Anunt Public la
Procedura
Autorizare (ANPM)
Acord
Mediu DTAC (ANPM)
Anunturi Mediu Diverse (ANPM; Aviz planuri / programe)Model anunturi publice de mediu pentru ANPMLista
Agentiilor pentru Protectia Mediului

Editia #4412

Acord Mediu DTAC

Birou fizic de preluare Anunturi
Piata ROMANA, Bucuresti
- vezi locatie -
Program: L-V: 10.00 - 15:00
Bd. Magheru nr. 32 - 36, Anexa E ( intre statiile de metrou de la Piata Romana)
E-mail: florentina@mediapress.ro
mareste harta
Anunturi
Acord Mediu DTAC
Publica anuntul tau acum! Copia electronica/ Dovada de publicare a paginii cu anuntul de mediu publicat se primeste in maxim 1 ora.

Publica Acum!
Afla cum poti publica peste 30 de tipuri de anunturi de mediu:
• Anunt Autorizarea de mediu (AM)• Anunt Avizul favorabil (AF)• Anunt Acordul de mediu (ACM)• Anunt Autorizarea de evaluare a impactului asupra mediului (AEIM)• Anunt Autorizarea pentru prevenirea si controlul integrat al poluarii (AICIP)• Anunt Evaluarea impactului asupra mediului (EIA)• Anunt Autorizatia de utilizare a apei (AUA)• Anunt Autorizatia de punere în operare a lucrarilor hidrotehnice (APO)• Anunt Autorizatia de utilizare a zonelor de protectie a resurselor de apa (AZPRA)• Anunt Autorizatia de mediu pentru constructii (AMC)• Anunt Autorizatia de construire (AC)• Anunt Avizul de amplasament (AA)• Anunt Autorizarea de desfiintare (AD)• Anunt Autorizarea de reabilitare (AR)• Anunt Autorizatia de folosinta a terenului (AFT)• Anunt Informarea de mediu (IM)• Anunt Certificatul de urbanism (CU)• Anunt Autorizatia de demolare (AD)• Anunt Autorizatia de schimbare de destinatie (ASD)• Anunt Autorizarea de deseuri conform cerintelor ANPM (AD)• Anunt Autorizatia de mediu pentru activitati cu potential de impact asupra mediului (AMAPIM)• Anunt Autorizatiile de exploatare forestiera (AEF)• Anunt Autorizatiile de reconstituire forestiera (ARF)• Anunt Avizele pentru amenajamente silvice (AS)• Anunt Autorizatiile pentru plantatii forestiere (APF)• Anunt Avizele pentru lucrari si constructii in padure (ALCP)• Anunt Avizul de la Agentia de Apa (AAA)• Anunt Avizul de gospodarire a apelor (AGA)• Anunt Avizul de deversare in apa (ADA)• Anunt Avizul pentru constructii in zona de protectie a resurselor de apa (ACZPRA)• Anunt Avizul pentru lucrari de amenajare a malurilor (ALAM)• Anunt Avizul pentru lucrari de regularizare a albiilor (ALRA)• Anunt Autorizatia de exploatare a resurselor minerale (AERM)• Anunt Comunicare privind inceperea executiei lucrarilor (toate primariile)
+ vezi toate
Anunturile de mediu sunt publicate in conformitate cu legislatia de protectie a mediului si cerintele institutiilor competente implicate in procesul de autorizare si reglementare a activitatilor in domeniul mediului.
"S.C. TOTAL LIDER CONSTRUCT S.R.L." si "S.C. TRANZACTII IMOBILIARE INTEGRATE S.R.L" anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Construire 4 imobile locuinte colective cu regim de inaltime P+2E, amenajare incinta, imprejmuire, utilitati si DTOE, propus a fi amplasat in Str. Mihai Eminescu, FN, Tarlaua 31, Parcela 109/1, Lot 2, Sat Tunari, Com. Tunari, Jud Ilfov. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov, Str. Aleea Lacul Morii, nr. 1, sector 6 si la sediul S.C. TOTAL LIDER CONSTRUCT S.R.L., situat in Municipiul Bucuresti, sector 4, Str. Duminicii, nr. 14, ap. Camera 1 si la sediul SC. TRANZACTII IMOBILIARE INTEGRATE S.R.L. situate in Municipiul Bucuresti, sector 2, Strada Grigore Ionescu, nr. 63, bloc T23, scara 2, etaj 4, apartament 42, camera 1, in zilele de luni-joi, intre orele 9:00-13:00, vineri intre orele 9:00 - 12:00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Ilfov din strada Aleea Lacul Morii, Nr. 1, Sector 6, Bucuresti, email office@apmif.anpm.ro.a 20 Sep 2023
BLACK SEA ENERGY S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de construire - Centrala electrica fotovoltaica Marsa 6-7.3, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente", propus a se realiza in jud. Giurgiu, comuna Marsa - extravilan tarla 25, parcela 124, NC 32172. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , in zilele de luni - joi intre orele 9,00 - 14,00 si vineri de la 9,00 - 12,00, si la BLACK SEA ENERGY S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 1, Str. Lainici, Nr. 44-46, Camera 3, Etaj 2, Ap. 5 Observatiile publicului se primesc zilnic la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu.a 19 Sep 2023
BLACK SEA ENERGY S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de construire - Centrala electrica fotovoltaica Marsa 6-7.2, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente", propus a se realiza in jud. Giurgiu, comuna Marsa - extravilan tarla 25, parcela 124, NC 32173. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , in zilele de luni - joi intre orele 9,00 - 14,00 si vineri de la 9,00 - 12,00, si la BLACK SEA ENERGY S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 1, Str. Lainici, Nr. 44-46, Camera 3, Etaj 2, Ap. 5 Observatiile publicului se primesc zilnic la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu.a 19 Sep 2023
BLACK SEA ENERGY S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de construire - Centrala electrica fotovoltaica Marsa 6-7.1, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente", propus a se realiza in jud. Giurgiu, comuna Marsa - extravilan tarla 25, parcela 124, NC 32174. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , in zilele de luni - joi intre orele 9,00 - 14,00 si vineri de la 9,00 - 12,00, si la BLACK SEA ENERGY S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 1, Str. Lainici, Nr. 44-46, Camera 3, Etaj 2, Ap. 5 Observatiile publicului se primesc zilnic la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu.a 19 Sep 2023
DANUBE GREEN ENERGY RENEWABLES S.R.L. anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Lucrari de construire - Centrala electrica fotovoltaica Marsa 2, statie de transformare, imprejmuire teren, posturi de transformare, acces, drumuri interne de exploatare si retele electrice aferente", propus a se realiza in jud. Giurgiu, comuna Marsa - extravilan tarla 1, parcela 2, NC 32178, NC 32179, CF 32178, CF 32179. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu , in zilele de luni - joi intre orele 9,00 - 14,00 si vineri de la 9,00 - 12,00, si la DANUBE GREEN ENERGY RENEWABLES S.R.L., cu sediul in mun. Bucuresti, sector 2, Bulevardul Ferdinand I, nr.70, et.1 . Observatiile publicului se primesc zilnic la APM Giurgiu, Sos. Bucuresti, bl. 111, sc A+B, mun. Giurgiu, jud. Giurgiu. a 18 Sep 2023
COMUNA DUMBRAVITA , titular al proiectului CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA DUMBRAVITA, JUDETUL TIMIS, FINANTAT PRIN PNRR anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE DESEURI PRIN APORT VOLUNTAR IN COMUNA DUMBRAVITA, JUDETUL TIMIS, FINANTAT PRIN PNRR, propus a fi amplasat in Dumbravita, extravilan, Nr.cad 413066 , Judetul Timis, jud. Timis.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Timis din municipiul Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro - Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului. a 15 Sep 2023
SC SELMO EST DIVISION SRL, titular al proiectului "Construire cladiri corp C5 functiuni de activitati logistice (parter inaltat) si spatii administrative (P+1E), alei carosabile si pietonale, spatiu parcare platforme, utilitati, semnalistica, imprejmuire si organizare de santier", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Proteclia Mediului Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul mai sus mentionat, propus a fi amplasat in municipiul Arad, Zona Industriala Arad Vest, str. III, nr. 7, (identificat prin CF nr. 335404 Arad), judetul Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza vor putea fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pand vineri, intre orele 8:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de Internet : www. apmar. anpm. ro Publicul interesat poate inainta comentariile/bservatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicdrii anuntului pe pagina de Internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.a 13 Sep 2023
SC CHISINEU CRIS FOTOVOLTAIC SRL - titular nou(ESPE ENERGIA SRL- titular vechi)anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, AMENAJARE ACCES INCINTA, IMPREJMUIRE TEREN SI RACORD LA RETEAUA ELECTRICA, propus a fi amplasat in judetul Arad , oras Chisineu Cris, CF nr. 302495, CF 302585- Chisineu Cris, conform certificatului de urbanism nr. 43/22.06.2023, eliberat de primaria Chisineu Cris. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arad, Splaiul Muresului, FN, judet Arad si la sediul titularului CHISINEU CRJS FOTOVOLTAIC SRL - titular nou (SC ESPE ENERGIA SRl-titular vechi), judetul Timis, comuna Ghiroda, Calea Lugojului, DN6, KM 551,6; F.N, in zilele de luni - vineri intre orele 8.00 - 13.30. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Arad.a 13 Sep 2023
SC AQUATERMS RESURSE MINERALE SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Teren cu roca de imprumut pentru executarea terasamentelor la "Varianta de ocolire a municipiului Barlad" - PERIENI 2" propus a fi amplasat in comuna Perieni, in extravilan, CF nr. 70614, judetul Vaslui, Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Vaslui, mun. Vaslui, str. Calugareni, nr.63,jud. Vaslui si la sediul primariei comunei Perieni, jud. Vaslui, in zilele de luni - vineri, intre orele 8.00- 16.00. Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Vaslui.a 12 Sep 2023
SC OMNIENERGY PRODUCTION SRL, anunta publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata pentru proiectul "Parc eolian Hoceni - Dimitrie Cantemir", propus a fi amplasat in extravilanul comunelor Hoceni si Dimitrie Cantemir, judetul Vaslui. Tipul deciziei posibile luate de Agentia pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitarii de emitere a acordului de mediu. Raportul si studiul pot fi consultate la sediul APM Vaslui din mun. Vaslui, strada Calugareni, numarul 63, jud. Vaslui si la sediul Consiliului Judetean Vaslui din mun. Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 79, jud. Vaslui, in zilele de luni - joi, intre orele 8:00 - 16:30 si vineri intre orele 8:00 - 14:00. Documentele mentionate sunt disponibile si la urmatoarea adresa de internet: http://apmvs.anpm.ro. Dezbaterea publica a raportului privind impactul asupra mediului si a studiului de evaluare adecvata va avea loc la: 1. Sediul Primariei Comunei Hoceni jud. Vaslui in data de 16.10.2023, incepand cu orele 10.00; 2. Sediul Primariei Comunei Dimitrie Cantemir jud. Vaslui in data de 16.10.2023, incepand cu orele 11.30. Publicul interesat poate transmite in scris comentarii/ opinii/ observatii privind documentele mentionate la sediul APM Vaslui pana la data de 16.10.2023.a 12 Sep 2023
Anunt public privind decizia etapei de incadrare S.C. MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre APM Timis in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "DESFIINTARE STATIE MOBILA DISTRIBUTIE CARBURANTI" din localitatea Giarmata, Autostrada A1 Tronson Timisoara-Lugoj, km 47+650M Lot 3 Dreapta, CF nr. 405995, nr. Cad. 405995, jud. Timis. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu Nr. 18-18A, jud. Timis, in zilele de luni-joi, intre orele 8.00-16.30, vineri intre orele 8.00-14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmtm.anpm.ro/-Sectiunea Acorduri de mediu. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Timis.a 12 Sep 2023
SC SOLAR ENERGY INNOVATION SRL titular al proiectului - Construire parc fotovoltaic Iratosu 1, statie de transformare MT/IT, imprejmuire teren, amenajare teren, retea electrica interioara MT/JT si organizare de santier, anunta publicul interesat asupra deciziei etapei de incadrare de catre APM Arad, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire parc fotovoltaic Iratosu 1, statie de transformare MT/IT, imprejmuire teren, amenajare teren, retea electrica interioara MT/JT si organizare de santier, propus a fi amplasat in extravilanul comunei Iratosu, sat Variasu Mare, FN-CF nr. 306255, nr. 306256, nr. 306259, nr. 306260, nr. 306261, nr. 306262, nr. 306266, nr. 306267, nr. 306268, nr. 306269, nr. 306271, nr. 306272, nr. 306280, Jud. Arad. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului din Arad, str. Splaiul Mures, FN, jud. Arad, in zilele de luni pana vineri, intre orele 9:00- 14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet www.apmar.anpm.ro Publicul interest poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentriu protectia mediului. a 11 Sep 2023
Ultimele Stiri
VIDEO Patru persoane gasite carbonizate pe santierul Autostrazii Moldovei, dupa o explozie la o magistrala de gaz din Vrancea / Cinci raniti /... Romania renunta sa mai cumpere corvete si se reorienteaza de urgenta catre alte tipuri de nave. Cum arata planul pentru Fortele Navale pentru... LIVE Razboi in Ucraina, ziua 575: Atac aerian masiv asupra Kievului si a altor orase ucrainene / Contre intre Varsovia si Kiev in scandalul... ECONOMIE Fenomenul fotovoltaicelor a scapat de sub control. ANRE propune limitarea capacitatii pe care o poate instala un prosumator MONITORIZARI Statia de metrou Timpuri Noi isi va mai pastra putin timp numele si apoi se va numi Octavian Udriste. Primul semn al schimbarii poate fi vazut acolo ECONOMIE De unde trebuia Ciolacu sa inceapa sa adune bani la buget: Avem sute de primarii la care cheltuielile cu salariile sunt de doua ori mai mari decat...
21 Sep 2023Editia #4412
Ziarul Anunt de Mediu® Info WhatsApp:
0770.595.458