Ocolului Silvic Novaci -UP I Crasna, UP II Carpinisi, UP III Gilort, UP IV Valea Sadului, UP V Sacelu. Observatiile publicului interesat se primesc la sediul APM Gorj, din Targu Jiu, Strada Unirii nr.76, judetul Gorj, la numarul de fax: 0253.212.892 sau la adresa de e-mail: office@apmgj.anpm.ro.a 21 Feb 2024
Ultimele Stiri
ACTUALITATE Margarita Simonian sustine ca ofiterii germani au discutat despre aruncarea in aer a podului Crimeii cu rachete Taurus / Germania lanseaza o ancheta ACTUALITATE "Toate statele aliate au o prezenta in Ucraina”. Ce se ascunde in spatele comentariilor lui Macron privind "prezenta oficiala” a militarilor... ACTUALITATE LIVE Razboi in Ucraina, ziua 737: Rusia creste limita de varsta pentru mobilizarea subofiterilor / Ucraina si Olanda au semnat un acord de... ACTUALITATE VIDEO Alexei Navalnii, inmormantat la Moscova pe muzica lui Frank Sinatra / Mii de rusi au scandat numele opozantului: Multumesc, Alexei! Putin... ACTUALITATE Maia Sandu, dupa Congresul din Transnistria: A fost organizat pentru a solicita bani Moscovei / Kremlinul vrea sa-i sperie pe moldoveni, dar... ACTUALITATE VIDEO O masina a intrat intr-un grup de pietoni in Polonia: 19 persoane au fost ranite, printre care sase copii
02 Mar 2024Editia #4575
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458