Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4575

Acord Mediu DTAC

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Anunturi
Acord Mediu DTAC
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
ECO SOLAR POWER PLANT SRL anunta publicul interest asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,INFIINTARE PARC FOTOVOLTAIC BANEASA' propus a fi amplasat in extravilanul comunei Baneasa, judetul Constanta. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul APM Constanta, Str. Unirii, nr. 23, jud. Constanta, in zilele de luni - vineri, intre orele 9-16, cat si la urmatoarea adresa de internet http://apmct.anpm.ro Observatiile / contestatiile publicului se primesc la sediul APM Constanta din Constanta, str. Unirii, nr. 23, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului la adresa http://apmct.anpm.roa 01 Mar 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare.CORNE LUCIA, cu sediul in Municipiul Oradea, str. Dambovitei, nr. 5, judetul Bihor, titular al planului ,,PUZ - Reglementare parcele existente, locuinte si anexe gospodaresti pe terenurile cu nr.cad.: 68048, 68049, 68050, 68051, 68052, 68053, 68054, 68055, 68056", amplasat in comuna Sanmartin, localitatea Cihei, nr. cad.: 68048, 68049, 68050, 68051, 68052, 68053, 68054, 68055, 68056, judetul Bihor, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Bihor, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, Informatiile privind planul propus/memoriul de prezentare pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor, Mun. Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A si la sediul titularului in zilele de luni - vineri, intre orele 9 - 14. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bihor, mun. Oradea, B-dul Dacia, nr. 25 / A, judetul Bihor.a 01 Mar 2024
COMUNA BUCOVAT anunta elaborarea primei versiuni a PUD - SALA MULTIFUNCTIONALA CU SPATII EXPOZITIONALE SI COMERCIALE, propus in comuna Bucovat, CF nr. 403054, Judetul Timis, si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a Planului Urbanistic de Detaliu se poate realiza la sediul proiectantului , Timisoara, str. Mircea cel Batran nr. 6, jud. Timis. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M. Timis, b-dul Liviu Rebreanu nr. 18 - 18 A in termen de 18 zile calendaristice de la data prezentului anunt. a 01 Mar 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. OMV PETROM SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Lucrari de abandonare aferente sondei-785.Calacea", propus a fi amplasat in localitatea Calacea, CF nr. 105985-Ortisoara, jud. Timis. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud. Timis și la punctul de lucru al titularului din localitatea Timisoara, str. Coriolan Brediceanu, nr.10C, jud.Timis, in zilele de luni-joi, intre orele 8:00-16:30, vineri intre orele 8:00-14:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M.Timis. a 29 Feb 2024
Anunt public privind depunerea solicitarii de emjtere a acordului de mediu. DOMAR TEST SRL pentru Taralunga Alina-Dana anunta publicut interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordutui de mediu pentru proiectul ,,PROIECTARE si EXECUTIE EXTINDERE CONDUCTA GAZE NATURALE CU BRANSAMENT", propus a se realiza in iud. Tulcea, oras Macin, str. Traian, nr. 6, sau identificat prin n.c. 33235, cf 33235. lnformatiile cu privIre la proiectul propus pot fi consultate la sediul APM Tulcea, str, lsaccei, nr.73, (Cladire Donaris), etaj 3, Municipiul Tulcea, de luni pana joi intre orele 08.00- 16.30 si vineri intre orele 08.00-14.00 si la sediul beneficiarului DOMAR TEST SRL, jud. Tulcea, oras Macin, str. Romana, nr. 16 A. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Tulcea, str. lsaccei, nr. 73, (Cladire Donaris), etaj 3, Municipiul Tulcea, site: http://apmtl.anpm.ro. a 28 Feb 2024
S.C. NATURA CONSTRUCT S.R.L, titular al proiectului "Construire 4 hale depozitare parter cuplate 2 cate 2 (C1 si C2; C3 si C4), imprejmuire teren, put forat, bazin vidanjabil etans, racorduri si bransamente utilitati" , anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare NU SE SUPUNE EVALUARII DE IMPACT ASUPRA MEDIULUI/EVALUARII ADECVATE/EVALUARII IMPACTULUI ASUPRA CORPURILOR DE APA de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul "Construire 4 hale depozitare parter cuplate 2 cate 2 (C1 si C2; C3 si C4), imprejmuire teren, put forat, bazin vidanjabil etans, racorduri si bransamente utilitati", propus a fi amplasat in in Ilfov, Comuna Afumati, Strada Linia de Centura, Nr. 17. Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Ilfov: Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in zilele de Luni - Joi, intre orele 900 - 1200, precum si la urmatoarea adresa de internet: apmif.anpm.ro. Observatiile/contestatiile publicului se primesc la sediul A.P.M. Ilfov - Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr. 1, in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.a 27 Feb 2024
ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE. S.C. CEF DELTA POWER S.R.L., anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "EDIFICARE PARC FOTOVOLTAIC PRODUCTIE ENERGIE ELECTRICA" propus a fi amplasat in comuna Morteni, judet Dambovita, NC 75035, 75039, 75043, 75037. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la A.P.M. Dambovita din Municipiul Targoviste, str. Calea Ialomitei, nr. 1, judet Dambovita, in zilele de luni-vineri, intre orele 9:00-16:00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 27 Feb 2024
Anunt public privind decizia etapei de incadrare OMV PETROM SA prin SC IKEN Construct Management SRL, titular al proiectului ,,Lucrari de abandonare aferente sondei 3837 Videle Vest', anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Teleorman nu se supune evaluarii impactului asupra mediului pentru proiectul ,,Lucrsri de abandonare aferente sondei 3837 Videle Vest' propus a fi amplasat in extravilanul orasului Videle, judetul Teleorman. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman din municipiul Alexandria, str. Dunarii nr.1,judetul Teleorman de luni pana joi intre orele 800-1630 si vineri intre orele 800-1400 , precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM Teleorman. a 27 Feb 2024
MODEL INFORMARE PUBLICA ZIAR INFORMARE In conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare, TITULARUL, SC OMV PETROM SA Bucuresti, Str. Coralilor, Nr.22, Sector 1, intentioneaza sa solicite de la ADMINISTRATIA NATIONALA "APELE ROMANE" - Administratia Bazinala de Apa Banat, Aviz de gospodarire a apelor pentru investitia "Construire puturi de monitorizare provizorii pentru investigare apa subterana pe amplasamentul FOST DEPOZIT DE ACID CLORHIDRIC BILED", UAT Biled, Jud. Timis. Aceasta investitie este NOUA. Ca rezultat al activitatii desfasurate in cadrul investitiei, NU vor rezulta ape uzate. Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea Avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata. Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului sau la adresa mineralaqua@gmail.com CONSTANTIN Doina - Georgeta , tel 0722708486, dupa data de 29.02.2024. a 27 Feb 2024
Asociatia Particulara Korobercz, cu sediul in: comuna Ghelinta, sat Ghelinta, nr. 731, jud. Covasna, prin SC NEW WAY SRL, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform HG 1076/2004, in vederea obtinerii actului de reglementare de mediu pentru: AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND ASOCIATIEI PARTICULARE KOROBERCZ, U.P. I KOROBERCZ, situat in U.A.T. Ghelinta, judetul Covasna. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul titularului, in comuna Ghelinta, nr. 731, jud. Covasna. Comentariile si observatiile scrise ale publicului interesat se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Covasna, situat in Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Balan, nr. 10, judetul Covasna, telefon: 0267 323 701, fax: 0267 324 181, respectiv pe mail office@apmcv.anpm.ro, in zilele de luni pana joi intre orele 800 - 1630 si vineri intre orele 800 - 1400, in termen de 18 (pentru primul anunt) si 15 (pentru al doilea anunt) zile de la aparitia anuntului. a 27 Feb 2024
Composesoratul Jahoros Ghelinta, cu sediul in: comuna Ghelinta, sat Ghelinta, nr. 279, jud. Covasna, si Scoala Generala Clasele I-VII ,,Jancso Benedek", Parohia Romano-Catolica Imeni, Scoala Generala Harale, Scoala Generala nr. 1 si 2 Ghelinta si Scoala Generala Imeni, jud. Covasna, prin SC NEW WAY SRL, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform HG 1076/2004, in vederea obtinerii actului de reglementare de mediu pentru: AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND COMPOSESORATULUI JAHOROS GHELINTA SI DE SCOALA GENERALA CLASELE I-VII ,,JANCSO BENEDEK", PAROHIA ROMANO- CATOLICA IMENI, SCOALA GENERALA HARALE, SCOALA GENERALA NR. 1 SI 2 GHELINTA SI SCOALA GENERALA IMENI, U.P. I JAHOROS, situat in U.A.T. Ghelinta, judetul Covasna. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul titularului, in comuna Ghelinta, nr. 279, jud. Covasna. Comentariile si observatiile scrise ale publicului interesat se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Covasna, situat in Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Balan, nr. 10, judetul Covasna, telefon: 0267 323 701, fax: 0267 324 181, respectiv pe mail office@apmcv.anpm.ro, in zilele de luni pana joi intre orele 800 - 1630 si vineri intre orele 800 - 1400, in termen de 18 (pentru primul anunt) si 15 (pentru al doilea anunt) zile de la aparitia anuntului. a 27 Feb 2024
COMPOSESORATUL "KIS ES NAGYBONYO", cu sediul in: comuna Ghelinta, sat Ghelinta, nr. 903A si COMPOSESORATUL HARALE, jud. Covasna, prin SC NEW WAY SRL, in calitate de titular, anunta publicul interesat asupra declansarii etapei de incadrare, conform HG 1076/2004, in vederea obtinerii actului de reglementare de mediu pentru: AMENAJAMENTUL FONDULUI FORESTIER PROPRIETATE PRIVATA APARTINAND APARTINAND COMPOSESORATULUI "KIS ES NAGYBONYO" SI COMPOSESORATULUI HARALE, U.P. I BONYO, situat in U.A.T. Ghelinta, judetul Covasna. Prima versiune a planului poate fi consultata la sediul titularului, in comuna Ghelinta, nr. 903A, jud. Covasna. Comentariile si observatiile scrise ale publicului interesat se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Covasna, situat in Sfantu Gheorghe, Bd. Grigore Balan, nr. 10, judetul Covasna, telefon: 0267 323 701, fax: 0267 324 181, respectiv pe mail office@apmcv.anpm.ro, in zilele de luni pana joi intre orele 800 - 1630 si vineri intre orele 800 - 1400, in termen de 18 (pentru primul anunt) si 15 (pentru al doilea anunt) zile de la aparitia anuntului. a 27 Feb 2024
Ultimele Stiri
ACTUALITATE Margarita Simonian sustine ca ofiterii germani au discutat despre aruncarea in aer a podului Crimeii cu rachete Taurus / Germania lanseaza o ancheta ACTUALITATE "Toate statele aliate au o prezenta in Ucraina”. Ce se ascunde in spatele comentariilor lui Macron privind "prezenta oficiala” a militarilor... ACTUALITATE LIVE Razboi in Ucraina, ziua 737: Rusia creste limita de varsta pentru mobilizarea subofiterilor / Ucraina si Olanda au semnat un acord de... ACTUALITATE VIDEO Alexei Navalnii, inmormantat la Moscova pe muzica lui Frank Sinatra / Mii de rusi au scandat numele opozantului: Multumesc, Alexei! Putin... ACTUALITATE Maia Sandu, dupa Congresul din Transnistria: A fost organizat pentru a solicita bani Moscovei / Kremlinul vrea sa-i sperie pe moldoveni, dar... ACTUALITATE VIDEO O masina a intrat intr-un grup de pietoni in Polonia: 19 persoane au fost ranite, printre care sase copii
02 Mar 2024Editia #4575
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458